بیگودی و فر کننده ی مو

پرطرفدارترین ابزار آراستن مو

در خانه هر شخصی انواع و اقسام لوازم آرایشی پیدا می­شود و تنوع زیادی از اتو مو، سشوار و فر کننده مو دارند چون اکثر خانم­ها مانند یک آرایشگر حرفه­ای می­توانند خود را بیارایند و به ظاهر و مدل موی خود بسیار اهمیت دهند. ابزار فر کننده از پرطرفدارترین لوازم برای آراستن مو می­باشد که با صرف هزینه کم و در زمان کوتاه می­توانید موهای خود را فر کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4686068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیگودی مدل 286 مجموعه 17 عددی

بیگودی مدل 286 مجموعه 17 عددی
بیگودی مدل 286 مجموعه 17 عددی

٪

تومان

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/221191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بافت مو بابیلیس مدل TW1100

بافت مو بابیلیس مدل TW1100
بافت مو بابیلیس مدل TW1100

٪

تومان

٪

۱۴۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4048610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده بای بابلیس نانو مدل ST2278

فر کننده بای بابلیس نانو مدل ST2278
فر کننده بای بابلیس نانو مدل ST2278

٪

تومان

٪

۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3655654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بای بابلیس مدل ST-2228

فر کننده مو بای بابلیس مدل ST-2228
فر کننده مو بای بابلیس مدل ST-2228

٪

تومان

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1307470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بابیلیس مدل C1100SDE

فر کننده مو بابیلیس مدل C1100SDE
فر کننده مو بابیلیس مدل C1100SDE

٪

تومان

٪

۱,۵۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120169245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو جاندلی مدل JDL-2101

فر کننده مو جاندلی مدل JDL-2101
فر کننده مو جاندلی مدل JDL-2101

۱۴٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۴۰,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/701384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بابیلیس مدل C338E

فر کننده مو بابیلیس مدل C338E
فر کننده مو بابیلیس مدل C338E

٪

تومان

٪

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d46f9f6cbe9f16732161657d5aa4cb548b6a317_1614601967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه بافت مو کلایدن مدل 0041

دستگاه بافت مو کلایدن مدل 0041
دستگاه بافت مو کلایدن مدل 0041

۳۰٪

۹۸,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹۸,۰۰۰

۶۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/109754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو بابیلیس مدل C319E

فرکننده مو بابیلیس مدل C319E
فرکننده مو بابیلیس مدل C319E

٪

تومان

٪

۹۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d626657cde4828520fb866529f9eed1b42746be7_1603379056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو نوا مدل NHC-8558

فر کننده مو نوا مدل NHC-8558
فر کننده مو نوا مدل NHC-8558

٪

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77e5ba520039917cb25599cbb1a78985b1c40b40_1613474527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST2228

فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST2228
فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST2228

٪

تومان

٪

۲۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119472619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بیبی باس نانو مدل ST2400

فر کننده مو بیبی باس نانو مدل ST2400
فر کننده مو بیبی باس نانو مدل ST2400

٪

تومان

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/361066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیگودی برقی بابیلیس مدل RS100SDE

بیگودی برقی بابیلیس مدل RS100SDE
بیگودی برقی بابیلیس مدل RS100SDE

٪

تومان

٪

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114182216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET

فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET
فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET

٪

تومان

٪

۴۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb593ca19823415962d780b324dcb96a6969c8ba_1612298785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو کیمی مدل KM-1010

فر کننده مو کیمی مدل KM-1010
فر کننده مو کیمی مدل KM-1010

۱۶٪

۶۳۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۶۳۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/021943577f8022cfadd4e5ba299a4d089fb174f8_1600547779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیگودی بایترون مدل KF40E

بیگودی بایترون مدل KF40E
بیگودی بایترون مدل KF40E

٪

تومان

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1724199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده پروبابلیس مدل 2665SSDE

فرکننده پروبابلیس مدل 2665SSDE
فرکننده پروبابلیس مدل 2665SSDE

٪

تومان

٪

۲,۲۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/103849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده بابیلیس مدل 271CE

فرکننده بابیلیس مدل 271CE
فرکننده بابیلیس مدل 271CE

٪

تومان

٪

۴۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4373924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو جیمی مدل GM 409

فرکننده مو جیمی مدل GM 409
فرکننده مو جیمی مدل GM 409

٪

تومان

٪

۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده بابیلیس مدل 2665SDE

فر کننده بابیلیس مدل 2665SDE
فر کننده بابیلیس مدل 2665SDE

۱۲٪

۲,۱۵۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲,۱۵۰,۰۰۰

۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3819283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر

فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر
فر کننده روزیا مدل HR775 سایز 19 میلی متر

۳۰٪

۳۶۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۶۰,۰۰۰

۲۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5319639.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه بافت مو کد 339

مجموعه بافت مو کد 339
مجموعه بافت مو کد 339

٪

تومان

٪

۴,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9421921ff43d95e6ebd3c1fb48b953972c3d1650_1613311301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3066

فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3066
فرکننده مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3066

٪

تومان

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82674d14eab8387871f3eb8ad3a8b67c73ea1a84_1598186561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده‌ مو پریتک مدل TB887

فر کننده‌ مو پریتک مدل TB887
فر کننده‌ مو پریتک مدل TB887

٪

تومان

٪

۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4935214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-5815

فرکننده مو مک استایلر مدل MC-5815
فرکننده مو مک استایلر مدل MC-5815

٪

تومان

٪

۲۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/459214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بابیلیس BAB2280TTE

فر کننده مو بابیلیس BAB2280TTE
فر کننده مو بابیلیس BAB2280TTE

٪

تومان

٪

۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده بابیلیس مدل C20E

فر کننده بابیلیس مدل C20E
فر کننده بابیلیس مدل C20E

٪

تومان

٪

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120226699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بیبی باس نانو مدل 3100

فر کننده مو بیبی باس نانو مدل 3100
فر کننده مو بیبی باس نانو مدل 3100

٪

تومان

٪

۳۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2336796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو یونیورسال مدل Auto Curl

فر کننده مو یونیورسال مدل Auto Curl
فر کننده مو یونیورسال مدل Auto Curl

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/75546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حالت دهنده مو رمینگتون S8670

حالت دهنده مو رمینگتون S8670
حالت دهنده مو رمینگتون S8670

٪

تومان

٪

۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/700395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فر کننده مو بابیلیس مدل C901PSDE

فر کننده مو بابیلیس مدل C901PSDE
فر کننده مو بابیلیس مدل C901PSDE

۸٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن