سشوار

نکات فنی به هنگام خرید سشوار

آیا تا به حال سعی کرده­اید جای برچسپ­ها را از بین ببرید؟از سشوار برای این عنوان استفاده کنید چون حرارت آن باعث می­شود جای برچسپ ها ذوب شود و کم کم از بین برود. تفاوت اصلی سشوارها در قدرت موتور و میزان وات‌آن‌هاست. میزان وات بالا بهتر از میزان حرارتی بالا است. حرارت بالا به موها آسیب می‌زند. از دیگر نکات مهم به هنگام خرید سشوار، میزان صدای سشوار است و اگر به دنبال سشوار بی‌صدا هستید، به سراغ سشوار ارزان قیمت و قدیمی نروید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9057d42d6f6637a793082d46393e286b0ebb9634_1620509127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار خانگی سوناکس مدل SN-6606

سشوار خانگی سوناکس مدل SN-6606
سشوار خانگی سوناکس مدل SN-6606

۵۱٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۵۴۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3130708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار چرخشی بابلیس مدل 2736E

سشوار چرخشی بابلیس مدل 2736E
سشوار چرخشی بابلیس مدل 2736E

٪

تومان

٪

۱,۱۷۹,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5443205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار مسافرتی بای بابیلیس نانو مدل st1030_w1600

سشوار مسافرتی بای بابیلیس نانو مدل st1030_w1600
سشوار مسافرتی بای بابیلیس نانو مدل st1030_w1600

٪

تومان

٪

۱۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113394049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار مسافرتی فیلیپس مدل BHD003

سشوار مسافرتی فیلیپس مدل BHD003
سشوار مسافرتی فیلیپس مدل BHD003

۷٪

۴۷۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۷۰,۰۰۰

۴۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3573812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار چرخشی بابیلیس مدل AS250E

سشوار چرخشی بابیلیس مدل AS250E
سشوار چرخشی بابیلیس مدل AS250E

۱۴٪

۲,۰۳۸,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲,۰۳۸,۰۰۰

۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/191429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار فیلیپس مدل HP8230

سشوار فیلیپس مدل HP8230
سشوار فیلیپس مدل HP8230

٪

تومان

٪

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1d90dd1fcc4efa6679237a5e194b066fbeb1243_1604566909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار جانسون مدل JS-8822

سشوار جانسون مدل JS-8822
سشوار جانسون مدل JS-8822

٪

تومان

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a3da15bea2cf78bddae2c0fbb7d873964038d391_1600005503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار برس دار چرخشی بابیلیس مدل 2736SDE

سشوار برس دار چرخشی بابیلیس مدل 2736SDE
سشوار برس دار چرخشی بابیلیس مدل 2736SDE

٪

تومان

٪

۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1930441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار رمینگتون مدل AC9140

سشوار رمینگتون مدل AC9140
سشوار رمینگتون مدل AC9140

۱۶٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e20b05a6c144a2e7a4231e8d614eae79d46e42b0_1609594426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار مدل BC-9527 غیر اصل

سشوار مدل BC-9527 غیر اصل
سشوار مدل BC-9527 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۰۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c8151c406ffc5bf0baaac2623a9db7b131325b9_1612703557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113

سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113
سشوار برس دار حالت دهنده روزیا مدل HR8113

۵۵٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5380368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM103

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM103
سشوار حرفه ای جیمی مدل GM103

٪

تومان

٪

۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113904385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار برس دار چرخشی رمینگتون مدل AS8810

سشوار برس دار چرخشی رمینگتون مدل AS8810
سشوار برس دار چرخشی رمینگتون مدل AS8810

۱۷٪

۲,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3002731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار جانسون مدل Super1800

سشوار جانسون مدل Super1800
سشوار جانسون مدل Super1800

٪

تومان

٪

۲۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121985612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار برس دار حالت دهنده پاناسونیک مدل EH-KA11

سشوار برس دار حالت دهنده پاناسونیک مدل EH-KA11
سشوار برس دار حالت دهنده پاناسونیک مدل EH-KA11

٪

تومان

٪

۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e9a025b96e71613665871131f93b21b670579a5_1604142410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار رمینگتون مدل AC6120 PRO

سشوار رمینگتون مدل AC6120 PRO
سشوار رمینگتون مدل AC6120 PRO

۴۳٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/196254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC9096

سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC9096
سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC9096

٪

تومان

٪

۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114135795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار شیائومی مدل Mi Ionic CMJ01LX3

سشوار شیائومی مدل Mi Ionic CMJ01LX3
سشوار شیائومی مدل Mi Ionic CMJ01LX3

٪

تومان

٪

۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110312087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار چرخشی مک استایلر مدل MC-6680

سشوار چرخشی مک استایلر مدل MC-6680
سشوار چرخشی مک استایلر مدل MC-6680

۲۹٪

۹۵۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۹۵۰,۰۰۰

۶۷۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1372150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار مسافرتی جیمی مدل GM128

سشوار مسافرتی جیمی مدل GM128
سشوار مسافرتی جیمی مدل GM128

٪

تومان

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2455740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار Gemei مدل GM-4827

سشوار Gemei مدل GM-4827
سشوار Gemei مدل GM-4827

٪

تومان

٪

۴۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3539665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار کیپه مدل 3500 DNAXX

سشوار کیپه مدل 3500 DNAXX
سشوار کیپه مدل 3500 DNAXX

٪

تومان

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119254212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار حرفه ای کلترونیک مدل 3055

سشوار حرفه ای کلترونیک مدل 3055
سشوار حرفه ای کلترونیک مدل 3055

٪

تومان

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/810ac6d4d47322a78bb17b56b8afcbc3494ff28d_1601316290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری متمرکز کننده سشوار کد 234 مجموعه 2 عددی

سری متمرکز کننده سشوار کد 234 مجموعه 2 عددی
سری متمرکز کننده سشوار کد 234 مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4478816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار چرخشی سایونا مدل SHB-9127

سشوار چرخشی سایونا مدل SHB-9127
سشوار چرخشی سایونا مدل SHB-9127

٪

تومان

٪

۴۷۹,۵۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112137016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار روزیا مدل HC-8305

سشوار روزیا مدل HC-8305
سشوار روزیا مدل HC-8305

۱۸٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۴۴۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5020865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1765

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1765
سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1765

۱۷٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۴۴۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/498c1b441428a907171fca24f6142f4b79c03bea_1595937992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار فوما مدل 1988

سشوار فوما مدل 1988
سشوار فوما مدل 1988

۱۸٪

۲۸۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۸۰,۰۰۰

۲۲۹,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115108851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1760

سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1760
سشوار حرفه ای جیمی مدل GM-1760

۱۲٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۴۰,۰۰۰

۳۰۰,۱۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن