دوربین و پیجر اتاق کودک

ویژگی های دوربین و پیجر اتاق نوزادان

پیجر و دوربین اتاق کودک یک وسیله‌ی کاربردی است که می‌توانید با استفاده از آن کودک خود را ببینید یا با او صحبت و یا صدایش را بشنوند. همچنین این وسایل به والدین کمک می‌کند تا نظارت بیشتری بر خواب و استراحت کودک خود داشته باشند.

پیجر‌ها انواع مختلفی دارند استفاده از مانیتور‌های صوتی که به آن پیجر نیز می‌گویند، می‌توانید صدای نوزاد خود را در هر جایی غیر از اتاق او هستید، بشنوید. با استفاده از مانیتور‌های تصویری می‌توانید کودک خود را ببینید بعضی از این مانیتور‌ها این قابلیت را دارند که علاوه بر تصویر قابلیت صدای دو طرفه را دارند و بعضی از مدل‌ها فقط می‌توانید تصویری از اتاق کودکتان داشته باشید.

از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک پیجر می‌تواند داشته باشد سنسور صدا و حرکت، باتری قابل شارژ، قابلیت صدای دو طرفه، دید در شب، حسگر دما و… می‌باشد که باید قبل از خرید هر دوربینی برای اتاق کودکتان کاملا بررسی شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110870162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2

دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2
دوربین کنترل کودک ماترون مدل baby2

۱۵٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

۹۲۳,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5504763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1

دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1
دوربین کنترل کودک ماترون مدل V380S wifi baby w1

٪

۵۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5300070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005

واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005
واکی تاکی صوتی تتو مدل NU555005

۲۳٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e7111da8f907aad30d1a6c6185d5a5aec5537f0_1601376279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor

پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor
پیجر تصویری اتاق کودک ماترون مدل baby monitor

۱۵٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۷۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112215610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX

دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX
دوربین کنترل کودک آلکاتل مدل IPC-21FX

٪

۸۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/222ea079e6045982b06719693a27203503280442_1601706653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک مدل 123

دوربین کنترل کودک مدل 123
دوربین کنترل کودک مدل 123

٪

۶۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110763916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری اونت مدل SCD860

پیجر تصویری اونت مدل SCD860
پیجر تصویری اونت مدل SCD860

۱۲٪

۲,۴۳۰,۰۰۰

۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۲,۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲,۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲,۴۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87ac086adf9b108071658b238df10aa444bc476e_1612698161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1

دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1
دوربین اتاق کودک یوفی مدل T83211D1

٪

۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a19dd8e60fee85117acd358163ae2488898c5f2_1614864014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT
دوربین اتاق کودک موتورولا مدل LUX64CONNECT

٪

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92bf2d5a5f833bd909ea5137745f341d03f6a367_1596069196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین کنترل کودک هلوبیبی مدل HB66

دوربین کنترل کودک هلوبیبی مدل HB66
دوربین کنترل کودک هلوبیبی مدل HB66

٪

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc7cdaf0d622333e738ccfff08607660d75959d9_1615315340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR

پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR
پیجر صوتی کودک چیکو مدل TOP DIGITAL AUDIO BABY MONITOR

۲۵٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۴,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5aa3b30e793732fa9507df56ce382bf7c3f4dd5_1615822385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A

دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A
دوربین اتاق کودک موتورولا مدل MBP44A

۱۶٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/402c5d230b26fffb423c7895e283414a1be24ff6_1600689400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری کودک مدل GTT

پیجر تصویری کودک مدل GTT
پیجر تصویری کودک مدل GTT

٪

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111301919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری به به وو مدل VM903

پیجر تصویری به به وو مدل VM903
پیجر تصویری به به وو مدل VM903

۲٪

۶,۰۰۰,۰۰۰

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

۲٪

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۶,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111317892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری به به وو مدل VM901

پیجر تصویری به به وو مدل VM901
پیجر تصویری به به وو مدل VM901

۸٪

۴,۳۰۰,۰۰۰

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۴,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۴,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۴,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53dde7aa42e7844db12b9581163dcdc0ce08376e_1610190959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES

پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES
پیجر تصویری کودک مام مدل TVB-360EYES

٪

۱,۲۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن