تلفن بی سیم و سانترال

تلفن بی سیم و سانترال

سانترال یا تلفن، کدامیک را بخریم؟

سانترال مناسب استفاده در سازمان­های بزرگ است. این سازمان­های بزرگ شامل شرکت­ها، اداره ها، کارخانه ها، دانشگاه ها می­ باشند. از مزایایی سانترال، ارتباط داخلی و بدون هزینه، پخش پیام برای تماس گیرندگان و هدایت آنها به داخلی مورد نظر بدون نیاز به صحبت با اپراتور، دریافت 30 خط مستقل چهار یا پنج رقمی (E1) از یک خط، استفاده از تلفن به عنوان درب باز کن، ایجاد محدودیت زمان و شماره گیری برای کارمندان، شنود مکالمات کارمندان توسط مدیر، کنترل و پاسخگویی تماس ها در زمان عدم حضور در سازمان و بوسیله ی موبایل و قابلیت های بی نظیر دیگر بهره مند شد. اما برای منازل، فروشگاه­ها و مکان­هایی که از تلفن به صورت معمولی استفاده می نمایند، می توان از تلفن رومیزی و یا تلفن بیسیم بهره گرفت.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811

٪

۱,۱۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3335475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711

٪

۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1229881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110

٪

۷۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX

٪

۹۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2736648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3721

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3721
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3721

٪

۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ef8ffacc8329dbf195b76a3dbdc4daa91672299_1594161608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن کد 019

تلفن کد 019
تلفن کد 019

٪

۲۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2361JXB

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2361JXB
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2361JXB

٪

۱۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3110292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2360JXS

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2360JXS
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2360JXS

٪

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611

٪

۹۵۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3712

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3712
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3712

٪

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/960146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل Origin Voice

تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل Origin Voice
تلفن بی‌سیم آلکاتل مدل Origin Voice

٪

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/449682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX

٪

۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6efcfe44c78b12f422a5d0daa495b00e8518056_1598137666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC220

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC220
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC220

۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان

۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/713808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6711

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6711
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6711

٪

۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f80202ca836687859372aa1766bc0399c618c70_1595917168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG1911

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG1911
تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG1911

٪

۹۵۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/210996e58f0c377363ca124741f78d488ad80e61_1609751295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم جنیکا مدل MHZ900

تلفن بی سیم جنیکا مدل MHZ900
تلفن بی سیم جنیکا مدل MHZ900

۱۳٪

۳۹۹,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۳۹۹,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۹۹,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/106436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X

٪

۵۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/102142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX

تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0eff92b8576cfd5ec5738f9735b08f0ba39471a_1608668394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711BX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711BX

٪

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4797308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن لیبوس مدل B368TS

تلفن لیبوس مدل B368TS
تلفن لیبوس مدل B368TS

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1956927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250

تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb70a732853db7ee1b6321859b382c929ce21f49_1609333047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن مدل T03102 Diamondmax

تلفن مدل T03102 Diamondmax
تلفن مدل T03102 Diamondmax

٪

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/236152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821BX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821BX

٪

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93b50be95b316f41d9d42fcff555a1fbc9f5e250_1602674036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن آ ا گ مدل SMART64

تلفن آ ا گ مدل SMART64
تلفن آ ا گ مدل SMART64

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1713263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC1711

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC1711
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC1711

٪

۷۳۷,۸۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1102885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC60

تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC60
تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC60

٪

۵۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120968139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611sx

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611sx
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611sx

٪

۹۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK220

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK220
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK220

٪

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 BX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 BX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 BX

٪

۷۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6821

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6821
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6821

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3112167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGD310

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGD310
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGD310

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/132845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم گیگاست مدل A220

تلفن بی سیم گیگاست مدل A220
تلفن بی سیم گیگاست مدل A220

٪

۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/403177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF310

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF310
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF310

٪

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115092430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن مدل T611LightB

تلفن مدل T611LightB
تلفن مدل T611LightB

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/655189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن رومیزی آلکاتل مدل T56

تلفن رومیزی آلکاتل مدل T56
تلفن رومیزی آلکاتل مدل T56

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/419787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE

تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE

٪

۹۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3855074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن کلاسیک افق مدل 1201

تلفن کلاسیک افق مدل 1201
تلفن کلاسیک افق مدل 1201

٪

۸۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114672373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن سی.اف.ال مدل 939

تلفن سی.اف.ال مدل 939
تلفن سی.اف.ال مدل 939

٪

۴۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1404247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF320

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF320
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF320

٪

۵,۷۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X

تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X

٪

۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/719904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم وی تک مدل CS1000

تلفن بی سیم وی تک مدل CS1000
تلفن بی سیم وی تک مدل CS1000

٪

۶۷۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3236331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID

تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID
تلفن میکروتل مدل KX-TSC29CID

٪

۳۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b2f72492fcd0af8d1a10fb4ba9138d1c86414add_1598612655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC210

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC210
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC210

٪

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a978616a02cf552e0c4adcb6d3a42cb5ac4303bc_1597096330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID

تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID
تلفن ان ای ان سی مدل KX-T8206CID

٪

۲۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1925921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم وی تک مدل ES1001

تلفن بی سیم وی تک مدل ES1001
تلفن بی سیم وی تک مدل ES1001

۲٪

۶۴۹,۰۰۰

۶۳۶,۰۰۰ تومان

۲٪

۶۴۹,۰۰۰

تومان

۲٪

۶۴۹,۰۰۰

تومان

۲٪

۶۴۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120949010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711SX

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711SX
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711SX

٪

۹۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4927575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109

تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109

٪

۳۲۰,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1358135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4771

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4771
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4771

۱۶٪

۳,۹۴۹,۰۰۰

۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۳,۹۴۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳,۹۴۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳,۹۴۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/134027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

٪

۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120502170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG6421

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG6421
تلفن پاناسونیک مدل KX-TG6421

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1203517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC222

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC222
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGC222

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/137604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX

٪

۵۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice

تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice

٪

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1239371.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGE232B

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGE232B
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGE232B

٪

۳,۴۲۸,۳۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/911045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB210

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB210
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB210

٪

۹۱۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/153042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG5776

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG5776
تلفن پاناسونیک مدل KX-TG5776

٪

۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/952293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن آلکاتل مدل T16

تلفن آلکاتل مدل T16
تلفن آلکاتل مدل T16

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3110826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF372

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF372
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF372

٪

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/975495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC62

تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC62
تلفن پاناسونیک مدل KX-TSC62

٪

۶۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119647154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن طرح قلب کد 088

تلفن طرح قلب کد 088
تلفن طرح قلب کد 088

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a531a89b75a36d2b12f1b91511f651495ca54d0b_1600641749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن کلاسیک  افق کد 10

تلفن کلاسیک  افق کد 10
تلفن کلاسیک  افق کد 10

٪

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2211523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم وی تک مدل CS1200

تلفن بی سیم وی تک مدل CS1200
تلفن بی سیم وی تک مدل CS1200

٪

۵۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c93843419262df8b01e1ce22c6573cd636a020af_1595315718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1911

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1911
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1911

٪

۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/211256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن آلکاتل Versatis E100 Combo

تلفن آلکاتل Versatis E100 Combo
تلفن آلکاتل Versatis E100 Combo

٪

۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114992972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم گیگاست مدل A500A

تلفن بی سیم گیگاست مدل A500A
تلفن بی سیم گیگاست مدل A500A

٪

۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1044316.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن آلکاتل مدل T06

تلفن آلکاتل مدل T06
تلفن آلکاتل مدل T06

٪

۲۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/570963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG9541

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG9541
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG9541

٪

۴,۴۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice

تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice

٪

۹۶۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110991187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRW110

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRW110
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRW110

٪

۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1963127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم وی تک مدل CS6147

تلفن بی سیم وی تک مدل CS6147
تلفن بی سیم وی تک مدل CS6147

٪

۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2511

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2511
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2511

٪

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d0ce018fecdddc317b090685b7a4d02268e96ed_1599908982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن کلاسیک مدل 3015

تلفن کلاسیک مدل 3015
تلفن کلاسیک مدل 3015

۳٪

۷۷۵,۰۰۰

۷۵۱,۷۵۰ تومان

۳٪

۷۷۵,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۷۵,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۷۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم تامسون مدل ONYX-037DR

تلفن بی سیم تامسون مدل ONYX-037DR
تلفن بی سیم تامسون مدل ONYX-037DR

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX
تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/499622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم گیگاست مدل C330

تلفن بی سیم گیگاست مدل C330
تلفن بی سیم گیگاست مدل C330

۷٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

۲,۰۹۷,۰۰۰ تومان

۷٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddd26639a7436578660094cf89e16ba831080391_1595192122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن  لیبوس مدل B666

تلفن  لیبوس مدل B666
تلفن  لیبوس مدل B666

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe69b04599fba3d9bf0cb4315f435f0d7a320ade_1608129948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بل فون مدل TE-2012/042

تلفن بل فون مدل TE-2012/042
تلفن بل فون مدل TE-2012/042

٪

۵۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2375108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRS120

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRS120
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-PRS120

٪

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/659510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4772

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4772
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TG4772

٪

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2658419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD320

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD320
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD320

۱۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF340

تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF340
تلفن بی‌سیم پاناسونیک مدل KX-TGF340

٪

۳,۶۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2805572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210

٪

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2809263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD510

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD510
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD510

٪

۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113641204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن تکنیکال مدل TEC-1054

تلفن تکنیکال مدل TEC-1054
تلفن تکنیکال مدل TEC-1054

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b431f104453abfad2c72d9941770e075c424e8d4_1613385861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG1612

تلفن پاناسونیک مدل KX-TG1612
تلفن پاناسونیک مدل KX-TG1612

٪

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121574814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تلفن سی.اف.ال مدل 2300

تلفن سی.اف.ال مدل 2300
تلفن سی.اف.ال مدل 2300

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن