تجهیزات جانبی آرایشی

تجهیزات جانبی آرایشی

لوازم جانبی ها اول میان یا بعدا؟!

کلا وقتی یه محصولی بوجود می­اید بغلش یه سری چیزهای دیگه هم در میاد تا آسون و سریعتر بکنه استفاده اون وسیله مارو، این قاعده برای لوازم آرایشی­ها نیز صدق میکنه و اونا هم برای خودشون یه سری تجهیزات جانبی دارند مانند : ابزار بافت مو، انواع مدل قیچی و شانه، کیف آرایشی، لاک خشک کن و کلی وسیله دیگه که دیدنشون خالی از لطف نیست.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a99bbcfa903690552514f8f8a503e2633bdb98a4_1598857177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی
آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

٪

۱۱,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bbba1280fa1ae53da0203d46c78d807f91e1adb_1605475907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل ۱۰۰

آب پاش مدل ۱۰۰
آب پاش مدل ۱۰۰

٪

۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2865924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S

لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S
لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S

٪

۲۶۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120442563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A003bl

آب پاش کد A003bl
آب پاش کد A003bl

٪

۱۱,۳۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119266714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119945111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لامپ لاک خشک کن مدل PLS

لامپ لاک خشک کن مدل PLS
لامپ لاک خشک کن مدل PLS

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120380080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار مدل 2019

پایه سشوار مدل 2019
پایه سشوار مدل 2019

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل ONE-48

لاک خشک کن سان مدل ONE-48
لاک خشک کن سان مدل ONE-48

۳۰٪

۴۳۰,۰۰۰

۳۰۲,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122013345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم بیوتی کد HV110

لنز چشم بیوتی کد HV110
لنز چشم بیوتی کد HV110

٪

۱۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4673098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل Mini

لاک خشک کن سان مدل Mini
لاک خشک کن سان مدل Mini

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120736179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل BQ5T

لاک خشک کن سان مدل BQ5T
لاک خشک کن سان مدل BQ5T

٪

۴۸۵,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115738773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

٪

۹,۸۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5eada9295411b1933311423eba8d3d0bb38de31d_1615268698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3

رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3
رینگ لایت آرایشی و آینه مدل G3

۱۵٪

۲۴۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۲۴۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۴۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567dc6cf10d5af85769a6967111d6aeadce6f7c8_1595246775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20
کیف لوازم آرایش و رینگ لایت ابر مدل AS-20

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b476dab8d5d70e50040f3f4c3f698fa543e16cef_1603638409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 171

آب پاش مدل 171
آب پاش مدل 171

٪

۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114475053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1
پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

٪

۲۵,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f3509921965da6ba4579d45ec596f369e688c4e_1611304514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR

لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR
لنز چشم رویال ویژن مدل addict GR

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cf906bbd637ad6bb354fc26b6f957f4a0f1f5bf_1607872107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7

قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7
قیچی اصلاح مو سامکو مدل YP-MUNDIAL7

۷۳٪

۱۱۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

۷۳٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۷۳٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۷۳٪

۱۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3981430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N

قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N
قیچی آرایشگری پیتاژ مدل S.G.N

٪

۴۷,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e761cdc98e2456006d5b6ad85bdf8cf0a7eec7_1613851659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1

پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1
پیشبند آرایشگری لورآل مدل S1

٪

۳۰,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/297f178a1ece6ff6820a05cf790648d905a03f90_1606814217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل 5

لاک خشک کن سان مدل 5
لاک خشک کن سان مدل 5

٪

۳۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3357101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح باران مدل B12

پیش بند اصلاح باران مدل B12
پیش بند اصلاح باران مدل B12

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdfd97aac471fcf36612c3715386c9f1f81e6e35_1601158282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم کد A-5

محفظه نگهداری کرم کد A-5
محفظه نگهداری کرم کد A-5

٪

۸,۲۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b131611d978a726e635b97fae77e9a703638ea3_1609343062.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01

ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01
ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121775029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SH009

آب پاش کد SH009
آب پاش کد SH009

٪

۲۰,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3989142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S
شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی
پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

٪

۱۱,۳۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c85df798980f37cd0a0e6e748989f567a1e5a34f_1605457773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز دستی کد 02

بند انداز دستی کد 02
بند انداز دستی کد 02

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4048809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105
قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

٪

۱۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن