بهداشت دهان ودندان

بهداشت دهان ودندان

نخ دندان استفاده کنیم ؟

اولين قدم براي سلامت، پيشگيري از بروز بيماري و درمان آن در مراحل اوليه مي‌باشد. هر فردي در طول زندگي خود دو سري دندان دارد: دندانهاي شيري و دائمي، که جهت مراقبت از آنها مسواک و نخ دندان از مهمترین ابزارها می­باشد.

بسیاری معتقده­اند که دو بار مسواک زدن در روز کافی است، اما در اشتباه‌اند، چون مسواک نمی‌تواند ذرات غذا، پلاک و جرم را از بین دندان‌ها پاک کند. کشیدن نخ دندان تنها راه برای پاک کردن پلاک و ذرات غذایی است که بین دندان‌ها گیر کرده است. اگر دندان‌هایتان را دو بار در روز نخ نکشید، باکتری‌های مضر موجود در جرم و پلاک بین دندان‌ها باقی می‌ماند. به علاوه ذرات غذای گیر کرده بین دندان‌ها نیز مینای دندان را از بین می‌برند. جهت جلوگیری از احتمال پوسیدگی دندان و بیماری لثه در کشیدن نخ دندان، توجهات لازم را انجام دهید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b48573afe6a43bf3e452f12e00dad75e6ba512e1_1605440665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم
مسواک هایدنت مدل 924 با برس نرم

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4898552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 911 با برس متوسط

٪

۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4015952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 909 با برس متوسط

٪

۶,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22292254f6020764174f76eef983489678cc5cf7_1602608147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط
مسواک هایدنت مدل 909 با برس متوسط

٪

۶,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان مینا مدل Mint

نخ دندان مینا مدل Mint
نخ دندان مینا مدل Mint

٪

۱۱,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0adcef95256635c0d329aeed76ccabdeacb57910_1630497719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل Zero Sensitive حجم 100 میلی لیتر

۲۳٪

۳۷,۵۰۰

۲۸,۹۰۰ تومان

۲۳٪

۳۷,۵۰۰

تومان

۲۳٪

۳۷,۵۰۰

تومان

۲۳٪

۳۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266437.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم
خمیر دندان مریدنت مدل 7 Complete مقدار 130 گرم

۱۵٪

۲۳,۵۵۰

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۲۳,۵۵۰

تومان

۱۵٪

۲۳,۵۵۰

تومان

۱۵٪

۲۳,۵۵۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3634211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز
نخ دندان نازک تر ارکید مدل کلاسیک سبز

٪

۱۵,۰۰۰

۱۴,۳۰۰ تومان

٪

۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13906d19482d5fdb3329c8fc6c83176e624cf31b_1621060017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم

خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم
خمیر دندان نسیم مدل Feluoride Protection مقدار 80 گرم

۱۱٪

۸,۲۰۰

۷,۳۰۰ تومان

۱۱٪

۸,۲۰۰

تومان

۱۱٪

۸,۲۰۰

تومان

۱۱٪

۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3072276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر
دهان شویه وی وان مدل General Cool Mint حجم 330 میلی لیتر

٪

۳۸,۲۰۰

۲۴,۵۰۰ تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 928 با برس متوسط

٪

۱۲,۱۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81ef0b1dadda4392ff3d3636d7c5a2c8c70c0611_1624861385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم
خمیر دندان سفید کننده مریدنت مدل Whitening مقدار 130 گرم

۱۲٪

۲۱,۸۹۰

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۲٪

۲۱,۸۹۰

تومان

۱۲٪

۲۱,۸۹۰

تومان

۱۲٪

۲۱,۸۹۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1b8b849f6aa489a42e144649ccc26b0595bdbb8_1611046009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001
قلم سفید کننده دندان دازلینگ مدل 001

۱۸٪

۳۸,۰۰۰

۳۱,۳۰۰ تومان

۱۸٪

۳۸,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۳۸,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d4456f2760e55ca88e7bc8480ba876ed751337d_1630497784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر
خمیر دندان میسویک مدل ZERO SENSITIVE حجم 75 میلی لیتر

۲۳٪

۲۹,۷۰۰

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۳٪

۲۹,۷۰۰

تومان

۲۳٪

۲۹,۷۰۰

تومان

۲۳٪

۲۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111962759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر
دهان شویه ایرشا مدل Complete حجم 250 میلی لیتر

٪

۲۱,۹۳۵

۱۵,۰۰۰ تومان

٪

۲۱,۹۳۵

تومان

٪

۲۱,۹۳۵

تومان

٪

۲۱,۹۳۵

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/b78a989843b1741ecb426d9d65b81a53df5ec806_1630933156.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973157&Signature=xFet3w0gaaEKUfbl0bCcORTXcE8%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

۱۵٪

۳۰,۵۰۰

۲۵,۹۰۰ تومان

۱۵٪

۳۰,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۳۰,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۳۰,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4198773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط
مسواک های دنت مدل 912 با برس متوسط

٪

۷,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4191091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK
نخ دندان اورال-بی مدل ESSENTIAL FLOSS - UK

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119918953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم
مسواک کودک بیبی لند مدل 379 با برس خیلی نرم

٪

۹,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82e8c91e58db9483a00cc7bae78edcb15f4cf5b9_1631343048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل Total Care

نخ دندان میسویک مدل Total Care
نخ دندان میسویک مدل Total Care

٪

۳۹,۷۰۰

۳۳,۷۵۰ تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/9523c4c34deb1c318c80f92471e43f75389e9b07_1630933155.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973156&Signature=AIrTddGhzSiYA28vD%2FlHXW%2FN8b0%3D

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر
خمیر ضد پوسیدگی دندان سیگنال مدل Fresh Apple حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/863bd4108af020eea6e23f3cc0f061ca312f536d_1627216166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان میسویک مدل whitening

نخ دندان میسویک مدل whitening
نخ دندان میسویک مدل whitening

٪

۳۹,۷۰۰

۳۳,۶۰۰ تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114090633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی
مسواک کانفیدنت سری NewDent مدل Bristles با برس نرم بسته 3 عددی

٪

۳۵,۵۶۰

۳۲,۳۲۰ تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تومان

٪

۳۵,۵۶۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112841565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

٪

۴۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03103f6047adbd24a4749bbde8dde7435f4ee940_1597754764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر

دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر
دهان شویه میسویک مدل Anti Plaque حجم 400 میل لیتر

٪

۳۹,۳۰۰

۳۳,۳۹۰ تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تومان

٪

۳۹,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/64fec45948d6dd13cbce990aa9054925a6b2be48_1630934585.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974586&Signature=CVmz9QHFjx4vmMIpiXz%2BliQpTuA%3D

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Menthol Burst حجم 125 میلی لیتر

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/77cae4ac514790c2413b7d7343f27311373714bd_1630934584.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941974585&Signature=3Hz3BI4gJpv402q4x3RGpKf2fxs%3D

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر
خمیر دندان سفیدکننده کلوس آپ مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

٪

۳۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/a699c27740f8e536f719d273860cd7291474bbfd_1630933152.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973153&Signature=JKdVTttr3tSxT8uk8qndWiHpeK4%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Fresh Apple حجم 50 میلی لیتر

٪

۱۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6f3dca64a080e9ba09d3d86805254f2870b9f63_1631680821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر

دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر
دهان شویه میسویک مدل Total Care حجم 400 میل لیتر

۲۳٪

۳۹,۳۰۰

۳۰,۳۰۰ تومان

۲۳٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۲۳٪

۳۹,۳۰۰

تومان

۲۳٪

۳۹,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/553f3e0dc5176c878829646fde7576aa19703fe7_1601311027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم
خمیر دندان پونه مدل لمینت فلوراید وزن 80 گرم

٪

۸,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115428234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط
مسواک دکتر وست مدل PG01 با برس متوسط

٪

۲۲,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/69cc8e191152da1c4d7895e2c6f794c67075b621_1630933151.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941973152&Signature=8RBrOrMNEjoJJ%2FeXUA4SECAvIdQ%3D

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر
خمیر دندان ضد پوسیدگی سیگنال مدل Herbal حجم 50 میلی لیتر

٪

۱۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4539558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس
نخ دندان نازک تر ارکید مدل لوکس

٪

۱۷,۰۰۰

۱۴,۱۹۰ تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن