شال مردانه

کدام شال گردن ها مردانه هستند؟

رفتن به سراغ خرید یک شال گردن معمولی با رنگ تیره یا حتی مشکی، راه حل درستی برای انتخاب شال مردانه نیست. مردانی که سبک لباس پوشیدن خاص خود را دارند دقت بیشتری در انتخاب شال با وجود این همه تنوع لازم است، بکنند. شال های بافتنی بزرگ و شال گردن­های حاشیه دار معمولا برای زنان مناسب هستند تا برای تیپ مردانه. با این حال، حاشیه کم و هم رنگ شال می­تواند برای شال گردن مردانه هم به کار برود.

در خرید شال گردن به طول و عرض آن دقت کنید. اگر عادت دارید شال گردن را یک دور ساده روی گردن خود بچرخانید، طول زیاد شال گردن شما را اذیت می‌کند اما اگر بخواهید آن را گره تزئینی بزنید، می‌بایست از شال گردن‌های طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین برای پوشاندن قسمت بزرگ‌تری از گردن و صورت نیاز به شال گردن پهن دارید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113920913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه کد P1112

شال گردن مردانه کد P1112
شال گردن مردانه کد P1112

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3159886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S30

شال مردانه مهر آراد مدل S30
شال مردانه مهر آراد مدل S30

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3160116.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S83

شال مردانه مهر آراد مدل S83
شال مردانه مهر آراد مدل S83

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fb52625c4fdc55d6af8d64cd1ef3ea928784794_1606061595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه آردن مدل CA21094

شال مردانه آردن مدل CA21094
شال مردانه آردن مدل CA21094

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3159827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S22

شال مردانه مهر آراد مدل S22
شال مردانه مهر آراد مدل S22

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3019866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S19

شال مردانه مهر آراد مدل S19
شال مردانه مهر آراد مدل S19

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3160065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S63

شال مردانه مهر آراد مدل S63
شال مردانه مهر آراد مدل S63

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/beb92ee745a6898a3f6c9e8abdaa76e0ea2e9c3b_1612872696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کلاه و شال گردن مردانه مدل 95

ست کلاه و شال گردن مردانه مدل 95
ست کلاه و شال گردن مردانه مدل 95

۷۰٪

۷۷۵,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۷۷۵,۰۰۰

۲۳۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ab48e67de4bec159cd4a150836268af8d47b56e_1604761351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مدل S44

شال مردانه مدل S44
شال مردانه مدل S44

٪

تومان

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3018856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S06

شال مردانه مهر آراد مدل S06
شال مردانه مهر آراد مدل S06

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/463d1227e5f4077f8c8faba3aadf4c7c49f25519_1614275267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه نسیما کد N 148

شال مردانه نسیما کد N 148
شال مردانه نسیما کد N 148

٪

تومان

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114695593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه مدل SHB9

شال گردن مردانه مدل SHB9
شال گردن مردانه مدل SHB9

٪

تومان

٪

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3159919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S32

شال مردانه مهر آراد مدل S32
شال مردانه مهر آراد مدل S32

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3160081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S71

شال مردانه مهر آراد مدل S71
شال مردانه مهر آراد مدل S71

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3160098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه مهر آراد مدل S76

شال مردانه مهر آراد مدل S76
شال مردانه مهر آراد مدل S76

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd588acb0d831aad5e0d938ce258b5116952ad19_1612872394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلاه و شال گردن بافتنی مردانه مدل 60

کلاه و شال گردن بافتنی مردانه مدل 60
کلاه و شال گردن بافتنی مردانه مدل 60

۷۰٪

۷۷۵,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۷۷۵,۰۰۰

۲۳۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4674475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه آراد مدل S100

شال مردانه آراد مدل S100
شال مردانه آراد مدل S100

٪

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d5517bfc48e33b32d5d4035dfd3da772f3e6893_1601996183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه مدل هاوایی کد 2

شال گردن مردانه مدل هاوایی کد 2
شال گردن مردانه مدل هاوایی کد 2

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d859f2f3059dd8755849677502fc5a73bf452f7c_1608203059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه لیلیان مد مدل W0410049NA-2

شال گردن مردانه لیلیان مد مدل W0410049NA-2
شال گردن مردانه لیلیان مد مدل W0410049NA-2

٪

تومان

٪

۱۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50a333ef5f298cdf3ba1316e85e6c0d1c6528b7b_1615395638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه طرح یاحسین کد PAR-118

شال مردانه طرح یاحسین کد PAR-118
شال مردانه طرح یاحسین کد PAR-118

۳۰٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۱۰,۰۰۰

۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0db492f68c8104c3623c046951de94de9fc14b7_1610385129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال مردانه جی بی سی مدل lan311

شال مردانه جی بی سی مدل lan311
شال مردانه جی بی سی مدل lan311

۱۰٪

۱۵۸,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۵۸,۰۰۰

۱۴۲,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef03095fe5e7bbec071252018bc4b8343fe0e6a6_1611484687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه کوتون مدل kam5531

شال گردن مردانه کوتون مدل kam5531
شال گردن مردانه کوتون مدل kam5531

۱۷٪

۲۳۳,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲۳۳,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7dffc49d3076ea22a789611f582b9da33b354359_1608733609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن بافتنی مردانه لیورجی مدل 305573

شال گردن بافتنی مردانه لیورجی مدل 305573
شال گردن بافتنی مردانه لیورجی مدل 305573

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113980299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه مدل H46

شال گردن مردانه مدل H46
شال گردن مردانه مدل H46

٪

تومان

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8db6610a7f88b03609e3d6e7751fd4d6455a8ef5_1614616806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شال گردن مردانه گس مدل AW0220WOL03

شال گردن مردانه گس مدل AW0220WOL03
شال گردن مردانه گس مدل AW0220WOL03

٪

تومان

٪

۶۹۹,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن