فلاسک و کلمن

فلاسک و کلمن

زیبایی و سلامت در گرو چیست ؟

همیشه وقتی مادرا برامون دعا میکنن، یکی از بهترین و مهم‌ترین دعاهاشون برای بچه ها و عزیزانشون حفظ سلامتی و تندرستی بوده، چون که در نبود سلامت هیچ‌کاری تقریبا قابل انجام نیست. وقتی که در سلامت به سر ببریم پوستی سرشار از شادابی نیز به همراه خواهیم داشت، پوستی که داره از بدنمون محافظت می‌کنه و هر فرد باید بهش توجه کنه، اما از طرفی این صورت ماست که ما را به دنیای بیرنمون معرفی می‌کنه، پس انتخاب‌های هر روزتون، از قبیل چیز‌هایی که می‌خورید، جاهایی که می‌رید، احساساتتون، همه و همه روی پوست و سلامتیتون تاثیر‌گذار هستن. پس مراقب خودتون باشید و با بکار گرفتن راهکارهای به دنبال حفظ این دارایی هاتون باشید. همیشه سلامت و تندرست باشید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0dcf6c6a07992bcd86bb554ea03196b91e26ebd_1597495725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر

۱۹٪

۳۵۹,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۳۵۹,۰۰۰

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112673907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر

فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۷۹,۸۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34e8efb871e97a28f6290d01a93242c0c15b58b2_1610625524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک چای همیلتون مدل HV-2110 ظرفیت  1 لیتر

فلاسک چای همیلتون مدل HV-2110 ظرفیت  1 لیتر
فلاسک چای همیلتون مدل HV-2110 ظرفیت  1 لیتر

٪

تومان

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74046680630a694e1420641beb77dedfb531a5bb_1611399002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل 2021 گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4428583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر

فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر
فلاسک رضا کد 151017 گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8d17ea9e93135d1c631e5f9087ea5fa4ef4e913_1609661089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک یونیک مدل Deeper گنجایش 1.2 لیتر

فلاسک یونیک مدل Deeper گنجایش 1.2 لیتر
فلاسک یونیک مدل Deeper گنجایش 1.2 لیتر

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf2e7c4c0f982283a2a3d04d644cf864f4039f61_1611491066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر

فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر
فلاسک دورنیکا مدل FL-1000P2D گنجایش 1 لیتر

۳۳٪

۲۳۰,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۲۳۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115019985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک ایکیا مدل HALSA ظرفیت 0.5 لیتر

٪

تومان

٪

۲۹۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1611319276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL11S ظرفیت 1.3 لیتر

٪

تومان

٪

۲۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba39efcddda66d094e3b63ed381f4b49918f9e6e_1593694937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر

فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر
فلاسک بونیتو مدل SS20KS ظرفیت 2 لیتر

٪

تومان

٪

۳۰۵,۱۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112575017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر

فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر
فلاسک ایکیا مدل Behovd ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن طرح درشکه طلایی کد 4000 CS ظرفیت 4 لیتر

کلمن طرح درشکه طلایی کد 4000 CS ظرفیت 4 لیتر
کلمن طرح درشکه طلایی کد 4000 CS ظرفیت 4 لیتر

٪

تومان

٪

۲۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121328883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن آ ا سه مدل H80

کلمن آ ا سه مدل H80
کلمن آ ا سه مدل H80

٪

تومان

٪

۲۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120508218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر
کلمن مدل diamond کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

٪

تومان

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/174e683f30c6cbf422fca2687dbd3df93ee2a261_1597416010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر

کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر
کلمن ام جی اس مدل vlm ظرفیت 8 لیتر

٪

تومان

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4247408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک فیسمن مدل Double Wall Vacuum ظرفیت 0.5 لیتر

٪

تومان

٪

۴۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c954daceb4085ddd0c1686327067e87485235f1_1596795189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل UN-500S

درب فلاسک مدل UN-500S
درب فلاسک مدل UN-500S

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fb0860499b48fda0505cd7334f09baf69c5b28e_1605336036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر

فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse ros گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3605887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک دوقلو واتسون مدل ws-2613-st کد 535 ظرفیت 1.3 لیتر

٪

تومان

٪

۴۲۹,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114746178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر

فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر
فلاسک مدل 777 گنجایش 2 لیتر

٪

تومان

٪

۳۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/726777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر

کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر
کلمن هنری مدل مستر کول 80 ای ظرفیت 7.7 لیتر

٪

تومان

٪

۸۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a310fd1e190f7406eb8ed37ecaba21efb17fd7a_1605288064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر

فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر
فلاسک پیکوک مدل AIT ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۸۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111783325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1003 ظرفیت 4 لیتر

٪

تومان

٪

۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c6c4173ad946657e4b70337dbe28b71fdbc7641_1594588161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر

فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر
فلاسک باربل مدل FK-1000 گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۲۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e64c2df674d7d04bf03dc6e913325b1c6d9b2d_1611491407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر

فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر
فلاسک دورنیکا مدل FL-1900PD ظرفیت 1.9 لیتر

۳۹٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۳۲۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/943663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر

فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر
فلاسک هنری مدل SS 2014 ظرفیت 2 لیتر

٪

تومان

٪

۴۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56237aad9b02e633a22a5dedc39d4c36a24ffe1e_1597069743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل UN-999

درب فلاسک مدل UN-999
درب فلاسک مدل UN-999

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2316194.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر

فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر
فلاسک فیسمن مدل Cola ظرفیت 0.5 لیتر

٪

تومان

٪

۴۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113919658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AHD1

درب فلاسک مدل AHD1
درب فلاسک مدل AHD1

٪

تومان

٪

۹,۱۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر
کلمن پذیرایی مدل ANGEL کد CK 5004 ظرفیت 5 لیتر

٪

تومان

٪

۲۵۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119147861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1610357934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL12SG ظرفیت 1.6 لیتر

٪

تومان

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97053262da80a0921c569b337b3312864ac2134e_1604238390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر

فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر
فلاسک مدل رز ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a591b6458e18571f5ab06f7c63bab80ee2d7a153_1594467054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر

کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر
کلمن مدل 610003 گنجایش 10 لیتر

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120955611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر

فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر
فلاسک ام آر اس مدل QSSEZ گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1610357008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL11SG ظرفیت 1.3 لیتر

٪

تومان

٪

۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b9e6573be360cd44030dcf2dd0ad2e74a832644_1605536169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر

فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر
فلاسک مدل UN-1998M گنجایش 1 لیتر

٪

تومان

٪

۳۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111768098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1001 ظرفیت 2 لیتر

٪

تومان

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/492658c8a95a68c16911e862f1e913fbec16fec7_1601293773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر

٪

تومان

٪

۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12c50b10ad839beede687d76252db48b0de04a0d_1608750802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر

فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر
فلاسک دوقلو هپی لاین ظرفیت ۳/۲ لیتر

٪

تومان

٪

۳۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2595282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کریستال کینگ کد 901

کلمن کریستال کینگ کد 901
کلمن کریستال کینگ کد 901

٪

تومان

٪

۲۴۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cc1d56659a8461975f6415f02f8bc3bbd742454_1615455532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر

فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر
فلاسک کد 2210 گنجایش 1 لیتر

۳۶٪

۳۴۰,۰۰۰

تومان

۳۶٪

۳۴۰,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55ea483aea11012a32ed74319ac315ea6282911a_1600514937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر

کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر
کلمن مدمان مدل ترنم گنجایش 5 لیتر

٪

تومان

٪

۲۶۵,۳۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5413f64220616aed9e4567ff4d0b37d20c7697_1610358976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ام جی اس مدل FL13SG ظرفیت 1.9 لیتر

فلاسک ام جی اس مدل FL13SG ظرفیت 1.9 لیتر
فلاسک ام جی اس مدل FL13SG ظرفیت 1.9 لیتر

۱۹٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۳۵۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121374073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر

فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر
فلاسک رز مدل 75130 ظرفیت 1.3 لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b198c0e4c53d30a5da6b2b7006cbcdd3cb189c9_1613555572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر

فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر
فلاسک دوقلو آپادانا مدل 2213 گنجایش 2.6 لیتر

۴۳٪

۹۸۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۹۸۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120592352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک ایکیا کد 703.538.90 ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۳۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1c256c940427b37becaa6e91d08dca828ad1ac6_1594022991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی

شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی
شیر کلمن کد DN-1654 مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۶,۸۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b0eba560afbb13bd1e3da05e2faee9624c52106_1596955585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر

فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر
فلاسک رز مدل 2888 ظرفیت 1.9 لیتر

٪

تومان

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7de24a88874acbbbf29d1603d9980058ed104e71_1604501971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک رجال مدل 4000 ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/76e124e85d127e75573c2a4dcbf00ec2a6107ee2_1597035315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر

فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر
فلاسک بونیتو مدل SS20KA ظرفیت 2 لیتر

٪

تومان

٪

۲۷۴,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3195713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301

فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301
فلاسک لایف هایت مدل کلمبوس کد 28301

٪

تومان

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111783840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1004 ظرفیت 4 لیتر

٪

تومان

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113917790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AH02

درب فلاسک مدل AH02
درب فلاسک مدل AH02

٪

تومان

٪

۲۸,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99870d9d4c8604fb749de69459f0a71a53498f03_1605002598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن مدل 4030 گنجایش 5 لیتر

کلمن مدل 4030 گنجایش 5 لیتر
کلمن مدل 4030 گنجایش 5 لیتر

٪

تومان

٪

۵۹۱,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113917077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درب فلاسک مدل AH01

درب فلاسک مدل AH01
درب فلاسک مدل AH01

٪

تومان

٪

۲۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4112111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر

فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر
فلاسک رگال مدل SJ-07 ظرفیت 0.75 لیتر

٪

تومان

٪

۶۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d5b275c24922568376d28d23b5971103fabe486_1605280472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر

فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر
فلاسک پیکوک مدل کارینو ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۸۰۴,۶۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1c8dbbb5516bb0b9e20df4f48dab5ed754f3178_1604259099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر

کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر
کلمن باران مدل B4 ظرفیت ۴ لیتر

۱۴٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۹۰,۰۰۰

۷۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110427697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن زیبا کد 35108-70003

کلمن زیبا کد 35108-70003
کلمن زیبا کد 35108-70003

٪

تومان

٪

۱۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/072842eed68a12bdacfa3c5945bab55429d344a9_1596793705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر

فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر
فلاسک علقمه مدل UN-509 گنجایش 1.9 لیتر

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8da24f733d5a75f89ddfed251d2e770808bbebfc_1613176450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر

فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر
فلاسک دبلیو ام اف مدل motion گنجایش ۰.۵ لیتر

٪

تومان

٪

۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f007f7a46017ded0b33e1b150d95e8ac3e0f60fe_1601884624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل 9105 گنجایش 0.800 لیتر

فلاسک مدل 9105 گنجایش 0.800 لیتر
فلاسک مدل 9105 گنجایش 0.800 لیتر

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111137633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر

کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر
کلمن ایت کد 8 ظرفیت 3 لیتر

٪

تومان

٪

۶۳,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن MGS مدل 6 لیتری

کلمن MGS مدل 6 لیتری
کلمن MGS مدل 6 لیتری

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111784558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر

کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر
کلمن کیش ترموس کد 1006 ظرفیت 6 لیتر

٪

تومان

٪

۸۱,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbfbf093e4f177570c444e41cf714e7c26d71e56_1595259289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر

فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر
فلاسک رگال مدل RS 20 G ظرفیت 2.0 لیتر

۶٪

۳۹۲,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۹۲,۰۰۰

۳۶۸,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2569095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کریستال کینگ کد 902

کلمن کریستال کینگ کد 902
کلمن کریستال کینگ کد 902

٪

تومان

٪

۳۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1502215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر

فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر
فلاسک هنری مدل High Level 300 ظرفیت 3 لیتر

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e1d761438811d18a8af407fb2d3b686f42e534_1603201064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر

فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر
فلاسک مدل پافیلی کد8821 ظرفیت 1 لیتر

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121002533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر

فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر
فلاسک رگال کد201G گنجایش 2لیتر

٪

تومان

٪

۴۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c557062cae64f519b6c6108b976dfeb37e1f012c_1610478790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر

فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر
فلاسک دوقلو هپی لاین مدل George ظرفیت ۳.۲ لیتر

٪

تومان

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9487a5a4d7385cc70f0fa367101e3596b272b90f_1607933857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک پیکوک مدل broad 2.5 ظرفبت 2.5 لیتر

فلاسک پیکوک مدل broad 2.5 ظرفبت 2.5 لیتر
فلاسک پیکوک مدل broad 2.5 ظرفبت 2.5 لیتر

٪

تومان

٪

۲,۹۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119677645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر

کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر
کلمن کد 5555 ظرفیت 2 لیتر

٪

تومان

٪

۷۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/776484695c4f12f17030c7fcb6e6b29722e7c635_1597243260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلمن کاجین مدل L-06 گنجایش 6 لیتر

کلمن کاجین مدل L-06 گنجایش 6 لیتر
کلمن کاجین مدل L-06 گنجایش 6 لیتر

۲۸٪

۱۳۸,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۱۳۸,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5f946ceb8e509ff5ed9289ba4f86e1b0c4d61df_1605534758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاسک دوقلو رگال مدل TOMA-32D ظرفیت 3.2 لیتر

فلاسک دوقلو رگال مدل TOMA-32D ظرفیت 3.2 لیتر
فلاسک دوقلو رگال مدل TOMA-32D ظرفیت 3.2 لیتر

٪

تومان

٪

۸۹۳,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن