جارو برقی

جارو برقی

بهترین نوع جاروبرقی

لزوما یک دستگاه گران قیمت بهترین جاروبرقی برای شما نخواهد بود پس ابتدا نیازها و توقعات خود را در نظر بگیرید و سپس به توان مکش و قدرت موتور جاروبرقی، نوع جاروبرقی، طول سیم و تعداد سری‌های مکش جاروبرقی که از موارد اثرگذاری هستند، دقت و توجه داشته باشید.  نوع جاروبرقی می‌تواند کیسه‌دار، بدون کیسه، سطلی یا رباتیک باشد.

جاروهای کیسه‌دار تخلیه‌ی راحت‌تری دارند و بهداشتی‌تر هستند اما تعویض مداوم کیسه‌ی آن‌ها هزینه‌بر است. جارو برقی بدون کیسه با فشرده‌سازی گردوغبار حجم بیشتری از زباله را در خود جای می‌دهند اما پرشدن مخزن افت مکش کمتری در آن‌ها رخ می‌دهد. لذا توقعات خود را اولویت بندی و سپس تصمیم نهایی را برای خرید بگیرید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120145439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

۱۲٪

۱,۰۳۰,۰۰۰

۹۱۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۱,۰۳۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱,۰۳۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱,۰۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f99faec360e11699e823be45fef0cf52b3efea0_1614170047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R
جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R

٪

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d53c8a4583689a959c7773e55b26880a4f247d8_1613890178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

٪

۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e594565e5a474d6b9b6a83a03335b310f021939a_1611477569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی الینور مدل evc-3000

جاروبرقی الینور مدل evc-3000
جاروبرقی الینور مدل evc-3000

۱۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

٪

۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b10a50a510e5ec69eae17411c6d7380e89e634_1601975159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/711839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سایا مدل Lotus

جارو برقی سایا مدل Lotus
جارو برقی سایا مدل Lotus

۷٪

۲,۰۲۱,۱۰۰

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۲,۰۲۱,۱۰۰

تومان

۷٪

۲,۰۲۱,۱۰۰

تومان

۷٪

۲,۰۲۱,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aca4e7955113c77f886e936c6df72696dcd93bc5_1604836330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830

٪

۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121829533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

۱۳٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d2dac32f6a5c9b19b629d834ed3af37d2c31336_1602057630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800

٪

۳,۵۳۹,۸۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112523561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400
جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400

٪

۱,۹۴۵,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf5e1f92e545e7d138dd44f3f42458972c317180_1600630541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سام مدل VC8030

جارو برقی سام مدل VC8030
جارو برقی سام مدل VC8030

۵٪

۳,۵۷۰,۰۰۰

۳,۳۹۱,۵۰۰ تومان

۵٪

۳,۵۷۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳,۵۷۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳,۵۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1703760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

٪

۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112354178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000
جارو برقی آ ای سی مدل H.3000

٪

۱,۹۶۱,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13822d55240abdab4537268fa707c9eaccd7aef6_1613460630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300

جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300
جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300

٪

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f9799f8d4c246c8e840d8edcefb75c83a157f2b_1608133617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900
جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900

۷٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113477916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200

جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200
جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200

٪

۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121802140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200
جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200

٪

۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119112299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440
جاروبرقی تکنو مدل TE-2440

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1112ecfa598f770d63e3f71e0b2224677416d0c2_1603294456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سام مدل VC8020

جارو برقی سام مدل VC8020
جارو برقی سام مدل VC8020

۷٪

۳,۴۲۰,۰۰۰

۳,۱۸۰,۶۰۰ تومان

۷٪

۳,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳,۴۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2248998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476
جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476

٪

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40a47a1930796f8df3f50a4c37fd5cc8c9a22797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی اوژن مدل VC300

جاروبرقی اوژن مدل VC300
جاروبرقی اوژن مدل VC300

۱۶٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121893336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی شروین مدل vc4800

جارو برقی شروین مدل vc4800
جارو برقی شروین مدل vc4800

۹٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۹٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c44e0e80f5e6b177af1ec926553763d2963935f_1613544915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W
جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W

٪

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d28dd46ab63fb8b5ebc374c1bebb338a9e1d783_1611588340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570
جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e5367756958f5f7db7580c0f7032c952eca1e31_1605082820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی دومنا مدل 4021

جاروبرقی دومنا مدل 4021
جاروبرقی دومنا مدل 4021

٪

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee8043a6d40c67c18dc39af06cd0740003995d24_1599393625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی لوپز مدل 4000

جاروبرقی لوپز مدل 4000
جاروبرقی لوپز مدل 4000

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84a7851ebf73d5029673fdd66ab838d532f44772_1607785056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی اینترنشنال مدل آنیل

جاروبرقی اینترنشنال مدل آنیل
جاروبرقی اینترنشنال مدل آنیل

٪

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/385b1be7fe3c8c5478dc39215ce47d40f8325c9e_1606222789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250
جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250

٪

۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95ae129c74c6c29c3772cf63a9669fe7e443766b_1613141898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی روسو مدل RVC2497T1

جاروبرقی روسو مدل RVC2497T1
جاروبرقی روسو مدل RVC2497T1

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73a5d8f67857f798da6b5ccd700a138550ab8d46_1596270965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870
جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870

٪

۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7876ddf6ef2c07bf234c52c76e378268642026da_1604511637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840

٪

۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112943678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24

جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24
جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24

٪

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2464056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

۱۱٪

۸,۵۰۰,۰۰۰

۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۸,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۸,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۸,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52d490ab8a92f9a36e09255ed20bf28c823b1bde_1613889579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R
جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R

٪

۳,۳۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117669635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی آی فادر مدل 3800

جاروبرقی آی فادر مدل 3800
جاروبرقی آی فادر مدل 3800

٪

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

٪

۲,۳۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

تومان

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

تومان

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/262003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

٪

۲,۳۳۷,۰۰۰

۲,۲۱۷,۰۰۰ تومان

٪

۲,۳۳۷,۰۰۰

تومان

٪

۲,۳۳۷,۰۰۰

تومان

٪

۲,۳۳۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/192134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

٪

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3456182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR
جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR

٪

۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

٪

۴,۴۴۲,۹۰۰

۴,۲۰۷,۲۰۰ تومان

٪

۴,۴۴۲,۹۰۰

تومان

٪

۴,۴۴۲,۹۰۰

تومان

٪

۴,۴۴۲,۹۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن