زیورآلات

چگونه با زیورآلات، ظاهر متفاوت بسازیم؟

بنظر وقتی همه چیز لوازم جانبی داره، زیورآلات هم می­تونه یه بخش جانبی و تزئینی برای پوشش به حساب بیاد، استفاده ازشون یکی از بهترین روش‌ها برای روح بخشیدن به پوشش و لباس مون است، اما نیازه که درست و بجا استفاده بشن وگرنه همه چیزو در ظاهر ما به هم می‌ریزن. در واقع همیشه چیزهای زینتی، بخش جانبی پوشش به حساب نمیان و می‌تونن تغییر و تفاوت اساسی در تیپ ما ایجاد کنن.

حالا که می‌تونیم با کمک یک تکه طلا یا گردنبند نقره ظاهر متفاوت و خاصی داشته باشیم، به دیدن این قبیل محصولات در ادامه می پردازیم.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113765816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176
دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176

٪

تومان

٪

۳۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d960c737de41ed94f9064bf276153ebb6ebd49c_1610448795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351

گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351
گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351

٪

تومان

٪

۲۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112189417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009

نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009
نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009

۲۷٪

۲,۰۹۶,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۲,۰۹۶,۰۰۰

۱,۵۴۰,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114649094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103

نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103

۱۸٪

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114521074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500

طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa71ea30a3b3cd427d359c7fc33395807af4ec27_1596126644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1

دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1

۲۱٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

۲,۲۵۳,۰۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120385015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005
گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005

۲۴٪

۶۹۴,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۶۹۴,۰۰۰

۵۳۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114565995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184

گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184

۱۸٪

۵,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵,۹۵۰,۰۰۰

۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1903014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703

۱۶٪

۹۸۷,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۹۸۷,۰۰۰

۸۲۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1620191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358
گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358

۱۶٪

۱,۶۹۱,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱,۶۹۱,۰۰۰

۱,۴۲۰,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fce4abf5360df913dca7dbf565461365eac0cce_1598250060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN02-17

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN02-17
انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN02-17

۱۸٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲,۷۰۰,۰۰۰

۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/466379277e9cd32908c9f0d2ab1872db3c5a97e2_1605937595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032

گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032
گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032

۳۲٪

۱,۳۸۹,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۱,۳۸۹,۰۰۰

۹۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2905073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116
گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116

٪

تومان

٪

۱۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119426756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821

طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821

۳۹٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۱۱۰,۰۰۰

۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114718805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100

شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100

۵٪

۲۳۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۳۶,۰۰۰

۲۲۴,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120013143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410

گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410
گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410

٪

تومان

٪

۸۹۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112313587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار زنانه طرح قلب کد EL-004

گوشواره طلا 18 عیار زنانه طرح قلب کد EL-004
گوشواره طلا 18 عیار زنانه طرح قلب کد EL-004

٪

تومان

٪

۶۰۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110618369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625
گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625

۲۷٪

۱,۸۴۷,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۱,۸۴۷,۰۰۰

۱,۳۵۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119775286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 05

گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 05
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 05

٪

تومان

٪

۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1717333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087

آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087
آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111452836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس طلای 18 عیار زنانه گالری مرجان مدل 0900

سرویس طلای 18 عیار زنانه گالری مرجان مدل 0900
سرویس طلای 18 عیار زنانه گالری مرجان مدل 0900

۲۰٪

۱۴,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۴,۴۸۰,۰۰۰

۱۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/513d55c65170b273977d1fa4578518c9d8d80fa3_1606170542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستبند طلا 18 عیار زنانه مدل NM55

دستبند طلا 18 عیار زنانه مدل NM55
دستبند طلا 18 عیار زنانه مدل NM55

۴۵٪

۱,۲۴۷,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۱,۲۴۷,۰۰۰

۶۸۵,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121058653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه

گوشواره طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه
گوشواره طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه

٪

تومان

٪

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3151196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18عیار گالری طلاچی مدل آویز ستاره

گوشواره طلا 18عیار گالری طلاچی مدل آویز ستاره
گوشواره طلا 18عیار گالری طلاچی مدل آویز ستاره

٪

تومان

٪

۶۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f6929eb1be6c5b68f3dc6def79172231dc9e0fa_1606753014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 6752

آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 6752
آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه کد 6752

٪

تومان

٪

۲۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113721646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 1877

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 1877
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 1877

۲۱٪

۴۹,۷۹۲,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۴۹,۷۹۲,۰۰۰

۳۹,۵۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3866764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18عیار گالری طلای کانیار مدل M0912

گوشواره طلا 18عیار گالری طلای کانیار مدل M0912
گوشواره طلا 18عیار گالری طلای کانیار مدل M0912

۱۸٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f652dcb8f77cf6655392e552e7c3de2b8080863d_1606167861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم ست طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد SR23-G

نیم ست طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد SR23-G
نیم ست طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد SR23-G

۱۸٪

۶۵,۸۳۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۶۵,۸۳۰,۰۰۰

۵۳,۹۸۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/840199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729

آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729
آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1392706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG11

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG11
گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG11

٪

تومان

٪

۱۷۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2408860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0628

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0628
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0628

۱۶٪

۶۸۳,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۶۸۳,۰۰۰

۵۷۳,۷۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن