لوازم جانبی کودک

لوازم جانبی کودک

لوازم جانبی کودک

با توجه به اینکه لوازم جانبی ها همیشه تکمیل کننده و تسریع کننده استفاده از وسایل ضروری را برای ما ایجاد می‌کنند ، لوازم جانبی کودک نیز شامل این مزایا بوده و به راحتی پدر و مادرها و کودکشان کمک شایانی می‌کنند.

این لوازم جانبی شامل کاور کالسکه، اسباب بازی صندلی کودک، روکش صندلی غذای کودک، کاور محافظ صندلی و نگهداره محافظ کودک و….. می‌باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119465808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور باران کالسکه تک سبد مدل TS209

کاور باران کالسکه تک سبد مدل TS209
کاور باران کالسکه تک سبد مدل TS209

۵٪

۹۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۹۶,۰۰۰

۹۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118998118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور باران کالسکه مینی داملا مدل 42360

کاور باران کالسکه مینی داملا مدل 42360
کاور باران کالسکه مینی داملا مدل 42360

٪

تومان

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5548993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند ایمنی سیت پتز مدل سگ

کمربند ایمنی سیت پتز مدل سگ
کمربند ایمنی سیت پتز مدل سگ

٪

تومان

٪

۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26b2e1e9df8c8b1e918a27fa3c4d7ef2e011de75_1610527571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف کالسکه تک سبد مدل TS11

کیف کالسکه تک سبد مدل TS11
کیف کالسکه تک سبد مدل TS11

۵٪

۳۵۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۵۹,۰۰۰

۳۴۱,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111786239.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور کالسکه سبی کد Se9961

کاور کالسکه سبی کد Se9961
کاور کالسکه سبی کد Se9961

۱۲٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۲۵,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3012882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسکیت کالسکه کونکورد مدل Air Safe کد Cosln0001

اسکیت کالسکه کونکورد مدل Air Safe کد Cosln0001
اسکیت کالسکه کونکورد مدل Air Safe کد Cosln0001

٪

تومان

٪

۱,۵۱۳,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1070093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشه بند بیبی جم مدل 310706

پشه بند بیبی جم مدل 310706
پشه بند بیبی جم مدل 310706

۱۹٪

۱۷۸,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۷۸,۰۰۰

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4193944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور سفری داخل شیشه نوبی مدل NT67744 بسته 50 عددی

کاور سفری داخل شیشه نوبی مدل NT67744 بسته 50 عددی
کاور سفری داخل شیشه نوبی مدل NT67744 بسته 50 عددی

٪

تومان

٪

۷۱,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cdcec6e1b6ad4e3a039ba977500b66db92ed3c23_1615188514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشه بند کالسکه و کریر تک سبد مدل TS65

پشه بند کالسکه و کریر تک سبد مدل TS65
پشه بند کالسکه و کریر تک سبد مدل TS65

۲۰٪

۹۹,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۹۹,۰۰۰

۷۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111335820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه دید عقب مخصوص کودک بیبی جم مدل Bj387

آینه دید عقب مخصوص کودک بیبی جم مدل Bj387
آینه دید عقب مخصوص کودک بیبی جم مدل Bj387

۴٪

۱۱۴,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۱۴,۰۰۰

۱۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8aa6c63bbb334338106cf826c1ddb17c41211daa_1610784522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره کیف کالسکه تک سبد مدل TS12 بسته 2 عددی

گیره کیف کالسکه تک سبد مدل TS12 بسته 2 عددی
گیره کیف کالسکه تک سبد مدل TS12 بسته 2 عددی

۱۰٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۳۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122017395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف لوازم کودک دولری کد 7058

کیف لوازم کودک دولری کد 7058
کیف لوازم کودک دولری کد 7058

٪

تومان

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121467979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره کیف کالسکه هایا سیفتی مدل 30100

گیره کیف کالسکه هایا سیفتی مدل 30100
گیره کیف کالسکه هایا سیفتی مدل 30100

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/659480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساک کالسکه کلیپاسیف مدل CL330

ساک کالسکه کلیپاسیف مدل CL330
ساک کالسکه کلیپاسیف مدل CL330

٪

تومان

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/498672f96efe4ff7c6d57b14d364c786b7e45d94_1599986828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور گرمکن کریر کودک لوپیلو کد R01

کاور گرمکن کریر کودک لوپیلو کد R01
کاور گرمکن کریر کودک لوپیلو کد R01

٪

تومان

٪

۱۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114508090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف حمل کالسکه بریتکس مدل 2045 Travel Bag Bagile

کیف حمل کالسکه بریتکس مدل 2045 Travel Bag Bagile
کیف حمل کالسکه بریتکس مدل 2045 Travel Bag Bagile

٪

تومان

٪

۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d63d9cebb0b56e903bc997ff9ffc66b4fe985e95_1608185672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30107

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30107
کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30107

٪

تومان

٪

۲۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121657670.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک کالسکه کودک زارا هوم مدل ZH3

تشک کالسکه کودک زارا هوم مدل ZH3
تشک کالسکه کودک زارا هوم مدل ZH3

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3601050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند ایمنی عروسکی کودک بان مدل Toopy

کمربند ایمنی عروسکی کودک بان مدل Toopy
کمربند ایمنی عروسکی کودک بان مدل Toopy

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8638a913be81da817cc124cab5df79c4796f7c8c_1613243966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کالسکه کودک مدل ST100

قفل کالسکه کودک مدل ST100
قفل کالسکه کودک مدل ST100

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/705442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده کمربند کلیپاسیف مدل CL575

نگهدارنده کمربند کلیپاسیف مدل CL575
نگهدارنده کمربند کلیپاسیف مدل CL575

٪

تومان

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9734a89a28ea7f477357b44ae6499e14cba94c69_1594026584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جالیوانی کالسکه ریکارو مدل Cup Holder Citylife

جالیوانی کالسکه ریکارو مدل Cup Holder Citylife
جالیوانی کالسکه ریکارو مدل Cup Holder Citylife

۳۵٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۵۰,۰۰۰

۱۶۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ad3187b4bd79bce93d1f8ad069bda05875ef9c3_1608135112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106
کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106

٪

تومان

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7962d36958f86d76c4e6a572b6c88142c7c10f31_1608058403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106

کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106
کاور صندلی خودرو کودک هایا سیفتی مدل 30106

٪

تومان

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e5c5952a18b3b704b250c040c8b6e5f4417edd0_1608058502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف حمل کالسکه هایا سیفتی مدل 30116

کیف حمل کالسکه هایا سیفتی مدل 30116
کیف حمل کالسکه هایا سیفتی مدل 30116

٪

تومان

٪

۱۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1117892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آفتابگیر کالسکه هاوک مدل Shadow Me

آفتابگیر کالسکه هاوک مدل Shadow Me
آفتابگیر کالسکه هاوک مدل Shadow Me

٪

تومان

٪

۱۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cf3d57df00f65e3e2c7c11e5273d55a2afff02a_1614432808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور باران کریر بی بی جم مدل Bj149

کاور باران کریر بی بی جم مدل Bj149
کاور باران کریر بی بی جم مدل Bj149

۱۴٪

۳۴۵,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۴۵,۰۰۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53419bd39147f328d36b97009142efd443459633_1616000145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره خرید کالسکه هایا سیفتی مدل 30127 بسته 2 عددی

گیره خرید کالسکه هایا سیفتی مدل 30127 بسته 2 عددی
گیره خرید کالسکه هایا سیفتی مدل 30127 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a16a6ec674ead5c1e35d96b8e9d37b01b927cfcb_1597682413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل پری دریایی

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل پری دریایی
محافظ کمربند ایمنی کودک مدل پری دریایی

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e6f9fe9eb89638196543e835abb89c8190cb17c_1597869733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل هشت پا

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل هشت پا
محافظ کمربند ایمنی کودک مدل هشت پا

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb986352ca7b80ac4002fa025a40162f0f3ef7ad_1600009320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل اژی

محافظ کمربند ایمنی کودک مدل اژی
محافظ کمربند ایمنی کودک مدل اژی

٪

تومان

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیس آیزوفیکس صندلی خودرو ریکارو مدل Isofix Basis

بیس آیزوفیکس صندلی خودرو ریکارو مدل Isofix Basis
بیس آیزوفیکس صندلی خودرو ریکارو مدل Isofix Basis

٪

تومان

٪

۵۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1749280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشه بند کلیپاسیف مدل CL194/2

پشه بند کلیپاسیف مدل CL194/2
پشه بند کلیپاسیف مدل CL194/2

٪

تومان

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1145534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشه بند کلیپاسیف مدل CL184

پشه بند کلیپاسیف مدل CL184
پشه بند کلیپاسیف مدل CL184

٪

تومان

٪

۲۰۳,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن