ضد تعریق

ضد تعریق

تفاوت ضد عرق با دئودورانت

آنتی پرسپیرانت­ها یا ضدعرق­ها دسته از محصولات آرایشی بهداشتی است که به منظور کاهش تعریق و کاهش بوی بد ناشی از تعریق استفاده می‌شوند. 

دئودورانت نام دیگر محصولات آرایشی بهداشتی ضد بو یا خوشبوکننده است که برخلاف ضد عرق‌ها، تعرق را کاهش نمی‌دهند بلکه بوی بد عرق را می‌پوشانند یا باکتری‌های مولد بوی بد را از بین می‌برند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1feb3070c5bb2813ef07bacd9e25a73b6f561518_1628320886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e889138a4e00db8f5fbbf5aa9ddf6ac64a33c75_1632549850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر

٪

۳۴,۰۰۰

۲۷,۵۰۰ تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112780230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی

پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی
پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی

۲۳٪

۵۳,۰۰۰

۴۱,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۵۳,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۵۳,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۵۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2163536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر

کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر
کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر

٪

۱۲۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78f214c9bdc40bc3ea79dcb50c5f0befb05f922f_1631507892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Energy + Fresh حجم 75 میلی لیتر

استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Energy + Fresh حجم 75 میلی لیتر
استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Energy + Fresh حجم 75 میلی لیتر

۳۲٪

۴۳,۷۰۰

۲۹,۹۰۰ تومان

۳۲٪

۴۳,۷۰۰

تومان

۳۲٪

۴۳,۷۰۰

تومان

۳۲٪

۴۳,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2fd36b407294f1cae7920de1f6f909ea51cb78a_1632550037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37f259e7772bb185ea99b23fea7430fe1393da6c_1628320920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر

۲۷٪

۳۹,۷۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۳۹,۷۰۰

تومان

۲۷٪

۳۹,۷۰۰

تومان

۲۷٪

۳۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3641834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر

ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر
ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر

۱۶٪

۱۳۰,۰۰۰

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۱۳۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۳۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/916e4cb3d58661166dc683b6210e46cfc25f7edd_1632549939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر

٪

۳۴,۰۰۰

۲۸,۷۴۰ تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bdbb5a48ac7c93da35b411c3454a3669ce984e2_1635919855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل Deo Lady حجم 75 میلی لیتر

ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل Deo Lady حجم 75 میلی لیتر
ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل Deo Lady حجم 75 میلی لیتر

۳۲٪

۳۸,۹۰۰

۲۶,۴۰۰ تومان

۳۲٪

۳۸,۹۰۰

تومان

۳۲٪

۳۸,۹۰۰

تومان

۳۲٪

۳۸,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3397086cba285e35a1a6e5bee8ed96fb29cbe531_1594094760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر

٪

۵۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc93cf54c84cd34656b4c96facd4fc8f82eb821f_1632560580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120743896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد عرق گیر درای پد مدل 101 بسته 20 عددی

پد عرق گیر درای پد مدل 101 بسته 20 عددی
پد عرق گیر درای پد مدل 101 بسته 20 عددی

٪

۸۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1005934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر

٪

۳۴,۰۰۰

۲۸,۷۴۰ تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی

پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی
پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی

۳۳٪

۶۱,۰۰۰

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۳٪

۶۱,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۶۱,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۶۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111107320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم

استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم
استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم

٪

۸۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4537275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl And Beauty حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl And Beauty حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl And Beauty حجم 150 میلی لیتر

٪

۵۸,۸۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/89571c36b109f5b187b878d6a18fb25022405db8_1594096310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05d96a6f097b274899700331c4a648bff54de303_1631532859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر

ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر
ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر

۲۷٪

۴۳,۵۰۰

۳۱,۸۰۰ تومان

۲۷٪

۴۳,۵۰۰

تومان

۲۷٪

۴۳,۵۰۰

تومان

۲۷٪

۴۳,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f579167a2f25f30e79bb7bfce320f3a6442b3fb9_1628320975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر

٪

۳۴,۰۰۰

۲۸,۷۴۰ تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تومان

٪

۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91659b77bb77319c2a01756fb6138c7ee605818c_1632560407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4071248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر

ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر
ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر

۱۹٪

۱۳۴,۰۰۰

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱۳۴,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۳۴,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/195385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر

استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر
استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر

٪

۶۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/363268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر

کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر
کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر

٪

۶۵,۵۲۰

۴۴,۰۰۰ تومان

٪

۶۵,۵۲۰

تومان

٪

۶۵,۵۲۰

تومان

٪

۶۵,۵۲۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9ce4b9bb21a24d541a9e2b2d95d8e71d7222c43_1632560470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۳۳,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114061314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم

استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم
استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم

٪

۵۷,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9fc1d8e0680eaca94f25d1bb573df4fb3c62cb8_1612173640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم

استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم
استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم

۲۸٪

۴۵,۹۰۰

۳۳,۰۰۰ تومان

۲۸٪

۴۵,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۴۵,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۴۵,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112141136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر

٪

۲۶,۸۰۰

۲۱,۸۰۰ تومان

٪

۲۶,۸۰۰

تومان

٪

۲۶,۸۰۰

تومان

٪

۲۶,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119423176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر

٪

۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن