قاشق و چنگال و کارد

قاشق و چنگال و کارد

سه نکته به هنگام انتخاب سرویس قاشق و چنگال

سعی کنید اندازه سرویس قاشق و چنگالی را که انتخاب و خرید می‌کنید با کابینت، قفسه متناسب باشد. سرویسی که به عنوان سرویس قاشق و چنگال مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ی خود غذا اهمیت دارند، ظاهر، جنس، زیبایی، مقاومت و جلوه‌ی خوشایند از جمله ویژ‌گی‌های یک سرویس ایده‌آل هنگام چینش داخل سفره است. سرویس خود را طوری انتخاب کنید که بتوانید با آن یک مهمانی بزرگ را برگزار و مدیریت کنید.

انواع ست های کارد و چنگال میوه خوری، سرویس های قاشق و چنگال، ست های کامل قاشق و چنگال مخصوص عروس، انواع قاشق های غذاخوری را در این بخش می توانید بیابید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید:

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119901664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

٪

۵۵,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119290280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

٪

۶۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd4c38fcd4399864a4d03c3f007c6aeec693b150_1601282315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

٪

۱۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/083d509c53aad02a9ac86e26a76caf114931d796_1605813859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه ام جی اس مدل 002

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122017104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی
کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی

٪

۳۴,۵۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4b4d0b371247bcbe888403607e3be6d96c9fce9_1597038095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی

٪

۱۱۵,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/952914414bf060716e62dd437ad5cf5ba5c3f772_1610436314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری 12 پارچه بونیتو کد B10

چاقو میوه خوری 12 پارچه بونیتو کد B10
چاقو میوه خوری 12 پارچه بونیتو کد B10

٪

۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/225209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال
قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال

٪

۷۸۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

۷۸۰,۰۰۰

تومان

٪

۷۸۰,۰۰۰

تومان

٪

۷۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110140482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری و مربا خوری جار

قاشق چای خوری و مربا خوری جار
قاشق چای خوری و مربا خوری جار

٪

۱۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9500cfb2a7f1af05594d8f25454b791128b2f263_1603296090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e10c159838daa4d1fd1b6f79ece3d0ba5b8e95bb_1607886785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو

٪

۲۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24115954907135c48b2e3eb00012640d7c3d4806_1599552823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار

ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار
ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/457059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس

قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس
قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس

٪

۷۰۷,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

٪

۷۰۷,۰۰۰

تومان

٪

۷۰۷,۰۰۰

تومان

٪

۷۰۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aca8ce8d8a29c10c7aaf33f2a905cc866fcb4a38_1602333954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل مودنا

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07aa6a942d09cfb6af0ffd6662bbf6caa184be61_1608719144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1
ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b12d41f9db3a7219797dcd17fbc7d4e6363a7de_1612166873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت

کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت
کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a71138317c90d825faa02520d4730cb3abfacb9_1600952373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ویتارا مدل DR01

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ویتارا مدل DR01
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ویتارا مدل DR01

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01
ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01

٪

۶۳,۳۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61f2286ecb1ccd44a3873ae9e5458c9148080e2f_1595587640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW
چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

٪

۱۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4850962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی

کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی
کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی

٪

۲۲۴,۸۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8a5e25a3c71458ee0da35d76286b4609b6f5737_1606122134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

ست کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647
ست کارد میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

٪

۱۰۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111777214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010

کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010
کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010

٪

۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/878bc8dbb2ba9d80961f8d68f0b4cc0bb2963a25_1607327366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی
قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی

٪

۱۶۳,۰۰۰

۹۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۶۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edb5453cb5e7f58072ce617c907f10def7cf1a58_1596013646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل پارما

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل پارما
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه صنایع استیل ایران مدل پارما

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59915830d338831856d5ef9de27e9c4222165098_1607270441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه دافنی کد 65

ست کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه دافنی کد 65
ست کارد و چنگال میوه خوری 12پارچه دافنی کد 65

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b7fad0674ae0ed24b85a334a9c48897d431011f_1599009047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002

چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002
چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2559eb1f6167be1c765cb5050d0a542cf1624734_1596300727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی

۱۵٪

۲۲,۰۰۰

۱۸,۷۰۰ تومان

۱۵٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82238b7e6a5c6437f6869f558522d4afbad7edbe_1598364164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049

٪

۳۶,۴۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6e5bd2e908941f04722148ae0e97cb200ffb32f_1605392896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی

٪

۴۵,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af2ffe58ab7958a4cdc4e4a3624189435fb2dbfb_1602345949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fa64ccf9b6f12ae3e9f04cabbbc80828f31016f_1606051415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773

کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773
کارد میوه خوری 12 پارچه  ام.جی.اس طرح پیچکی کد 101773

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f6064c7aa9c58e7c4a59b58c4f2f3d6c5ce4cf3_1597040969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816b6a87b80d54582c08afcf1b99fbc9e807b2fc_1609449337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی

قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی
قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی

٪

۲۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a970707998cdb439b205be256b834972a79d1d16_1597313287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری کد 1003

چوب غذا خوری کد 1003
چوب غذا خوری کد 1003

٪

۱۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3935f5dbb5ba47d1ec3dbcf32dbe1727bc3ddf7e_1600768091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی
کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی

٪

۱۹,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120503221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد M701

چوب غذاخوری کد M701
چوب غذاخوری کد M701

٪

۱۰,۵۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119199502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5

٪

۶۰,۱۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74f1899f00f8bbff1b8366bd8954a3ebf7a51ea1_1605392748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مدل ویلسون کد 21 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مدل ویلسون کد 21 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مدل ویلسون کد 21 بسته 12 عددی

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114759490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی

چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی
چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b7b9a8f48e023dd19e0ff0a17cab2772ca37d89_1610691598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 51301018

چوب غذاخوری کد 51301018
چوب غذاخوری کد 51301018

٪

۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c01b9fb727ab81e6ccb3aaa5d979263eb41f9f6d_1605392575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل

چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل
چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل

٪

۹۷,۹۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4833277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس

قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس
قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس

٪

۸۸,۰۰۰

۴۹,۹۰۰ تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e39415fbf6b8ad0da19bd59c0997af2b784197bf_1606162222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه ام جی اس مدل 02

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه ام جی اس مدل 02
سرویس کارد و چنگال 12 پارچه ام جی اس مدل 02

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c15465236fcfad804a9237cb706f1c9a2d8cf3b_1600323906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس
ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

٪

۱۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b57a6aa318b31589a3649119edb127e28f3d905_1604187070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010

ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010
ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010

٪

۱۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e934910e0ba9fe3a42ff90f3e57f18fb8b260cde_1611400553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری مدل stick

چوب غذا خوری مدل stick
چوب غذا خوری مدل stick

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121544427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق آجیل خوری مدل روسی

قاشق آجیل خوری مدل روسی
قاشق آجیل خوری مدل روسی

٪

۹,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119796928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق آجیل خوری مدل P34

قاشق آجیل خوری مدل P34
قاشق آجیل خوری مدل P34

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3061724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق عسل چوبی مدل 75-1863

قاشق عسل چوبی مدل 75-1863
قاشق عسل چوبی مدل 75-1863

٪

۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1ba20b3b55ebfbb27d853b905cdf7f48f1e378c_1598249678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی

٪

۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120353266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی

٪

۵۱,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c40cc790aee1dcdeda4e21fe489f86c15d08a4e8_1608798285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد A1

چوب غذاخوری کد A1
چوب غذاخوری کد A1

٪

۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4420564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56

نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56
نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56

۲٪

۷,۴۰۰

۷,۲۵۰ تومان

۲٪

۷,۴۰۰

تومان

۲٪

۷,۴۰۰

تومان

۲٪

۷,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/425bec82e12574227825306bf727b8719de9a8bb_1597040013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی

٪

۱۱۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eed4d6add1c6eebe55c3ef3a74e44ea793865fb6_1595493694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008
سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008

٪

۲۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8c1eba83c0c3cf7b494ab4cf17216864685c89b_1601392384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212

٪

۱۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/758045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی

قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی
قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78199af8f346ee1acc94e569565e62b472f3d5fa_1607326713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی

قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی
قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی

٪

۱۸۱,۰۰۰

۹۹,۰۲۰ تومان

٪

۱۸۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۸۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02d8a4e411707e86cd37cb1b573d7af55105f737_1605603591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114434462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل

کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل
کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af02bbe98af0b297ac3d62d6bfb20f3df40e36ed_1605993061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 4 پارچه فلورانس مدل ST40

سرویس قاشق و چنگال 4 پارچه فلورانس مدل ST40
سرویس قاشق و چنگال 4 پارچه فلورانس مدل ST40

٪

۱۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb9dd8de7b70df2aec01a0e350be99173c158000_1601822710.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001

ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001
ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001

٪

۴۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816b6a87b80d54582c08afcf1b99fbc9e807b2fc_1609102950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی
قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی

٪

۲۶,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d460bd98952db0f8665b96d77a9cf86a7f4ab40a_1602409982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش
سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120868005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی

کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی
کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68466c5c413af560462a8b8d3ab6da56de8a63a2_1613759807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081

ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081
ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

۹۴,۵۰۰ تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c264db48dcb7490fd995cd9872f3938bb798a297_1605685092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury

۲۱٪

۹۹,۰۰۰

۷۸,۰۰۰ تومان

۲۱٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c7afb95ce2d041b75f3f2a9b990e9f0c41b559e_1606127911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی

چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی
چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی

٪

۲۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df7066ddb52853b7c2ef2c1e0f1bcfbbd9f8c49d_1613911201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ماربلا کد MD127

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ماربلا کد MD127
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه ماربلا کد MD127

۵۰٪

۴۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰٪

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3218ec2104c580182047e1f4d1b8018fa294c5c7_1597668987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی

کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی
کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی

٪

۲۹۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33953c8ae6474294123df22bf6771e397027c90a_1601976199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112289318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A

٪

۳۶,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/622fc25dd689a82084a74c76288261f161c918dc_1609078899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING

٪

۱۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121995658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی

چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی
چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی

٪

۳۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82c6431a0a9bf60f26852d97622ba186d6177357_1594129170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی

کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی
کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی

٪

۷۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/792fed7ff0bd45335674de930c26c0cb5897b2eb_1612084142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121100344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

ست کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک
ست کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0e092b345c5d52d929978b665d5def2ee5c454a_1612342516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار

چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار
چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار

٪

۱۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af607141b8ce426a98649893b63df5e3801314cb_1608967295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014

چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014
چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014

٪

۱۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62141bfb6f82a8a10854e6fdd202e1dd8491cdf1_1600341439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی

کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی
کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی

٪

۲۰,۴۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7032ca0133dc67c2b7994b945cc621effb2095e_1605597345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن