بهداشت دهان ودندان

بهداشت دهان ودندان

نخ دندان استفاده کنیم ؟

اولين قدم براي سلامت، پيشگيري از بروز بيماري و درمان آن در مراحل اوليه مي‌باشد. هر فردي در طول زندگي خود دو سري دندان دارد: دندانهاي شيري و دائمي، که جهت مراقبت از آنها مسواک و نخ دندان از مهمترین ابزارها می­باشد.

بسیاری معتقده­اند که دو بار مسواک زدن در روز کافی است، اما در اشتباه‌اند، چون مسواک نمی‌تواند ذرات غذا، پلاک و جرم را از بین دندان‌ها پاک کند. کشیدن نخ دندان تنها راه برای پاک کردن پلاک و ذرات غذایی است که بین دندان‌ها گیر کرده است. اگر دندان‌هایتان را دو بار در روز نخ نکشید، باکتری‌های مضر موجود در جرم و پلاک بین دندان‌ها باقی می‌ماند. به علاوه ذرات غذای گیر کرده بین دندان‌ها نیز مینای دندان را از بین می‌برند. جهت جلوگیری از احتمال پوسیدگی دندان و بیماری لثه در کشیدن نخ دندان، توجهات لازم را انجام دهید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b48573afe6a43bf3e452f12e00dad75e6ba512e1_1605440665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم
مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

٪

تومان

٪

۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4898552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۷,۶۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4015952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۴,۰۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22292254f6020764174f76eef983489678cc5cf7_1602608147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۳,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان مینا مدل Mint

نخ دندان مینا مدل Mint
نخ دندان مینا مدل Mint

٪

۱۱,۲۰۰

تومان

٪

۱۱,۲۰۰

۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/314377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۷,۵۰۰

تومان

٪

۳۷,۵۰۰

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266437.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم
خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

٪

۱۸,۸۳۵

تومان

٪

۱۸,۸۳۵

۱۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3634211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز
نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

٪

۱۲,۲۰۰

تومان

٪

۱۲,۲۰۰

۱۰,۱۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13906d19482d5fdb3329c8fc6c83176e624cf31b_1621060017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم

خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم
خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم

۵٪

۶,۵۶۰

تومان

۵٪

۶,۵۶۰

۶,۲۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3072276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر
دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3108431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم
خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

۱۲٪

۱۷,۵۰۵

تومان

۱۲٪

۱۷,۵۰۵

۱۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1b8b849f6aa489a42e144649ccc26b0595bdbb8_1611046009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001
قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

۲۵٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۶۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116557785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت

مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت
مسواک دکتر وست مدل PG03 با برس سخت

٪

تومان

٪

۱۷,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4746a83845cb85ac9fa4f4fb57b02288e45a4b9d_1594881175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

٪

۲۹,۷۰۰

تومان

٪

۲۹,۷۰۰

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111962759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر
دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

٪

۱۵,۵۰۰

تومان

٪

۱۵,۵۰۰

۱۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49cb61629587a5400bde0ac1dc5638374fa9b994_1611561187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

۲۲٪

۲۵,۹۰۰

تومان

۲۲٪

۲۵,۹۰۰

۲۰,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4198773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۴,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4191091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK
نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

٪

تومان

٪

۳۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119918953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم
مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

٪

تومان

٪

۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120522444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل Total Care

نخ دندان میسویک مدل Total Care
نخ دندان میسویک مدل Total Care

۲۸٪

۲۱,۵۰۰

تومان

۲۸٪

۲۱,۵۰۰

۱۵,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/103567f2ea6b5a42cfe5a1e02954a749e49d64f7_1611561160.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر
خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

۱۲٪

۲۵,۹۰۰

تومان

۱۲٪

۲۵,۹۰۰

۲۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111628054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل whitening

نخ دندان میسویک مدل whitening
نخ دندان میسویک مدل whitening

٪

تومان

٪

۲۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114090633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی
مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

٪

۳۵,۵۶۰

تومان

٪

۳۵,۵۶۰

۲۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112841565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

۹٪

۴۹,۵۰۰

تومان

۹٪

۴۹,۵۰۰

۴۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03103f6047adbd24a4749bbde8dde7435f4ee940_1597754764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر
دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر

۲۸٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۲۸٪

۳۹,۳۰۰

۲۸,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111217566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

۱۰٪

۲۴,۵۰۰

تومان

۱۰٪

۲۴,۵۰۰

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111217546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوز آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

۱۰٪

۲۴,۵۰۰

تومان

۱۰٪

۲۴,۵۰۰

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14b0080e19c1be076bd0f942822d9c6e7d4cc79b_1611560449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121832957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر
دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر

۲۸٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۲۸٪

۳۹,۳۰۰

۲۸,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/553f3e0dc5176c878829646fde7576aa19703fe7_1601311027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم
خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

۳٪

۶,۵۶۰

تومان

۳٪

۶,۵۶۰

۶,۳۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115428234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط
مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

٪

تومان

٪

۱۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111418736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم
خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot مقدار 125 گرم

٪

تومان

٪

۲۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111418684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم
خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Menthol Fresh مقدار 125 گرم

۱۱٪

۲۲,۴۰۰

تومان

۱۱٪

۲۲,۴۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06ba38eb6f58ee789dac122f9f6e9b7c02567d94_1611559518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

۱۲٪

۱۵,۲۰۰

تومان

۱۲٪

۱۵,۲۰۰

۱۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4539558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس
نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

٪

تومان

٪

۹,۸۵۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن