بهداشت دهان ودندان

بهداشت دهان ودندان

نخ دندان استفاده کنیم ؟

اولين قدم براي سلامت، پيشگيري از بروز بيماري و درمان آن در مراحل اوليه مي‌باشد. هر فردي در طول زندگي خود دو سري دندان دارد: دندانهاي شيري و دائمي، که جهت مراقبت از آنها مسواک و نخ دندان از مهمترین ابزارها می­باشد.

بسیاری معتقده ­اند که دو بار مسواک زدن در روز کافی است، اما در اشتباه‌اند، چون مسواک نمی‌تواند ذرات غذا، پلاک و جرم را از بین دندان‌ها پاک کند. کشیدن نخ دندان تنها راه برای پاک کردن پلاک و ذرات غذایی است که بین دندان‌ها گیر کرده است. اگر دندان‌هایتان را دو بار در روز نخ نکشید، باکتری‌های مضر موجود در جرم و پلاک بین دندان‌ها باقی می‌ماند. به علاوه ذرات غذای گیر کرده بین دندان‌ها نیز مینای دندان را از بین می‌برند. جهت جلوگیری از احتمال پوسیدگی دندان و بیماری لثه در کشیدن نخ دندان، توجهات لازم را انجام دهید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b48573afe6a43bf3e452f12e00dad75e6ba512e1_1605440665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم
مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

٪

۱۹,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4898552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

٪

۱۵,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4015952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

٪

۹,۹۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22292254f6020764174f76eef983489678cc5cf7_1602608147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

٪

۱۰,۸۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان مینا مدل Mint

نخ دندان مینا مدل Mint
نخ دندان مینا مدل Mint

٪

۱۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0adcef95256635c0d329aeed76ccabdeacb57910_1630497719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۷,۵۰۰

۳۱,۸۰۰ تومان

٪

۳۷,۵۰۰

تومان

٪

۳۷,۵۰۰

تومان

٪

۳۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266437.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم
خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

٪

۲۳,۵۵۰

۱۹,۳۰۰ تومان

٪

۲۳,۵۵۰

تومان

٪

۲۳,۵۵۰

تومان

٪

۲۳,۵۵۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3634211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز
نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

٪

۱۷,۲۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

٪

۱۷,۲۰۰

تومان

٪

۱۷,۲۰۰

تومان

٪

۱۷,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3072276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر
دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

٪

۳۸,۲۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

٪

۱۵,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81ef0b1dadda4392ff3d3636d7c5a2c8c70c0611_1624861385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم
خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

٪

۲۱,۸۹۰

۱۸,۸۰۰ تومان

٪

۲۱,۸۹۰

تومان

٪

۲۱,۸۹۰

تومان

٪

۲۱,۸۹۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1b8b849f6aa489a42e144649ccc26b0595bdbb8_1611046009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001
قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

۱۹٪

۳۴,۹۰۰

۲۸,۴۰۰ تومان

۱۹٪

۳۴,۹۰۰

تومان

۱۹٪

۳۴,۹۰۰

تومان

۱۹٪

۳۴,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116557785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت

مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت
مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت

٪

۲۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d4456f2760e55ca88e7bc8480ba876ed751337d_1630497784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

۳۰٪

۲۹,۷۰۰

۲۰,۷۰۰ تومان

۳۰٪

۲۹,۷۰۰

تومان

۳۰٪

۲۹,۷۰۰

تومان

۳۰٪

۲۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111962759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر
دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

۴٪

۲۱,۹۳۵

۲۱,۰۰۰ تومان

۴٪

۲۱,۹۳۵

تومان

۴٪

۲۱,۹۳۵

تومان

۴٪

۲۱,۹۳۵

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/b78a989843b1741ecb426d9d65b81a53df5ec806_1630933156.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973157&Signature=xFet3w0gaaEKUfbl0bCcORTXcE8%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۲,۰۰۰

۲۸,۸۰۰ تومان

٪

۳۲,۰۰۰

تومان

٪

۳۲,۰۰۰

تومان

٪

۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4198773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4191091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK
نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

٪

۵۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119918953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم
مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

٪

۱۵,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82e8c91e58db9483a00cc7bae78edcb15f4cf5b9_1631343048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل Total Care

نخ دندان میسویک مدل Total Care
نخ دندان میسویک مدل Total Care

٪

۳۹,۷۰۰

۳۳,۵۵۰ تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/9523c4c34deb1c318c80f92471e43f75389e9b07_1630933155.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973156&Signature=AIrTddGhzSiYA28vD%2FlHXW%2FN8b0%3D

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر
خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/863bd4108af020eea6e23f3cc0f061ca312f536d_1627216166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل whitening

نخ دندان میسویک مدل whitening
نخ دندان میسویک مدل whitening

۳۰٪

۳۹,۷۰۰

۲۷,۷۰۰ تومان

۳۰٪

۳۹,۷۰۰

تومان

۳۰٪

۳۹,۷۰۰

تومان

۳۰٪

۳۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114090633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی
مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

٪

۳۵,۵۶۰

۳۳,۷۳۰ تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112841565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

٪

۶۴,۹۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4096e99a3de030118bb21747b844a69f753e46f_1636179718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میلی لیتر

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میلی لیتر
دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میلی لیتر

۳۰٪

۳۹,۳۰۰

۲۷,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۳۰٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۳۰٪

۳۹,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/64fec45948d6dd13cbce990aa9054925a6b2be48_1630934585.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974586&Signature=CVmz9QHFjx4vmMIpiXz%2BliQpTuA%3D

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

٪

۳۰,۵۰۰

۲۸,۹۰۰ تومان

٪

۳۰,۵۰۰

تومان

٪

۳۰,۵۰۰

تومان

٪

۳۰,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/77cae4ac514790c2413b7d7343f27311373714bd_1630934584.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974585&Signature=3Hz3BI4gJpv402q4x3RGpKf2fxs%3D

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

٪

۳۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/a699c27740f8e536f719d273860cd7291474bbfd_1630933152.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973153&Signature=JKdVTttr3tSxT8uk8qndWiHpeK4%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

۲۲٪

۱۹,۰۰۰

۱۴,۸۰۰ تومان

۲۲٪

۱۹,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۹,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0bf8d1db93aa0ff89794c37be8f4be405880ad92_1637574418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میلی لیتر

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میلی لیتر
دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۹,۳۰۰

۳۳,۲۱۰ تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/553f3e0dc5176c878829646fde7576aa19703fe7_1601311027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم
خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

٪

۸,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115428234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط
مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/48d14cf7c4243589f1a33cf1019b7edf879d7981_1630934587.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974589&Signature=RiuBHIgjAqUhQIwBc%2BOau00VbS0%3D

خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم

خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم
خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم

٪

۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/87791544f58a25bec5f9da34dbb3979fc6669eb7_1630934589.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974590&Signature=suG9OpaekogCN88Klloy5npChf4%3D

خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم

خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم
خمیر دندان کلوس آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم

٪

۲۸,۰۰۰

۲۶,۶۰۰ تومان

٪

۲۸,۰۰۰

تومان

٪

۲۸,۰۰۰

تومان

٪

۲۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/69cc8e191152da1c4d7895e2c6f794c67075b621_1630933151.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973152&Signature=8RBrOrMNEjoJJ%2FeXUA4SECAvIdQ%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4539558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس
نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

٪

۱۷,۰۰۰

۱۶,۵۸۰ تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن