اصلاح بدن بانوان

ابزار اصلاح موی بدن بانوان

طی سال­های اخیر راه­های زیادی برای راحت شدن بانوان از دردسر موی زائد که اغلب زمان زیادی را صرف از بین بردن این موها می­‌کنند، به وجود آمده است. استفاده از دستگاه لیزر، اپیلیدی یا اپیلاتور و بند انداز برقی متداول­ترین روش اصلاح موی زائد صورت و بدن بانوان به شمار می رود. انتخاب این چنین محصولات زنانه ارتباط مستقیمی با حجم موهای زائد، ضخامت آن و نواحی مورد نظر دارد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/533851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بندانداز برقی جاندلی مدل 6082

بندانداز برقی جاندلی مدل 6082
بندانداز برقی جاندلی مدل 6082

٪

تومان

٪

۲۰۱,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7de661deec1a624c593f614e10dbcc15fc6f4ab_1601900808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه ذوب وکس میلیندا مدل 121

دستگاه ذوب وکس میلیندا مدل 121
دستگاه ذوب وکس میلیندا مدل 121

٪

تومان

٪

۱۹۵,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2edb41aa5f0ba568ad0ac768ba0ba53419ed0172_1609444144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور براون مدل 170-3

اپیلاتور براون مدل 170-3
اپیلاتور براون مدل 170-3

٪

تومان

٪

۷۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1207584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور براون سری 7 مدل 561-7

اپیلاتور براون سری 7 مدل 561-7
اپیلاتور براون سری 7 مدل 561-7

٪

تومان

٪

۲,۶۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6b31fddef8631bdbab891056c93d39d95e62f89_1607349083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد مک استایلر مدل MC-77000

لیزر موهای زائد مک استایلر مدل MC-77000
لیزر موهای زائد مک استایلر مدل MC-77000

۱۴٪

۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶,۵۰۰,۰۰۰

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113253874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور لیمکس مدل MAX-603

اپیلاتور لیمکس مدل MAX-603
اپیلاتور لیمکس مدل MAX-603

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115129951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت و بدن بانوان ویت مدل sensitive Touch

ماشین اصلاح موی صورت و بدن بانوان ویت مدل sensitive Touch
ماشین اصلاح موی صورت و بدن بانوان ویت مدل sensitive Touch

٪

تومان

٪

۲۰۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2430636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر بدن خانگی لسکلتون مدل T-006

لیزر بدن خانگی لسکلتون مدل T-006
لیزر بدن خانگی لسکلتون مدل T-006

٪

تومان

٪

۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67fbd3851ea66900eae8f2c26c978715daf32dd9_1602930942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد اینفیس مدل ZH-01D

لیزر موهای زائد اینفیس مدل ZH-01D
لیزر موهای زائد اینفیس مدل ZH-01D

۹٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3187792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز روزیا مدل HP 2999

بند انداز روزیا مدل HP 2999
بند انداز روزیا مدل HP 2999

٪

تومان

٪

۱۵۹,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c323088fb3750d35d67ee92f9e14f4a7eff3156_1603479937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه موم گرم کن و ذوب وکس سولار استار کد 100

دستگاه موم گرم کن و ذوب وکس سولار استار کد 100
دستگاه موم گرم کن و ذوب وکس سولار استار کد 100

٪

تومان

٪

۱۴۰,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111634499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009

لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009
لیزر موهای زائد لسکلتون مدل T009

۲۸٪

۳,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۳,۴۵۰,۰۰۰

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110993235.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور اپتیما مدل Valvet Weapon

اپیلاتور اپتیما مدل Valvet Weapon
اپیلاتور اپتیما مدل Valvet Weapon

٪

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120488005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE225

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE225
اپیلاتور فیلیپس مدل BRE225

٪

تومان

٪

۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3439133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر خانگی دس لیزر بدن و صورت مدل سه کاره GP586

لیزر خانگی دس لیزر بدن و صورت مدل سه کاره GP586
لیزر خانگی دس لیزر بدن و صورت مدل سه کاره GP586

٪

تومان

٪

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121368461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد وی جی ار مدل V-717

لیزر موهای زائد وی جی ار مدل V-717
لیزر موهای زائد وی جی ار مدل V-717

۴۷٪

۸,۳۸۰,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۸,۳۸۰,۰۰۰

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25dd4f30c266f97ded65ad4ee1e6323db454d2b9_1618410241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد رمینگتون مدل IPL8500

لیزر موهای زائد رمینگتون مدل IPL8500
لیزر موهای زائد رمینگتون مدل IPL8500

٪

تومان

٪

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5644ddc23012622219a45cffe29a3609cec1648e.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه ذوب وکس پرووکس-100 مدل Y100

دستگاه ذوب وکس پرووکس-100 مدل Y100
دستگاه ذوب وکس پرووکس-100 مدل Y100

۱۵٪

۱۷۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱۷۹,۰۰۰

۱۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2925604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور براون مدل 9961 Silk Epil

اپیلاتور براون مدل 9961 Silk Epil
اپیلاتور براون مدل 9961 Silk Epil

٪

تومان

٪

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114722051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد یومیت مدل T-006

لیزر موهای زائد یومیت مدل T-006
لیزر موهای زائد یومیت مدل T-006

٪

تومان

٪

۱,۶۱۰,۶۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112217207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز برقی انزو مدل EN-6089

بند انداز برقی انزو مدل EN-6089
بند انداز برقی انزو مدل EN-6089

۷٪

۹۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۹۲۰,۰۰۰

۸۵۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ef1a60351d47b0e7d7e5df9ee77c82e3fc695d8_1613514385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اصلاح موی بدن بانوان کیمی مدل KM-3024

ست اصلاح موی بدن بانوان کیمی مدل KM-3024
ست اصلاح موی بدن بانوان کیمی مدل KM-3024

۷۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۷۵٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110937682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر بدن لسکلتون مدل T-009i

لیزر بدن لسکلتون مدل T-009i
لیزر بدن لسکلتون مدل T-009i

٪

تومان

٪

۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2533060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز مک استایلر مدل MC-7710

بند انداز مک استایلر مدل MC-7710
بند انداز مک استایلر مدل MC-7710

٪

تومان

٪

۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120674005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE275

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE275
اپیلاتور فیلیپس مدل BRE275

٪

تومان

٪

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d584392d934088bc2b3562bbc774137680ffee5_1615392464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور سوکانی مدل HS-6423

اپیلاتور سوکانی مدل HS-6423
اپیلاتور سوکانی مدل HS-6423

٪

تومان

٪

۵۷۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111866988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیزر موهای زائد اومیت مدل T-006i

لیزر موهای زائد اومیت مدل T-006i
لیزر موهای زائد اومیت مدل T-006i

٪

تومان

٪

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb7f451650d620326d61355d607ca329dbf5244e_1613041995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز برقی کیمی مدل KM-2777

بند انداز برقی کیمی مدل KM-2777
بند انداز برقی کیمی مدل KM-2777

٪

تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1332282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE650/00

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE650/00
اپیلاتور فیلیپس مدل BRE650/00

٪

تومان

٪

۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a122e3db413e08cd85afc924f2773657955a6262_1615320694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6512

اپیلاتور فیلیپس مدل HP6512
اپیلاتور فیلیپس مدل HP6512

٪

تومان

٪

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113351396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اپیلاتور براون سری 5 مدل 5511

اپیلاتور براون سری 5 مدل 5511
اپیلاتور براون سری 5 مدل 5511

۸٪

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5fe52a173b95e78912e91f8b653f5c2fcff64b94_1597831984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز برقی جاندلی کد JDL-6087 مدل Limited Edition

بند انداز برقی جاندلی کد JDL-6087 مدل Limited Edition
بند انداز برقی جاندلی کد JDL-6087 مدل Limited Edition

٪

تومان

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن