اتو و حالت دهنده مو،اطلاعاتی که قبل از خرید آنها باید بدانید.

اتو و حالت دهنده مو

ابزار داشتن موی صاف یا فر

چه موهای بلندی داشته باشید و چه موهای کوتاه، اتو مو بهترین وسیله برای لخت کردن مو برای شماست. شما با خرید یک اتو موی مناسب می­توانید انواع و اقسام حالت­های ممکنه را به موهایتان دهید و علاوه بر صاف کردن موهایتان، از آن برای فر کردن و سایر موارد دیگر نیز استفاده نمایید.

اطلاعاتی که قبل از خرید اتو مو باید بدانید:

وزن اتو مو

قیمت اتو مو

جنس صفحه اتو

طول سیم اتو مو

تنظیم دما و حرارت اتو مو

ابعاد و اندازه صفحات اتو مو

بهترین مارک اتو مو موجود در بازار کدامند؟

طبق بررسی های چی بگیرم ، Babyliss ، Remington ، Philips ، Princely و Promax از بهترین مارک های اتو مو در ایران هستند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2365240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109
اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109

٪

۲۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S8590

اتو مو رمینگتون مدل S8590
اتو مو رمینگتون مدل S8590

۲۲٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۲۲٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114188539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972
برس حرارتی جیمی مدل GM-2972

٪

۳۰۰,۴۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111797736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مدل gv118

اتو مو مدل gv118
اتو مو مدل gv118

٪

۴۸,۶۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111255601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355
اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355

٪

۲۸۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4957272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300

٪

۲۵۴,۳۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5045891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S8540

اتو مو رمینگتون مدل S8540
اتو مو رمینگتون مدل S8540

۲۱٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۱٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱,۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1361943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336

٪

۲۶۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3606677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w
ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111373479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی پروموزر مدل 5800

برس حرارتی پروموزر مدل 5800
برس حرارتی پروموزر مدل 5800

۷٪

۲۱۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110692432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل 108

اتو مو مسافرتی مدل 108
اتو مو مسافرتی مدل 108

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69b4c7082f0428e1b7021181c78b213afcf5df81_1600926666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل 8540S

اتو مو رمینگتون مدل 8540S
اتو مو رمینگتون مدل 8540S

۲۹٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1323491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی روزیا مدل HR767

برس حرارتی روزیا مدل HR767
برس حرارتی روزیا مدل HR767

٪

۳۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3169bd1107ac4e04f0ac68972e4133a37c2157b5_1620553815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو دارک استار مدل CL.168

اتو مو دارک استار مدل CL.168
اتو مو دارک استار مدل CL.168

۷۰٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰ تومان

۷۰٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2537950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل 138

اتو مو مسافرتی مدل 138
اتو مو مسافرتی مدل 138

٪

۵۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9100

اتو مو رمینگتون مدل S9100
اتو مو رمینگتون مدل S9100

۲۴٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲۴٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موخوره گیر هر تریمر کد 7

موخوره گیر هر تریمر کد 7
موخوره گیر هر تریمر کد 7

٪

۴۴۵,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4f07b61e039b9203c89d9e34158a191e69359ae_1604145288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl

اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl
اتو مو رمینگتون مدل S9500 Pearl

۲۳٪

۳,۷۹۹,۰۰۰

۲,۹۲۸,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۳,۷۹۹,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳,۷۹۹,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳,۷۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113356512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355

٪

۲۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110737341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311

اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311
اتو مو بای بابلیس نانو مدل ST3311

٪

۲۵۶,۳۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114528310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو روزیا مدل HR735

اتو مو روزیا مدل HR735
اتو مو روزیا مدل HR735

٪

۱۶۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111801229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو لیمکس مدل MAX-828

اتو مو لیمکس مدل MAX-828
اتو مو لیمکس مدل MAX-828

٪

۵۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2959072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303
حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3543775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو مسافرتی مدل GM

اتو مو مسافرتی مدل GM
اتو مو مسافرتی مدل GM

۱۱٪

۶۶,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۶۶,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۶۶,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۶۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو رمینگتون مدل S9600

اتو مو رمینگتون مدل S9600
اتو مو رمینگتون مدل S9600

٪

۱,۶۸۶,۰۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113439233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST3888

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110264272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382
اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1863460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950
برس حرارتی جیمی مدل GM-2950

٪

۱۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E

برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E
برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100E

۷٪

۱,۶۷۰,۰۰۰

۱,۵۵۳,۱۰۰ تومان

۷٪

۱,۶۷۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۶۷۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۶۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/705028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400

برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400
برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن