دکوراسیون اداری

دکوراسیون اداری

در طراحی دکوراسیون اداری به چه نکاتی توجه کنیم؟

با توجه به اینکه در دکوراسیون منزل سلیقه افراد ساکن در آن بیشتر دخیل می­باشد، اما در طراحی دکوراسیون اداری احتیاج به تخصص و مهارت بیشتری نسبت به منازل مسکونی هست چون محیط های اداری باید علاوه بر رسمی بودن محیط و داشتن نظم با مخاطب خود با هر سلیقه ای که باشن باید بتونه ارتباط بر قرار کنه و جذاب و دلنشین باشه چون منافع سازمانی در آن اولویت بسیار زیادی داره و محیط میتونه در جذب اعتماد مشتری تاثیر گذار باشه.

استفاده از رنگ­های ساده و شیک در دیوار­ها و مبلمان محیط تاثیر زیادی در زیبایی اون داره پس یکی از مهم­ترین عنصر­هایی که در زیبایی دکوراسیون اداری تاثیر بسیار زیادی داره می­تونه رنگ محیط باشه.

با طراحی دکوراسیون ادارای به دنبال ایجاد محیطی دلچسب برای کارمندان نیز هستن تا با افزایش رضایت شغلی و ایجاد فضایی دوستانه و آرام راندمان کار اونهارو افزایش بدن. رنگ­بندی و چیدمان در هر صنفی مطابق با روانشناسی مخاطبان آن انجام میشود. همچنین بهتر است نوع دکوراسیون متناسب با کاربری سازمان و محصولاتی باشد که عرضه میشود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0b2e859cbf3872c763483b53ef8f3d826ee8cff_1601207459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل k2

صندلی کارمندی مدل k2
صندلی کارمندی مدل k2

٪

۷۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119828770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHC-003

میز کامپیوتر مدل CHC-003
میز کامپیوتر مدل CHC-003

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113009204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل الیت

میز کامپیوتر مدل الیت
میز کامپیوتر مدل الیت

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4272112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری اوان کد K320L چرمی

صندلی اداری اوان کد K320L چرمی
صندلی اداری اوان کد K320L چرمی

٪

۷۹۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2584673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد D550A چرمی

صندلی اداری آرکانو کد D550A چرمی
صندلی اداری آرکانو کد D550A چرمی

۱۱٪

۳,۲۵۰,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۳,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۳,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۳,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111730558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری اوان مدل K320T

صندلی اداری اوان مدل K320T
صندلی اداری اوان مدل K320T

٪

۹۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110066664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کامپیوتر مدل 001

صندلی کامپیوتر مدل 001
صندلی کامپیوتر مدل 001

٪

۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111168421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری مدل ARA-003

صندلی اداری مدل ARA-003
صندلی اداری مدل ARA-003

٪

۷۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113f689bf95bc6db15f7436333a66a2d9e336604_1600355956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر تولیدی مهرو کد 19364

میز کامپیوتر تولیدی مهرو کد 19364
میز کامپیوتر تولیدی مهرو کد 19364

۳۰٪

۱,۷۳۰,۰۰۰

۱,۲۱۱,۰۰۰ تومان

۳۰٪

۱,۷۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۷۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۷۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74e635935e4c523876fc7c8179bdc33fd6a301d7_1607165413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ میشن مدل CHR22 کد 22

صندلی گیمینگ میشن مدل CHR22 کد 22
صندلی گیمینگ میشن مدل CHR22 کد 22

٪

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34eb801f080c6e5b7bb7df37c9e84ccc8c2bf8ba_1598343064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s
صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s

٪

۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114216472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد BP750T2

صندلی اداری آرکانو کد BP750T2
صندلی اداری آرکانو کد BP750T2

۱۵٪

۳,۰۵۰,۰۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111387100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری مدل K-2040 طبی

صندلی اداری مدل K-2040 طبی
صندلی اداری مدل K-2040 طبی

۱۵٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1027584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر بالینکو مدل Rollup کدBL-01

میز کامپیوتر بالینکو مدل Rollup کدBL-01
میز کامپیوتر بالینکو مدل Rollup کدBL-01

۱۵٪

۵,۵۳۰,۰۰۰

۴,۷۰۰,۵۰۰ تومان

۱۵٪

۵,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵,۵۳۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵,۵۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/264272fdbf75f6473422509e65174dc2807048d8_1602660353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل Minima

میز کامپیوتر مدل Minima
میز کامپیوتر مدل Minima

۸٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1034809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی نوین آرا مدل K713G چرمی

صندلی نوین آرا مدل K713G چرمی
صندلی نوین آرا مدل K713G چرمی

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97724ea749d6457d2ef8c53faf5d78fcb0f7a7d6_1601913742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری اوان فرنیچر مدل لارا

صندلی اداری اوان فرنیچر مدل لارا
صندلی اداری اوان فرنیچر مدل لارا

٪

۷۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd346282f2528bc645aef038db4e75a2dd1383b3_1635879282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل SK 1332

صندلی کارمندی مدل SK 1332
صندلی کارمندی مدل SK 1332

۲۰٪

۲,۳۲۰,۰۰۰

۱,۸۵۶,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۲,۳۲۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲,۳۲۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲,۳۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7328efbaa1dde5ba96e078db97d248267e96742f_1607541608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر کد 42774

میز کامپیوتر کد 42774
میز کامپیوتر کد 42774

۳۵٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان

۳۵٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cdc48d7d4da35e424417d727b1ad0a66f0869b9a_1598580411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد M900D

صندلی اداری آرکانو کد M900D
صندلی اداری آرکانو کد M900D

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5256038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر انتخاب اول مدل TO-266

میز کامپیوتر انتخاب اول مدل TO-266
میز کامپیوتر انتخاب اول مدل TO-266

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112908393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی مدیریتی اداری هلکو مدل ماژان

صندلی مدیریتی اداری هلکو مدل ماژان
صندلی مدیریتی اداری هلکو مدل ماژان

۱۵٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3904703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک

میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک
میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک

٪

۱۲۵,۹۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1523048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز اداری سری کارو مدل S-T140

میز اداری سری کارو مدل S-T140
میز اداری سری کارو مدل S-T140

٪

۱,۰۴۰,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ea580db1a8b6716a9d4ac031d3a553793940278_1609774671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل گل یاس 160000

میز کامپیوتر مدل گل یاس 160000
میز کامپیوتر مدل گل یاس 160000

۸٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان

۸٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112683447.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری مدل ماهور

صندلی اداری مدل ماهور
صندلی اداری مدل ماهور

۱۰٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4675106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آمیتیس مدل 520

صندلی اداری آمیتیس مدل 520
صندلی اداری آمیتیس مدل 520

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/772c288294574724d499ecd171219c3bcd3c1e2b_1610728613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل iuyt145000

میز کامپیوتر مدل iuyt145000
میز کامپیوتر مدل iuyt145000

۸٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان

۸٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9bd91c4505e422894b0decf326f49fbbad9cc5d_1594673799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ مدل Racer007

صندلی گیمینگ مدل Racer007
صندلی گیمینگ مدل Racer007

٪

۵,۹۹۹,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114163219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفسه رومیزی مدل Arvand-0808

قفسه رومیزی مدل Arvand-0808
قفسه رومیزی مدل Arvand-0808

٪

۲۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e2541760974f99fd965561ee7fedaea6a9712b1_1595837142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل اریا

صندلی کارمندی مدل اریا
صندلی کارمندی مدل اریا

٪

۷۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4055506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری بتیس مدل B201

صندلی اداری بتیس مدل B201
صندلی اداری بتیس مدل B201

٪

۶۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b2fc0c514dd9b7939dd6eaa1c88a5253d1c454d_1595232788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 812v

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 812v
صندلی اداری نیلپر مدل OCM 812v

٪

۳,۸۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42fa970f30c86af8ab718bc3f8ab7e47cd1b1e53_1609773217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل 15000

میز کامپیوتر مدل 15000
میز کامپیوتر مدل 15000

۸٪

۲,۶۸۰,۰۰۰

۲,۴۶۵,۶۰۰ تومان

۸٪

۲,۶۸۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۶۸۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۶۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8a5979b80a86c673505cea5ea767031c778de57_1610274912.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل گل یاس 12658000

میز کامپیوتر مدل گل یاس 12658000
میز کامپیوتر مدل گل یاس 12658000

۸٪

۳,۱۹۰,۰۰۰

۲,۹۳۴,۸۰۰ تومان

۸٪

۳,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۳,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۳,۱۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1360245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری باتیک مدل WJ-C084-2

صندلی اداری باتیک مدل WJ-C084-2
صندلی اداری باتیک مدل WJ-C084-2

٪

۲۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121864442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHC-006

میز کامپیوتر مدل CHC-006
میز کامپیوتر مدل CHC-006

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120aab71d99d3b70904fb0ec23581ddbdb86ab9f_1602705849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ مدل F14

صندلی گیمینگ مدل F14
صندلی گیمینگ مدل F14

٪

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113606741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برچسب روی پیچ مدل EJ1

برچسب روی پیچ مدل EJ1
برچسب روی پیچ مدل EJ1

٪

۶,۹۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121241959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری رونیکا مدل گلرخ

صندلی اداری رونیکا مدل گلرخ
صندلی اداری رونیکا مدل گلرخ

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/797925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر پایی متحرک سنگین اداری نگین

زیر پایی متحرک سنگین اداری نگین
زیر پایی متحرک سنگین اداری نگین

٪

۱۶۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d5734d989f56b76548a8675ad7c3a28d4a3f166_1610170473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل گل یاس 1358000

میز کامپیوتر مدل گل یاس 1358000
میز کامپیوتر مدل گل یاس 1358000

۸٪

۳,۰۵۵,۰۰۰

۲,۸۱۰,۶۰۰ تومان

۸٪

۳,۰۵۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۳,۰۵۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۳,۰۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111017628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرتینکو کد 180A6

صندلی اداری آرتینکو کد 180A6
صندلی اداری آرتینکو کد 180A6

٪

۸۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61e3ab08f152bf6f5c70d1069c413847e0c91cd3_1605890914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی مدیریتی وارنا مدل M9001

صندلی مدیریتی وارنا مدل M9001
صندلی مدیریتی وارنا مدل M9001

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bca8be9cd491ec66102143f08c0fe7d5fabbafd4_1595751395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری نیلپر مدل OCT 712t

صندلی اداری نیلپر مدل OCT 712t
صندلی اداری نیلپر مدل OCT 712t

٪

۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4921504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی انتظار مدل mp-nab

صندلی انتظار مدل mp-nab
صندلی انتظار مدل mp-nab

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5aa0c9060ba142f59794b0e00d3ade53121ed38a_1601986894.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل 120

میز کامپیوتر مدل 120
میز کامپیوتر مدل 120

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2712347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفسه کتاب سرو چوب مدل HomeStar

قفسه کتاب سرو چوب مدل HomeStar
قفسه کتاب سرو چوب مدل HomeStar

٪

۸۴۵,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/feaa9b149d046207f4e60410c9f0d498cc5e330e_1611079330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل 1452

میز کامپیوتر مدل 1452
میز کامپیوتر مدل 1452

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120327112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل 700

صندلی کارمندی مدل 700
صندلی کارمندی مدل 700

٪

۸۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3430843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز لپ تاپ و تحریر انتخاب اول مدل TO-262

میز لپ تاپ و تحریر انتخاب اول مدل TO-262
میز لپ تاپ و تحریر انتخاب اول مدل TO-262

٪

۱,۷۷۷,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114033665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری جی اس پی مدل M8000

صندلی اداری جی اس پی مدل M8000
صندلی اداری جی اس پی مدل M8000

۱۰٪

۲,۶۶۰,۰۰۰

۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۶۶۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۶۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4855102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آریا مدل A130

صندلی اداری آریا مدل A130
صندلی اداری آریا مدل A130

٪

۶۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114434166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه تاشو میز تحریر کد 025 بسته 2 عددی

پایه تاشو میز تحریر کد 025 بسته 2 عددی
پایه تاشو میز تحریر کد 025 بسته 2 عددی

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad4f0ec51747a895999d1f5b21eb34ad56e132c1_1599658157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ مدل Manager-R747

صندلی گیمینگ مدل Manager-R747
صندلی گیمینگ مدل Manager-R747

٪

۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c2b8b0f3f22695f0d7db4cabe000bfdf0ba840b_1598275296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s B

صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s B
صندلی اداری نیلپر مدل OCM 850s B

٪

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113806873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری لیو مدل I91 GSP

صندلی اداری لیو مدل I91 GSP
صندلی اداری لیو مدل I91 GSP

٪

۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bfac429e1b7471f195469849ceb46dc8cd5c8e6_1610170103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل گل یاس 14560000

میز کامپیوتر مدل گل یاس 14560000
میز کامپیوتر مدل گل یاس 14560000

۱۰٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba93a1971dd904a4071e56aa6f8aff47992c89a2_1610728064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل گل یاس gty12500000

میز کامپیوتر مدل گل یاس gty12500000
میز کامپیوتر مدل گل یاس gty12500000

۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d440d51176185475de2764a67f623638e586fb15_1616924435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ ریزر مدل Razer Iskur

صندلی گیمینگ ریزر مدل Razer Iskur
صندلی گیمینگ ریزر مدل Razer Iskur

٪

۲۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a805aeefbc3f953b46bc73e132619abac79d6e5c_1607798218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی گیمینگ بامو مدل dxr12122020

صندلی گیمینگ بامو مدل dxr12122020
صندلی گیمینگ بامو مدل dxr12122020

۳۳٪

۸,۷۵۰,۰۰۰

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳۳٪

۸,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۸,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۸,۷۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5535135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی تاشو (ابر دار ، سفری)

صندلی تاشو (ابر دار ، سفری)
صندلی تاشو (ابر دار ، سفری)

۲۹٪

۲۳۰,۰۰۰

۱۶۴,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۲۳۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۲۳۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۲۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3199176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube

قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube
قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube

٪

۸۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119863440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHC-005

میز کامپیوتر مدل CHC-005
میز کامپیوتر مدل CHC-005

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113825643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری جی اس پی مدل M2017

صندلی اداری جی اس پی مدل M2017
صندلی اداری جی اس پی مدل M2017

٪

۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ceccb455d921295d66f07987797f5dea1214c438_1595248654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل آلین2

صندلی کارمندی مدل آلین2
صندلی کارمندی مدل آلین2

٪

۷۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113445296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفسه اداری مدل 58330

قفسه اداری مدل 58330
قفسه اداری مدل 58330

۱۰٪

۸۰۶,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۸۰۶,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۸۰۶,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۸۰۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/776d10e057f23abe0bfd8cbaa0afaf0cf69987df_1605417690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کارمندی مدل 2020

صندلی کارمندی مدل 2020
صندلی کارمندی مدل 2020

٪

۷۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121814706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHC-009

میز کامپیوتر مدل CHC-009
میز کامپیوتر مدل CHC-009

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121864441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHC_007

میز کامپیوتر مدل CHC_007
میز کامپیوتر مدل CHC_007

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چرخ صندلی سایز 6 کد J-1

چرخ صندلی سایز 6 کد J-1
چرخ صندلی سایز 6 کد J-1

٪

۱۶,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/943b3842dbaac0a6783ba9a5ff0ffe919157f78a_1598578862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد M500D

صندلی اداری آرکانو کد M500D
صندلی اداری آرکانو کد M500D

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebc139981d997c7b79b90a3a41baf8cfbc9e889d_1611257088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل msd909

میز کامپیوتر مدل msd909
میز کامپیوتر مدل msd909

٪

۱,۴۴۰,۱۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fd979483b4fb2bf208435280c97f0f58082192d_1604781180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل Minima X2

میز کامپیوتر مدل Minima X2
میز کامپیوتر مدل Minima X2

٪

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0cfbe5f26ff35058b51492e06008c104e8a0c23_1598578080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد M700U

صندلی اداری آرکانو کد M700U
صندلی اداری آرکانو کد M700U

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/426852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز اداری سری کارو مدل S-G120

میز اداری سری کارو مدل S-G120
میز اداری سری کارو مدل S-G120

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111006575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرتینکو کد 180A9

صندلی اداری آرتینکو کد 180A9
صندلی اداری آرتینکو کد 180A9

٪

۸۰۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cefa5b8d381fe1ce2c96f09a4a7418df545353ee_1594814118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر تیرداد مدل ژالکه کد 106

میز کامپیوتر تیرداد مدل ژالکه کد 106
میز کامپیوتر تیرداد مدل ژالکه کد 106

۳٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۴۰۶,۵۰۰ تومان

۳٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111258021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل TO-271

میز کامپیوتر مدل TO-271
میز کامپیوتر مدل TO-271

٪

۹۵۱,۱۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37a84e843b3c121eb87fc80dfb11bd7544be8f74_1599922203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فایل کشویی مدل mor-9901

فایل کشویی مدل mor-9901
فایل کشویی مدل mor-9901

٪

۵۸۵,۳۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c6640ddc67dd0c0ece084dd891843fef503b52d_1605892038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی مدیریتی وارنا مدل M9002

صندلی مدیریتی وارنا مدل M9002
صندلی مدیریتی وارنا مدل M9002

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۶۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0d1cc816ab58ce8bf40ad79c73bbc17769ad74a_1604444832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز اداری مدل Minima X3

میز اداری مدل Minima X3
میز اداری مدل Minima X3

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5071818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر شیشه ای میز و ضربه گیر درب و کشو لاستیکی قطر 1 سانت پشت چسب دار مدل d3 بسته 60 عددی

زیر شیشه ای میز و ضربه گیر درب و کشو لاستیکی قطر 1 سانت پشت چسب دار مدل d3 بسته 60 عددی
زیر شیشه ای میز و ضربه گیر درب و کشو لاستیکی قطر 1 سانت پشت چسب دار مدل d3 بسته 60 عددی

٪

۱۸,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/312ef8c561f513af89ffe92fb2429f0c19e5eefa_1602492288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری لیو مدل I61gk

صندلی اداری لیو مدل I61gk
صندلی اداری لیو مدل I61gk

٪

۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ec121040ef143d6ea7e85b5566529cf566b2c04e_1611331736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو مدل BP750TF2

صندلی اداری آرکانو مدل BP750TF2
صندلی اداری آرکانو مدل BP750TF2

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3401602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو کد B400T

صندلی اداری آرکانو کد B400T
صندلی اداری آرکانو کد B400T

۱۰٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119828811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر مدل CHCL-001

میز کامپیوتر مدل CHCL-001
میز کامپیوتر مدل CHCL-001

٪

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3423190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز تحریر و لپ تاپ تاشو دیواری کاردینو مدل K-110

میز تحریر و لپ تاپ تاشو دیواری کاردینو مدل K-110
میز تحریر و لپ تاپ تاشو دیواری کاردینو مدل K-110

۶٪

۹۵۰,۰۰۰

۸۹۳,۰۰۰ تومان

۶٪

۹۵۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۹۵۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۹۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1855548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر پایی متحرک اداری فرنام

زیر پایی متحرک اداری فرنام
زیر پایی متحرک اداری فرنام

٪

۹۶,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110639298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرپایی متحرک فرنام کد 20

زیرپایی متحرک فرنام کد 20
زیرپایی متحرک فرنام کد 20

٪

۹۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1464863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140

میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140
میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140

٪

۹۰۸,۱۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4865230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آریا مدل A130x

صندلی اداری آریا مدل A130x
صندلی اداری آریا مدل A130x

٪

۶۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1bb363aa2f9dfea59a41169262a3dd8eb665f82_1612549350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری آرکانو مدل B750TF2

صندلی اداری آرکانو مدل B750TF2
صندلی اداری آرکانو مدل B750TF2

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3309628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفسه کتاب سرو چوب مدل 6Cube

قفسه کتاب سرو چوب مدل 6Cube
قفسه کتاب سرو چوب مدل 6Cube

٪

۱,۰۹۹,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119313877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری لیو مدل I72 SPU

صندلی اداری لیو مدل I72 SPU
صندلی اداری لیو مدل I72 SPU

۱۸٪

۵,۳۱۴,۰۰۰

۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱۸٪

۵,۳۱۴,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵,۳۱۴,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵,۳۱۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111365858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی اداری مدل SH02

صندلی اداری مدل SH02
صندلی اداری مدل SH02

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن