تی شرت و پولوشرت زنانه که انواع و تفاوت آنها در چیست؟

تفاوت تی شرت با پولوشرت در چیست؟

واضح‌ترین تفاوت بین تی شرت و پولوشرت در فرم یقه شونه. پولوشرت ها در واقع تی شرت‌های یقه داری هستن که با دو تا سه دکمه بسته می‌شن و این درحالی که فرم یقه انواع تی شرت، معمولا گرد و در برخی مدل‌های خاص هفت است و دکمه ندارند. پولوشرت‌های فرمی راسته و کمی بلندتر از تی شرت دارند، روی بخش سینه شون گاه یک جیب دیده می‌شه در مجموع فرمی رسمی‌تر و شیک به استایل شما می‌دن. این مدل را می‌تونید برای استایل نیمه رسمی خودتون انتخاب کنید.

اما تی‌شرت‌های روزمره و اسپرت می‌تونند فیت معمولی یا آزادتری داشته باشن. همچنین اگر به استایل‌های آزاد علاقه‌مندید می‌تونید تی شرت‌های سایز بزرگ رو انتخاب کنید تا یک تیپ راحت داشته باشید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117487485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت زنانه طرح نگاه کد 105

تیشرت زنانه طرح نگاه کد 105
تیشرت زنانه طرح نگاه کد 105

۲۶٪

۳۳,۳۰۰

تومان

۲۶٪

۳۳,۳۰۰

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116704114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح دوچرخه کد 4457

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح دوچرخه کد 4457
تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح دوچرخه کد 4457

٪

تومان

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f88b8f4bf8bdc105f8ae8d3766d69cbef6f0466_1595440609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه طرح یونیکورن کد 4175

تی شرت زنانه طرح یونیکورن کد 4175
تی شرت زنانه طرح یونیکورن کد 4175

٪

تومان

٪

۲۶,۴۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116807916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت زنانه طرح آرزو کد 23

تیشرت زنانه طرح آرزو کد 23
تیشرت زنانه طرح آرزو کد 23

٪

تومان

٪

۳۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116756817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت به رسم طرح دریم کچر کد 558

تی شرت به رسم طرح دریم کچر کد 558
تی شرت به رسم طرح دریم کچر کد 558

۴۱٪

۶۸,۲۰۰

تومان

۴۱٪

۶۸,۲۰۰

۳۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116940259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه طرح امروز نه کد486

تی شرت زنانه طرح امروز نه کد486
تی شرت زنانه طرح امروز نه کد486

٪

تومان

٪

۳۲,۷۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116895969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه طرح هری پاتر کد 179

تی شرت زنانه طرح هری پاتر کد 179
تی شرت زنانه طرح هری پاتر کد 179

٪

تومان

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116707327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه پارس طرح کارتونی کد 3739

تی شرت زنانه پارس طرح کارتونی کد 3739
تی شرت زنانه پارس طرح کارتونی کد 3739

۲۱٪

۳۱,۵۰۰

تومان

۲۱٪

۳۱,۵۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116808516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت زنانه طرح سرنوشت، آرزو، عشق کد 55

تیشرت زنانه طرح سرنوشت، آرزو، عشق کد 55
تیشرت زنانه طرح سرنوشت، آرزو، عشق کد 55

٪

تومان

٪

۳۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120727529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت زنانه کد p0003

تیشرت زنانه کد p0003
تیشرت زنانه کد p0003

۲۱٪

۳۴,۲۰۰

تومان

۲۱٪

۳۴,۲۰۰

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116758499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436

تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436
تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436

۴۲٪

۴۳,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۴۳,۰۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8b350b7f45afb360d0ea96dc98dd2acae1e2f67_1595312492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح پروانه کد F720

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح پروانه کد F720
تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح پروانه کد F720

٪

تومان

٪

۲۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117517985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه طرح پاندا مدل S268

تی شرت آستین کوتاه زنانه طرح پاندا مدل S268
تی شرت آستین کوتاه زنانه طرح پاندا مدل S268

٪

تومان

٪

۳۱,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116705135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح خرس عاشق کد 4433

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح خرس عاشق کد 4433
تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح خرس عاشق کد 4433

۲۶٪

۳۳,۵۰۰

تومان

۲۶٪

۳۳,۵۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ac2e06053db9f702d78a7d12939ae62eb9f7e31_1600037017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه اسد طرح BT21 کد 99

تی شرت آستین کوتاه زنانه اسد طرح BT21 کد 99
تی شرت آستین کوتاه زنانه اسد طرح BT21 کد 99

۳۸٪

۳۹,۹۰۰

تومان

۳۸٪

۳۹,۹۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fcef1f005e69dda1350c44b2f00bbba3710c2c3_1612601315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه امپریو آرمانی مدل 3H2T6S2JWRZ-0999

تی شرت آستین کوتاه زنانه امپریو آرمانی مدل 3H2T6S2JWRZ-0999
تی شرت آستین کوتاه زنانه امپریو آرمانی مدل 3H2T6S2JWRZ-0999

۵٪

۶,۹۳۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۶,۹۳۰,۰۰۰

۶,۵۸۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117550128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه افراتین طرح دختر و سگ کد 3526 رنگ صورتی روشن

تی شرت زنانه افراتین طرح دختر و سگ کد 3526 رنگ صورتی روشن
تی شرت زنانه افراتین طرح دختر و سگ کد 3526 رنگ صورتی روشن

٪

تومان

٪

۱۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecdc8cb93e9527d4b98a9cfcc38881fdc4a29e4d_1611724619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه مون مدل 163121467

تی شرت زنانه مون مدل 163121467
تی شرت زنانه مون مدل 163121467

۵۵٪

۲۰۵,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۲۰۵,۰۰۰

۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5482215a2670a60b2bd9cb8797a1022b1d538703_1606130674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه افراتین کد 3528 رنگ خردلی

تی شرت زنانه افراتین کد 3528 رنگ خردلی
تی شرت زنانه افراتین کد 3528 رنگ خردلی

٪

تومان

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116756838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه تارپون طرح فانتزی کد 10254

تیشرت آستین کوتاه زنانه تارپون طرح فانتزی کد 10254
تیشرت آستین کوتاه زنانه تارپون طرح فانتزی کد 10254

۵۴٪

۵۳,۵۰۰

تومان

۵۴٪

۵۳,۵۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116750821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح حروف اول اسم M کد 4551

تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح حروف اول اسم M کد 4551
تی شرت آستین کوتاه زنانه شین دیزاین طرح حروف اول اسم M کد 4551

۳۳٪

۳۶,۹۰۰

تومان

۳۳٪

۳۶,۹۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11ce75832db51767be030f6d4bd83e0db358aca8_1599398553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت زنانه اسمارا مدل 308as

تیشرت زنانه اسمارا مدل 308as
تیشرت زنانه اسمارا مدل 308as

٪

تومان

٪

۱۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/787945c5eb49ab127f0c492c536ade841dbaa42f_1598331722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه افراتین طرح جوجه کد 2549 رنگ سرمه ای

تی شرت زنانه افراتین طرح جوجه کد 2549 رنگ سرمه ای
تی شرت زنانه افراتین طرح جوجه کد 2549 رنگ سرمه ای

٪

تومان

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6817326c172164b378510c26ee172cd3380e22fb_1595310691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح گل کد F706

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح گل کد F706
تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح گل کد F706

٪

تومان

٪

۲۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c01fa168ce6b66218d409d00b4b8d9735dd1e04_1601299304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه اسمارا طرح لیمو مدل Lemon2020

تی شرت زنانه اسمارا طرح لیمو مدل Lemon2020
تی شرت زنانه اسمارا طرح لیمو مدل Lemon2020

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120374906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z324 رنگ سفید

تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z324 رنگ سفید
تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z324 رنگ سفید

۲۱٪

۳۱,۵۰۰

تومان

۲۱٪

۳۱,۵۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120068670.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z182 رنگ سفید

تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z182 رنگ سفید
تیشرت آستین کوتاه زنانه مدل z182 رنگ سفید

۲۷٪

۳۴,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۳۴,۰۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119738530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح دوست کد F44

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح دوست کد F44
تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح دوست کد F44

٪

تومان

٪

۲۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116707027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه طرح جغد کد 3718

تی شرت زنانه طرح جغد کد 3718
تی شرت زنانه طرح جغد کد 3718

۳۵٪

۳۸,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۳۸,۰۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

به بالای صفحه بردن