فرش و ملزومات فرش

فرش و تابلو

تفاوت انواع فرش و تابلو فرش دستبافت و ماشینی

تابلو فرش یا فرش‌های تابلویی عموما به فرش‌هایی میگن که جنبه‌ی تزئینی دارن و خانواده‌های ایرانی از دیرباز به آراستن منازل خویش با فرش‌ها و تابلو فرش‌های نفیس عادت داشته و دارند.

فرش­ها و تابلو فرش‌ها به دو دسته ماشینی و دستبافت تقسیم می‌شن. از موارد تشخیص فرش دستبافت هم، تراکمه؛ که یکی از معیارهای تشخیصش تعداد رج‌های فرش است در واقع فرش و تابلو فرش‌های دستبافت در کنار مواد و نخ باکیفیت، گره‌های قوی‌تری دارن و این موضوع بر افزایش عمرشون هم تاثیر داره، در حالی است که در فرش و تابلو فرش ماشینی گره وجود نداره و با استفاده از گرما و حرارت بالا الیاف را به پایه شون می‌چسبونن.

در واقع در یک نگاه ساده فرش و تابلو فرش دستی و تابلو فرش ماشینی تقریبا مشابه یکدیگه اند ولی با دقت بیشتر الیاف فرش دستی کاملا قابل تشخیص است.

در ادامه می تونید مدل‌های مختلف از این کارهارو ببینید:

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

٪

۱۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110170719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد K7

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد K7
روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد K7

٪

۱۷۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120526325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت پالاز مدل کات بی کد 9111

موکت پالاز مدل کات بی کد 9111
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea2045b09eb3458c645f48b985738b2a2846499a_1605456761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت

فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت
فرش دستبافت شش و نیم متری اصفهان مقدم کد 290 یک جفت

٪

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113036353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501
فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2943042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

۱۲٪

۴۵,۰۰۰

۳۹,۵۰۰ تومان

۱۲٪

۴۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی

فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی
فرش ماشینی سهند کد VF12.AK زمینه آبی

٪

۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113057971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112764172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF15.DK زمینه سرمه ای

٪

۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110170805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد SO7

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد SO7
روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد SO7

٪

۶۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4820890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 286

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea3edec121b41193ab28023a0bff750308b511a1_1609864729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری

۵۲٪

۳۱۰,۰۰۰

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۵۲٪

۳۱۰,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۳۱۰,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۳۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2157499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

٪

۱۸۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110715614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/780462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت ظریف مصور طرح رویال کرم کد 5110

موکت ظریف مصور طرح رویال کرم کد 5110
موکت ظریف مصور طرح رویال کرم کد 5110

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120273330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08

روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08
روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121785571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی کد 7056

روفرشی کد 7056
روفرشی کد 7056

۲۰٪

۶۶۵,۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۶۶۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۶۶۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۶۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120117488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی کد 720517

روفرشی کد 720517
روفرشی کد 720517

۴٪

۷۹۹,۰۰۰

۷۶۷,۰۴۰ تومان

۴٪

۷۹۹,۰۰۰

تومان

۴٪

۷۹۹,۰۰۰

تومان

۴٪

۷۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/635b2cdab3f1c820022768a60abf2dbfa844a034_1594049102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی کد 4937

روفرشی کد 4937
روفرشی کد 4937

۵٪

۷۷۰,۰۰۰

۷۳۱,۵۰۰ تومان

۵٪

۷۷۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۷۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119459844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای

٪

۱۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/509d09b05905fdf7368214b0096fc5a00403f543_1606812831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136

۲۸٪

۱۶۰,۰۰۰

۱۱۵,۲۰۰ تومان

۲۸٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۱۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ac4a56f91107ea4b2db08395e89663b2b38bc2c_1597212137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای

 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای
 فرش ماشینی محتشم طرح به آشپزخانه من خوش آمدید کد 100495 زمینه قهوه ای

٪

۶۲۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113812623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد مدل تاج الماس زمینه سورمه ای

فرش ماشینی زمرد مشهد مدل تاج الماس زمینه سورمه ای
فرش ماشینی زمرد مشهد مدل تاج الماس زمینه سورمه ای

٪

۲۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3376172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 452KC

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120996515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی مدل عشایری کد AS 25

روفرشی مدل عشایری کد AS 25
روفرشی مدل عشایری کد AS 25

٪

۹۳,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113773509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.VA زمینه آبی

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.VA زمینه آبی
فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.VA زمینه آبی

٪

۱۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02f1e2b4a7d7febdd75f363aa7b91b5cf3d54983_1607691806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت مخمل ابریشم کد 03

روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت مخمل ابریشم کد 03
روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت مخمل ابریشم کد 03

٪

۶۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113372205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100633 زمینه خاکستری

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100633 زمینه خاکستری
فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100633 زمینه خاکستری

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/327205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت ظریف مصور طرح رویال نقره ای کد 5141

موکت ظریف مصور طرح رویال نقره ای کد 5141
موکت ظریف مصور طرح رویال نقره ای کد 5141

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117690715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای

فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای
فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای

٪

۱۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2140938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم

٪

۲۰۰,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113237715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613
فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100613

٪

۶۲۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f2af0b7efeb7b41c794308ba4cd585e3babcaf4_1601184359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506

موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506
موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506

٪

۱۵۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1349709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت شش متری کد 101957

فرش دستبافت شش متری کد 101957
فرش دستبافت شش متری کد 101957

٪

۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113021758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1753337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری

فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری
فرش ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز کالیته بختیاری

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5297404f1573bfe38ad283d732e11635beab7c8_1600336030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت مدل بهاران کد m01

موکت مدل بهاران کد m01
موکت مدل بهاران کد m01

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110057421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

٪

۱۳۵,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4095214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی رادین اصفهان طرح نفیس شاه عباسی آرامش رنگ زمینه طوسی

فرش ماشینی رادین اصفهان طرح نفیس شاه عباسی آرامش رنگ زمینه طوسی
فرش ماشینی رادین اصفهان طرح نفیس شاه عباسی آرامش رنگ زمینه طوسی

٪

۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121054402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت پالاز مدل کات بی کد 5823

موکت پالاز مدل کات بی کد 5823
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110170554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد FI7

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد FI7
روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد FI7

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113019992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم

٪

۲۰۰,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111498632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح پتینه کد TA101 زمینه طوسی

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح پتینه کد TA101 زمینه طوسی
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح پتینه کد TA101 زمینه طوسی

٪

۲۶۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a040cca969a494f66b35c915e2a0f1e09aeb4fc_1597046047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

 فرش ماشینی محتشم طرح ادویه جات کد 100488 زمینه طوسی

 فرش ماشینی محتشم طرح ادویه جات کد 100488 زمینه طوسی
 فرش ماشینی محتشم طرح ادویه جات کد 100488 زمینه طوسی

٪

۶۲۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5321968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250

رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250

٪

۲۳۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc61b1981deef085b8da5a0c4509de2526e28a7c_1608195912.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت کد HZ023

موکت کد HZ023
موکت کد HZ023

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111603256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳

تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳

٪

۷۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112903884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح گل کد 100426 زمینه بادامی

فرش ماشینی محتشم طرح گل کد 100426 زمینه بادامی
فرش ماشینی محتشم طرح گل کد 100426 زمینه بادامی

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم

٪

۱۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121784856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی کد 7014

روفرشی کد 7014
روفرشی کد 7014

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

۷۹۹,۲۰۰ تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115099038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457
فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457

٪

۶۲۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2398696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلیم ماشینی کویر کد 145 طرح هریس زمینه قرمز

گلیم ماشینی کویر کد 145 طرح هریس زمینه قرمز
گلیم ماشینی کویر کد 145 طرح هریس زمینه قرمز

٪

۱۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111640821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش

گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش

۴٪

۲۶۹,۰۰۰

۲۵۸,۲۴۰ تومان

۴٪

۲۶۹,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۶۹,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۶۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b58df3e63297dd457882462193567da2aa852b1_1603109143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلیم ماشینی سهند کد GJ05.GO

گلیم ماشینی سهند کد GJ05.GO
گلیم ماشینی سهند کد GJ05.GO

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110170636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد Z7

روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد Z7
روفرشی ستاره زرین یزد مدل مخمل ابریشم کد Z7

٪

۶۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110032726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی مدل شاهکار سرمه ای کد S7

روفرشی مدل شاهکار سرمه ای کد S7
روفرشی مدل شاهکار سرمه ای کد S7

۱۹٪

۱۵۹,۰۰۰

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱۵۹,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۵۹,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۵۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/767126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی

فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی
فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی

٪

۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5321785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250

رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112880777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد VF15.KK زمینه گردوئی

فرش ماشینی سهند کد VF15.KK زمینه گردوئی
فرش ماشینی سهند کد VF15.KK زمینه گردوئی

٪

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f157755debf3103fcb669317e334c4e978dab583_1611653436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش دستبافت زرع ونیم عباسی مدل سالاری

فرش دستبافت زرع ونیم عباسی مدل سالاری
فرش دستبافت زرع ونیم عباسی مدل سالاری

۳٪

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۳٪

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119715204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB

٪

۶۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113234348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100603 زمینه طلایی

فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100603 زمینه طلایی
فرش ماشینی محتشم طرح کهنه نما کد 100603 زمینه طلایی

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3994089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cf575cf962da3e5c73665478f6abcf8fd72fc724_1608204038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم مدل شگی کد 13

فرش ماشینی محتشم مدل شگی کد 13
فرش ماشینی محتشم مدل شگی کد 13

٪

۱۸۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112359831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی ستاره زرین یزد کد TUS7

روفرشی ستاره زرین یزد کد TUS7
روفرشی ستاره زرین یزد کد TUS7

٪

۶۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3233515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای

فرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
فرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای

٪

۴۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121054509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت پالاز مدل پونه کد 9852

موکت پالاز مدل پونه کد 9852
موکت پالاز مدل پونه کد 9852

٪

۳۷۰,۱۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110908579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی
فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3270247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121784222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی کد 7007

روفرشی کد 7007
روفرشی کد 7007

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

۷۹۹,۲۰۰ تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db29f6dc70a8ff7b5f03a214dcd99b6686d94a4b_1607366639.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت همدان مدل پارکتی کد m19

موکت همدان مدل پارکتی کد m19
موکت همدان مدل پارکتی کد m19

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110093194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 45001 کرم صورتی 1500شانه

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 45001 کرم صورتی 1500شانه
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 45001 کرم صورتی 1500شانه

٪

۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4104270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات

موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات

٪

۱۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f183b34a9120b2ea229cd71bec485c0456f7bd8_1608202759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی محتشم مدل شگی فلوکاتی کد 50

فرش ماشینی محتشم مدل شگی فلوکاتی کد 50
فرش ماشینی محتشم مدل شگی فلوکاتی کد 50

٪

۱,۳۹۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1769051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی سهند کد B045.5J طرح هریس زمینه کرم کالیته بختیاری

فرش ماشینی سهند کد B045.5J طرح هریس زمینه کرم کالیته بختیاری
فرش ماشینی سهند کد B045.5J طرح هریس زمینه کرم کالیته بختیاری

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111829452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121054148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت پالاز مدل کات بی کد 5111

موکت پالاز مدل کات بی کد 5111
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f561e68cba139db33b4530b0fc851e47c7969a5d_1595581997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش دستبافت طرح منظره کوچه باغ کد YM.205

تابلو فرش دستبافت طرح منظره کوچه باغ کد YM.205
تابلو فرش دستبافت طرح منظره کوچه باغ کد YM.205

٪

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59bea5e401224e710a94d2cf114580dd2d62ad01_1607770917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت کد 03

روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت کد 03
روفرشی سوپر گشن یزد مدل زربافت کد 03

٪

۶۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121054227.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکت پالاز مدل کات بی کد 9711

موکت پالاز مدل کات بی کد 9711
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112943029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح ریز ماهی زمینه سورمه ای

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح ریز ماهی زمینه سورمه ای
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح ریز ماهی زمینه سورمه ای

٪

۲۲۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110415498.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621M

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621M
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621M

٪

۵۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ea552981c01080f8e7ab40ad592a1f2f0dcfa5d_1597212040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

 فرش ماشینی محتشم طرح آشپزخانه کد 100494 زمینه مشکی

 فرش ماشینی محتشم طرح آشپزخانه کد 100494 زمینه مشکی
 فرش ماشینی محتشم طرح آشپزخانه کد 100494 زمینه مشکی

٪

۶۲۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

به بالای صفحه بردن