تجهیزات جانبی آرایشی

تجهیزات جانبی آرایشی

لوازم جانبی ها اول میان یا بعدا؟!

کلا وقتی یه محصولی بوجود می­اید بغلش یه سری چیزهای دیگه هم در میاد تا آسون و سریعتر بکنه استفاده اون وسیله مارو، این قاعده برای لوازم آرایشی­ها نیز صدق میکنه و اونا هم برای خودشون یه سری تجهیزات جانبی دارند مانند : ابزار بافت مو، انواع مدل قیچی و شانه، کیف آرایشی، لاک خشک کن و کلی وسیله دیگه که دیدنشون خالی از لطف نیست.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a99bbcfa903690552514f8f8a503e2633bdb98a4_1598857177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی
آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

۷۰٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۱۸,۰۰۰

۵,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f3509921965da6ba4579d45ec596f369e688c4e_1609265247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم رویال ویژن مدل Grayness

لنز چشم رویال ویژن مدل Grayness
لنز چشم رویال ویژن مدل Grayness

٪

تومان

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bbba1280fa1ae53da0203d46c78d807f91e1adb_1605475907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل ۱۰۰

آب پاش مدل ۱۰۰
آب پاش مدل ۱۰۰

۵۸٪

۶,۴۲۰

تومان

۵۸٪

۶,۴۲۰

۲,۶۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120442563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A003bl

آب پاش کد A003bl
آب پاش کد A003bl

۲۰٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۰,۰۰۰

۸,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۴,۶۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119266714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۵,۷۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4018378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501

پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501
پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501

٪

تومان

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119945111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لامپ لاک خشک کن مدل PLS

لامپ لاک خشک کن مدل PLS
لامپ لاک خشک کن مدل PLS

٪

تومان

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120380080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار مدل 2019

پایه سشوار مدل 2019
پایه سشوار مدل 2019

۱۰٪

۱۶۳,۵۰۰

تومان

۱۰٪

۱۶۳,۵۰۰

۱۴۷,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل ONE-48

لاک خشک کن سان مدل ONE-48
لاک خشک کن سان مدل ONE-48

۱۴٪

۴۶۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۶۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122013345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم بیوتی کد HV110

لنز چشم بیوتی کد HV110
لنز چشم بیوتی کد HV110

٪

تومان

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4673098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل Mini

لاک خشک کن سان مدل Mini
لاک خشک کن سان مدل Mini

٪

تومان

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120736179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل BQ5T

لاک خشک کن سان مدل BQ5T
لاک خشک کن سان مدل BQ5T

٪

تومان

٪

۵۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110938325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی آرایشگاهی مدل G600

صندلی آرایشگاهی مدل G600
صندلی آرایشگاهی مدل G600

٪

تومان

٪

۸,۷۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115738773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۶,۸۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122014019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم بیوتی کد EPC310

لنز چشم بیوتی کد EPC310
لنز چشم بیوتی کد EPC310

٪

تومان

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5eada9295411b1933311423eba8d3d0bb38de31d_1615268698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3

رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3
رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3

۴٪

۳۸۵,۷۵۰

تومان

۴٪

۳۸۵,۷۵۰

۳۷۰,۳۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567dc6cf10d5af85769a6967111d6aeadce6f7c8_1595246775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20
کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

٪

تومان

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b476dab8d5d70e50040f3f4c3f698fa543e16cef_1603638409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 171

آب پاش مدل 171
آب پاش مدل 171

۱۰٪

۳,۰۳۰

تومان

۱۰٪

۳,۰۳۰

۲,۷۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114475053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1
پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f3509921965da6ba4579d45ec596f369e688c4e_1611304514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR

لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR
لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR

٪

تومان

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cf906bbd637ad6bb354fc26b6f957f4a0f1f5bf_1607872107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7

قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7
قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7

۷۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۱۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3981430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N

قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N
قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N

٪

تومان

٪

۴۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e761cdc98e2456006d5b6ad85bdf8cf0a7eec7_1613851659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1

پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1
پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1

۴۴٪

۶۴,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۶۴,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/297f178a1ece6ff6820a05cf790648d905a03f90_1606814217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل 5

لاک خشک کن سان مدل 5
لاک خشک کن سان مدل 5

٪

تومان

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3357101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح باران مدل B12

پیش بند اصلاح باران مدل B12
پیش بند اصلاح باران مدل B12

٪

تومان

٪

۲۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdfd97aac471fcf36612c3715386c9f1f81e6e35_1601158282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم کد A-5

محفظه نگهداری کرم کد A-5
محفظه نگهداری کرم کد A-5

۵۳٪

۳,۲۲۰

تومان

۵۳٪

۳,۲۲۰

۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b131611d978a726e635b97fae77e9a703638ea3_1609343062.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01

ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01
ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01

۲٪

۸۲۹,۰۰۰

تومان

۲٪

۸۲۹,۰۰۰

۸۱۲,۴۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121775029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SH009

آب پاش کد SH009
آب پاش کد SH009

٪

تومان

٪

۲۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b4a70eef3d3ad8d3035022ed44585fda89bb7b1_1618639053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت و آینه آرایشی ریمکس مدل CANDY

رینگ لایت و آینه آرایشی ریمکس مدل CANDY
رینگ لایت و آینه آرایشی ریمکس مدل CANDY

۳۵٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۳۵۰,۰۰۰

۲۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3989142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S
شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

٪

تومان

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی
پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

٪

تومان

٪

۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c85df798980f37cd0a0e6e748989f567a1e5a34f_1605457773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز دستی کد 02

بند انداز دستی کد 02
بند انداز دستی کد 02

٪

تومان

٪

۱۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4048809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105
قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

٪

تومان

٪

۱۰,۹۱۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن