ضد تعریق

ضد تعریق

تفاوت ضد عرق با دئودورانت

آنتی پرسپیرانت­ها یا ضدعرق­ها دسته از محصولات آرایشی بهداشتی است که به منظور کاهش تعریق و کاهش بوی بد ناشی از تعریق استفاده می‌شوند. دئودورانت نام دیگر محصولات آرایشی بهداشتی ضد بو یا خوشبوکننده است که برخلاف ضد عرق‌ها، تعرق را کاهش نمی‌دهند بلکه بوی بد عرق را می‌پوشانند یا باکتری‌های مولد بوی بد را از بین می‌برند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/415450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Pink Princess حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۹,۶۰۰

تومان

٪

۲۹,۶۰۰

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/472687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه شون مدل Fresh Bamboo حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۹,۶۰۰

تومان

٪

۲۹,۶۰۰

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112780230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی

پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی
پد عرق گیر دالیا مدل RF1 بسته 2 عددی

۱۷٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳۶,۰۰۰

۲۹,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2163536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر

کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر
کرم دئودورانت کلیون مدل Deodorant Cream 7 Days حجم 25 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc7469aed84418158667c3acf3e7272afdf8d5b1_1612179471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Non Irritant حجم 75 میلی لیتر

استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Non Irritant حجم 75 میلی لیتر
استیک ضد تعریق زنانه آمبرلا مدل Non Irritant حجم 75 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3581700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Cool Kick حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Cool Kick حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Cool Kick حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1157706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Heaven Flower حجم 50 میلی لیتر

۲۹٪

۲۹,۶۰۰

تومان

۲۹٪

۲۹,۶۰۰

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43e86eca3996004660b152b50c78fcbde31323e6_1607943115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه کامان مدل 01 حجم 75 میلی لیتر

٪

۳۹,۷۰۰

تومان

٪

۳۹,۷۰۰

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3641834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر

ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر
ضد تعریق درایسول مدل Extra Strength حجم 35 میلی لیتر

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117481239.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه شون مدل Black Forest حجم 50 میلی لیتر

۲۹٪

۲۹,۶۰۰

تومان

۲۹٪

۲۹,۶۰۰

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/304d5bf6bd66ab0ed4e004c6b8b1a904703435f4_1594617967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل ZH105 حجم 75 میلی لیتر

ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل ZH105 حجم 75 میلی لیتر
ژل شفاف ضد تعریق زنانه کامان مدل ZH105 حجم 75 میلی لیتر

۲۲٪

۳۸,۹۰۰

تومان

۲۲٪

۳۸,۹۰۰

۳۰,۳۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62e045d7254259db922e12b52ee3597d10715cb3_1622008522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Shower Fresh حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Shower Fresh حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Shower Fresh حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3397086cba285e35a1a6e5bee8ed96fb29cbe531_1594094760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Pearl & Beauty حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/355541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه مای مدل ویولت حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۸,۸۰۰

تومان

٪

۲۸,۸۰۰

۲۰,۱۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1005934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Tender Leaft حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۹,۶۰۰

تومان

٪

۲۹,۶۰۰

۲۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی

پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی
پد عرق گیر تادو کد 02 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111107320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم

استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم
استیک ضد تعریق الد اسپایس مدل PURE SPORT وزن 63 گرم

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112252202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بادی اسپلش زنانه اسکی مدل 212W حجم 250 میلی لیتر

بادی اسپلش زنانه اسکی مدل 212W حجم 250 میلی لیتر
بادی اسپلش زنانه اسکی مدل 212W حجم 250 میلی لیتر

۵٪

۳۶,۹۰۰

تومان

۵٪

۳۶,۹۰۰

۳۵,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/89571c36b109f5b187b878d6a18fb25022405db8_1594096310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه نیوآ مدل Fresh Natural حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73202b87f1dae72b444ebbd0c1d1358515357aa0_1594617847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر

ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر
ژل شفاف ضد تعریق مردانه کامان مدل ZH102 حجم 75 میلی لیتر

۲۰٪

۴۳,۵۰۰

تومان

۲۰٪

۴۳,۵۰۰

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119567013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه شون مدل Silk Petal حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۹,۶۰۰

تومان

٪

۲۹,۶۰۰

۲۰,۶۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5441888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری مردانه رکسونا مدل Invisible Ice fresh حجم 150 میلی لیتر

اسپری مردانه رکسونا مدل Invisible Ice fresh حجم 150 میلی لیتر
اسپری مردانه رکسونا مدل Invisible Ice fresh حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70424eb0050ee6fa1fcb7a28da0c6c05e85f3637_1622008643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق مردانه رکسونا مدل Xtra Cool حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق مردانه رکسونا مدل Xtra Cool حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق مردانه رکسونا مدل Xtra Cool حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3581607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۳,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111861550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق زنانه مای مدل Tulip حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۸,۸۰۰

تومان

٪

۲۸,۸۰۰

۱۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8477314470fb11f723de683cdf11e73dbe1c167_1622008455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Invisible حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Invisible حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا مدل Invisible حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4071248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر

ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر
ضد تعریق درایسول مدل Regular حجم 35 میلی لیتر

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/195385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر

استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر
استیک ضد تعریق مردانه نیوآ مدل Fresh Active حجم 40 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/363268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر

کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر
کرم ضد تعریق زنانه لامینین حجم 50 میلی لیتر

٪

۳۹,۰۰۰

تومان

٪

۳۹,۰۰۰

۳۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه مای مدل فرش اکت حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۸,۸۰۰

تومان

٪

۲۸,۸۰۰

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114061314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم

استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم
استیک ضد تعریق زنانه لیدی اسپید مدل invisible dry وزن 45 گرم

٪

تومان

٪

۵۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9fc1d8e0680eaca94f25d1bb573df4fb3c62cb8_1612173640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم

استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم
استیک ضد تعریق مردانه آمبرلا مدل Fashion وزن 75 گرم

٪

تومان

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112141136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق زنانه پرستیژ مدل 212 Sky حجم 150 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119423176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر

رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر
رول ضد تعریق مردانه نیوآ مدل DRY IMPACT real life حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۰,۵۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن