شیشه شیر دارو خوری نوازد

شیشه شیر دارو خوری نوازد

رعایت چند نکته در خرید لوازم پستانک و شیشه‌شیر

اکثرا زمانی که دسترسی به مادر نباشد ممکن است مجبور شوید از شیشه‌شیر یا پستانک استفاده کنید لذا استفاده از پستانک و شیشه‌شیر بسیار متداول است. پدر‌ها و مادر‌هایی هستند که انتخاب می‌کنند از هر دوی این‌ها برای کودک خود استفاده کنند، در حالی که عده‌ای دیگر ترجیح می‌دهند این کار را نکنند.

برای انتخاب و خرید شیشه‌شیر بهتر است دقت کنید کودکتان کدام سرشیشه یا کدام پستانک را راحت‌تر به دهان می‌گیرد. همچنین تمیز کردن درست و دقیق شیشه‌شیر و سرشیشه‌ها و استفادۀ صحیح شیر خشک، از شکل و مدل آنها مهم‌تر است و نظافت درست این وسایل بهترین کاری است که می‌توانید برای اطمینان از ایمنی تغذیه با شیر خشک انجام دهید. پس این وسایل را ساده انتخاب کنید و در ابتدا تنها لوازم اصلی را بخرید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c55a7e15ec25a0df5706f6844add0c32b18e0b6_1600191058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۳۲,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF030/17 ظرفیت ۱۲۵ میلی لیتر

٪

۲۲۶,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115066329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

٪

۱۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115065843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۱۹۰,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114616586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 417 ظرفیت 330 میلی لیتر

٪

۱۹۴,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت 260 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF033/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

٪

۲۲۹,۸۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3559011.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی سیل مدل سیل باتل ظرفیت 220 میلی لیتر

٪

۵۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115627029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۳۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111930337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

٪

۱۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/553033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر
آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

٪

۴۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecb4a5f95ce87072f42ebc668c7095be62c88855_1604834593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو کد 1441 گنجایش 250 میلی لیتر

٪

۱۸۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7865981cc6b136bcf30fa355e7250ecff04404a9_1609407606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند کد 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/488456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی نیپ مدل 39011

ست نوزادی نیپ مدل 39011
ست نوزادی نیپ مدل 39011

٪

۳۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1534669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 239Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

٪

۲۰,۶۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ac4c440f1d2c457a3fa8906018354d2d89d9116_1609252836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب میوه خوری بیبی لند مدل 261

آب میوه خوری بیبی لند مدل 261
آب میوه خوری بیبی لند مدل 261

٪

۲۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4385666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان کودک ایکیا مدل BORJA

لیوان کودک ایکیا مدل BORJA
لیوان کودک ایکیا مدل BORJA

٪

۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119215213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی

شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی
شیشه شیر مادرکر مدل 854612 حجم 240 میلی لیتر مجموعه دو عددی

۳۸٪

۴۳۳,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

۳۸٪

۴۳۳,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۴۳۳,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۴۳۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119354908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قندداغ خوری وی کر مدل B301

قندداغ خوری وی کر مدل B301
قندداغ خوری وی کر مدل B301

٪

۶۹,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119380774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک وی کر مدل B325

شیشه شیر کودک وی کر مدل B325
شیشه شیر کودک وی کر مدل B325

٪

۳۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110880043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF693/17 ظرفیت 260 میلی لیتر

٪

۲۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3843424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مایا مدل 0057 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر مایا مدل 0057 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر مایا مدل 0057 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110738993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل 2 multifunction with handle حجم 240 میلی لیتر

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1888414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 439 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

۷۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2810064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78254

٪

۳۲۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad40d2d8421a5222bf501e7fffc093499bbd14f0_1606901652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل Nutural Feeling2 ظرفیت 250 میلی لیتر

٪

۱۸۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119373307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF053/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۳۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/670941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 248 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e78df2d07c2339b1fa3551749fcb7713869c1c52_1606111565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر اونت کد 707

ست شیشه شیر اونت کد 707
ست شیشه شیر اونت کد 707

٪

۸۷۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b467f88abdb143ee52529948f94cc9036628e8_1606046398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر

آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر
آبمیوه خوری اونت مدل 75310 گنجایش 260 میلی لیتر

٪

۳۱۶,۰۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/297576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 38006 ظرفیت 330 میلی لیتر

٪

۱۸۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/519ddf95f3720eea1b9fcf05dc4af24c43a429e2_1612431366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز مدل D81003 گنجایش 250 میلی لیتر

٪

۳۹۳,۱۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119965679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل 357 حجم 300 میلی لیتر

٪

۴۶,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 438 ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/684115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر
داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

٪

۱۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119205436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل545 حجم 260 میلی لیتر

۱۰٪

۲۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119739182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی

شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی
شیشه شیر اونت مدل SCF033/27 ظرفیت ۲۶۰ میلی لیتر بسته دوعددی

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110876982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF690/17 ظرفیت 125 میلی لیتر

٪

۲۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/587727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 261Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 261Animals ظرفیت 80 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 261Animals ظرفیت 80 میلی لیتر

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2062804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 356Baby ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۴۰,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/649de2278bb21ce6831b8c0e8215767ab992e60d_1609610708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
شیشه شیر فیروز مدل HRZ ظرفیت 150 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

٪

۱۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121869964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری نوزاد مومو کد 103

داروخوری نوزاد مومو کد 103
داروخوری نوزاد مومو کد 103

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9c5a81236e07e7b7c6177240add521edc72f5cd_1604777190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر دکترجیم مدل GD7002 ظرفیت 120 میلی لیتر

۵٪

۱۰۵,۰۱۰

۹۹,۷۵۰ تومان

۵٪

۱۰۵,۰۱۰

تومان

۵٪

۱۰۵,۰۱۰

تومان

۵٪

۱۰۵,۰۱۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8834acd4105ba7baa47b93106744181a187f9a18_1605338543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 01 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۱۸۰,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2809674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78043

٪

۳۴۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2875ce4c7ad80a0a66da8f04b86f920f3484bf27_1610783979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری اونت کد 1202

آبمیوه خوری اونت کد 1202
آبمیوه خوری اونت کد 1202

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119744310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی

شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی
شیشه شیر اونت مدل SCF030/27 ظرفیت۱۲۵ میلی لیتر بسته دوعددی

٪

۳۴۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f11441bb7c8ff20b34b3ef43f08462caf5474d71_1609142459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرلاک خوری بیبی لند کد 377

سرلاک خوری بیبی لند کد 377
سرلاک خوری بیبی لند کد 377

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/708622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 305 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۲۱,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dffbb5c043d84763771ef635dbadc8c2c984557b_1611580512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل RD306 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۲۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/203104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 241 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۲۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1438100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی اونت مدل SCD290

ست نوزادی اونت مدل SCD290
ست نوزادی اونت مدل SCD290

٪

۸۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/849359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF673/17 ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۲۹۰,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/945844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 360Normal ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119394850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی

ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی
ست نوزادی اونت مدل SCF301/01 مجموعه 6 عددی

٪

۸۶۶,۳۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e0b43ed1fa60e622eecc83017d9ff383ddaa5d5_1604822002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر

شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر
شیشه شیر کودک اونت  کد 76 گنجایش 260 میلی لیتر

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2016289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 305Balloon ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 305Balloon ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 305Balloon ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/665746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF671/17 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84547e8de2ee9c7abfb969f15d18cc2cca7e3e3b_1608731429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر

شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر
شیشه شیر وی کر مدل 01 گنجایش 240 میلی لیتر

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3602132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی سیل Babisil مدل 4413 ظرفیت 120 میلی لیتر

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110862448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی

شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی
شيشه شير کودک اونت مدل SCD290 مجموعه 6 عددی

٪

۸۳۵,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2803832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261

ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261
ست شیشه شیر تویست شیک مدل 78261

٪

۳۱۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/733440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 360 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۴۱,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5800374e0d65eeeb4245c1593ed8d2f91bfc163b_1609254127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل M8094 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۱۸۰,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111929989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر مینا بیبی مدل B2 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111582049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فنجان شیردهی مدل L1

فنجان شیردهی مدل L1
فنجان شیردهی مدل L1

۸٪

۱۲,۱۰۰

۱۱,۱۰۰ تومان

۸٪

۱۲,۱۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۱۰۰

تومان

۸٪

۱۲,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل A699/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

۱۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113430512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر
شیشه شیر کودک کد 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eef2f5bcaab503d80897005fd9037621e8e4fb9a_1599564778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل ول بینگ کد C20610.10 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115067060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر

شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر
شیشه شیر چیکو مدل 10417 ظرفیت 330 میلی لیتر

٪

۲۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96d1d6d60b816cee6a2c586b1a33f882be2a5c8c_1609410617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 334 حجم 150 میلی لیتر

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1026745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 249Kitty ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۳۶,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19eec14568044a64549e3282d7bf8d8393aa7f15_1612429996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر

شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر
شیشه شیر دکتر براونز مدل D51600 گنجایش 150 میلی لیتر

٪

۲۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1578649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر

آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر
آبمیوه خوری برادر مکس مدل Flip And Go ظرفیت 200 میلی لیتر

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cff27447ac36adba3266f1630255681cadc2e4c0_1611580965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر بی بی لند مدل BL306 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74192b5bb8765d44b8b895239c85913911ad41dc_1606939784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر
شیشه شیر اسمارت بیبی مدل ZLBB-6001 ظرفیت 150 میلی لیتر

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eda3043fd1781f70cfc8eeaca4a31edbecc61094_1605007711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر

شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر
شیشه شیر چیکو کد 1435 گنجایش ۱۵۰ میلی لیتر

٪

۱۷۷,۱۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119714590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر
شیشه شیر اونت مدل SCF039/17 ظرفیت 60 میلی لیتر

٪

۲۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4200527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر سیلیکونی نوبی مدل NT67017 ظرفیت 210 میلی لیتر

شیشه شیر سیلیکونی نوبی مدل NT67017 ظرفیت 210 میلی لیتر
شیشه شیر سیلیکونی نوبی مدل NT67017 ظرفیت 210 میلی لیتر

٪

۲۵۹,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110456593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر

داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر
داروخوری کودک اف تی ای کو مدل Safe 00 حجم 10میلی لیتر

۸٪

۱۳,۰۰۰

۱۲,۰۰۰ تومان

۸٪

۱۳,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۳,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110386240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر
شیشه شیر سامی مدل P11 ظرفیت 90 میلی لیتر

٪

۱۶,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/785386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر
شیشه شیر بیبی لند مدل 358Normal ظرفیت 240 میلی لیتر

٪

۴۱,۱۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

شیشه شیر نوزاد

آبمیوه‌خوری بیبی لند مدل 380 ظرفیت 300 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر چیکو مدل 38003 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر چیکو مدل 38004 ظرفیت 250 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

سرلاک‌ خوری بیبی لند مدل 377

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر فیروز مدل Pyrex ظرفیت 220 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر بیبی لند مدل 408 ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر براونز کد ۲ ظرفیت 150 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر براونز کد ۱ ظرفیت 240 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر دکتر جین مدل B36 ظرفیت 180 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

داروخوری بیبی لند مدل 382 ظرفیت 15 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

شیشه شیر مینا بیبی مدل B1 ظرفیت 90 میلی لیتر

شیشه شیر نوزاد
شیشه شیر نوزاد

قندداغ خوری وی کر مدل B301

شیشه شیر نوزاد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن