دوربین و پیجر اتاق کودک

ویژگی های دوربین و پیجر اتاق نوزادان

پیجر و دوربین اتاق کودک یک وسیله‌ی کاربردی است که می‌توانید با استفاده از آن کودک خود را ببینید یا با او صحبت و یا صدایش را بشنوند. همچنین این وسایل به والدین کمک می‌کند تا نظارت بیشتری بر خواب و استراحت کودک خود داشته باشند.

پیجر‌ها انواع مختلفی دارند استفاده از مانیتور‌های صوتی که به آن پیجر نیز می‌گویند، می‌توانید صدای نوزاد خود را در هر جایی غیر از اتاق او هستید، بشنوید. با استفاده از مانیتور‌های تصویری می‌توانید کودک خود را ببینید بعضی از این مانیتور‌ها این قابلیت را دارند که علاوه بر تصویر قابلیت صدای دو طرفه را دارند و بعضی از مدل‌ها فقط می‌توانید تصویری از اتاق کودکتان داشته باشید.

از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک پیجر می‌تواند داشته باشد سنسور صدا و حرکت، باتری قابل شارژ، قابلیت صدای دو طرفه، دید در شب، حسگر دما و… می‌باشد که باید قبل از خرید هر دوربینی برای اتاق کودکتان کاملا بررسی شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110870162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2
دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2

۱۲٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5504763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1

دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1
دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1

٪

تومان

٪

۶۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5300070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005

واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005
واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005

۱۸٪

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۱,۲۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e7111da8f907aad30d1a6c6185d5a5aec5537f0_1601376279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor

پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor
پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor

۱۴٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112215610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX

دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX
دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX

٪

تومان

٪

۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/222ea079e6045982b06719693a27203503280442_1601706653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک مدل 123

دوربین کنترل کودک مدل 123
دوربین کنترل کودک مدل 123

٪

تومان

٪

۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112324046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری اتاق کودک کد601

پیجر تصویری اتاق کودک کد601
پیجر تصویری اتاق کودک کد601

۳۵٪

۲,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲,۴۰۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114823293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby3pro

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby3pro
دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby3pro

۱۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110763916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری اونت مدل SCD860

پیجر تصویری اونت مدل SCD860
پیجر تصویری اونت مدل SCD860

۱۴٪

۲,۶۱۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲,۶۱۰,۰۰۰

۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1eef66b597a07f0453ca5558ef671165d7d786b5_1612614633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک اکومام مدل A160

دوربین کنترل کودک اکومام مدل A160
دوربین کنترل کودک اکومام مدل A160

۱۵٪

۳,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۱۰۰,۰۰۰

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87ac086adf9b108071658b238df10aa444bc476e_1612698161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1
دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1

٪

تومان

٪

۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a19dd8e60fee85117acd358163ae2488898c5f2_1614864014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT
دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT

۲٪

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۸,۰۰۰,۰۰۰

۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45dc9d92e69fed24e8360ac8c1ade162a7eff6bb_1604232927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک داریو مدل ABM100

دوربین اتاق کودک داریو مدل ABM100
دوربین اتاق کودک داریو مدل ABM100

٪

تومان

٪

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc7cdaf0d622333e738ccfff08607660d75959d9_1615315340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR

پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR
پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR

٪

تومان

٪

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5aa3b30e793732fa9507df56ce382bf7c3f4dd5_1615822385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A
دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A

۷٪

۸,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۸,۲۵۰,۰۰۰

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/888562485c2a6b208355c5bdd37af4f7b06be5e2_1607892994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP482

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP482
دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP482

۱۱٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/402c5d230b26fffb423c7895e283414a1be24ff6_1600689400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری کودک مدل GTT

پیجر تصویری کودک مدل GTT
پیجر تصویری کودک مدل GTT

٪

تومان

٪

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aaab794ffe977296b8fa5483d3610773ad91b609_1615476055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری کودک موتورولا مدل EASE34

پیجر تصویری کودک موتورولا مدل EASE34
پیجر تصویری کودک موتورولا مدل EASE34

۱۲٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5da0955ef89ed7d6e1b95e939f7af66225229012_1599655298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T8411

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T8411
دوربین اتاق کودک یوفی مدل T8411

۴٪

۲,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۲,۵۹۰,۰۰۰

۲,۴۸۶,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111317892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری به به وو مدل VM901

پیجر تصویری به به وو مدل VM901
پیجر تصویری به به وو مدل VM901

۱۱٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53dde7aa42e7844db12b9581163dcdc0ce08376e_1610197689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک مام مدل QWB-360EYES

دوربین کنترل کودک مام مدل QWB-360EYES
دوربین کنترل کودک مام مدل QWB-360EYES

۵٪

۱,۳۹۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۳۹۵,۰۰۰

۱,۳۲۵,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53dde7aa42e7844db12b9581163dcdc0ce08376e_1610190959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES

پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES
پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES

۵٪

۱,۲۹۳,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۲۹۳,۰۰۰

۱,۲۲۸,۳۵۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن