تشک و پتو کودک

تشک و پتو کودک

ویژگی‌های مدل تشک و بالش نوزادی

والدین و یا مادربزرگ‌ها درگذشته معمولاً یکی از کارهایی که قبل از به دنیا آمدن نوزاد انجام می‌دادند، تهیه تشک و بالش نوزادی بود. آن‌ها همیشه سعی می‌کردند بهترین جنس پارچه را برای فرزندشان انتخاب کنند. اما امروزه تشک و بالش‌های باکیفیت بالا در بازار وجود دارد و کمتر کسی مانند گذشته عمل می‌کند.

  • تشک نوزاد بهتر است سفت و تخت انتخاب شود.
  • از محافظ‌های تشک برای رعایت مسائل بهداشتی استفاده کنید.
  • گارد دور تخت نوزاد خود را حتما نصب کرده تا از برخورد سر با نرد‌ه‌‌ها جلوگیری شود.
  • قبل از استفاده از ملحفه‌های نوزاد حتما آن‌ها را به طور کامل بشوید و با نور آفتاب خشک کنید.
  • از پارچه‌های دارای پلی استر و یا مواد حساسیت‌زا استفاده نکنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111863603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک نوزاد کد 556

تشک نوزاد کد 556
تشک نوزاد کد 556

۸٪

۸۷,۴۰۰

۸۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۸۷,۴۰۰

تومان

۸٪

۸۷,۴۰۰

تومان

۸٪

۸۷,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32e8e876370f5eb3c670225a3893a27a12737411_1606911684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس کودک دی روحه مدل 12d

تشک آنتی رفلاکس کودک دی روحه مدل 12d
تشک آنتی رفلاکس کودک دی روحه مدل 12d

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e18674017bbb129f7adb8433721849d0ed9320e9_1609861374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک خواب نوزاد رویال مدل نیلوفر

تشک خواب نوزاد رویال مدل نیلوفر
تشک خواب نوزاد رویال مدل نیلوفر

٪

۸۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو افرا مدل چهار فصل کد 001

پتو افرا مدل چهار فصل کد 001
پتو افرا مدل چهار فصل کد 001

٪

۱۶۰,۰۰۰

۱۳۸,۵۰۰ تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3312469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی تیک مک  مدل T سایز 80x80 سانتی متر

پتو نوزادی تیک مک  مدل T سایز 80x80 سانتی متر
پتو نوزادی تیک مک  مدل T سایز 80x80 سانتی متر

٪

۷۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5557131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک افرا سایز 130×100 سانتی متر

پتو کودک افرا سایز 130×100 سانتی متر
پتو کودک افرا سایز 130×100 سانتی متر

٪

۲۱۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1791632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی ثمین مدل Flower

پتو نوزادی ثمین مدل Flower
پتو نوزادی ثمین مدل Flower

۱۰٪

۴۰۵,۰۰۰

۳۶۴,۵۰۰ تومان

۱۰٪

۴۰۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۰۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4b671a06faefe6a0b9ecd3c66502035a7bf0d0d_1609932385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی مدل B01 سایز 85x85 سانتی متر

پتو نوزادی مدل B01 سایز 85x85 سانتی متر
پتو نوزادی مدل B01 سایز 85x85 سانتی متر

۴۲٪

۳۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۴۲٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efdd1bb8ad83b649e9532c44bae2f27c93493f59_1606200632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز کد 5656

تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز کد 5656
تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز کد 5656

٪

۴۲۰,۹۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110491126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک کودک مدل 3323

تشک کودک مدل 3323
تشک کودک مدل 3323

۲٪

۹۵,۰۰۰

۹۳,۰۰۰ تومان

۲٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5180948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک یک نفره کودک کد 6595 سایز 95×65 سانتی متر

تشک یک نفره کودک کد 6595 سایز 95×65 سانتی متر
تشک یک نفره کودک کد 6595 سایز 95×65 سانتی متر

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121025179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک نوزادی کد 20061

تشک نوزادی کد 20061
تشک نوزادی کد 20061

۵٪

۷۴,۰۰۰

۷۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114435133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی تیک مک مدل T200 سایز 80x80 سانتی متر

پتو نوزادی تیک مک مدل T200 سایز 80x80 سانتی متر
پتو نوزادی تیک مک مدل T200 سایز 80x80 سانتی متر

٪

۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01a101353ac870c17e454f02066b83910d5f3f04_1604001088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک خزر مرینوس مدل راشل سایز 90x110 سانتی متر

پتو کودک خزر مرینوس مدل راشل سایز 90x110 سانتی متر
پتو کودک خزر مرینوس مدل راشل سایز 90x110 سانتی متر

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f22c0dbd5dccf30f0229f3c4796dd079c42fd22_1611429099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوکودک طرح خرس مهربون سایز 140x100سانتی متر

پتوکودک طرح خرس مهربون سایز 140x100سانتی متر
پتوکودک طرح خرس مهربون سایز 140x100سانتی متر

٪

۱۹۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115058741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک بیبی فورلایف کد BF0112 سایز 100*80 سانتی متر

پتو کودک بیبی فورلایف کد BF0112 سایز 100*80 سانتی متر
پتو کودک بیبی فورلایف کد BF0112 سایز 100*80 سانتی متر

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81763fb73bb3a7fd74f769ae7f807f4ccc6d1e7c_1594891074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد مادرکر مدل M1081 سایز 80×80 سانتیمتر

پتو نوزاد مادرکر مدل M1081 سایز 80×80 سانتیمتر
پتو نوزاد مادرکر مدل M1081 سایز 80×80 سانتیمتر

٪

۱۴۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112230972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد طرح خرگوش سایز 80* 80 سانتی متر

پتو نوزاد طرح خرگوش سایز 80* 80 سانتی متر
پتو نوزاد طرح خرگوش سایز 80* 80 سانتی متر

٪

۲۰۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f01acd9b2a27393994feb02b06b1d313c38ac9ff_1595756524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی کودک طرح Bubble سایز 80x75 سانتی متر

پتوی کودک طرح Bubble سایز 80x75 سانتی متر
پتوی کودک طرح Bubble سایز 80x75 سانتی متر

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121905531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد مدل N500 سایز 88 * 88 سانتی متر

پتو نوزاد مدل N500 سایز 88 * 88 سانتی متر
پتو نوزاد مدل N500 سایز 88 * 88 سانتی متر

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/795b6f1ad421510788d7ec794ce8f8e52a7f069a_1610776849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی کودک مدل Baby Bee سایز 100x140 سانتی متر

پتوی کودک مدل Baby Bee سایز 100x140 سانتی متر
پتوی کودک مدل Baby Bee سایز 100x140 سانتی متر

٪

۲۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecb69123c17660106d0a0351f604a19f274426ce_1604488729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.1 سایز 100x80 سانتی متر

پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.1 سایز 100x80 سانتی متر
پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.1 سایز 100x80 سانتی متر

٪

۳۵۲,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbdaa090ba97e744f9cfb4261ac1598742a6277d_1598955856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک کارترز کد RO-1 سایز 100x75 سانتی متر

پتو کودک کارترز کد RO-1 سایز 100x75 سانتی متر
پتو کودک کارترز کد RO-1 سایز 100x75 سانتی متر

۸٪

۲۱۵,۰۰۰

۱۹۷,۸۰۰ تومان

۸٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120603601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی کد 3030 سایز 100x85 سانتی متر

پتو نوزادی کد 3030 سایز 100x85 سانتی متر
پتو نوزادی کد 3030 سایز 100x85 سانتی متر

۱۵٪

۹۹,۰۰۰

۸۴,۱۵۰ تومان

۱۵٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3210909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک پری دریایی مدل Snuggie Tails

پتو کودک پری دریایی مدل Snuggie Tails
پتو کودک پری دریایی مدل Snuggie Tails

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81dd122f3e098a114ff373e4ed0c6cb5c1dc74a0_1606227366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد مدل خرگوشی کد Se-Su200 سایز 75×75 سانتی متر

پتو نوزاد مدل خرگوشی کد Se-Su200 سایز 75×75 سانتی متر
پتو نوزاد مدل خرگوشی کد Se-Su200 سایز 75×75 سانتی متر

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110288903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک مدل  Bear Cloud

پتو کودک مدل  Bear Cloud
پتو کودک مدل  Bear Cloud

٪

۲۴۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3312243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی دو لایه تیک مک مدل TK8080

پتو نوزادی دو لایه تیک مک مدل TK8080
پتو نوزادی دو لایه تیک مک مدل TK8080

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ffa2e378f6643f41a60e59adaf7ae0c90a31ab0_1604215790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی نوزاد کارترز مدل Rose کد 12845 سایز 80×98 سانتی متر

پتوی نوزاد کارترز مدل Rose کد 12845 سایز 80×98 سانتی متر
پتوی نوزاد کارترز مدل Rose کد 12845 سایز 80×98 سانتی متر

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24fbe261b08676cbbfcdcbc5b1275621f5aeb31d_1609141117.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک مدل َARCA سایز 100x100 سانتی متر

پتو کودک مدل َARCA سایز 100x100 سانتی متر
پتو کودک مدل َARCA سایز 100x100 سانتی متر

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3174921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک بازی چیکو مدل Jungle Ball

تشک بازی چیکو مدل Jungle Ball
تشک بازی چیکو مدل Jungle Ball

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4354918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرانداز بهداشتی بیمار و سالمند بنلا کد 6090 بسته 5 عددی

زیرانداز بهداشتی بیمار و سالمند بنلا کد 6090 بسته 5 عددی
زیرانداز بهداشتی بیمار و سالمند بنلا کد 6090 بسته 5 عددی

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4712716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک تعویض کودک 4 تکه چیکو طرح پرنسس کد 05

تشک تعویض کودک 4 تکه چیکو طرح پرنسس کد 05
تشک تعویض کودک 4 تکه چیکو طرح پرنسس کد 05

٪

۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4b43cf7bb4c9ed66f077cc97a93a2d83f92ba22_1609167998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک کودک ژینورا مدل اطلس

تشک کودک ژینورا مدل اطلس
تشک کودک ژینورا مدل اطلس

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113073270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس نوزادی دی روحه مدل 12D

تشک آنتی رفلاکس نوزادی دی روحه مدل 12D
تشک آنتی رفلاکس نوزادی دی روحه مدل 12D

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/140077bff4355effb70302206b752503f78325d2_1601462187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم مدل Bj132

تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم مدل Bj132
تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم مدل Bj132

٪

۳۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3724184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک تعویض کودک چیکو مدل پرنسس 01

تشک تعویض کودک چیکو مدل پرنسس 01
تشک تعویض کودک چیکو مدل پرنسس 01

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0381f5a11491a9ecddee7fa5b99326669dd4547_1612603359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک بیبی جم  مدل FDS33

تشک بیبی جم  مدل FDS33
تشک بیبی جم  مدل FDS33

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97c3749c72989f974731448937b64a738c444e51_1595827722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک نوزاد تک سبد کد 78

تشک نوزاد تک سبد کد 78
تشک نوزاد تک سبد کد 78

۵٪

۲۲۶,۰۰۰

۲۱۴,۷۰۰ تومان

۵٪

۲۲۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۲۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۲۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff322f6bc75884614a46e11a6d5594ed77f87772_1601725705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک خواب نوزاد اسناگل نست مدل Baby Delight

تشک خواب نوزاد اسناگل نست مدل Baby Delight
تشک خواب نوزاد اسناگل نست مدل Baby Delight

٪

۶۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1679882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس نوزادی نی نی آسا مدل 12Degree

تشک آنتی رفلاکس نوزادی نی نی آسا مدل 12Degree
تشک آنتی رفلاکس نوزادی نی نی آسا مدل 12Degree

۴٪

۳۶۵,۰۰۰

۳۵۰,۴۰۰ تومان

۴٪

۳۶۵,۰۰۰

تومان

۴٪

۳۶۵,۰۰۰

تومان

۴٪

۳۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4862848e95424fcf89b9e87cd39415c4b6c24dc3_1601707718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز مدل Is172.2

تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز مدل Is172.2
تشک آنتی رفلاکس کودک ایسیز مدل Is172.2

۳٪

۴۲۹,۹۰۰

۴۱۵,۰۰۰ تومان

۳٪

۴۲۹,۹۰۰

تومان

۳٪

۴۲۹,۹۰۰

تومان

۳٪

۴۲۹,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111737896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک بادی تعویض کودک بست وی کد 52241

تشک بادی تعویض کودک بست وی کد 52241
تشک بادی تعویض کودک بست وی کد 52241

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5df94fd1a10a78e72b7b4869fd904759059d3754_1613168181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک کودک مدل برگ تابستانی کسا کد 0211-1

تشک کودک مدل برگ تابستانی کسا کد 0211-1
تشک کودک مدل برگ تابستانی کسا کد 0211-1

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3741560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک طبی نوزاد ویونا مدل آنتی رفلکس

تشک طبی نوزاد ویونا مدل آنتی رفلکس
تشک طبی نوزاد ویونا مدل آنتی رفلکس

٪

۴۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a0fa27207d1e78a3967bbb75a5549af24b7f26b1_1613172959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک کودک مدل گلبرگ کسا کد 0405-1

تشک کودک مدل گلبرگ کسا کد 0405-1
تشک کودک مدل گلبرگ کسا کد 0405-1

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bba9637ed88c59127ff8713e935a680bb1b1178d_1597728964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک نگهدارنده نوزاد تک سبد مدل TS79

تشک نگهدارنده نوزاد تک سبد مدل TS79
تشک نگهدارنده نوزاد تک سبد مدل TS79

۳٪

۲۵۸,۰۰۰

۲۵۰,۲۶۰ تومان

۳٪

۲۵۸,۰۰۰

تومان

۳٪

۲۵۸,۰۰۰

تومان

۳٪

۲۵۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120226674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی کد PN4 سایز 75x100 سانتی متر

پتو نوزادی کد PN4 سایز 75x100 سانتی متر
پتو نوزادی کد PN4 سایز 75x100 سانتی متر

۲٪

۲۱۵,۰۰۰

۲۱۰,۷۰۰ تومان

۲٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110288827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک مدل  Monkey

پتو کودک مدل  Monkey
پتو کودک مدل  Monkey

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ad9b2b067b60927a0075b36ac164b1adf66596d_1607118874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی کودک مدل A13 سایز 100×120 سانتی متر

پتوی کودک مدل A13 سایز 100×120 سانتی متر
پتوی کودک مدل A13 سایز 100×120 سانتی متر

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/229001659a75ccc47326ac906963fed018e41c2d_1605218686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک میرادیزو طرح دایناسور سایز 107x37 سانتی متر

پتو کودک میرادیزو طرح دایناسور سایز 107x37 سانتی متر
پتو کودک میرادیزو طرح دایناسور سایز 107x37 سانتی متر

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9f06a56649c61f9169c670693b73b207be7da4b_1603632339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد مدل گل سایز 80×110 سانتی متر

پتو نوزاد مدل گل سایز 80×110 سانتی متر
پتو نوزاد مدل گل سایز 80×110 سانتی متر

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117364616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک ثمین کد SA47 سایز 85×90 سانتی متر

پتو کودک ثمین کد SA47 سایز 85×90 سانتی متر
پتو کودک ثمین کد SA47 سایز 85×90 سانتی متر

۳۵٪

۴۱۰,۰۰۰

۲۶۶,۵۰۰ تومان

۳۵٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۴۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e254170ce5f4dacfac36e8afa5605d9b5e93f472_1600762057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد کارترز مدل car & ship سایز 72x103 سانتی متر

پتو نوزاد کارترز مدل car & ship سایز 72x103 سانتی متر
پتو نوزاد کارترز مدل car & ship سایز 72x103 سانتی متر

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120226655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی کد PN2 سایز 75x100 سانتی متر

پتو نوزادی کد PN2 سایز 75x100 سانتی متر
پتو نوزادی کد PN2 سایز 75x100 سانتی متر

۲٪

۲۴۵,۰۰۰

۲۴۰,۱۰۰ تومان

۲٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114238007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی نوزادی مدل little bear کد 2019 سایز 75 * 75 سانتی متر

پتوی نوزادی مدل little bear کد 2019 سایز 75 * 75 سانتی متر
پتوی نوزادی مدل little bear کد 2019 سایز 75 * 75 سانتی متر

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7e70f6cfc5b0a000b7bea310aeb030b8e19543e_1600762733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد کارترز مدل pink heart سایز 72x103 سانتی متر

پتو نوزاد کارترز مدل pink heart سایز 72x103 سانتی متر
پتو نوزاد کارترز مدل pink heart سایز 72x103 سانتی متر

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110930448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی کودک مدل A003 سایز 200*110 سانتی متر

پتوی کودک مدل A003 سایز 200*110 سانتی متر
پتوی کودک مدل A003 سایز 200*110 سانتی متر

٪

۳۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121885043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی مدل gh01 سایز 80x80 سانتی متر

پتو نوزادی مدل gh01 سایز 80x80 سانتی متر
پتو نوزادی مدل gh01 سایز 80x80 سانتی متر

۵٪

۱۳۰,۰۰۰

۱۲۳,۵۰۰ تومان

۵٪

۱۳۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۳۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afa4de12f72be9b6c470105155182fdce25e91cd_1604490379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.4 سایز 100x80 سانتی متر

پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.4 سایز 100x80 سانتی متر
پتو کودک بیبی فورلایف کد 2123.4 سایز 100x80 سانتی متر

٪

۳۸۳,۹۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fa7af8cc21b25d87ede2469fba667f8cea0828f_1598939550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزادی طرح QAM سایز 80x68 سانتی متر

پتو نوزادی طرح QAM سایز 80x68 سانتی متر
پتو نوزادی طرح QAM سایز 80x68 سانتی متر

٪

۱۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9faf6d5ef22be0479ed4b92e91a09984e8fd744_1611471334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو کودک مدل خرگوش سایز 100x75 سانتیمتر به همراه عروسک

پتو کودک مدل خرگوش سایز 100x75 سانتیمتر به همراه عروسک
پتو کودک مدل خرگوش سایز 100x75 سانتیمتر به همراه عروسک

٪

۳۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d063940f2ae7b945090df3cc191a14ab4f68dfb_1595073465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد بلوکيدز کد 5111674 سایز 65 × 75 سانتی متر

پتو نوزاد بلوکيدز کد 5111674 سایز 65 × 75 سانتی متر
پتو نوزاد بلوکيدز کد 5111674 سایز 65 × 75 سانتی متر

٪

۳۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e3a372595f68a80032b52da9898e0f2ae2ec120_1611670009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو نوزاد طرح پرنسس سایز 75x 75 سانتی متر به همراه عروسک

پتو نوزاد طرح پرنسس سایز 75x 75 سانتی متر به همراه عروسک
پتو نوزاد طرح پرنسس سایز 75x 75 سانتی متر به همراه عروسک

۲۰٪

۳۷۵,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۳۷۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳۷۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳۷۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5246747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک یک نفره کودک مدل 12080 سایز 80×120 سانتی متر

تشک یک نفره کودک مدل 12080 سایز 80×120 سانتی متر
تشک یک نفره کودک مدل 12080 سایز 80×120 سانتی متر

٪

۲۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1833258fbb88923ace66d6ac50638c67c0e6d461_1605525795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم کد 30546

تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم کد 30546
تشک آنتی رفلاکس کودک بیبی جم کد 30546

٪

۴۶۵,۷۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن