فشار سنج

نکات کاربردی به هنگام استفاده از فشارسنج

از آن جایی که فشارسنج­ها برای بستن روی بازو و یا مچ می­باشند، نیازمند است که ناحیه مورد نظر پوششی نداشته باشد. بهتر است برای نتیجه­گیری بهتر، پس از مدت مشخصی نسبت به تنظیم مجدد فشارسنج اقدام شود. برای نتیجه دقیق­تر، بهتر است قبل از سنجش فشار خون از فعالیت های فیزیکی شدید، خوردن غذای سنگین و مصرف سیگار و الکل خودداری شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2472244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112
فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112

٪

تومان

٪

۹۲۷,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1655819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM47

فشار سنج بیورر مدل BM47
فشار سنج بیورر مدل BM47

٪

تومان

٪

۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110266786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001

فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001
فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001

٪

تومان

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3433012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل M2

فشارسنج امرن مدل M2
فشارسنج امرن مدل M2

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af9f248fb1d54f49b6f4d7db5c3cbba454d648db_1607782112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595

دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595
دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595

٪

تومان

٪

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/261047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیورر مدل BM58

فشارسنج بیورر مدل BM58
فشارسنج بیورر مدل BM58

٪

تومان

٪

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120629594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20
فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1542477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987

٪

تومان

٪

۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4608123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج فرش لایف مدل T4

فشارسنج فرش لایف مدل T4
فشارسنج فرش لایف مدل T4

۱۹٪

۵۹۵,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۵۹۵,۰۰۰

۴۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/958918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM 85

فشار سنج بیورر مدل BM 85
فشار سنج بیورر مدل BM 85

٪

تومان

٪

۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24ba491ff8f4025aa206aab44b5dcccdececef0d_1607408451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121
دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121

٪

تومان

٪

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3565102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08
فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1069629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM27

فشار سنج بیورر مدل BM27
فشار سنج بیورر مدل BM27

٪

تومان

٪

۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5477112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو
فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو

٪

تومان

٪

۳۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97b63b67c88fbb5256ad49d55fdf026928d6a27d_1606917612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل M3

فشارسنج بازویی امرن مدل M3
فشارسنج بازویی امرن مدل M3

٪

تومان

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2217103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91

٪

تومان

٪

۵۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b148892329d12b8c35ea4611f82cdb3053eac072_1606917527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort
فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort

٪

تومان

٪

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200830c148197036f8e2a2df715491d967f5f58d_1606917419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV
فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV

٪

تومان

٪

۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111227479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج رزمکس مدل X9

فشارسنج رزمکس مدل X9
فشارسنج رزمکس مدل X9

٪

تومان

٪

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1991950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000

فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000
فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000

٪

تومان

٪

۳۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3163726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53

فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53
فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53

۶٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88b4a928dd3646369733a9c97499f3b0078d2488_1621082314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F
فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee92e7af3260fda4c70b6500094fc8c224e04f1a_1599384515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM 57

فشار سنج بیورر مدل BM 57
فشار سنج بیورر مدل BM 57

٪

تومان

٪

۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef3fc03502a5ee8bb0d6d2709b49d4ac13ff068_1606127752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES

٪

تومان

٪

۸۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3630207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001

٪

تومان

٪

۳۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1158668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ای ان دی مدل UM-211

فشارسنج ای ان دی مدل UM-211
فشارسنج ای ان دی مدل UM-211

۲۱٪

۷,۴۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۷,۴۹۰,۰۰۰

۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/106708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

۵٪

۱,۵۴۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۵۴۲,۰۰۰

۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2342476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو گلامور مدل TMB-986

فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو گلامور مدل TMB-986
فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو گلامور مدل TMB-986

٪

تومان

٪

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112345818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-2000 به همراه گوشی طبی مدل HS-30B

٪

تومان

٪

۳۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd5d6329b9cc3c01dfb4659296df01ca912e50dc_1604488989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L

دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L
دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L

٪

تومان

٪

۹۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS1

فشارسنج امرن مدل RS1
فشارسنج امرن مدل RS1

٪

تومان

٪

۹۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1278689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102

فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102
فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102

٪

تومان

٪

۵۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/212528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304

٪

تومان

٪

۹۲۱,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121689647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج بیورر مدل BM77

فشار سنج بیورر مدل BM77
فشار سنج بیورر مدل BM77

٪

تومان

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/165218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیورر مدل BM55

فشارسنج بیورر مدل BM55
فشارسنج بیورر مدل BM55

٪

تومان

٪

۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114711256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج کد 60

کاف فشارسنج کد 60
کاف فشارسنج کد 60

٪

تومان

٪

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2253088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج مرکوری مدل Alpk1

فشارسنج مرکوری مدل Alpk1
فشارسنج مرکوری مدل Alpk1

٪

تومان

٪

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT

فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT
فشارسنج امرن مدل RS3 Intelli IT

٪

تومان

٪

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112426966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120

فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120
فشارسنج دیجیتال امرن مدل HBP-1120

٪

تومان

٪

۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/404e8b2207782addc6857256d1307ff1ccb2feae_1594188135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج رزمکس مدل CF175F

فشارسنج رزمکس مدل CF175F
فشارسنج رزمکس مدل CF175F

٪

تومان

٪

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93ddb278012dc74d49d285abdb461492b82cf634_1602507918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل ES60

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل ES60
دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل ES60

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/967462ac2e602bbec18555e2b02efa54940edd9a_1602662336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO44-E

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO44-E
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO44-E

٪

تومان

٪

۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110945375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19
دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF19

٪

تومان

٪

۴۴۱,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/199875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیورر مدل BM44

فشارسنج بیورر مدل BM44
فشارسنج بیورر مدل BM44

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121110419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج امرن مدل RS2

فشارسنج امرن مدل RS2
فشارسنج امرن مدل RS2

٪

تومان

٪

۱,۴۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e9d0593de610851958c207e30a1ce108f04db56_1621082574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج رزمکس مدل X5

فشارسنج رزمکس مدل X5
فشارسنج رزمکس مدل X5

٪

تومان

٪

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0027c5559a588752373c4411c08095003a08cae9_1607765002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج اسمارت پلاس مدل bp-1307

دستگاه فشار سنج اسمارت پلاس مدل bp-1307
دستگاه فشار سنج اسمارت پلاس مدل bp-1307

٪

تومان

٪

۹۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1275761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05

٪

تومان

٪

۴۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fdc49f763406c832f8fdc0e0515d0a25b284e4c_1605612181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشار سنج مدل 555

کاف فشار سنج مدل 555
کاف فشار سنج مدل 555

٪

تومان

٪

۱۰۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/614bc1fa4845c07d6aef1a3bf0fee671b6dd57c4_1605960266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36

دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36
دستگاه فشار سنج بی ول مدل PRO-36

٪

تومان

٪

۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118998305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-556

٪

تومان

٪

۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f82c422cb5689662bf6c43baed15d3340123b8c_1607422440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39
دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2462175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID

فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID
فشارسنج پیک سلوشن مدل easyRAPID

٪

تومان

٪

۹۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38cbe5971fceee0760f9323ad22b8dc2f85752dc_1602663526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO77-PLUS-E

٪

تومان

٪

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9733e107da7cfa8a0ba2a70e0bfb40975556357a_1620560503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F

فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F
فشار سنج دیجیتال رزمکس مدل CF155F

٪

تومان

٪

۱,۴۲۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1479251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID

فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID
فشارسنج پیک سلوشن مدل clearRAPID

٪

تومان

٪

۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3237baa405ce2e0ed33e0ba9a1773bfc381136dd_1601551833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف و پوار فشار سنج مدل RGN

کاف و پوار فشار سنج مدل RGN
کاف و پوار فشار سنج مدل RGN

٪

تومان

٪

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120919890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995

فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995
فشارسنج بازویی گلامور مدل Tmb-995

۱۴٪

۱,۲۳۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۲۳۰,۰۰۰

۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ebf614f8c5b84fde7df4667b173a093c2b5ce66_1597231033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی بایوتک ام جی مدل KTJ-20

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی بایوتک ام جی مدل KTJ-20
فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی بایوتک ام جی مدل KTJ-20

۱۰٪

۳۹۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳۹۵,۰۰۰

۳۵۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1615864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350
فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

٪

تومان

٪

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1252958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808
فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل LS808

۲۳٪

۱,۲۴۷,۰۴۰

تومان

۲۳٪

۱,۲۴۷,۰۴۰

۹۵۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114893048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بیوررمدلBM77

فشارسنج بیوررمدلBM77
فشارسنج بیوررمدلBM77

٪

تومان

٪

۱,۷۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c91f32c4e69389e929f0aff23b224039de7b8555_1601714327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف و پوار و گیج فشارسنج مدل KGP28

کاف و پوار و گیج فشارسنج مدل KGP28
کاف و پوار و گیج فشارسنج مدل KGP28

٪

تومان

٪

۱۹۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/93729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج رزمکس مدل S150

فشارسنج رزمکس مدل S150
فشارسنج رزمکس مدل S150

٪

تومان

٪

۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5206924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوار فشار سنج مدل CH01

پوار فشار سنج مدل CH01
پوار فشار سنج مدل CH01

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79bea598de083fc4b7f4d3ce65188df53e1bc9d7_1610611101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90

فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90
فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل S-P90 کد S90

٪

تومان

٪

۵۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a9690099c9298ead3a1e207e772bbb8bfa68c0c_1604044667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج دیجیتال کینگیلد مدل BP101W

دستگاه فشارسنج دیجیتال کینگیلد مدل BP101W
دستگاه فشارسنج دیجیتال کینگیلد مدل BP101W

٪

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddfdcef9131c99780cd00dd3893d32b49126fa4f_1606212897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37

فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37
فشار سنج مچی امسیگ مدل BW37

٪

تومان

٪

۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112895945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال شیان مدل LD-581

فشارسنج دیجیتال شیان مدل LD-581
فشارسنج دیجیتال شیان مدل LD-581

٪

تومان

٪

۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6b6c39574b79bb555319d0efbf42a4e45a0ba5d_1610796579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO73-E

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/712254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

٪

تومان

٪

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8753c057e8c085329a4e9b59c7db05808f0e8b2_1610525919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC
فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL858GC

٪

تومان

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118998357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-5917

٪

تومان

٪

۷۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/313505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل TMB1018

فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل TMB1018
فشارسنج بازویی دیجیتال گلامور مدل TMB1018

۷٪

۱,۱۸۴,۰۷۰

تومان

۷٪

۱,۱۸۴,۰۷۰

۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0440d068f39aad317209836178660c23dc2f4e70_1598634800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوار فشارسنج مدل 02

پوار فشارسنج مدل 02
پوار فشارسنج مدل 02

٪

تومان

٪

۳۴,۷۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a75545d712031575eb69793753b827f743f7a06e_1596534696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a

گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a
گیج فشار سنج وکتو مدل HS-20a

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4967621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S
فشارسنج عقربه ای اسپنگلر مدل Lian Scenic-S

٪

تومان

٪

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119090490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B3

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B3
فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B3

٪

تومان

٪

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edba20ab231a52554270031db3b1265b4c615532_1609240852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID

دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID
دستگاه فشارسنج پیک سلوشن مدل helpRAPID

۷٪

۱,۲۷۴,۴۰۰

تومان

۷٪

۱,۲۷۴,۴۰۰

۱,۱۸۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2303016.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بریسک مدلB22

فشارسنج بریسک مدلB22
فشارسنج بریسک مدلB22

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6eb79155c0f98f76b212002115da47566b296f75_1602420327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل lian nano

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل lian nano
دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل lian nano

٪

تومان

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113151320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج فرش لایف مدل MS-906

فشار سنج فرش لایف مدل MS-906
فشار سنج فرش لایف مدل MS-906

٪

تومان

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111396538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-595

٪

تومان

٪

۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1701607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 503

٪

تومان

٪

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a6b50d70693c032605afd5f7331522024990ce2_1610179193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج مدل LBTB

کاف فشارسنج مدل LBTB
کاف فشارسنج مدل LBTB

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110945351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12

دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12
دستگاه فشارسنج امسیگ مدل SF12

٪

تومان

٪

۷۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112687389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج نوردایتالیا مدل BP-500

فشارسنج نوردایتالیا مدل BP-500
فشارسنج نوردایتالیا مدل BP-500

۱۴٪

۷۹۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۷۹۰,۰۰۰

۶۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ffd3ad675d0f723db2484a4e7d2a341167cda94e_1608807622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی وکتو مدل LD-566

فشارسنج بازویی وکتو مدل LD-566
فشارسنج بازویی وکتو مدل LD-566

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4995935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج بازویی استار مدل BF6043

فشارسنج بازویی استار مدل BF6043
فشارسنج بازویی استار مدل BF6043

٪

تومان

٪

۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6dd9d2562603bec270334a7a6fa634c575fa41b_1603271842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm

دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm
دستگاه فشار سنج اسپنگلر مدل Tensonic arm

٪

تومان

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62b126f066d5d172fd48201bd6cc217620d8ba4f_1610526361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF

فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF
فشارسنج دیجیتال گلامور مدل HL868VF

٪

تومان

٪

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4321492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-70A

فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-70A
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف مدل HS-70A

٪

تومان

٪

۶۱۹,۹۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118996427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5

فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5
فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5

۱۸٪

۵۶۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵۶۰,۰۰۰

۴۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3601332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج دیجیتالی اسپنگلر مدل Autotensio

فشارسنج دیجیتالی اسپنگلر مدل Autotensio
فشارسنج دیجیتالی اسپنگلر مدل Autotensio

٪

تومان

٪

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4115756f0c68d48aaaa861397c0ec9fda099d5cf_1607422286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55
دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

٪

تومان

٪

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1059285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S

فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S
فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S

٪

تومان

٪

۵۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3869ea42fc2c19fc5908c47e940c2a3c4af33953_1610179607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج مدل MBTB

کاف فشارسنج مدل MBTB
کاف فشارسنج مدل MBTB

٪

تومان

٪

۷۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110967504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاف فشارسنج طرح KW21

کاف فشارسنج طرح KW21
کاف فشارسنج طرح KW21

٪

تومان

٪

۴۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113150856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فشار سنج فرش لایف مدل 09030332

فشار سنج فرش لایف مدل 09030332
فشار سنج فرش لایف مدل 09030332

٪

تومان

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن