تشک و پتوی برقی

نحوه کارکرد پتو و تشک برقی

پتو و تشک برقی یا تشکچه حرارتی وسیله ای است که مانند کیسه آب گرم عمل کرده اما به صورت گسترده­تر و یکنواخت و بدون نگرانی از این که آب جوش از کیسه خارج شود. تشک برقی­ ها با تبدیل انرژی برق به انرژی حرارتی یک گرمای مناسب و مداومی را به کمک المنت های ریز و ظریفی که دارا هستند در تشک ایجاد می­کنند، این وسیله کاربرد درمانی دارد و بسیار موثر در رفع خیلی از بیماری­های و خستگی افراد می­باشد.

این تشک­های برقی مناسب برای درد­های عضلانی، اسپاسم، خستگی، آسیب­های کمر و گردن، کمک به رفع آرتروز می­باشد. روش کار این محصول به این صورت است که با ایجاد حرارت برای عضلات و استخوان های بدن گردش خون را بالا می برد و در بدن افراد احساس آرامش ایجاد می کند و بسیار در رفع بی­خوابی موثر می­باشد و کمک به کاهش استرس می­کند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8680518317411e3eea8cff7401553d3ad66a01a_1596970862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110259279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02

تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02
تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02

٪

تومان

٪

۵۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/610f842c5f18d72c7c219564075aad01cb899306_1602161550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد 30

تشک برقی سوناجم کد 30
تشک برقی سوناجم کد 30

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3998576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی گرمه مدل Hp 34

تشکچه برقی گرمه مدل Hp 34
تشکچه برقی گرمه مدل Hp 34

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7faa5eaa2e420f96671e73e426426c398a914120_1600061101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی اس تی مدل 6080

تشک برقی اس تی مدل 6080
تشک برقی اس تی مدل 6080

٪

تومان

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121493046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50

٪

تومان

٪

۱۹۹,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121788717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL

تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL
تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL

٪

تومان

٪

۱۹۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d1746970c698e84c557f8f796c242d440fca6f8_1604560299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801

تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801
تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801

٪

تومان

٪

۵۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121492534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40

٪

تومان

٪

۱۸۷,۶۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120977860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کد 255

تشک مواج ضد زخم بستر کد 255
تشک مواج ضد زخم بستر کد 255

٪

تومان

٪

۴۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7faa5eaa2e420f96671e73e426426c398a914120_1600061004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی اس تی مدل 4060

تشک برقی اس تی مدل 4060
تشک برقی اس تی مدل 4060

٪

تومان

٪

۳۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119569162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی حرارتی مدل GT1

صندلی حرارتی مدل GT1
صندلی حرارتی مدل GT1

٪

تومان

٪

۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110768984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی اس تی مدل ST280

تشکچه برقی اس تی مدل ST280
تشکچه برقی اس تی مدل ST280

٪

تومان

٪

۴۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67b9d8a653e165be82edbfe0e6a6cd9a712da5f1_1605859080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی مدل GT4

تشک برقی مدل GT4
تشک برقی مدل GT4

٪

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4013322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی گرمه مدل HP 45

تشکچه برقی گرمه مدل HP 45
تشکچه برقی گرمه مدل HP 45

٪

تومان

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67b9d8a653e165be82edbfe0e6a6cd9a712da5f1_1610176986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی مدل GT40

تشکچه برقی مدل GT40
تشکچه برقی مدل GT40

٪

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4013583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی گرمه مدل HP 46

تشکچه برقی گرمه مدل HP 46
تشکچه برقی گرمه مدل HP 46

٪

تومان

٪

۳۳۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110529001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی اس تی مدل ST260

تشکچه برقی اس تی مدل ST260
تشکچه برقی اس تی مدل ST260

٪

تومان

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c85ae12a946273d6cc51da20d99d2ed2b9a1a9c_1598362415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1

تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1
تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1

٪

تومان

٪

۵۴۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27ed824d981811927db48cfc05ae390ce9da261c_1611755006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم مدل A1

تشک برقی سوناجم مدل A1
تشک برقی سوناجم مدل A1

٪

تومان

٪

۴۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/372e775553ce153336c11a6f36c57eea22f1baef_1614517151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد حرارتی کاپا مدل 002

پد حرارتی کاپا مدل 002
پد حرارتی کاپا مدل 002

٪

تومان

٪

۳۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120620579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد ۰۵

تشک برقی سوناجم کد ۰۵
تشک برقی سوناجم کد ۰۵

٪

تومان

٪

۴۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3370759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128

تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128
تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128

٪

تومان

٪

۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4013695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی گرمه مدل HP 68

تشکچه برقی گرمه مدل HP 68
تشکچه برقی گرمه مدل HP 68

٪

تومان

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d47bdab4b82cb96894a18cc677e395287786251_1612854445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو سونا گلولایف مدل Sauna-001

پتو سونا گلولایف مدل Sauna-001
پتو سونا گلولایف مدل Sauna-001

٪

تومان

٪

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d952df398422f7feab67d03f35d38818ea18ef3_1615190572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی نوردایتالیا مدل new calor standard

تشکچه برقی نوردایتالیا مدل new calor standard
تشکچه برقی نوردایتالیا مدل new calor standard

٪

تومان

٪

۷۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120623004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد ۰۴

تشک برقی سوناجم کد ۰۴
تشک برقی سوناجم کد ۰۴

٪

تومان

٪

۵۳۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5a77fe4ee6c7cce9ebd01fe78da32c474481d65_1609575807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر امسیگ مدل AM300

تشک مواج ضد زخم بستر امسیگ مدل AM300
تشک مواج ضد زخم بستر امسیگ مدل AM300

٪

تومان

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a9185e42ce6a6317bae36cca35e59bb204f6a6e_1609000307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم مدل NANO-S120

تشک برقی سوناجم مدل NANO-S120
تشک برقی سوناجم مدل NANO-S120

٪

تومان

٪

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110537997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر مدل EFFECT 5200

تشک مواج ضد زخم بستر مدل EFFECT 5200
تشک مواج ضد زخم بستر مدل EFFECT 5200

۲۰٪

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c223eb3c7d19fdff377bb090b9e43b98a669410_1611758061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی سوناجم مدل Mj2

تشکچه برقی سوناجم مدل Mj2
تشکچه برقی سوناجم مدل Mj2

٪

تومان

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db20497ecc8b926df50a820b31b93e6191640a69_1609337820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305
تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305

٪

تومان

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42cd2b4d0252497eb7d6d7a3ebdd21258ede716f_1612355333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر مدل دلوکس

تشک مواج ضد زخم بستر مدل دلوکس
تشک مواج ضد زخم بستر مدل دلوکس

٪

تومان

٪

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1211743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800
تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800

٪

تومان

٪

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d14339ffd99104e92feb889e54a318731e8145a_1616169256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی مدل ارشیا

تشک برقی مدل ارشیا
تشک برقی مدل ارشیا

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119558411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 01

تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 01
تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 01

٪

تومان

٪

۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21ba2696c6dc9a46a64e3c996266a46b582cbcd4_1613284031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل سلولی

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل سلولی
تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل سلولی

٪

تومان

٪

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d31e96502bf71b8d83ed9d53fcd7570e7be0ef99_1608740924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد برقی مدل BE_240

پد برقی مدل BE_240
پد برقی مدل BE_240

٪

تومان

٪

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f90c873f576f7fad3819073ba317ce6a577ed349_1614330275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل 01

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل 01
تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل 01

٪

تومان

٪

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111245005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303
تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303

٪

تومان

٪

۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2498337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220

تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220
تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220

٪

تومان

٪

۵۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54fa890ee0427277dae5cae2ae54851724a66746_1602158397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد 80

تشک برقی سوناجم کد 80
تشک برقی سوناجم کد 80

٪

تومان

٪

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1767797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی زیکلاس مد مدل Zyk-4

تشک برقی زیکلاس مد مدل Zyk-4
تشک برقی زیکلاس مد مدل Zyk-4

٪

تومان

٪

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116942782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره
پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

٪

تومان

٪

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110402951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل تخم مرغی

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل تخم مرغی
تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل تخم مرغی

٪

تومان

٪

۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114556365.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی مدل BE-240

تشک برقی مدل BE-240
تشک برقی مدل BE-240

٪

تومان

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120524348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 002

تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 002
تشک مواج ضد زخم بستر کیو وای مدل 002

٪

تومان

٪

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efd3d3493037f5c3472cdc05978ef5060af9531b_1601288974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30

تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30
تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30

٪

تومان

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن