لوازم تزیینی

لوازم تزئینی

جذابیت دکوراتیو با اشیا ساده و زیبا

یکی از ایده‌های جالب و کاربردی برای ساختن اشیای دکوراتیو، تبدیل اشیای ساده و روزمره به یک شی تزیینی و خاص است. وقتی درباره گل و گلدان‌های دکوری صحبت میشه با انتخاب چند شاخه گل یا بوته‌های مصنوعی می تونه هم به صرفه و اقتصادی باشه و هم باعث میشه گلدان‌های دکوری‌ مارو پرتر نشون بده.

از خرید تعداد زیادی شمع در ابعاد و اندازه‌های مختلف هیچ وقت پشیمان نمیشین. چون شمع‌ها عاشقانه‌های دوست داشتنی دکوراتیوها هستن که به فضای شما نور و زیبایی بی‌نهایتی می‌بخشن.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121079656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح بوفه مدل 3k

ماکت دکوری طرح بوفه مدل 3k
ماکت دکوری طرح بوفه مدل 3k

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114408312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ارایش مدل 4k

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ارایش مدل 4k
ماکت دکوری طرح میز و صندلی ارایش مدل 4k

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5302001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت سین مهدی یار مدل سنتی

مجموعه هفت سین مهدی یار مدل سنتی
مجموعه هفت سین مهدی یار مدل سنتی

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114408276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح کمد مدل 3k

ماکت دکوری طرح کمد مدل 3k
ماکت دکوری طرح کمد مدل 3k

٪

۱۸,۶۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5764d0e1fb1d32e80976c0019772537f27beddb_1604563869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل Mt012

استند گلدان مدل Mt012
استند گلدان مدل Mt012

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5ce80e09678165bd4e63fdfb0bbe765603d40be_1608921985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل H1511

استند گلدان مدل H1511
استند گلدان مدل H1511

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122d778a85f2def3c060f9783bd4924b6fccdf8a_1597576434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل بادیز کد 04

استند گلدان مدل بادیز کد 04
استند گلدان مدل بادیز کد 04

٪

۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/499909bce74e0980592e6705a13424a703314b15_1617788496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی

شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی
شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی

۳٪

۱۳,۳۰۰

۱۲,۹۵۰ تومان

۳٪

۱۳,۳۰۰

تومان

۳٪

۱۳,۳۰۰

تومان

۳٪

۱۳,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6f6046e7887e3ab207d62e69fa5aa5f22e0ce7a_1608035845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل Mtf5

استند گلدان مدل Mtf5
استند گلدان مدل Mtf5

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/803937afc4c6f069423e9b189d89e967b4b49c6b_1598114480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع طرح استوانه کد THC مجموعه 3 عددی

شمع طرح استوانه کد THC مجموعه 3 عددی
شمع طرح استوانه کد THC مجموعه 3 عددی

٪

۲۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2244124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2766

مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2766
مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2766

٪

۵۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52952ab649f3cdc721e14cbe9df902c1597ba935_1601380153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 70

شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 70
شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 70

٪

۶۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114496902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاشمعی طرح پیچ مدل A01

جاشمعی طرح پیچ مدل A01
جاشمعی طرح پیچ مدل A01

٪

۲۳,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2472023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت فامسین مدل صندوقچه ای کوچک

مجموعه هفت فامسین مدل صندوقچه ای کوچک
مجموعه هفت فامسین مدل صندوقچه ای کوچک

٪

۶۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5bd1ac61a1923bb621721ae46bbe5beec9dfa40_1612421262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه طرح چهل تکه مدل قلبی کد HSS4001

مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه طرح چهل تکه مدل قلبی کد HSS4001
مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه طرح چهل تکه مدل قلبی کد HSS4001

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3ea842d61725a36330c974ad53d921349c78183_1600940549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A1 مجموعه5عددی

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A1 مجموعه5عددی
ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A1 مجموعه5عددی

٪

۲۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1636ce2ed5594a0bac545ddb92407215fce26fb9_1609696616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح بوفه مدل 4k

ماکت دکوری طرح بوفه مدل 4k
ماکت دکوری طرح بوفه مدل 4k

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/746ff5dbc6f918e6f666617711ae3f690d796064_1608647067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی

استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی
استند گلدان مدل AZ3 مجموعه ۳ عددی

٪

۱۵۲,۶۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f1282015554a7547553f6c2cbfddcdc83446cc0_1598958888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دکوری مدل B1421

دکوری مدل B1421
دکوری مدل B1421

٪

۱۱,۲۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119930488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح صندلی راحتی مدل Q1 بسته 2 عددی

ماکت دکوری طرح صندلی راحتی مدل Q1 بسته 2 عددی
ماکت دکوری طرح صندلی راحتی مدل Q1 بسته 2 عددی

٪

۱۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110485330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه چشمه نور کد C2965

مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه چشمه نور کد C2965
مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه چشمه نور کد C2965

۱۰٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

۱,۴۷۱,۰۸۰ تومان

۱۰٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2162418.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمعدان شانا آرت کد 002 مدل لاله بسته 3 عددی

شمعدان شانا آرت کد 002 مدل لاله بسته 3 عددی
شمعدان شانا آرت کد 002 مدل لاله بسته 3 عددی

٪

۴۸,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c43bfa049e8fee93e00f6de8836b77521eab57d_1603309540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مهرو کد 19368

استند گلدان مهرو کد 19368
استند گلدان مهرو کد 19368

۱۷٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۰۵,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7724b7cc8585561d7467b39a8d895eb49fed5f35_1607454611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند هفت سین لوکس طلائی مدل 02

استند هفت سین لوکس طلائی مدل 02
استند هفت سین لوکس طلائی مدل 02

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab535526297ee9a3229ca129b79a6dba7ed51621_1601750118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل W1513

استند گلدان مدل W1513
استند گلدان مدل W1513

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2520877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین چوبی مارکت لند

مجموعه ظروف هفت سین چوبی مارکت لند
مجموعه ظروف هفت سین چوبی مارکت لند

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110409206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی

شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی
شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی

٪

۸,۹۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28de1f0f654adbf8014e5d4c734c1358de073431_1612781851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل رز کد 50

شمع لیوانی النا کندل مدل رز کد 50
شمع لیوانی النا کندل مدل رز کد 50

٪

۳۶,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3557375cafb9879068980b5b5249de76e0e76706_1607789172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی

استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی
استند گلدان مدل H201 مجموعه 3 عددی

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4738442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102

ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102
ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102

٪

۴,۳۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112517083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع مدل ID-0806 بسته 3 عددی

شمع مدل ID-0806 بسته 3 عددی
شمع مدل ID-0806 بسته 3 عددی

٪

۳۱,۵۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f94255336fb50d8b204b0961da0deee6c0829b4_1600941668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری تخت خواب مدل A1

ماکت دکوری تخت خواب مدل A1
ماکت دکوری تخت خواب مدل A1

٪

۱۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0866f1222ce98667c18d3999fce587814d057cb_1608664636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل تیستو TI5

استند گلدان مدل تیستو TI5
استند گلدان مدل تیستو TI5

۸٪

۹۱۵,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۹۱۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۹۱۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۹۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119665320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه مدل رویال BMSH 9

مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه مدل رویال BMSH 9
مجموعه ظروف هفت سین 6 پارچه مدل رویال BMSH 9

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20d2ccc1fd5ef9005bedc6c0c4c0dab39eac75be_1605875294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی

آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی
آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی

٪

۷,۳۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/995cc2add3377826bd12f98ebaab321b4ead4012_1597728838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع هما کد i10 بسته 2 عددی

شمع هما کد i10 بسته 2 عددی
شمع هما کد i10 بسته 2 عددی

٪

۱۵,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e63fc74af46f61e06ddfcb82e820a235c92c56b_1611771300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16

گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16
گلدان به همراه گل مصنوعی مدل k16

٪

۱۷,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/216c58a2b7713d0eca6257321e4d28c9dc95031c_1614444559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل 1400

مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل 1400
مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل 1400

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5fb71b6f3eb09c2c9e67980304999ed06815009c_1601379791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل قهوه کد 70

شمع لیوانی النا کندل مدل قهوه کد 70
شمع لیوانی النا کندل مدل قهوه کد 70

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120602168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح تاب

ماکت دکوری طرح تاب
ماکت دکوری طرح تاب

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120230559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح برج ایفل مدل EF1

ماکت دکوری طرح برج ایفل مدل EF1
ماکت دکوری طرح برج ایفل مدل EF1

٪

۱۹,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120976020.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دکوری طرح آناناس مدل NZ040 مجموعه سه عددی

دکوری طرح آناناس مدل NZ040 مجموعه سه عددی
دکوری طرح آناناس مدل NZ040 مجموعه سه عددی

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5278203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2116/6-A

مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2116/6-A
مجموعه هفت سین چشمه نور کد C2116/6-A

٪

۴۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4821863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان شیشه ای مدل 1G1-4

گلدان شیشه ای مدل 1G1-4
گلدان شیشه ای مدل 1G1-4

٪

۱۲,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120754757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان مدل OCE-AN

گلدان مدل OCE-AN
گلدان مدل OCE-AN

٪

۱۱,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/316e835dafae938f46124009518182d9fa3c25cf_1600941041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A2 مجموعه5عددی

ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A2 مجموعه5عددی
ماکت دکوری طرح میز و صندلی ناهار خوری مدل A2 مجموعه5عددی

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/824e9a2a307bed84778b5f0578170d6fe0e07670_1600789213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم صبحگاهی کد 200

شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم صبحگاهی کد 200
شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم صبحگاهی کد 200

٪

۱۲۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbc8bd5fee771598e864d70743fbba349ab42ebb_1601295795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل گل مریم کد 200g

شمع لیوانی النا کندل مدل گل مریم کد 200g
شمع لیوانی النا کندل مدل گل مریم کد 200g

٪

۱۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104
گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104

۲۹٪

۱۱,۲۰۰

۷,۹۹۰ تومان

۲۹٪

۱۱,۲۰۰

تومان

۲۹٪

۱۱,۲۰۰

تومان

۲۹٪

۱۱,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8fa74692ab09dcf9a69c511c250254f43e57b19_1596264572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع طرح استوانه کد 303 مجموعه 3 عددی

شمع طرح استوانه کد 303 مجموعه 3 عددی
شمع طرح استوانه کد 303 مجموعه 3 عددی

۲۰٪

۴۴,۰۰۰

۳۵,۲۰۰ تومان

۲۰٪

۴۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۴۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۴۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119006886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره کد 03 بسته 20 عددی

گیره کد 03 بسته 20 عددی
گیره کد 03 بسته 20 عددی

٪

۱۳,۲۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110285815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع تولد طرح آفتابه و کاسه مدل STC170 مجموعه 2 عددی

شمع تولد طرح آفتابه و کاسه مدل STC170 مجموعه 2 عددی
شمع تولد طرح آفتابه و کاسه مدل STC170 مجموعه 2 عددی

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114639888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل YZ2

استند گلدان مدل YZ2
استند گلدان مدل YZ2

٪

۱۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2452322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت سین تیدا - کد HS101

مجموعه هفت سین تیدا - کد HS101
مجموعه هفت سین تیدا - کد HS101

٪

۱۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd68a2bfc03fffcd009cddd772421dde48431a11_1596367812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جا شمعی کد 01 مجموعه 3 عددی

جا شمعی کد 01 مجموعه 3 عددی
جا شمعی کد 01 مجموعه 3 عددی

۳٪

۱۱۹,۰۰۰

۱۱۵,۴۳۰ تومان

۳٪

۱۱۹,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۱۹,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۱۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114761641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی

شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی
شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی

٪

۸,۵۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/987080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان به همراه گل مصنوعی هومز طرح فلفل گرد مدل 30921 مجموعه 4 عددی

گلدان به همراه گل مصنوعی هومز طرح فلفل گرد مدل 30921 مجموعه 4 عددی
گلدان به همراه گل مصنوعی هومز طرح فلفل گرد مدل 30921 مجموعه 4 عددی

۴۳٪

۶۹,۰۰۰

۳۹,۰۰۰ تومان

۴۳٪

۶۹,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۶۹,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۶۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4834746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع طرح کاکتوس مجموعه 6 عددی

شمع طرح کاکتوس مجموعه 6 عددی
شمع طرح کاکتوس مجموعه 6 عددی

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e03bccec0c4d9efb5f675ecf982ee8dd7c8f0929_1606325053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دسته گل خشک مدل خوشه گندم کد 20

دسته گل خشک مدل خوشه گندم کد 20
دسته گل خشک مدل خوشه گندم کد 20

٪

۲۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114002888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جای عود طرح پر

جای عود طرح پر
جای عود طرح پر

٪

۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c27a2bd11582c22353e0f2664bb5a9655410aae0_1608132841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه مدل cbhftsnasl

مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه مدل cbhftsnasl
مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه مدل cbhftsnasl

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119824379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم

پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم
پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم

٪

۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a27629a520701e7e4f0622f8a95ac868b0549b6_1607783126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه لوکس طلائی مدل 01

مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه لوکس طلائی مدل 01
مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه لوکس طلائی مدل 01

۵٪

۱۸۸,۰۰۰

۱۷۸,۶۰۰ تومان

۵٪

۱۸۸,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸۸,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5ef0dac0492e5f35dbbc3108581577001e2a9d3_1599306535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی

استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی
استند گلدان کد RWI 25 مجموعه 3 عددی

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd9b59f1042998febb24a67962933b502b77ef79_1594186206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان دکوسیتی مدل pco48m

استند گلدان دکوسیتی مدل pco48m
استند گلدان دکوسیتی مدل pco48m

۶٪

۳۱,۰۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۳۱,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۱,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116918521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع مدل S102 بسته 4 عددی

شمع مدل S102 بسته 4 عددی
شمع مدل S102 بسته 4 عددی

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c8dce28b47d2bb26ec5b11b873eaa91c24cb11d_1607432285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان دکوری مدل vas20

گلدان دکوری مدل vas20
گلدان دکوری مدل vas20

٪

۶۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e78e404f852791159857eed6c7ae37aba4ee52ba_1601380602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم کد 70g

شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم کد 70g
شمع لیوانی النا کندل مدل نسیم کد 70g

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23e4179da050b2d13559f48066b6ec4591d1fa84_1614758944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه کد DEK_102

مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه کد DEK_102
مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه کد DEK_102

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120685913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع آرولنس طرح قلمی مدل H20 بسته 3 عددی

شمع آرولنس طرح قلمی مدل H20 بسته 3 عددی
شمع آرولنس طرح قلمی مدل H20 بسته 3 عددی

۹٪

۲۴,۵۰۰

۲۲,۲۰۰ تومان

۹٪

۲۴,۵۰۰

تومان

۹٪

۲۴,۵۰۰

تومان

۹٪

۲۴,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5393653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی

پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی
پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی

٪

۱۰,۱۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee4a978c1798123f4577e5ad93c1c7b3e690e0af_1613942381.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه هفت سین 8 پارچه خونه خاص طرح Flower

مجموعه هفت سین 8 پارچه خونه خاص طرح Flower
مجموعه هفت سین 8 پارچه خونه خاص طرح Flower

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5262973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی

چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی
چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی

٪

۱۶,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2248d4e8d18e484daa92e77e85cc1336ae7167ac_1600784001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 200

شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 200
شمع لیوانی النا کندل مدل رز قرمز کد 200

٪

۱۱۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111437486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند گلدان مدل fl9

استند گلدان مدل fl9
استند گلدان مدل fl9

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117745105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جاشمعی کد 13139 مجموعه 3 عددی

جاشمعی کد 13139 مجموعه 3 عددی
جاشمعی کد 13139 مجموعه 3 عددی

٪

۳۶,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/269264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره دکوری چوبی 24 عددی

گیره دکوری چوبی 24 عددی
گیره دکوری چوبی 24 عددی

٪

۱۴,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9903bd68dd9baad1182acd237def0b91ab57c7fd_1614240799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل انعکاس

مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل انعکاس
مجموعه ظروف هفت سین 8 پارچه تاقوک مدل انعکاس

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۳۸۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11781c4a4726256c52cdd5f1a0a8130471a77e01_1601038788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی

شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی
شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی

٪

۸۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5331c4f025152a5f6ff35db28941fa3d2910ecae_1599466041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان مدل N20 کد NG10

گلدان مدل N20 کد NG10
گلدان مدل N20 کد NG10

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122053011.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه گلدان مدل02

پایه گلدان مدل02
پایه گلدان مدل02

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3160801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان دکوری به همراه گل مصنوعی هومز مدل 40507 مجموعه 4 عددی

گلدان دکوری به همراه گل مصنوعی هومز مدل 40507 مجموعه 4 عددی
گلدان دکوری به همراه گل مصنوعی هومز مدل 40507 مجموعه 4 عددی

۳۴٪

۱۰۵,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

۳۴٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120736077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گلدان به همراه گل مصنوعي طرح گل مرداب مدل 300

گلدان به همراه گل مصنوعي طرح گل مرداب مدل 300
گلدان به همراه گل مصنوعي طرح گل مرداب مدل 300

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن