ساعت مچی زنانه

ساعت زنانه و تکنولوژی موتورهایشان

خانم‌ها همیشه برای استفاده از اکسسوری­ها مسئله چالش برانگیزی دارند از جمله استفاده از ساعت، زیرا بیش از آنکه وسیله‌ای برای نمایش زمان باشد یک اکسسوری و یا حتی زیور است. اگر ندانیم چه نوع ساعتی برای ما مناسب است، خرید ساعت برای ما می تواند هزینه نادرستی باشد. آگاهی از برندها، ویژگی‌های ساعت، سلیقه و نوع پوشش ما و همچنین خرید از فروشگاهی معتبر از مهمترین اصول خرید ساعت مچی زنانه هستند.

ساعت‌ها از نظر نوع موتور به طور کلی به چهار دسته مکانیکی، کوارتز‌ (باتری دار)، اتوماتیک و دیجیتال تقسیم می‌شوند. ساعت‌های اتوماتیک و مکانیکی فاقد باتری بوده و اساسا یا با انرژی جنبشی دست کار می‌کنند یا به طور مرتب می‌بایست کوک شوند. اما به خاطر حس نابشان طرفداران زیادی دارند. اما ساعت‌های دیجیتال و کوارتز بصورت الکتریکی کار می‌کنند و علیرغم قیمت پایین‌تر دقت بالایی دارند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4440014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل G004

ساعت مچی دیجیتال مدل G004
ساعت مچی دیجیتال مدل G004

۱۴٪

۴۷,۵۰۰

تومان

۱۴٪

۴۷,۵۰۰

۴۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112603055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای والار کد LF1547

ساعت مچی عقربه ای والار کد LF1547
ساعت مچی عقربه ای والار کد LF1547

٪

تومان

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bad77497e7e373530b36a65e784af502bca6eb6_1595829535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال دیتر مدل LE 9920 - ME

ساعت مچی دیجیتال دیتر مدل LE 9920 - ME
ساعت مچی دیجیتال دیتر مدل LE 9920 - ME

٪

تومان

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120259200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل 2020

ساعت مچی دیجیتال مدل 2020
ساعت مچی دیجیتال مدل 2020

٪

تومان

٪

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2849996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای 5موتور فعال ضدآب اسکمی مدل 9127

ساعت مچی عقربه ای 5موتور فعال ضدآب اسکمی مدل 9127
ساعت مچی عقربه ای 5موتور فعال ضدآب اسکمی مدل 9127

۸٪

۴۵۴,۲۰۰

تومان

۸٪

۴۵۴,۲۰۰

۴۱۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4289700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل G004

ساعت مچی دیجیتال مدل G004
ساعت مچی دیجیتال مدل G004

٪

تومان

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121171204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل MG 2415 - ME-ME

ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل MG 2415 - ME-ME
ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل MG 2415 - ME-ME

٪

تومان

٪

۶۹,۹۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4118466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426

ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426
ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426

٪

تومان

٪

۲۰۲,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3212782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای اسکمی مدل No 9069

ساعت مچی عقربه ای اسکمی مدل No 9069
ساعت مچی عقربه ای اسکمی مدل No 9069

۱۶٪

۴۳۵,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴۳۵,۰۰۰

۳۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/129082412d5b61cf881e6f7458b892cb8423d229_1598337642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 9188RG-NP2

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 9188RG-NP2
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 9188RG-NP2

٪

تومان

٪

۳۷۱,۱۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2678967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 02

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 02
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 02

٪

تومان

٪

۳۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30c1809f7bd94e1e4c045799984e12065348ba6b_1617501149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای مدل 0702301 غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای مدل 0702301 غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای مدل 0702301 غیر اصل

٪

تومان

٪

۴۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b83b8897a258b1d34cd098ecc3ac9dfe91c577e_1617501387.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای مدل 0702501 غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای مدل 0702501 غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای مدل 0702501 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2722055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 01

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 01
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1311 کد 01

٪

تومان

٪

۲۹۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2849009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل F1192

ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل F1192
ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل F1192

٪

تومان

٪

۱۱۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2633594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1225 کد 02

ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1225 کد 02
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکمی مدل 1225 کد 02

٪

تومان

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/921fa77b7ee5e157b641e823b7c1eb73aeb5ef0f_1602265874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل WH-17

ساعت مچی دیجیتال مدل WH-17
ساعت مچی دیجیتال مدل WH-17

٪

تومان

٪

۱۸,۹۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4141728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9071

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9071
ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9071

۵٪

۹۲۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۲۹,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113436566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای مدل IS 9553 - SE-TA غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای مدل IS 9553 - SE-TA غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای مدل IS 9553 - SE-TA غیر اصل

٪

تومان

٪

۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d9d2da464c2b37ae941220a88006b6e9e6a86ca_1613281023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای مدل DATEJUST غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای مدل DATEJUST غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای مدل DATEJUST غیر اصل

٪

تومان

٪

۶۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9af59faa14380bf45a777347c49ac48f1f693ee_1621440796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای مدل 0701950 غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای مدل 0701950 غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای مدل 0701950 غیر اصل

٪

تومان

٪

۵۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121934229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل LE1122 - ME

ساعت مچی دیجیتال مدل LE1122 - ME
ساعت مچی دیجیتال مدل LE1122 - ME

۱۰٪

۴۴,۱۰۰

تومان

۱۰٪

۴۴,۱۰۰

۳۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114436607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G
ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G

٪

تومان

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119547334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه کد Z08 غیر اصل

ساعت مچی عقربه ای زنانه کد Z08 غیر اصل
ساعت مچی عقربه ای زنانه کد Z08 غیر اصل

٪

تومان

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6221c6738707e082bd8bdaba8d7aa3f7029a62c6_1608749356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی دیجیتال مدل 2025

ساعت مچی دیجیتال مدل 2025
ساعت مچی دیجیتال مدل 2025

٪

تومان

٪

۷۱,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4091400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9098 کد 02

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9098 کد 02
ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه اسکمی مدل 9098 کد 02

٪

تومان

٪

۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112313833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل LF1339

ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل LF1339
ساعت مچی عقربه ای زنانه والار مدل LF1339

٪

تومان

٪

۸۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114445005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه کد Ts-02

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه کد Ts-02
ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه کد Ts-02

۲۴٪

۵۱۹,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۵۱۹,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03f02d8890b0040f3695aac4169af84f80758ad8_1608659619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه مدل CT RG3368 غیر اصل

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه مدل CT RG3368 غیر اصل
ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه مدل CT RG3368 غیر اصل

٪

تومان

٪

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن