صندلی غذا خوری کودک

صندلی غذا خوری کودک

مزایای استفاده از صندلی غذا‌خوری کودک

استفاده از صندلی غذا‌خوری مناسب برای کودک می‌تواند لذت غذا خوردن را برای فرزندتان دوچندان کند. در حال حاضر انواع مختلف و متنوعی از صندلی کودک در بازار موجود است که خانواده‌ها را وادار به بررسی بیشتر در خرید صندلی مناسب میکند.

صندلی غذا خوری، مکانی امن است که کودک در آن با انواع طعم‌های جدید و سبک تازه‌ای از برقراری ارتباط با سایر اعضای خانواده آشنا می‌شود. در انتخاب صندلی غذا‌خوری عوامل مختلفی مثل سن و وزن کودک، میزان فضای موجود در منزل و بودجه دخیل هستند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/677e06b9e9e09a0833f3b16eb92728784485701e_1604913267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400

صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400
صندلی غذاخوری کودک هپی بی بی مدل F-400

٪

۱,۳۳۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ddfc086db14244cee31dcfae7aa0db04a6c9fc6_1606994648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825

صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825
صندلی غذاخوری کودک زویه مدل 1825

٪

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute

صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute
صندلی غذاخوری دلیجان مدل Cute

٪

۶۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3343929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155

صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155
صندلی غذاخوری کودک نگاتیو مدل B155

٪

۵۱۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/243d180add20b32c76400c2388c7d31baa9def8f_1606379088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111

صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111
صندلی غذاخوری کودک بی بی ماک مدل Z111

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee20faf12fb3181eb8434a9d6a949b7b85502068_1612107716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360

صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360
صندلی غذاخوری کودک مدل Noba360

٪

۳۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/246a09ab0f4e0dd79b490869f1d7760939213010_1613985382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-2

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ac6e973c21eff90ecc541d1fa30583d31aa7df7_1608726195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009

صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009
صندلی غذاخوری کودک مدل SDK4009

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd5ce462947d896943c68ec7d1bd619f7c191811_1611818982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور صندلی غذاخوری کودک مدل MacMom

کاور صندلی غذاخوری کودک مدل MacMom
کاور صندلی غذاخوری کودک مدل MacMom

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119704728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort3-52

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21259d6d1e1471113397aae08882b9e6b89e6449_1611068643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل روباه

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119576276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -64

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -64
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3 -64

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49101e5e3d3a19ec002b8c78a1adcafacbf5b1cb_1610274004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل z110

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5567234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP
صندلی غذاخوری کودک ایکیا مدل ANTILOP

٪

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee20faf12fb3181eb8434a9d6a949b7b85502068_1612180880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav

صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav
صندلی غذاخوری کودک مدل Nobav

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4247592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000
صندلی غذاخوری کودک جویی مدل JOH1127AADNM000

٪

۲,۸۷۱,۳۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119515223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79

صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79
صندلی غذاخوری جیکل مدل Comfort 3- 79

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97c4a3c401bb8cab3da2042a37f6e9c835f29b6a_1612255599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1

صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1
صندلی غذاخوری کودک جویی مدل mimzy 2in1

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bab89908135966d0b892a834dfd8b29bdff3058_1614155523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1

صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1
صندلی غذاخوری کودک زویی مدل Z110-1

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9ccce255c665b5a72c55a7a52289c51d67e45c9_1614085300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001

صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001
صندلی غذاخوری کودک تابنده مدل 001

۲۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91a73f4de72c460c1e9f52fab77e93ed674796ca_1598967404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90
صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-90

٪

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/361e9d8ae012c820b5d648d9ef63eb0bc540d91b_1606080304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذاخوری کودک ارابه مدل 9590

صندلی غذاخوری کودک ارابه مدل 9590
صندلی غذاخوری کودک ارابه مدل 9590

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111585374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96

صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96
صندلی غذا خوری کودک زوییه مدل zo-96

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114948929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-55

صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-55
صندلی غذا خوری کودک جیکل مدل Modz-55

٪

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن