شامپو

کارکرد شامپو

شامپو به معنای ماساژ دادن می­باشد. قبل از پیدایش شامپو به صورت امروزی، مردم برای شستشوی موی خود از مواد گیاهی مانند سدر و یا صابون که از چربی‌های حیوانات مختلفی تشکیل شده بود، استفاده می‌نمودند که بعد از شست‌وشو باید مو سر براق _طبیعی _ بدون شوره و شکنندگی و از لحاظ فرم پذیری قابل کنترل باشد. برای انتخاب مناسب شامپو باید به دسته بندی بر­اساس نوع مو­ها توجه کرد که مو­های افراد در دسته­ های چرب، خشک و یا معمولی تقسیم می­شوند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121152935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کراتینه مو لروکس مدل Aloevera وزن 550 گرم

شامپو کراتینه مو لروکس مدل Aloevera وزن 550 گرم
شامپو کراتینه مو لروکس مدل Aloevera وزن 550 گرم

٪

۳۹,۸۰۰

تومان

٪

۳۹,۸۰۰

۲۹,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/591006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

٪

۳۶,۰۰۰

تومان

٪

۳۶,۰۰۰

۲۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1268295.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر

٪

۵۹,۵۰۰

تومان

٪

۵۹,۵۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3988c61b0f5d6991b4c7817d025bd5d69502bd12_1612649546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر

۲۲٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۴۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3114627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره لافارر مخصوص موهای چرب و کدر مدلCLIMBA حجم 180میلی لیتر

شامپو ضد شوره لافارر مخصوص موهای چرب و کدر مدلCLIMBA حجم 180میلی لیتر
شامپو ضد شوره لافارر مخصوص موهای چرب و کدر مدلCLIMBA حجم 180میلی لیتر

۵۰٪

۱۱۸,۷۰۰

تومان

۵۰٪

۱۱۸,۷۰۰

۵۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53c578365b215bb486513036292372618bccc44d_1598420606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو هد اند شولدرز مدل MENTOL FERAHLIGI حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو هد اند شولدرز مدل MENTOL FERAHLIGI حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو هد اند شولدرز مدل MENTOL FERAHLIGI حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ca32e17d32bd33ba53b39292407a5ccde036453_1601990597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو کامان مدل Total 5 in 1 حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو کامان مدل Total 5 in 1 حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو کامان مدل Total 5 in 1 حجم 400 میلی لیتر

۲۶٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۲۶٪

۸۷,۳۰۰

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bac95c2a0c21f0f444aa811c50693a997f6b684_1622007115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای آسیب دیده داو مدل Repair حجم 400 میلی لیتر

شامپو موهای آسیب دیده داو مدل Repair حجم 400 میلی لیتر
شامپو موهای آسیب دیده داو مدل Repair حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110737088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو استم سل مخصوص موهای خشک و آسیب دیده حجم 250 میلی لیتر

شامپو استم سل مخصوص موهای خشک و آسیب دیده حجم 250 میلی لیتر
شامپو استم سل مخصوص موهای خشک و آسیب دیده حجم 250 میلی لیتر

٪

۵۱,۵۰۰

تومان

٪

۵۱,۵۰۰

۴۸,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114134018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش سانسیلک مدل Hair Fall حجم 600 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش سانسیلک مدل Hair Fall حجم 600 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش سانسیلک مدل Hair Fall حجم 600 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110736546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر

٪

۵۶,۸۰۰

تومان

٪

۵۶,۸۰۰

۴۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121226101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو نئودرم مدل argan حجم 300 میلی لیتر

شامپو مو نئودرم مدل argan حجم 300 میلی لیتر
شامپو مو نئودرم مدل argan حجم 300 میلی لیتر

٪

۴۰,۲۰۰

تومان

٪

۴۰,۲۰۰

۲۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed3ea556dd5f9fc120184d10585c3dd4405dc3ca_1622006153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/222420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر

۴۰٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۴۶,۰۰۰

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9383ee7d44395ec3fbe1363405fbf0aab756cfa3_1601990555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو کامان مدل Fall stop حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو کامان مدل Fall stop حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو کامان مدل Fall stop حجم 400 میلی لیتر

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

۶۸,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4569007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو اویدرم مدل Palminex حجم 250 میلی لیتر

شامپو اویدرم مدل Palminex حجم 250 میلی لیتر
شامپو اویدرم مدل Palminex حجم 250 میلی لیتر

٪

۴۹,۸۰۰

تومان

٪

۴۹,۸۰۰

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/852267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رطوبت رسان لافارر مخصوص موهای خشک مدل Moist Series حجم 250 میلی لیتر

شامپو رطوبت رسان لافارر مخصوص موهای خشک مدل Moist Series حجم 250 میلی لیتر
شامپو رطوبت رسان لافارر مخصوص موهای خشک مدل Moist Series حجم 250 میلی لیتر

٪

۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۷۹,۸۰۰

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20d29f9b35d65df1b8c1f919788f08ff9c43c5c2_1622007165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای چرب داو مدل Purifying حجم 400 میلی لیتر

شامپو موهای چرب داو مدل Purifying حجم 400 میلی لیتر
شامپو موهای چرب داو مدل Purifying حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121153361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم

شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم
شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم

٪

۳۸,۲۰۰

تومان

٪

۳۸,۲۰۰

۲۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113946309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو ترزمی مدل Marula Oil حجم 700 میلی لیتر

شامپو مو ترزمی مدل Marula Oil حجم 700 میلی لیتر
شامپو مو ترزمی مدل Marula Oil حجم 700 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۸,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114032889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو وچه مدل Cysteine B6 حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو وچه مدل Cysteine B6 حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو وچه مدل Cysteine B6 حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90f672d08bcc0855ccb58df13d5789a15dfe3204_1611581328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مای مدل Stop Damage حجم 400 میلی لیتر

شامپو مای مدل Stop Damage حجم 400 میلی لیتر
شامپو مای مدل Stop Damage حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۳,۱۰۰

تومان

٪

۳۳,۱۰۰

۲۴,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/468297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۲,۷۰۰

تومان

٪

۳۲,۷۰۰

۲۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/931c8d3f7579d321042ac58487a0ded876a804b5_1612002316.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر

۱۶٪

۵۴,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۵۴,۵۰۰

۴۵,۷۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114133967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 600 میلی لیتر

شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 600 میلی لیتر
شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 600 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2250902.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

۳۴,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110736512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر

٪

۷۹,۰۰۰

تومان

٪

۷۹,۰۰۰

۶۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5185524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره اویدرم مدل Ciclozinc حجم ۲۵۰ میلی لیتر

شامپو ضد شوره اویدرم مدل Ciclozinc حجم ۲۵۰ میلی لیتر
شامپو ضد شوره اویدرم مدل Ciclozinc حجم ۲۵۰ میلی لیتر

٪

۵۳,۱۰۰

تومان

٪

۵۳,۱۰۰

۵۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca640a062830b814c5907d26876bf3973ce0092a_1600240133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو هد اند شولدرز مدل KADINLARA OZEL حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو هد اند شولدرز مدل KADINLARA OZEL حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو هد اند شولدرز مدل KADINLARA OZEL حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۳,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f17ef46fcba69de77dc6e15deb1c4e9748f3e09_1622006630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Soft and Shiny حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Soft and Shiny حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Soft and Shiny حجم 200 میلی لیتر

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

۳۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1443225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ترمیم کننده لافارر مخصوص موهای رنگ شده و آسیب دیده 250 گرمی مدل boost series

شامپو ترمیم کننده لافارر مخصوص موهای رنگ شده و آسیب دیده 250 گرمی مدل boost series
شامپو ترمیم کننده لافارر مخصوص موهای رنگ شده و آسیب دیده 250 گرمی مدل boost series

۸٪

۴۵,۶۰۰

تومان

۸٪

۴۵,۶۰۰

۴۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112814520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو سایوس مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

شامپو مو سایوس مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر
شامپو مو سایوس مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۷,۴۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a55a5a194894bbd5f07694a5c751b36cfdc9f61_1617518691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره فولیکا مخصوص موهای چرب حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد شوره فولیکا مخصوص موهای چرب حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره فولیکا مخصوص موهای چرب حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۴,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96f5f52e8da4ba93ea1c61a497f64e483c15c486_1622006241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره بانوان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Scalp Oil Control حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد شوره بانوان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Scalp Oil Control حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد شوره بانوان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Scalp Oil Control حجم 400 میلی لیتر

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

۵۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/827865.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۵,۸۰۰

تومان

٪

۳۵,۸۰۰

۳۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114134107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو سانسیلک مدل Healthy Growth حجم 350 میلی لیتر

شامپو مو سانسیلک مدل Healthy Growth حجم 350 میلی لیتر
شامپو مو سانسیلک مدل Healthy Growth حجم 350 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4600386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره ایروکس مدل اکتوپیروکس حجم ۲۰۰ میلی لیتر

شامپو ضد شوره ایروکس مدل اکتوپیروکس حجم ۲۰۰ میلی لیتر
شامپو ضد شوره ایروکس مدل اکتوپیروکس حجم ۲۰۰ میلی لیتر

٪

۴۲,۶۰۰

تومان

٪

۴۲,۶۰۰

۳۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e31f70914a0137fb5dbcd8540bc1ed7890ca7c09_1601990772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو آسیب دیده کامان مدل Keratin حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو آسیب دیده کامان مدل Keratin حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو آسیب دیده کامان مدل Keratin حجم 400 میلی لیتر

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

۶۸,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110839995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده موهای خشک درمالیفت مدل ویتا گرو حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده موهای خشک درمالیفت مدل ویتا گرو حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده موهای خشک درمالیفت مدل ویتا گرو حجم 200 میلی لیتر

٪

۴۶,۸۰۰

تومان

٪

۴۶,۸۰۰

۳۸,۶۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1021173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مای مدل Nutri Daily حجم 400 میلی لیتر

شامپو مای مدل Nutri Daily حجم 400 میلی لیتر
شامپو مای مدل Nutri Daily حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۳,۱۰۰

تومان

٪

۳۳,۱۰۰

۲۶,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f16ac27038ec47d175fe3c4ac0f128fba5b83d7_1599301592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لافارر مدل کراتینه و موهای رنگ شده حجم 200 میلی لیتر

شامپو مو لافارر مدل کراتینه و موهای رنگ شده حجم 200 میلی لیتر
شامپو مو لافارر مدل کراتینه و موهای رنگ شده حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۴۴,۹۰۰

تومان

٪

۱۴۴,۹۰۰

۸۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2523621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کنترل کننده چربی لافارر مخصوص موهای چرب مدل purifying series حجم 250 میلی لیتر

شامپو کنترل کننده چربی لافارر مخصوص موهای چرب مدل purifying series حجم 250 میلی لیتر
شامپو کنترل کننده چربی لافارر مخصوص موهای چرب مدل purifying series حجم 250 میلی لیتر

٪

۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۷۹,۸۰۰

۵۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110993171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو استم سل مخصوص موهای هایلایت و رنگ شده حجم 250 میلی لیتر

شامپو استم سل مخصوص موهای هایلایت و رنگ شده حجم 250 میلی لیتر
شامپو استم سل مخصوص موهای هایلایت و رنگ شده حجم 250 میلی لیتر

٪

۶۹,۰۰۰

تومان

٪

۶۹,۰۰۰

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/439016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر

۵۵٪

۱۴۲,۹۰۰

تومان

۵۵٪

۱۴۲,۹۰۰

۶۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a857c6ccb8533e5adcda601cd8a425df4bab430_1622006330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 200 میلی لیتر

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

۳۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/555510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو طراوت بخش شون حجم 400 میلی لیتر

شامپو طراوت بخش شون حجم 400 میلی لیتر
شامپو طراوت بخش شون حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۲,۷۰۰

تومان

٪

۳۲,۷۰۰

۲۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4392484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر

شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر
شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر

٪

۳۰,۱۷۰

تومان

٪

۳۰,۱۷۰

۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a69c321afacdebec43c15d4e7ec3a4a48784ba87_1614380828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو الی ژن مدل بدون سولفات حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو الی ژن مدل بدون سولفات حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو الی ژن مدل بدون سولفات حجم 250 میلی لیتر

۷٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۷٪

۹۹,۰۰۰

۹۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/719ddaa5ec891232c2e948e39863980c7c770c7b_1622006376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

۵۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2178175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده شون مدل Herbamix حجم 300 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده شون مدل Herbamix حجم 300 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده شون مدل Herbamix حجم 300 میلی لیتر

٪

۳۱,۰۰۰

تومان

٪

۳۱,۰۰۰

۲۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4568998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو اویدرم مدل KerastemG حجم 250 میلی لیتر

شامپو اویدرم مدل KerastemG حجم 250 میلی لیتر
شامپو اویدرم مدل KerastemG حجم 250 میلی لیتر

٪

۵۷,۹۰۰

تومان

٪

۵۷,۹۰۰

۵۵,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db6916b03818dbeeb0e79057b634caa129dab9e7_1622006986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 200 میلی لیتر

شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 200 میلی لیتر
شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61cd53dcaa0fd1cfd94c4a92563d1ca27bcac58c_1601402571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو کامان مدل Oily حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو کامان مدل Oily حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو کامان مدل Oily حجم 400 میلی لیتر

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۲۲٪

۸۷,۳۰۰

۶۸,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119311929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لورآل سری Elseve مدل Arginine Resist X3 حجم 520 میلی لیتر

شامپو مو لورآل سری Elseve مدل Arginine Resist X3 حجم 520 میلی لیتر
شامپو مو لورآل سری Elseve مدل Arginine Resist X3 حجم 520 میلی لیتر

٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۰۵,۰۰۰

۸۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113837110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو استم سل مدل Hair loss therapy حجم 250 میلی لیتر

شامپو استم سل مدل Hair loss therapy حجم 250 میلی لیتر
شامپو استم سل مدل Hair loss therapy حجم 250 میلی لیتر

٪

۷۹,۰۰۰

تومان

٪

۷۹,۰۰۰

۵۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f4018baf256dffde5cede33ea3bf383447490c5_1598766544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای رنگ شده گلیس مدل CP525 حجم 525 میلی لیتر

شامپو موهای رنگ شده گلیس مدل CP525 حجم 525 میلی لیتر
شامپو موهای رنگ شده گلیس مدل CP525 حجم 525 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113668477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر

شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر
شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر

٪

۲۷,۹۳۴

تومان

٪

۲۷,۹۳۴

۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112714141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کراتینه آگرادو مدل KERATIN حجم 400 میلی لیتر

شامپو کراتینه آگرادو مدل KERATIN حجم 400 میلی لیتر
شامپو کراتینه آگرادو مدل KERATIN حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114134025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای معمولی سانسیلک مدل Shine & Strength حجم 600 میلی لیتر

شامپو موهای معمولی سانسیلک مدل Shine & Strength حجم 600 میلی لیتر
شامپو موهای معمولی سانسیلک مدل Shine & Strength حجم 600 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2726c9ad4a1ac03700f2c5c6954e67bffcf9909_1622005898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Complete Care حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Complete Care حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد شوره بانوان کلییر مدل Complete Care حجم 400 میلی لیتر

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۶۵,۰۰۰

۵۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33e6b1ccf56a742168b4bac301f489e0f7806c6c_1622007070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای معمولی داو مدل Daily Moisture حجم 400 میلی لیتر

شامپو موهای معمولی داو مدل Daily Moisture حجم 400 میلی لیتر
شامپو موهای معمولی داو مدل Daily Moisture حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114144806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو پروتئینه جوانه گندم سینره مدل Wheat Germ حجم 250 میلی لیتر

شامپو پروتئینه جوانه گندم سینره مدل Wheat Germ حجم 250 میلی لیتر
شامپو پروتئینه جوانه گندم سینره مدل Wheat Germ حجم 250 میلی لیتر

٪

۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۴۰,۰۰۰

۲۸,۶۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e0d9fdcf08980f4f6fa3b56dcde6a3f1073aa47_1612002224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر

۱۶٪

۵۴,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۵۴,۵۰۰

۴۵,۷۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c8f75043f9938db4b3994b8bd959ce2dce21540_1622006183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره آقایان مخصوص موهای چرب کلییر مدل Grease Control حجم 200 میلی لیتر

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

۳۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3899885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو پرومین سریتا مدل Anti chute حجم 200 میلی لیتر

شامپو پرومین سریتا مدل Anti chute حجم 200 میلی لیتر
شامپو پرومین سریتا مدل Anti chute حجم 200 میلی لیتر

٪

۴۹,۵۰۰

تومان

٪

۴۹,۵۰۰

۳۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/825213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114571042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد زردی استار لیدی مدل Silver حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد زردی استار لیدی مدل Silver حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد زردی استار لیدی مدل Silver حجم 400 میلی لیتر

٪

۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۵۹,۰۰۰

۵۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1fe41557a9dc8858f3f8019afe1c0401558482d_1612002836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر

۱۹٪

۵۴,۵۰۰

تومان

۱۹٪

۵۴,۵۰۰

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0249d0f6e170188f9ebba2428dc92e8c67f314bc_1601990700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو رنگ شده کامان مدل Repairing حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو رنگ شده کامان مدل Repairing حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو رنگ شده کامان مدل Repairing حجم 400 میلی لیتر

٪

۸۷,۳۰۰

تومان

٪

۸۷,۳۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2360402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لافارر مدل Oily حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو لافارر مدل Oily حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو لافارر مدل Oily حجم 250 میلی لیتر

۵۰٪

۷۹,۸۰۰

تومان

۵۰٪

۷۹,۸۰۰

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4569073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو اویدرم مدل سبونورم جی حجم 250 میلی لیتر

شامپو اویدرم مدل سبونورم جی حجم 250 میلی لیتر
شامپو اویدرم مدل سبونورم جی حجم 250 میلی لیتر

٪

۴۵,۹۰۰

تومان

٪

۴۵,۹۰۰

۳۴,۰۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113881162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو درماکلین مدل Japanese Herbs and Cysteine حجم 500 میلی لیتر

شامپو مو درماکلین مدل Japanese Herbs and Cysteine حجم 500 میلی لیتر
شامپو مو درماکلین مدل Japanese Herbs and Cysteine حجم 500 میلی لیتر

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d931ba5f6c4ee1a3543104d61a3e4571688702f_1598353079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو هد اند شولدرز مدل nemlendirici bakim حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو هد اند شولدرز مدل nemlendirici bakim حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو هد اند شولدرز مدل nemlendirici bakim حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71e2e3de6cb6bb84264a30066580533c12673804_1606891707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده مو فولیکا مدل Arginine B وزن 400 گرم

شامپو تقویت کننده مو فولیکا مدل Arginine B وزن 400 گرم
شامپو تقویت کننده مو فولیکا مدل Arginine B وزن 400 گرم

٪

تومان

٪

۷۴,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7160235f34d46cfb119dfa17e5c114d3b59b7f05_1598352762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو هد اند شولدرز مدل klasik bakim حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو هد اند شولدرز مدل klasik bakim حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو هد اند شولدرز مدل klasik bakim حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۶,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3175526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پک شامپو ضد ریزش و تونیک پرومین سریتا مدل Chute مجموعه 2 عددی

پک شامپو ضد ریزش و تونیک پرومین سریتا مدل Chute مجموعه 2 عددی
پک شامپو ضد ریزش و تونیک پرومین سریتا مدل Chute مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112585759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو ایروکس مدل Biotin Plus حجم ۲۰۰ میلی لیتر

شامپو مو ایروکس مدل Biotin Plus حجم ۲۰۰ میلی لیتر
شامپو مو ایروکس مدل Biotin Plus حجم ۲۰۰ میلی لیتر

٪

۴۵,۷۰۰

تومان

٪

۴۵,۷۰۰

۳۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114515290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو شون مدل ترمیم کننده حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شون مدل ترمیم کننده حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شون مدل ترمیم کننده حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۲,۷۰۰

تومان

٪

۳۲,۷۰۰

۲۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114134136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 350 میلی لیتر

شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 350 میلی لیتر
شامپو موهای آسیب دیده سانسیلک مدل Instant Restore حجم 350 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d0d754375f926a307e776448e782e028bc72249_1621345274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر
کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۸,۰۰۰

تومان

٪

۴۸,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2537310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو موهای معمولی شبنم مقدار 1000 گرم

شامپو موهای معمولی شبنم مقدار 1000 گرم
شامپو موهای معمولی شبنم مقدار 1000 گرم

٪

تومان

٪

۲۲,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03a58b00f8e12db80770025c0a141528ae566a36_1622006952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 400 میلی لیتر

شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 400 میلی لیتر
شامپو مخصوص موهای رنگ شده داو مدل Colour Protect حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08bdf88c310cb68414446a6635bc558466a981e6_1617519463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لروکس مدل Keratin حجم 300 میلی لیتر

شامپو مو لروکس مدل Keratin حجم 300 میلی لیتر
شامپو مو لروکس مدل Keratin حجم 300 میلی لیتر

٪

۲۸,۹۰۰

تومان

٪

۲۸,۹۰۰

۲۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/134724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو گیاهی صحت مدل Cedar مقدار 300 میلی لیتر

شامپو گیاهی صحت مدل Cedar مقدار 300 میلی لیتر
شامپو گیاهی صحت مدل Cedar مقدار 300 میلی لیتر

٪

۱۱,۸۶۰

تومان

٪

۱۱,۸۶۰

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/60b6f0975dd2cbf811f806a5eda922b251409a80_1606122430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو سریتا مدل مینوتا حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو سریتا مدل مینوتا حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو سریتا مدل مینوتا حجم 200 میلی لیتر

٪

۸۶,۰۰۰

تومان

٪

۸۶,۰۰۰

۶۰,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3704354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده مو شون مدل فروتی میکس حجم 400 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده مو شون مدل فروتی میکس حجم 400 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده مو شون مدل فروتی میکس حجم 400 میلی لیتر

٪

۳۲,۷۰۰

تومان

٪

۳۲,۷۰۰

۲۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1447499.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

۳۲٪

۳۴,۸۰۰

تومان

۳۲٪

۳۴,۸۰۰

۲۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8226d2d661946988497c10cb5847368a925ec22_1600239583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو هد اند شولدرز مدل IPEKSI YUMUSAKLIK حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو هد اند شولدرز مدل IPEKSI YUMUSAKLIK حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو هد اند شولدرز مدل IPEKSI YUMUSAKLIK حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114133394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تثبیت کننده رنگ مو سانسیلک مدل Colour Lock حجم 350 میلی لیتر

شامپو تثبیت کننده رنگ مو سانسیلک مدل Colour Lock حجم 350 میلی لیتر
شامپو تثبیت کننده رنگ مو سانسیلک مدل Colour Lock حجم 350 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113559650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو ایروکس مدل آرگان پلاس حجم 200 میلی لیتر

شامپو مو ایروکس مدل آرگان پلاس حجم 200 میلی لیتر
شامپو مو ایروکس مدل آرگان پلاس حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۹,۶۰۰

تومان

٪

۳۹,۶۰۰

۲۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4881649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو پرژک مدل رزماری حجم 450 میلی لیتر

شامپو پرژک مدل رزماری حجم 450 میلی لیتر
شامپو پرژک مدل رزماری حجم 450 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۷,۴۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a0fe1bac493cc5c0aff154be3088ffe6608d3317_1622006508.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره آقایان کلییر مدل Shower Fresh حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد شوره آقایان کلییر مدل Shower Fresh حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره آقایان کلییر مدل Shower Fresh حجم 200 میلی لیتر

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۶,۰۰۰

۳۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120148952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لورآل مدل 6mucizevi yag حجم 520 میلی لیتر

شامپو مو لورآل مدل 6mucizevi yag حجم 520 میلی لیتر
شامپو مو لورآل مدل 6mucizevi yag حجم 520 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1122092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کراتینه و نرم کننده مو لامنین حجم 200 میلی لیتر

شامپو کراتینه و نرم کننده مو لامنین حجم 200 میلی لیتر
شامپو کراتینه و نرم کننده مو لامنین حجم 200 میلی لیتر

۲۳٪

۴۸,۶۰۰

تومان

۲۳٪

۴۸,۶۰۰

۳۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1419191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد شوره نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

شامپو ضد شوره نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر
شامپو ضد شوره نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

۳۵٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۵۵,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن