شورت آموزشی

شورت آموزشی کودک

یکی از راهکارهای آموزش دستشویی رفتن به کودکان

یکی از دغدغه‌های مامان اولی‌ها تقریبا پس از 18 ماهگی کودکانشان، فکر کردن به چگونگی آموزش دستشویی رفتن به کودکانشان است و احتمالا در این‌باره کلی هم اضطراب دارند و فکر می‌کنند باید مدت طولانی حدود چند ماه وقت صرف کنند تا بچه کمی مستقل شود و بتواند مدفوع و ادرار خود را کنترل کند. البته باید این انتظار را بعد از دو سالگی از بچه داشته باشیم. ولی تمام بچه‌ها مثل هم نیستند و گاهی تا ۴ سالگی ممکن است کاملا برای دستشویی رفتن مستقل نشوند.

پس بهتر است که برای کودک خود از شورت‌های آموزشی استفاده کنید، تا استرس و دردسر کمتری داشته باشید تا زمانی که بچه برای دستشویی رفتن مستقل شود و خانه و زندگی شما نیز از کثیفی در امان باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20a9e0793cd352fe14956294d81ec3b9ceef8d8b_1608021372.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403

شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403
شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403

٪

۴۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26f1c84ad1c5c746731a20920c9e9a502f432eb8_1618998243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA8

شورت آموزشی کودک مدل DA8
شورت آموزشی کودک مدل DA8

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121758052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113364179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA
شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7040282aa02fa40860e520fd0c921660170f48c6_1628484438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402

شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402
شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402

۱۵٪

۴۶,۰۰۰

۳۹,۱۰۰ تومان

۱۵٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۴۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3787424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی
شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119964429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01

شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01
شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3665122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی مارلی سایز متوسط

شورت آموزشی مارلی سایز متوسط
شورت آموزشی مارلی سایز متوسط

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acd097fff77f0a22146f597b09d1b55ff69bf0e0_1620447355.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA15

شورت آموزشی کودک مدل DA15
شورت آموزشی کودک مدل DA15

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42db359f8e8e7dbb3680dcd8fc816e7aa0f038f1_1609775957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مایا مدل 001

شورت آموزشی کودک مایا مدل 001
شورت آموزشی کودک مایا مدل 001

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3787457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی
شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی

٪

۱۰۵,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f953291230d864b3aa90faeeadb64a0e04cb1f24_1609186143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13
شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13

۶٪

۶۳,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112574649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431

شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431
شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111919643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L

شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L
شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L

٪

۴۷,۴۰۰

۴۲,۵۰۰ تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114956608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1

شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1
شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2485bc9b3d8351590a2839203629bcfa88ae76d3_1620564627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA3

شورت آموزشی کودک مدل DA3
شورت آموزشی کودک مدل DA3

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

۵۷,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acd097fff77f0a22146f597b09d1b55ff69bf0e0_1620447444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA14

شورت آموزشی کودک مدل DA14
شورت آموزشی کودک مدل DA14

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112574413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مایا کد R6431

شورت آموزشی کودک مایا کد R6431
شورت آموزشی کودک مایا کد R6431

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea43aef0f85a539bf653b80f6a955aa971a0f6b_1620447211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA17

شورت آموزشی کودک مدل DA17
شورت آموزشی کودک مدل DA17

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111902738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-L

شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-L
شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-L

٪

۴۷,۴۰۰

۴۳,۰۰۰ تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea43aef0f85a539bf653b80f6a955aa971a0f6b_1620447292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA16

شورت آموزشی کودک مدل DA16
شورت آموزشی کودک مدل DA16

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f953291230d864b3aa90faeeadb64a0e04cb1f24_1609185487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12
شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12

۶٪

۶۳,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b788ec25a277527ff3e69ba10eef46164620388f_1621189184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA4

شورت آموزشی کودک مدل DA4
شورت آموزشی کودک مدل DA4

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

۵۷,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120958478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت اموزشی وی کر مدل 803 A

شورت اموزشی وی کر مدل 803 A
شورت اموزشی وی کر مدل 803 A

٪

۶۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110876075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل MA001

شورت آموزشی کودک مدل MA001
شورت آموزشی کودک مدل MA001

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63b298c7095cbb08a135bf837b2273fa0f861971_1600024047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک نی نی ما مدل 17402B

شورت آموزشی کودک نی نی ما مدل 17402B
شورت آموزشی کودک نی نی ما مدل 17402B

٪

۱۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5060437.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل 870

شورت آموزشی کودک مدل 870
شورت آموزشی کودک مدل 870

۵٪

۹۵,۰۰۰

۹۰,۲۵۰ تومان

۵٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0f0d1e643cefa56297bbf53fb261fdd0e331d54_1614515969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704

شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704
شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704

۵٪

۵۷,۰۰۰

۵۳,۹۰۰ تومان

۵٪

۵۷,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۷,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119397921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802

شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802
شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802

٪

۳۶,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن