جارو برقی

جارو برقی

بهترین نوع جاروبرقی

لزوما یک دستگاه گران قیمت بهترین جاروبرقی برای شما نخواهد بود پس ابتدا نیازها و توقعات خود را در نظر بگیرید و سپس به توان مکش و قدرت موتور جاروبرقی، نوع جاروبرقی، طول سیم و تعداد سری‌های مکش جاروبرقی که از موارد اثرگذاری هستند، دقت و توجه داشته باشید.  نوع جاروبرقی می‌تواند کیسه‌دار، بدون کیسه، سطلی یا رباتیک باشد.

جاروهای کیسه‌دار تخلیه‌ی راحت‌تری دارند و بهداشتی‌تر هستند اما تعویض مداوم کیسه‌ی آن‌ها هزینه‌بر است. جارو برقی بدون کیسه با فشرده‌سازی گردوغبار حجم بیشتری از زباله را در خود جای می‌دهند اما پرشدن مخزن افت مکش کمتری در آن‌ها رخ می‌دهد. لذا توقعات خود را اولویت بندی و سپس تصمیم نهایی را برای خرید بگیرید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120145439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

٪

تومان

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f99faec360e11699e823be45fef0cf52b3efea0_1614170047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R
جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R

۲۸٪

۳,۸۹۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۳,۸۹۰,۰۰۰

۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8114fbab03d4b761df23c79a1360b0a48c02e819_1604835484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سان لوکس مدل vc-2020vs

جاروبرقی سان لوکس مدل vc-2020vs
جاروبرقی سان لوکس مدل vc-2020vs

٪

تومان

٪

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d53c8a4583689a959c7773e55b26880a4f247d8_1613890178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

۹٪

۲,۸۹۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۲,۸۹۵,۰۰۰

۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e594565e5a474d6b9b6a83a03335b310f021939a_1611477569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی الینور مدل evc-3000

جاروبرقی الینور مدل evc-3000
جاروبرقی الینور مدل evc-3000

۲۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

٪

تومان

٪

۱,۹۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b10a50a510e5ec69eae17411c6d7380e89e634_1601975159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۳,۲۹۵,۰۰۰

۳,۱۶۳,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/231404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18
جارو برقی سامسونگ مدل KING-18

٪

تومان

٪

۴,۴۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/711839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سایا مدل Lotus

جارو برقی سایا مدل Lotus
جارو برقی سایا مدل Lotus

٪

تومان

٪

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aca4e7955113c77f886e936c6df72696dcd93bc5_1604836330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830

۲۴٪

۲,۴۹۵,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲,۴۹۵,۰۰۰

۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121829533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

۲۱٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d020a59e2422ab7d5c3888416f290e8f112e63f_1613300185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B

جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B
جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B

٪

تومان

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9cc4a5638f5b9ae2d99f137c349dbe3da82bc33b_1601880430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910
جارو برقی سامسونگ مدل VC-910

٪

تومان

٪

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d2dac32f6a5c9b19b629d834ed3af37d2c31336_1602057630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800

۱۵٪

۳,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۴۵۰,۰۰۰

۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112523561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400
جاروبرقی سطلی تیوا کد 3400

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf5e1f92e545e7d138dd44f3f42458972c317180_1600630541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سام مدل VC8030

جارو برقی سام مدل VC8030
جارو برقی سام مدل VC8030

٪

تومان

٪

۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112354178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000
جارو برقی آ ای سی مدل H.3000

۱۳٪

۲,۴۶۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۲,۴۶۰,۰۰۰

۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13822d55240abdab4537268fa707c9eaccd7aef6_1613460630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300

جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300
جاروبرقی گوسونیک مدل GSV-2300

٪

تومان

٪

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112979709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تولیپس مدل VC-625

جاروبرقی تولیپس مدل VC-625
جاروبرقی تولیپس مدل VC-625

٪

تومان

٪

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f9799f8d4c246c8e840d8edcefb75c83a157f2b_1608133617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900
جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900

٪

تومان

٪

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113477916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200

جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200
جاروبرقی سطلی تیوا کد 4200

٪

تومان

٪

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db4d9dfa40cfd6d8773309cef6b52eee1643d1a1_1604180067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تولیپس مدل vc-625D

جاروبرقی تولیپس مدل vc-625D
جاروبرقی تولیپس مدل vc-625D

۴٪

۲,۱۲۴,۰۰۰

تومان

۴٪

۲,۱۲۴,۰۰۰

۲,۰۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121802140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200
جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200

٪

تومان

٪

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119112299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440
جاروبرقی تکنو مدل TE-2440

٪

تومان

٪

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1112ecfa598f770d63e3f71e0b2224677416d0c2_1603294456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی سام مدل VC8020

جارو برقی سام مدل VC8020
جارو برقی سام مدل VC8020

٪

تومان

٪

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2248998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476
جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476

٪

تومان

٪

۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40a47a1930796f8df3f50a4c37fd5cc8c9a22797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی اوژن مدل VC300

جاروبرقی اوژن مدل VC300
جاروبرقی اوژن مدل VC300

٪

تومان

٪

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121893336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی شروین مدل vc4800

جارو برقی شروین مدل vc4800
جارو برقی شروین مدل vc4800

۲٪

۲,۰۱۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۰۱۰,۰۰۰

۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c44e0e80f5e6b177af1ec926553763d2963935f_1613544915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W
جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W

٪

۳,۰۵۱,۰۰۰

تومان

٪

۳,۰۵۱,۰۰۰

۲,۷۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4207465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تکنو مدل TE-2420

جاروبرقی تکنو مدل TE-2420
جاروبرقی تکنو مدل TE-2420

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d28dd46ab63fb8b5ebc374c1bebb338a9e1d783_1611588340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570
جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570

٪

تومان

٪

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e5367756958f5f7db7580c0f7032c952eca1e31_1605082820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی دومنا مدل 4021

جاروبرقی دومنا مدل 4021
جاروبرقی دومنا مدل 4021

٪

تومان

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70b38d0dc43bfd85763a7db423a0a46c47459990_1603721818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی اوژن مدل VC300

جاروبرقی اوژن مدل VC300
جاروبرقی اوژن مدل VC300

٪

تومان

٪

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1822039e83bd8e99d51159844f33821deda48ffa_1608643076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC8115

جاروبرقی نانیوا مدل NVC8115
جاروبرقی نانیوا مدل NVC8115

۱۱٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/385b1be7fe3c8c5478dc39215ce47d40f8325c9e_1606222789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250
جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250

٪

تومان

٪

۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73a5d8f67857f798da6b5ccd700a138550ab8d46_1596270965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870
جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870

٪

تومان

٪

۳,۱۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7876ddf6ef2c07bf234c52c76e378268642026da_1604511637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9840

٪

تومان

٪

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddf5c398ef38e85bfd05a2448aa1771714083fd6_1609909657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی مایدیا مدل Midea 15E Vacuum Cleaner

جاروبرقی مایدیا مدل Midea 15E Vacuum Cleaner
جاروبرقی مایدیا مدل Midea 15E Vacuum Cleaner

٪

تومان

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52d490ab8a92f9a36e09255ed20bf28c823b1bde_1613889579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R
جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635R

٪

تومان

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5432c23a33907886e8fd01a8bffd9e85351d77d1_1614510697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی ربن مدل RVA-3619

جاروبرقی ربن مدل RVA-3619
جاروبرقی ربن مدل RVA-3619

۵٪

۳,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۳,۹۰۰,۰۰۰

۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f409485b686f6e913a9a718cc8a8250e7c05715_1615128219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی سیماران مدل SVC-639

جاروبرقی سیماران مدل SVC-639
جاروبرقی سیماران مدل SVC-639

٪

تومان

٪

۳,۴۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

٪

تومان

٪

۲,۴۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

تومان

٪

۲,۷۳۶,۹۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/262003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

۵٪

۲,۳۱۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۳۱۵,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/192134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

۱۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

۸,۷۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

۹٪

۴,۴۴۲,۰۰۰

تومان

۹٪

۴,۴۴۲,۰۰۰

۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن