قاشق و چنگال و کارد

قاشق و چنگال و کارد

سه نکته به هنگام انتخاب سرویس قاشق و چنگال

سعی کنید اندازه سرویس قاشق و چنگالی را که انتخاب و خرید می‌کنید با کابینت، قفسه متناسب باشد. سرویسی که به عنوان سرویس قاشق و چنگال مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ی خود غذا اهمیت دارند، ظاهر، جنس، زیبایی، مقاومت و جلوه‌ی خوشایند از جمله ویژ‌گی‌های یک سرویس ایده‌آل هنگام چینش داخل سفره است. سرویس خود را طوری انتخاب کنید که بتوانید با آن یک مهمانی بزرگ را برگزار و مدیریت کنید.

انواع ست های کارد و چنگال میوه خوری، سرویس های قاشق و چنگال، ست های کامل قاشق و چنگال مخصوص عروس، انواع قاشق های غذاخوری را در این بخش می توانید بیابید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید:

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119901664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

٪

۶۸,۲۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5385756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001

چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001
چوب غذاخوری چاپستیک مدل 001

٪

۱۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119290280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd4c38fcd4399864a4d03c3f007c6aeec693b150_1601282315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه دالتون کد 5647

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122017104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی

کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی
کارد میوه خوری بیوتی کد 6671 بسته 12 عددی

٪

۴۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120345238.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 24 پارچه کد B24

سرویس قاشق و چنگال 24 پارچه کد B24
سرویس قاشق و چنگال 24 پارچه کد B24

٪

۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4b4d0b371247bcbe888403607e3be6d96c9fce9_1597038095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M1 بسته 12 عددی

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/225209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال

قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال
قاشق و چنگال ناب استیل مدل امپریال

٪

۵۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110140482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری و مربا خوری جار

قاشق چای خوری و مربا خوری جار
قاشق چای خوری و مربا خوری جار

٪

۱۷,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9500cfb2a7f1af05594d8f25454b791128b2f263_1603296090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e10c159838daa4d1fd1b6f79ece3d0ba5b8e95bb_1607886785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل شیکاگو

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24115954907135c48b2e3eb00012640d7c3d4806_1599552823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار

ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار
ست 12 پارچه کارد و چنگال اچ اس مدل گلدار

٪

۱۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/457059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس

قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس
قاشق و چنگال ناب استیل مدل فلورانس

۳۱٪

۵۸۵,۹۰۰

۴۰۵,۶۰۰ تومان

۳۱٪

۵۸۵,۹۰۰

تومان

۳۱٪

۵۸۵,۹۰۰

تومان

۳۱٪

۵۸۵,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07aa6a942d09cfb6af0ffd6662bbf6caa184be61_1608719144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1

ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1
ست کارد و چنگال 12 پارچه سوپر لایف کد SL1

٪

۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b12d41f9db3a7219797dcd17fbc7d4e6363a7de_1612166873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت

کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت
کارد میوه خوری اره ای ترامونتینا بسته 6 عددی مدل دیامونت

٪

۲۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری ناب استیل مدل Florence

کارد میوه خوری ناب استیل مدل Florence
کارد میوه خوری ناب استیل مدل Florence

۲۰٪

۳۴۹,۸۰۰

۲۷۹,۸۴۰ تومان

۲۰٪

۳۴۹,۸۰۰

تومان

۲۰٪

۳۴۹,۸۰۰

تومان

۲۰٪

۳۴۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01

ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01
ست قاشق و چنگال 12 پارچه آذرنما مدل G-01

٪

۶۶,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61f2286ecb1ccd44a3873ae9e5458c9148080e2f_1595587640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW
چوب غذاخوری طرح گل چینی کد BRW

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4850962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی

کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی
کارد میوه خوری ناب استیل مدل فلورانس پی وی دی

٪

۲۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111777214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010

کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010
کفگیر و چاقو کیک تولد مدل زرین 0010

٪

۱۳,۲۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/878bc8dbb2ba9d80961f8d68f0b4cc0bb2963a25_1607327366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی

قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی
قاشق چای خوری ناب استیل مدل Palermo بسته 6 عددی

٪

۱۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b7fad0674ae0ed24b85a334a9c48897d431011f_1599009047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002

چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002
چاقوی میوه خوری سولینگن مدل 7002

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aeaaa834a095ba3132d1fce0e8e3eba8e3303b71_1608625601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کرون مستر کد 2558

۲۲٪

۲۵۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۲۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2559eb1f6167be1c765cb5050d0a542cf1624734_1596300727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدل زرافه ای بسته 6 عددی

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

۱۵,۴۰۰ تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82238b7e6a5c6437f6869f558522d4afbad7edbe_1598364164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه طرح نگین کد 049

٪

۴۱,۵۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6e5bd2e908941f04722148ae0e97cb200ffb32f_1605392896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مدل آرسس کد 22 بسته 12 عددی

٪

۴۶,۷۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af2ffe58ab7958a4cdc4e4a3624189435fb2dbfb_1602345949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

٪

۲۶۰,۰۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f6064c7aa9c58e7c4a59b58c4f2f3d6c5ce4cf3_1597040969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M7 بسته 12 عددی

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816b6a87b80d54582c08afcf1b99fbc9e807b2fc_1609449337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی

قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی
قاشق چای خوری مدل Rose بسته 6 عددی

٪

۲۹,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3935f5dbb5ba47d1ec3dbcf32dbe1727bc3ddf7e_1600768091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی

کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی
کارد صبحانه خوری مدل 4523 بسته 6 عددی

٪

۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120503221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد M701

چوب غذاخوری کد M701
چوب غذاخوری کد M701

٪

۱۰,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119199502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل w5

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114759490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی

چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی
چوب غذاخوری کد 002 بسته 2 عددی

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b7b9a8f48e023dd19e0ff0a17cab2772ca37d89_1610691598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 51301018

چوب غذاخوری کد 51301018
چوب غذاخوری کد 51301018

٪

۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c01b9fb727ab81e6ccb3aaa5d979263eb41f9f6d_1605392575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل

چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل
چاقو میوه خوری کد 32 بسته 12 عددی غیر اصل

٪

۱۰۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4833277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس

قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس
قاشق خورش خوری ناب استیل مدل فلورانس

٪

۸۸,۰۰۰

۵۷,۹۰۰ تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c15465236fcfad804a9237cb706f1c9a2d8cf3b_1600323906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس
ست کارد و چنگال 2 پارچه ناب استیل مدل فلورانس

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b57a6aa318b31589a3649119edb127e28f3d905_1604187070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010

ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010
ست کارد و چنگال 12 پارچه دالتون مدل S010

٪

۱۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e934910e0ba9fe3a42ff90f3e57f18fb8b260cde_1611400553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری مدل stick

چوب غذا خوری مدل stick
چوب غذا خوری مدل stick

٪

۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119796928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق آجیل خوری مدل P34

قاشق آجیل خوری مدل P34
قاشق آجیل خوری مدل P34

٪

۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3061724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق عسل چوبی مدل 75-1863

قاشق عسل چوبی مدل 75-1863
قاشق عسل چوبی مدل 75-1863

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1ba20b3b55ebfbb27d853b905cdf7f48f1e378c_1598249678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M10 بسته 12 عددی

٪

۱۰۵,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120353266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی

قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی
قاشق شربت خوری مدل فروزِن بسته 6 عددی

٪

۵۳,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c40cc790aee1dcdeda4e21fe489f86c15d08a4e8_1608798285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد A1

چوب غذاخوری کد A1
چوب غذاخوری کد A1

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

۳۸,۲۵۰ تومان

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4420564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56

نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56
نگهدارنده چوب چاپستیک مدل pla 56

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/425bec82e12574227825306bf727b8719de9a8bb_1597040013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری مونارچ کد M5 بسته 12 عددی

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eed4d6add1c6eebe55c3ef3a74e44ea793865fb6_1595493694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008
سرویس کارد و چنگال 12 پارچه صنایع دستی زنجان صادقی کد IR-008

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8c1eba83c0c3cf7b494ab4cf17216864685c89b_1601392384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه یونی هوم کد 1212

٪

۱۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/758045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی

قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی
قاشق و چنگال سالاد باریکو مدل Orbit بسته 2 عددی

۱۵٪

۵۳,۰۰۰

۴۵,۰۵۰ تومان

۱۵٪

۵۳,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۳,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78199af8f346ee1acc94e569565e62b472f3d5fa_1607326713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی

قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی
قاشق مرباخوری ناب استیل مدل پالرمو بسته 6 عددی

٪

۱۱۸,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02d8a4e411707e86cd37cb1b573d7af55105f737_1605603591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس مدل 045

۱۲٪

۳۸۵,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳۸۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۸۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114434462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل

کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل
کارد میوه خوری کد 6673 بسته 12 عددی غیر اصل

٪

۸۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb9dd8de7b70df2aec01a0e350be99173c158000_1601822710.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001

ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001
ست 12 پارچه کارد و چنگال فلورانس مدل 001

۱۶٪

۴۰۹,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۴۰۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴۰۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴۰۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/816b6a87b80d54582c08afcf1b99fbc9e807b2fc_1609102950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی

قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی
قاشق مربا خوری مدل Rose بسته 6 عددی

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d460bd98952db0f8665b96d77a9cf86a7f4ab40a_1602409982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش
سرویس کارد و چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح هخامنش

٪

۲۱۲,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120868005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی

کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی
کارد میوه خوری سولینگن مدل K4 بسته 4 عددی

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68466c5c413af560462a8b8d3ab6da56de8a63a2_1613759807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081

ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081
ست کارد میوه خوری 12 پارچه سوپرلایف کد 8081

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9cc1281da3df18a4a5d1db1a27c0ac1a4c60375_1605876864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انبر سالاد کد SHR 246

انبر سالاد کد SHR 246
انبر سالاد کد SHR 246

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c264db48dcb7490fd995cd9872f3938bb798a297_1605685092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه بلومن مدل luxury

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c7afb95ce2d041b75f3f2a9b990e9f0c41b559e_1606127911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی

چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی
چاقو میوه خوری ماربلا مدل 7011 بسته 2 عددی

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3218ec2104c580182047e1f4d1b8018fa294c5c7_1597668987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی

کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی
کارد غذاخوری ام جی اس مدل Donau بسته 6 عددی

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33953c8ae6474294123df22bf6771e397027c90a_1601976199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک
سرویس قاشق چنگال 12 پارچه نیوهوم طرح میخک

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112289318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل B12A

٪

۳۹,۱۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/622fc25dd689a82084a74c76288261f161c918dc_1609078899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING

سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING
سرویس کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه کینگ مستر مدل KING

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121995658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی

چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی
چوب غذاخوری کد 02 بسته ده عددی

۳٪

۴۳,۰۰۰

۴۱,۵۰۰ تومان

۳٪

۴۳,۰۰۰

تومان

۳٪

۴۳,۰۰۰

تومان

۳٪

۴۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82c6431a0a9bf60f26852d97622ba186d6177357_1594129170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی

کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی
کارد ترامونتینا کد 230980 بسته 2 عددی

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/792fed7ff0bd45335674de930c26c0cb5897b2eb_1612084142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی

چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی
چاقو میوه خوری بونیتو کد Bon11 بسته 12 عددی

۲۳٪

۱۸۰,۰۰۰

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۲۳٪

۱۸۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱۸۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb48de06c3e62c7037754c50b1c0c177171f8787_1609574876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری مدل Bluo light

چوب غذا خوری مدل Bluo light
چوب غذا خوری مدل Bluo light

٪

۱۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0e092b345c5d52d929978b665d5def2ee5c454a_1612342516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار

چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار
چوب غذا خوری هوم اند لایف مدل بارمان طرح گل دار

٪

۱۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af607141b8ce426a98649893b63df5e3801314cb_1608967295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014

چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014
چاقو میوه خوری ام جی مدل 7014

٪

۲۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62141bfb6f82a8a10854e6fdd202e1dd8491cdf1_1600341439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی

کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی
کارد کره خوری مدل 2KIA مجموعه 6 عددی

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7032ca0133dc67c2b7994b945cc621effb2095e_1605597345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه فونیکس کد 043

۱۷٪

۴۱۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۴۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5851240f5053ac8efc29248e98ab8dce98afd0aa_1613046359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه تلیپ کد S-1

ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه تلیپ کد S-1
ست کارد و چنگال میوه خوری 12 پارچه تلیپ کد S-1

۱۵٪

۵۷۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۵۷۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۷۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۵۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن