اپل

اپل - Apple

آیفون دارها و آیفون دوست ها توجه کنند

آیفون دارید؟ یا دوست دارید که داشته باشیدش؟شایدم از اون دسته­هاش هستین که منتظرید نسل جدیداش بیاد! همیشه توی گوشی‌های پرچم‌داری همچون آیفون از سیستم عامل اختصاصی استفاده میشه، iOS ، سیستم عاملی شیک و زیبا که با داشتن ظاهری جذاب و پیشرفته، تجربه کار باهاش رو برامون بسیار شگفتانه­تر میکنه.

در ادامه به دیدن مدل‌های از گوشی‌های آیفون می پردازیم

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d5bb77c9e694379ec4b3c8294520b143600e638_1609831833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت

٪

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7a0e9bf7866759fa3cea7648b149f589a01040_1609660142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم

٪

۳۳,۶۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/987bbf684de2df847c8fa1dcb9570fbf580f79dc_1611468226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

۸٪

۲۱,۶۶۶,۰۰۰

۱۹,۹۹۶,۰۰۰ تومان

۸٪

۲۱,۶۶۶,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۱,۶۶۶,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۱,۶۶۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7a0e9bf7866759fa3cea7648b149f589a01040_1607433891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

۶٪

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۳۹۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122045219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت

٪

۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f5d8f6583a7289a096a9180ac88708856f4bd8f_1607433888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

٪

۳۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7a0e9bf7866759fa3cea7648b149f589a01040_1607438980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 512 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 512 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 512 گیگابایت

۶٪

۵۱,۹۹۰,۰۰۰

۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۵۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۵۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۵۱,۹۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f5d8f6583a7289a096a9180ac88708856f4bd8f_1607433653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

٪

۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7a0e9bf7866759fa3cea7648b149f589a01040_1607433995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

۶٪

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7a0e9bf7866759fa3cea7648b149f589a01040_1615037223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

۵٪

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

۳۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان

۵٪

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113542184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

٪

۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d8b2a93deff77b2689b9dd011571aa37a6b0d00_1597481724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 64 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 64 گیگابایت

٪

۱۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن