آرایش لب

آرایش مناسب لب

آرایش کردن لب‌ها به جذابیت چهره بیشتر می‌افزاید. در عین حال که به نظر ساده می­رسد  اما اگر رژ لبی که انتخاب می­کنید، با آرایش و رنگ پوستتان هماهنگ نباشد، آرایش شما نمود نخواهد داشت و شما زیبا و جذاب­تر به نظر نخواهید رسید. با استفاده از رژ لب می‌توان اختلاف اندازه لب‌ها را اصلاح و لب­هارو برجسته‌تر و زیباتر نشان داد. رژ لب‌های کتی کت، رژینا، لوشیک، گاش، پوپا، پاستل، زوئی ارگانیک، میکاپ فاکتوری، مدا، کالیستا، فارماسی از رژ لب‌های موجود در بازار ایران هستند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/299018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing

بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing
بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing

٪

۳۰,۰۰۰

۲۵,۳۶۰ تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/478463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب مای مدل ضد آفتاب

بالم لب مای مدل ضد آفتاب
بالم لب مای مدل ضد آفتاب

۲۳٪

۳۰,۰۰۰

۲۳,۱۰۰ تومان

۲۳٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/747487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate
بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate

۱۵٪

۷۲,۰۰۰

۶۰,۸۵۰ تومان

۱۵٪

۷۲,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۲,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0531085904d7fb68f128ad31baa217ebd11010ba_1612873092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی

بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی
بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰ تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114654053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c956e2db487945b6938dded1ec207813327bc89_1631629612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر

بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر
بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر

۳۰٪

۲۸,۲۰۰

۱۹,۷۰۰ تومان

۳۰٪

۲۸,۲۰۰

تومان

۳۰٪

۲۸,۲۰۰

تومان

۳۰٪

۲۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121422394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم

بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم
بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم

٪

۲۴,۵۳۰

۱۸,۸۰۰ تومان

٪

۲۴,۵۳۰

تومان

٪

۲۴,۵۳۰

تومان

٪

۲۴,۵۳۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/18621b6f5b49db090ab10587977cbbd597da016c_1608627009.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1919667010&Signature=%2FAQf0uUGx4o6%2BpVav7VJWeeTAno%3D

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12
رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12

۱۵٪

۶۰,۰۰۰

۵۰,۷۱۰ تومان

۱۵٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3563911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالت رژ لب نیو فیس مدل B

پالت رژ لب نیو فیس مدل B
پالت رژ لب نیو فیس مدل B

٪

۵۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119900648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114019517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب مدادی میلوس شماره 31

رژ لب مدادی میلوس شماره 31
رژ لب مدادی میلوس شماره 31

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115599854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب ثمین مدل Repairing

بالم لب ثمین مدل Repairing
بالم لب ثمین مدل Repairing

٪

۳۴,۵۰۰

۳۰,۰۳۰ تومان

٪

۳۴,۵۰۰

تومان

٪

۳۴,۵۰۰

تومان

٪

۳۴,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing

بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing
بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing

۲۰٪

۳۹,۲۲۸

۳۱,۴۰۰ تومان

۲۰٪

۳۹,۲۲۸

تومان

۲۰٪

۳۹,۲۲۸

تومان

۲۰٪

۳۹,۲۲۸

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3824181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE

بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE
بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114657762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی

رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی
رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74e8aae8aadec8431ffc0188e96ff13fb69c7403_1605342646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب مرو مدل Strawberry

بالم لب مرو مدل Strawberry
بالم لب مرو مدل Strawberry

۲۹٪

۳۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114120830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ab952c1d09c8ff8a2bb56d0995953bb7ed7fdcc_1607868064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون لب گراندو مدل STRAWBERRY

لوسیون لب گراندو مدل STRAWBERRY
لوسیون لب گراندو مدل STRAWBERRY

۴۳٪

۲۸,۰۰۰

۱۵,۹۰۰ تومان

۴۳٪

۲۸,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۲۸,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۲۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35f9eb0d3a0ef464df86268977df5ce0d6621374_1609085684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11
رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11

٪

۶۰,۰۰۰

۵۰,۷۱۰ تومان

٪

۶۰,۰۰۰

تومان

٪

۶۰,۰۰۰

تومان

٪

۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120980916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۰

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۰
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۰

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114018925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب مدادی میلوس شماره 24

رژ لب مدادی میلوس شماره 24
رژ لب مدادی میلوس شماره 24

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114637697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114018600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب مدادی میلوس شماره 23

رژ لب مدادی میلوس شماره 23
رژ لب مدادی میلوس شماره 23

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a7ce830947c021ed79a02e092394f809b8393162_1606978455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وازلین لب ساج مدل کره کاکائو

وازلین لب ساج مدل کره کاکائو
وازلین لب ساج مدل کره کاکائو

٪

۱۰,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118993657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک لب واو مدل Long Lasting کد 2007

ماسک لب واو مدل Long Lasting کد 2007
ماسک لب واو مدل Long Lasting کد 2007

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3563744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالت رژ لب نیو فیس مدل A

پالت رژ لب نیو فیس مدل A
پالت رژ لب نیو فیس مدل A

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1125819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم

بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم
بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم

٪

۲۹,۹۰۰

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

۲۹,۹۰۰

تومان

٪

۲۹,۹۰۰

تومان

٪

۲۹,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/0cc028b2e4a94637dbbb987c6fbae41d265ba233_1605004304.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1916044305&Signature=M08fbsUifPQu8zqEiSGdobJEsJE%3D

رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310

رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310
رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310

۲۳٪

۶۹,۸۰۰

۵۳,۶۵۰ تومان

۲۳٪

۶۹,۸۰۰

تومان

۲۳٪

۶۹,۸۰۰

تومان

۲۳٪

۶۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114657087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۲

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۲
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۲

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/beaa367397f33e60befb9d70c6369a10dd130a49_1606976081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا

وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا
وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا

٪

۱۴,۹۰۰

۱۰,۷۰۰ تومان

٪

۱۴,۹۰۰

تومان

٪

۱۴,۹۰۰

تومان

٪

۱۴,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2507188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85

رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85
رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85

۱۵٪

۸۰,۵۰۰

۶۸,۰۳۰ تومان

۱۵٪

۸۰,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۸۰,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۸۰,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119639557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE

بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE
بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE

۲۵٪

۴۷,۳۰۰

۳۵,۴۰۰ تومان

۲۵٪

۴۷,۳۰۰

تومان

۲۵٪

۴۷,۳۰۰

تومان

۲۵٪

۴۷,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119638595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالم لب کامان مدل SOUR CHERRY SHINE

بالم لب کامان مدل SOUR CHERRY SHINE
بالم لب کامان مدل SOUR CHERRY SHINE

۲۳٪

۴۷,۳۰۰

۳۶,۴۰۰ تومان

۲۳٪

۴۷,۳۰۰

تومان

۲۳٪

۴۷,۳۰۰

تومان

۲۳٪

۴۷,۳۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن