صندلی غذا خوری کودک

صندلی غذا خوری کودک

مزایای استفاده از صندلی غذا‌خوری کودک

استفاده از صندلی غذا‌خوری مناسب برای کودک می‌تواند لذت غذا خوردن را برای فرزندتان دوچندان کند. در حال حاضر انواع مختلف و متنوعی از صندلی کودک در بازار موجود است که خانواده‌ها را وادار به بررسی بیشتر در خرید صندلی مناسب میکند.

صندلی غذا خوری، مکانی امن است که کودک در آن با انواع طعم‌های جدید و سبک تازه‌ای از برقراری ارتباط با سایر اعضای خانواده آشنا می‌شود. در انتخاب صندلی غذا‌خوری عوامل مختلفی مثل سن و وزن کودک، میزان فضای موجود در منزل و بودجه دخیل هستند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3699945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Stripe

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Stripe
صندلی غذاخوری دلیجان مدل Stripe

٪

تومان

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/677e06b9e9e09a0833f3b16eb92728784485701e_1604913267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400

صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400
صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400

٪

تومان

٪

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ddfc086db14244cee31dcfae7aa0db04a6c9fc6_1606994648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825

صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825
صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825

٪

تومان

٪

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute
صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute

٪

تومان

٪

۵۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49101e5e3d3a19ec002b8c78a1adcafacbf5b1cb_1610315006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

٪

تومان

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3343929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155

صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155
صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155

٪

تومان

٪

۴۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/243d180add20b32c76400c2388c7d31baa9def8f_1606379088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111

صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111
صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111

٪

تومان

٪

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee20faf12fb3181eb8434a9d6a949b7b85502068_1612107716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360

صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360
صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360

٪

تومان

٪

۴۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/246a09ab0f4e0dd79b490869f1d7760939213010_1613985382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2

٪

تومان

٪

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2463c234c408903038abf487749b27b045d58275_1611142261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل شنل قرمزی

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل شنل قرمزی
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل شنل قرمزی

٪

تومان

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ac6e973c21eff90ecc541d1fa30583d31aa7df7_1608726195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009

صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009
صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119704728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52

٪

تومان

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21259d6d1e1471113397aae08882b9e6b89e6449_1611068643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه

٪

تومان

٪

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119556010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Tron-90

صندلی غذاخوری جیکل مدل Tron-90
صندلی غذاخوری جیکل مدل Tron-90

٪

تومان

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/639c69f28e531d99d41a8c7f32137ccb96887d36_1605599483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل cr1

صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل cr1
صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل cr1

٪

تومان

٪

۲,۱۶۷,۴۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49101e5e3d3a19ec002b8c78a1adcafacbf5b1cb_1610274004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

٪

تومان

٪

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119634626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -90

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -90
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -90

٪

تومان

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121953257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کارترز مدل HC206

صندلی غذاخوری کودک کارترز مدل HC206
صندلی غذاخوری کودک کارترز مدل HC206

٪

تومان

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5567234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP
صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

۱۱٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112460048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری چلینو مدل VEYRON

صندلی غذاخوری چلینو مدل VEYRON
صندلی غذاخوری چلینو مدل VEYRON

۱۱٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲,۸۰۰,۰۰۰

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee20faf12fb3181eb8434a9d6a949b7b85502068_1612180880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav

صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav
صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav

۱۱٪

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d94e975016cf8813e89970623c77918a65796a7_1613486280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل Mimzy

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل Mimzy
صندلی غذاخوری کودک جویی مدل Mimzy

٪

تومان

٪

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/735140a41034c43ee81c4c2b3dc5d971e41f1ba2_1611819214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذای کودک مدل H20

صندلی غذای کودک مدل H20
صندلی غذای کودک مدل H20

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/346ec9e79a52aeb70e5b1247fe061a7c18896c42_1609075709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری چیکو مدل Happy Land Polly

صندلی غذاخوری چیکو مدل Happy Land Polly
صندلی غذاخوری چیکو مدل Happy Land Polly

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120941980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کیکابو مدل little taster

صندلی غذاخوری کودک کیکابو مدل little taster
صندلی غذاخوری کودک کیکابو مدل little taster

٪

تومان

٪

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4247592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000
صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000

۷٪

۲,۸۷۱,۳۵۰

تومان

۷٪

۲,۸۷۱,۳۵۰

۲,۶۷۰,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119515223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79

٪

تومان

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112460100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری چلینو مدل PHANTOM کد 5491116

صندلی غذاخوری چلینو مدل PHANTOM کد 5491116
صندلی غذاخوری چلینو مدل PHANTOM کد 5491116

٪

تومان

٪

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97c4a3c401bb8cab3da2042a37f6e9c835f29b6a_1612255599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1
صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1

٪

تومان

٪

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93b16b1c9478a969943a4c03e31fe127278585b5_1609590414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل H20

صندلی غذاخوری کودک مدل H20
صندلی غذاخوری کودک مدل H20

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bab89908135966d0b892a834dfd8b29bdff3058_1614155523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1

٪

تومان

٪

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/710831498d117847984b939a4109f5685026289d_1612345951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کم مدل نقاشی

صندلی غذاخوری کودک کم مدل نقاشی
صندلی غذاخوری کودک کم مدل نقاشی

٪

تومان

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/75c3214b02b29ce3e0aa7eebda4b058673958214_1605602032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل ًQ1

صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل ًQ1
صندلی غذاخوری کودک بیبی فور لایف مدل ًQ1

٪

تومان

٪

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e9426ba003323e642381f21fe885e70103ea7c6_1611812990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارBL

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارBL
صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارBL

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ef43d9219d1b2c9c5dd322e86ce4752b808510d_1614150485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy pink

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy pink
صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy pink

٪

تومان

٪

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9ccce255c665b5a72c55a7a52289c51d67e45c9_1614085300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001

صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001
صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c976c747b30e6297a8e4f3b838599bbfcd45dd5a_1611812025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارPL

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارPL
صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارPL

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1393216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کم مدل Idea S 334 C215

صندلی غذاخوری کم مدل Idea S 334 C215
صندلی غذاخوری کم مدل Idea S 334 C215

٪

تومان

٪

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d1b5cfb90dfeb5c29f65d45a2959ce4b60b3d93_1615150996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل 799

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل 799
صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل 799

۱۰٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0ac12e888a5444a01c50ee4be9188ecd1a14705_1612097060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20
صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26d36d7cc04d371e815d71a72e408aeb49177e8e_1611812760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارB

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارB
صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 استارB

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4ba7d74f4a9fec88bd8480b6a97357f5d68b001_1612096555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 BL

صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 BL
صندلی غذاخوری کودک مدل وودH20 BL

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8be28efc584788aced3be6c708a875762cd3667b_1609590187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل H50

صندلی غذاخوری کودک مدل H50
صندلی غذاخوری کودک مدل H50

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d19b4abf24b9e05998a18029b393548227c8b723_1614159406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Multi

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Multi
صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Multi

٪

تومان

٪

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf1d4524fa5c5c471cb0f2d689df85579083a862_1614583960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Gray

صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Gray
صندلی غذاخوری کودک کیندر کرافت مدل Yummy Gray

٪

تومان

٪

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51abd202f8e191ca8acc7070df306cdb6fca4fc2_1606251594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

کاور صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP
کاور صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

٪

تومان

٪

۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc902066ec25e2bd8bc38dec4416bbc80b100d7e_1611813184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار R

صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار R
صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار R

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91a73f4de72c460c1e9f52fab77e93ed674796ca_1598967404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90
صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90

٪

تومان

٪

۹۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5662448b127c817de6925bc6d83201454d8d8924_1611815620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار P

صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار P
صندلی غذاخوری کودک مدل وود H20 استار P

٪

تومان

٪

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111585374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96

صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96
صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن