فلاسک و کلمن

فلاسک و کلمن

زیبایی و سلامت در گرو چیست ؟

همیشه وقتی مادرا برامون دعا میکنن، یکی از بهترین و مهم‌ترین دعاهاشون برای بچه ها و عزیزانشون حفظ سلامتی و تندرستی بوده، چون که در نبود سلامت هیچ‌کاری تقریبا قابل انجام نیست. وقتی که در سلامت به سر ببریم پوستی سرشار از شادابی نیز به همراه خواهیم داشت، پوستی که داره از بدنمون محافظت می‌کنه و هر فرد باید بهش توجه کنه، اما از طرفی این صورت ماست که ما را به دنیای بیرنمون معرفی می‌کنه، پس انتخاب‌های هر روزتون، از قبیل چیز‌هایی که می‌خورید، جاهایی که می‌رید، احساساتتون، همه و همه روی پوست و سلامتیتون تاثیر‌گذار هستن. پس مراقب خودتون باشید و با بکار گرفتن راهکارهای به دنبال حفظ این دارایی هاتون باشید. همیشه سلامت و تندرست باشید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0dcf6c6a07992bcd86bb554ea03196b91e26ebd_1597495725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر

۱۵٪

۵۹۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۵۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112673907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر

فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر

٪

۹۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74046680630a694e1420641beb77dedfb531a5bb_1611399002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر

۱۳٪

۱۵۵,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۱۵۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱۵۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4428583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر

فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر
فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر

٪

۹۴,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf2e7c4c0f982283a2a3d04d644cf864f4039f61_1611491066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر

فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر
فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر

۱۵٪

۳۳۵,۰۰۰

۲۸۴,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۳۳۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۳۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115019985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر

٪

۲۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1611319276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر

٪

۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba39efcddda66d094e3b63ed381f4b49918f9e6e_1593694937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر

فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر
فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر

۱۰٪

۳۴۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112575017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر

فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر
فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر

٪

۳۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2453354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن چوبی خانه چوبی طرح بشکه کد 610001

کلمن چوبی خانه چوبی طرح بشکه کد 610001
کلمن چوبی خانه چوبی طرح بشکه کد 610001

٪

۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121328883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن آ ا سه مدل H80

کلمن آ ا سه مدل H80
کلمن آ ا سه مدل H80

۱۸٪

۵۱۰,۰۰۰

۴۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸٪

۵۱۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵۱۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120508218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر
کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/174e683f30c6cbf422fca2687dbd3df93ee2a261_1597416010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر

کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر
کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر

۲۷٪

۴۹۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۴۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4247408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر

۱۵٪

۱۹۹,۰۰۰

۱۶۹,۱۵۰ تومان

۱۵٪

۱۹۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱۹۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c954daceb4085ddd0c1686327067e87485235f1_1596795189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل UN-500S

درب فلاسک مدل UN-500S
درب فلاسک مدل UN-500S

٪

۴۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fb0860499b48fda0505cd7334f09baf69c5b28e_1605336036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر

فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر

٪

۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3605887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114746178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر

فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر
فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120616890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیکر کد 600 مجموعه 5 عددی

شیکر کد 600 مجموعه 5 عددی
شیکر کد 600 مجموعه 5 عددی

۵٪

۹۹۹,۰۰۰

۹۴۹,۰۵۰ تومان

۵٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۹۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/726777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر

کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر
کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر

٪

۶۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a310fd1e190f7406eb8ed37ecaba21efb17fd7a_1605288064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر

فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر
فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر

۱۴٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111783325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c6c4173ad946657e4b70337dbe28b71fdbc7641_1594588161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر

فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر
فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e64c2df674d7d04bf03dc6e913325b1c6d9b2d_1611491407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر

فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر
فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/943663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر

فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر
فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر

٪

۴۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56237aad9b02e633a22a5dedc39d4c36a24ffe1e_1597069743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل UN-999

درب فلاسک مدل UN-999
درب فلاسک مدل UN-999

٪

۴۷,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2316194.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر

۳۱٪

۲۶۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۲۶۰,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲۶۰,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113919658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AHD1

درب فلاسک مدل AHD1
درب فلاسک مدل AHD1

۲۵٪

۱۸,۲۰۰

۱۳,۶۵۰ تومان

۲۵٪

۱۸,۲۰۰

تومان

۲۵٪

۱۸,۲۰۰

تومان

۲۵٪

۱۸,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر
کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

۱۶٪

۲۵۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1610357934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر

٪

۲۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb5978f95ee08d43c98d89d42a96123a30210309_1605620232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دبلیو ام اف مدل ros گنجایش 1 لیتر

فلاسک دبلیو ام اف مدل ros گنجایش 1 لیتر
فلاسک دبلیو ام اف مدل ros گنجایش 1 لیتر

٪

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97053262da80a0921c569b337b3312864ac2134e_1604238390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر

فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر
فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر

٪

۱۳۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a591b6458e18571f5ab06f7c63bab80ee2d7a153_1594467054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر

کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر
کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر

٪

۱,۴۱۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120955611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر

فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر
فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر

٪

۱۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1610357008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر

۳۰٪

۳۳۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۳۰٪

۳۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۳۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b9e6573be360cd44030dcf2dd0ad2e74a832644_1605536169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر

فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر
فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111768098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/492658c8a95a68c16911e862f1e913fbec16fec7_1601293773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر

۲۱٪

۱۹۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۱٪

۱۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2819011.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن تاشو مدل TT0058

کلمن تاشو مدل TT0058
کلمن تاشو مدل TT0058

٪

۲۴۴,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12c50b10ad839beede687d76252db48b0de04a0d_1608750802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر

فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر
فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2595282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کریستال کینگ کد 901

کلمن کریستال کینگ کد 901
کلمن کریستال کینگ کد 901

۱۵٪

۲۶۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۲۶۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۶۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cc1d56659a8461975f6415f02f8bc3bbd742454_1615455532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر

فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر
فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر

۱۷٪

۱۹۹,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۱۹۹,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۹۹,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55ea483aea11012a32ed74319ac315ea6282911a_1600514937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر

کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر
کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر

٪

۳۳۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121374073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر

٪

۱۴۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b198c0e4c53d30a5da6b2b7006cbcdd3cb189c9_1613555572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر

فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر
فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر

۴۶٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰ تومان

۴۶٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120592352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر

٪

۳۲۴,۴۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1c256c940427b37becaa6e91d08dca828ad1ac6_1594022991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی

شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی
شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی

٪

۱۴,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b0eba560afbb13bd1e3da05e2faee9624c52106_1596955585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر

فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر
فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7de24a88874acbbbf29d1603d9980058ed104e71_1604501971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/76e124e85d127e75573c2a4dcbf00ec2a6107ee2_1597035315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر

فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر
فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر

٪

۳۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3195713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301

فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301
فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111783840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر

٪

۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113917790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AH02

درب فلاسک مدل AH02
درب فلاسک مدل AH02

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113917077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AH01

درب فلاسک مدل AH01
درب فلاسک مدل AH01

٪

۳۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4112111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر

فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر
فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d5b275c24922568376d28d23b5971103fabe486_1605280472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر

فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر
فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1c8dbbb5516bb0b9e20df4f48dab5ed754f3178_1604259099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر

کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر
کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110427697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن زیبا کد 35108-70003

کلمن زیبا کد 35108-70003
کلمن زیبا کد 35108-70003

٪

۱۲۰,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/072842eed68a12bdacfa3c5945bab55429d344a9_1596793705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر

فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر
فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر

٪

۲۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c833bfa9f1de6289271739719d68ec4168ad15c5_1611223196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا مدل FL22092 گنجایش 1 لیتر

فلاسک ایکیا مدل FL22092 گنجایش 1 لیتر
فلاسک ایکیا مدل FL22092 گنجایش 1 لیتر

٪

۳۱۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113819414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر

۲۳٪

۳۰۰,۰۰۰

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8da24f733d5a75f89ddfed251d2e770808bbebfc_1613176450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر

فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر
فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر

٪

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111137633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر

کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر
کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111784558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbfbf093e4f177570c444e41cf714e7c26d71e56_1595259289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر

فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر
فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر

٪

۳۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2569095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کریستال کینگ کد 902

کلمن کریستال کینگ کد 902
کلمن کریستال کینگ کد 902

۱۵٪

۲۹۰,۰۰۰

۲۴۶,۵۰۰ تومان

۱۵٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1502215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر

فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر
فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر

٪

۹۵۰,۰۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e1d761438811d18a8af407fb2d3b686f42e534_1603201064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر

۱۹٪

۲۱۰,۰۰۰

۱۷۰,۱۰۰ تومان

۱۹٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۲۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121002533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر

فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر
فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر

٪

۳۹۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c557062cae64f519b6c6108b976dfeb37e1f012c_1610478790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر

فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر
فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119677645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر

کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر
کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر

٪

۹۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن