شورت آموزشی

شورت آموزشی کودک

یکی از راهکارهای آموزش دستشویی رفتن به کودکان

یکی از دغدغه‌های مامان اولی‌ها تقریبا پس از 18 ماهگی کودکانشان، فکر کردن به چگونگی آموزش دستشویی رفتن به کودکانشان است و احتمالا در این‌باره کلی هم اضطراب دارند و فکر می‌کنند باید مدت طولانی حدود چند ماه وقت صرف کنند تا بچه کمی مستقل شود و بتواند مدفوع و ادرار خود را کنترل کند. البته باید این انتظار را بعد از دو سالگی از بچه داشته باشیم. ولی تمام بچه‌ها مثل هم نیستند و گاهی تا ۴ سالگی ممکن است کاملا برای دستشویی رفتن مستقل نشوند.

پس بهتر است که برای کودک خود از شورت‌های آموزشی استفاده کنید، تا استرس و دردسر کمتری داشته باشید تا زمانی که بچه برای دستشویی رفتن مستقل شود و خانه و زندگی شما نیز از کثیفی در امان باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3665060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی مارلی سایز بزرگ

شورت آموزشی مارلی سایز بزرگ
شورت آموزشی مارلی سایز بزرگ

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111106690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20a9e0793cd352fe14956294d81ec3b9ceef8d8b_1608021372.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403

شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403
شورت آموزشی کودک رینبو مدل L17403

۵٪

۳۹,۴۰۰

تومان

۵٪

۳۹,۴۰۰

۳۷,۴۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113829739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت یکبار مصرف آفتابگردان کد 605 بسته 5 عددی

شورت یکبار مصرف آفتابگردان کد 605 بسته 5 عددی
شورت یکبار مصرف آفتابگردان کد 605 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۳۰,۴۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4646711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مایا مدل Traring

شورت آموزشی کودک مایا مدل Traring
شورت آموزشی کودک مایا مدل Traring

٪

تومان

٪

۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26f1c84ad1c5c746731a20920c9e9a502f432eb8_1618998243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA8

شورت آموزشی کودک مدل DA8
شورت آموزشی کودک مدل DA8

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121758052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک مدل کوکالو کد 02 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113364179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA
شورت آموزشی کودک کیتو مدل MA

٪

تومان

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da57a0bbcd91bb19406bbf40b0b61251679224c8_1608119298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402

شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402
شورت آموزشی کودک رینبو مدل M17402

۵٪

۳۷,۸۰۰

تومان

۵٪

۳۷,۸۰۰

۳۵,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113462051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کیتو مدل B520

شورت آموزشی کودک کیتو مدل B520
شورت آموزشی کودک کیتو مدل B520

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3787424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی
شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز خیلی بزرگ بسته 2عددی

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119964429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01

شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01
شورت آموزشی کودک نیننو مدل X01

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3665122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی مارلی سایز متوسط

شورت آموزشی مارلی سایز متوسط
شورت آموزشی مارلی سایز متوسط

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113364150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MP

شورت آموزشی کودک کیتو مدل MP
شورت آموزشی کودک کیتو مدل MP

٪

تومان

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111419658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک لوپ لوپ مدل L

شورت آموزشی کودک لوپ لوپ مدل L
شورت آموزشی کودک لوپ لوپ مدل L

٪

تومان

٪

۴۳,۵۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa768c73c1b4dbc1dcd75f9e1c639abf270933b1_1611733328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل 001

شورت آموزشی کودک مدل 001
شورت آموزشی کودک مدل 001

٪

تومان

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acd097fff77f0a22146f597b09d1b55ff69bf0e0_1620447355.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA15

شورت آموزشی کودک مدل DA15
شورت آموزشی کودک مدل DA15

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3787457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی

شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی
شورت آموزشی وی کر مدل دخترانه سایز بزرگ بسته 2عددی

٪

تومان

٪

۹۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f953291230d864b3aa90faeeadb64a0e04cb1f24_1609186143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13
شورت آموزشی کودک تادو مدل DA13

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d066c30f622490b5badfb28549a1aa790d9c1eb_1612100964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کد 110 مجموعه 2 عددی

شورت آموزشی کودک کد 110 مجموعه 2 عددی
شورت آموزشی کودک کد 110 مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0173dc8181ccf2c4b6642ee7835530a7868a6b63_1607726202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA7

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA7
شورت آموزشی کودک تادو مدل DA7

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112574649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431

شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431
شوررت آموزشی کودک مایا کد C6431

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111919643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L

شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L
شورت آموزشی کودک وی کر مدل P-L

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

۴۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111902713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-LL

شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-LL
شورت آموزشی کودک وی کر مدل B-LL

٪

۴۷,۴۰۰

تومان

٪

۴۷,۴۰۰

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/848d1bb63d29fd1b83bdcfd0f8d2f0b65060ce0b_1604781903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کوکالو مدل 01 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک کوکالو مدل 01 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک کوکالو مدل 01 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a629748926bda85bda520c985431126d7d63c382_1612601854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مادرکر مدل 0001

شورت آموزشی کودک مادرکر مدل 0001
شورت آموزشی کودک مادرکر مدل 0001

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114956608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1

شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1
شورت آموزشی کودک نیننو مدل L1

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2485bc9b3d8351590a2839203629bcfa88ae76d3_1620564627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA3

شورت آموزشی کودک مدل DA3
شورت آموزشی کودک مدل DA3

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111105683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acd097fff77f0a22146f597b09d1b55ff69bf0e0_1620447444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA14

شورت آموزشی کودک مدل DA14
شورت آموزشی کودک مدل DA14

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112574413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مایا کد R6431

شورت آموزشی کودک مایا کد R6431
شورت آموزشی کودک مایا کد R6431

٪

تومان

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/428619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک بیبی گپ سایز کوچک

شورت آموزشی کودک بیبی گپ سایز کوچک
شورت آموزشی کودک بیبی گپ سایز کوچک

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea43aef0f85a539bf653b80f6a955aa971a0f6b_1620447211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA17

شورت آموزشی کودک مدل DA17
شورت آموزشی کودک مدل DA17

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110874573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل SA001

شورت آموزشی کودک مدل SA001
شورت آموزشی کودک مدل SA001

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112573499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مایا کد y 6431

شورت آموزشی کودک مایا کد y 6431
شورت آموزشی کودک مایا کد y 6431

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d066c30f622490b5badfb28549a1aa790d9c1eb_1613316973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک کد 111 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک کد 111 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک کد 111 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea43aef0f85a539bf653b80f6a955aa971a0f6b_1620447292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA16

شورت آموزشی کودک مدل DA16
شورت آموزشی کودک مدل DA16

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f953291230d864b3aa90faeeadb64a0e04cb1f24_1609185487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12

شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12
شورت آموزشی کودک تادو مدل DA12

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111106738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی
شورت آموزشی کودک مادرشید مدل Ms1896 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b788ec25a277527ff3e69ba10eef46164620388f_1621189184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA4

شورت آموزشی کودک مدل DA4
شورت آموزشی کودک مدل DA4

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b0ddc2bc0a8d790e590ba96d0b658c6b1546da9_1613628117.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل عینکی

شورت آموزشی کودک مدل عینکی
شورت آموزشی کودک مدل عینکی

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17ecd03a3cdab6b284a26ebfb0a42315eef2502c_1619802967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل DA6

شورت آموزشی کودک مدل DA6
شورت آموزشی کودک مدل DA6

۵٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۵۹,۰۰۰

۵۶,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bfe685f2c40d968610db8709ab9b5cc8f1c0d862_1616319579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک مدل کوآلا

شورت آموزشی کودک مدل کوآلا
شورت آموزشی کودک مدل کوآلا

٪

تومان

٪

۱۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0f0d1e643cefa56297bbf53fb261fdd0e331d54_1614515969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704

شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704
شورت آموزشی کودک رینبو مدل XL-17704

۵٪

۴۵,۲۰۰

تومان

۵٪

۴۵,۲۰۰

۴۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119397921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802

شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802
شورت اموزشی کودک وی کر مدل A802

٪

تومان

٪

۴۳,۵۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن