لوازم دستشویی و روشویی

لوازم دستشویی و روشویی

رعایت لوازم دستشویی و روشویی

یه جای خونه هم رو داریم که نیاز به رعایت بیشتری برای تمیزی و ضد عفونی کردن داره، مخصوصا توی وضعیتی که یه ویروس ناشناخته اومده و کل جهان گرفته که فقط با شستن و رعایت نظافت بیشتر میتونیم ازش دور بمونیم و اصلا هم دوست نداره ما حالمون خوب باشه،  پس با مواد شوینده میریم به جنگ کثیفی‌ها و با لوازم دکوری مخصوص هم میریم برای زیبا کردنش.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fcd4d7d5a435758cf527e20d5800e48979916a4c_1607459190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی روسی مدل آنیسا

توالت فرنگی روسی مدل آنیسا
توالت فرنگی روسی مدل آنیسا

٪

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1195605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی همارا مدل Simple

ست سرویس بهداشتی همارا مدل Simple
ست سرویس بهداشتی همارا مدل Simple

٪

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست آینه و باکس سرویس بهداشتی تجسم مدل KIYANOSH50

ست آینه و باکس سرویس بهداشتی تجسم مدل KIYANOSH50
ست آینه و باکس سرویس بهداشتی تجسم مدل KIYANOSH50

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114894034.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل میلانو کد 137 به همراه آینه

ست کابینت و روشویی مدل میلانو کد 137 به همراه آینه
ست کابینت و روشویی مدل میلانو کد 137 به همراه آینه

٪

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fcc67fbb41748532d5b2f99839858446927b7ded_1605034171.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویش بهداشتی 6 پارچه هوم کت مدل 4138

ست سرویش بهداشتی 6 پارچه هوم کت مدل 4138
ست سرویش بهداشتی 6 پارچه هوم کت مدل 4138

٪

۳۳۳,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111475755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120

دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120
دستگاه خوشبو کننده هوا هایسپر کد 104000120

٪

۱۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c219a28bfa40ebba2f37ac9e195d7907528b9fa2_1595925057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل ماربل

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل ماربل
ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل ماربل

٪

۵۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/531c7ed3429c4a260577fa2bd3a46dbc93e30817_1615237870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک

پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک
پمپ مایع ظرفشویی بهریز مدل ارگونومیک

۳۹٪

۴۹,۰۰۰

۲۹,۹۰۰ تومان

۳۹٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۴۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/baaf2b98f0cfb1ad07a1b116b748ef07daf6a3a0_1594110260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی مدل صحرا

توالت فرنگی مدل صحرا
توالت فرنگی مدل صحرا

٪

۲۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14e285d3224cf189d33fe4c306cc6088e84ffcfe_1604058712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی گلسار مدل یونیک

توالت فرنگی گلسار مدل یونیک
توالت فرنگی گلسار مدل یونیک

۹٪

۲,۹۱۰,۰۰۰

۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان

۹٪

۲,۹۱۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۲,۹۱۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۲,۹۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d680a9f72d8474e1e7ca67d878e2521ec940c841_1604411224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست روشویی و کابینت مدل آرالیا کد 166 به همراه آینه

ست روشویی و کابینت مدل آرالیا کد 166 به همراه آینه
ست روشویی و کابینت مدل آرالیا کد 166 به همراه آینه

۴٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان

۴٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb23f5e79df0b5ca0ce2c0345d7f60cf07a8e48d_1609766138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW

پمپ مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW
پمپ مایع دستشویی شیائومی مدل MJXSJ03XW

٪

۴۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/585d4deeb3a2c615a92263f562634efb2c3b2571_1611817139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل i100

ست کابینت و روشویی مدل i100
ست کابینت و روشویی مدل i100

۵٪

۲,۸۸۰,۰۰۰

۲,۷۳۶,۰۰۰ تومان

۵٪

۲,۸۸۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۸۸۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۸۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78a64df3e54603aa2a547d0cc5291e10a19aeb55_1609712943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه ولک مدل 860rv

آینه ولک مدل 860rv
آینه ولک مدل 860rv

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120243779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرويس بهداشتى 6 تكه ليمون مدل کلاسیک 180800

ست سرويس بهداشتى 6 تكه ليمون مدل کلاسیک 180800
ست سرويس بهداشتى 6 تكه ليمون مدل کلاسیک 180800

٪

۵۴۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3324849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان

پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان
پمپ مایع دستشویی ایمن آب طرح رویان

۱۰٪

۸۵,۰۰۰

۷۶,۶۰۰ تومان

۱۰٪

۸۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۸۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b23d55102ea1ae4094d313ed2197ca6efd524f73_1607322406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه اطلس مدل الوند

ست سطل زباله و فرچه اطلس مدل الوند
ست سطل زباله و فرچه اطلس مدل الوند

٪

۱۹۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41a01ad5ad7c8a93059281df5e15283cb44a11f6_1595049943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل lu604001 به همراه اینه وباکس

ست کابینت و روشویی مدل lu604001 به همراه اینه وباکس
ست کابینت و روشویی مدل lu604001 به همراه اینه وباکس

۲٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

۲٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4398474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه دلفین مدل 1022

آینه دلفین مدل 1022
آینه دلفین مدل 1022

۲٪

۱۹۵,۰۰۰

۱۹۱,۱۰۰ تومان

۲٪

۱۹۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۱۹۵,۰۰۰

تومان

۲٪

۱۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aee6a06915a281377fe06dfd566c3511008a11b7_1595319738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل royan

۳٪

۸۲,۰۰۰

۷۹,۹۰۰ تومان

۳٪

۸۲,۰۰۰

تومان

۳٪

۸۲,۰۰۰

تومان

۳٪

۸۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113160227.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اینه کد D800

اینه کد D800
اینه کد D800

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69b3ace782757a663855c2e5093a0f2636b9b50f_1612642126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل R002

ست کابینت و روشویی مدل R002
ست کابینت و روشویی مدل R002

٪

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119641973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چاه بست توالت ارج پلاستیک مدل 321

چاه بست توالت ارج پلاستیک مدل 321
چاه بست توالت ارج پلاستیک مدل 321

٪

۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5454679.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی دیواری سرو پیکر توس مدل 310241

توالت فرنگی دیواری سرو پیکر توس مدل 310241
توالت فرنگی دیواری سرو پیکر توس مدل 310241

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113052124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه طرح حصیری

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه طرح حصیری
ست سرویس بهداشتی 6 پارچه طرح حصیری

۶٪

۶۹۹,۰۰۰

۶۵۷,۰۶۰ تومان

۶٪

۶۹۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۹۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۶۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80fceebdfe3c2e124a821d2944c3f492185e31e6_1605303949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل ماربل

ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل ماربل
ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل ماربل

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114784338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل کاسپین کد A136 به همراه آینه

ست کابینت و روشویی مدل کاسپین کد A136 به همراه آینه
ست کابینت و روشویی مدل کاسپین کد A136 به همراه آینه

۱۰٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120857306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیده دیجیتال کوواس مدل Q-7700

بیده دیجیتال کوواس مدل Q-7700
بیده دیجیتال کوواس مدل Q-7700

٪

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2992692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی آسانا مدل تاشو دیواری با قیف

توالت فرنگی آسانا مدل تاشو دیواری با قیف
توالت فرنگی آسانا مدل تاشو دیواری با قیف

٪

۴۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fc942ae8e666cdc9052f960038a9117296b9389_1609716232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه ولک مدل 800es

آینه ولک مدل 800es
آینه ولک مدل 800es

٪

۵۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110514973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 7 تکه بانیو مدل Vesta186

ست سرویس بهداشتی 7 تکه بانیو مدل Vesta186
ست سرویس بهداشتی 7 تکه بانیو مدل Vesta186

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e44bbc17864c7a61e78626cbcc9cd8d3d411ca49_1594389599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسانس خوشبوکننده مدل Lavender حجم 17 میلی لیتر

اسانس خوشبوکننده مدل Lavender حجم 17 میلی لیتر
اسانس خوشبوکننده مدل Lavender حجم 17 میلی لیتر

٪

۲۴,۷۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4865950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه خوشبو کننده هوا مدل Touch & Fresh به همراه اسپری

دستگاه خوشبو کننده هوا مدل Touch & Fresh به همراه اسپری
دستگاه خوشبو کننده هوا مدل Touch & Fresh به همراه اسپری

۵٪

۱۸,۰۰۰

۱۷,۱۴۰ تومان

۵٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/abf3ad6a7176c9a0eb3c63db97d0b68bae4232f0_1612074918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل Rosario کد VGW-9621

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل Rosario کد VGW-9621
ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل Rosario کد VGW-9621

٪

۷۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9416a574f69526c34e9115939479b8e10bc7c822_1593667608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جا مسواکی اسپادانا کد CH40

جا مسواکی اسپادانا کد CH40
جا مسواکی اسپادانا کد CH40

٪

۲۵,۲۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114864546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روشویی مدل C01

روشویی مدل C01
روشویی مدل C01

٪

۵۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119739738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست آینه و باکس مدل پتوس کد 2001

ست آینه و باکس مدل پتوس کد 2001
ست آینه و باکس مدل پتوس کد 2001

٪

۵۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fada5869669b5a8a9602f436acb3e51cc49b170_1610184972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل cm01 به همراه آینه و شلف

ست کابینت و روشویی مدل cm01 به همراه آینه و شلف
ست کابینت و روشویی مدل cm01 به همراه آینه و شلف

٪

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/089828822af7e5ebc0fc4ff294f8cba9b5f5d025_1598277163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگي مدل RTA1

توالت فرنگي مدل RTA1
توالت فرنگي مدل RTA1

٪

۳۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110444451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بوگیر توالت هوم فرش کد 01

بوگیر توالت هوم فرش کد 01
بوگیر توالت هوم فرش کد 01

٪

۱۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120856840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بیده توالت فرنگی کوواس مدل Q-5500

بیده توالت فرنگی کوواس مدل Q-5500
بیده توالت فرنگی کوواس مدل Q-5500

٪

۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fada5869669b5a8a9602f436acb3e51cc49b170_1611571721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل milano2 به همراه آینه و شلف

ست کابینت و روشویی مدل milano2 به همراه آینه و شلف
ست کابینت و روشویی مدل milano2 به همراه آینه و شلف

٪

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3021201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Captain Black حجم 250 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Captain Black حجم 250 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Captain Black حجم 250 میلی لیتر

٪

۳۸,۰۰۰

۳۶,۹۰۰ تومان

٪

۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111576959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه پلاستیک سلمان مدل گلبرگ 280

ست سطل زباله و فرچه پلاستیک سلمان مدل گلبرگ 280
ست سطل زباله و فرچه پلاستیک سلمان مدل گلبرگ 280

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f392125d12cd6352ba06c1903f72f5d7a0bc9ee5_1599418021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسانس خوشبوکننده ایفل مدل لوندر حجم 110 میلی لیتر

اسانس خوشبوکننده ایفل مدل لوندر حجم 110 میلی لیتر
اسانس خوشبوکننده ایفل مدل لوندر حجم 110 میلی لیتر

۸٪

۸۵,۰۰۰

۷۸,۰۰۰ تومان

۸٪

۸۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۸۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115024833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01

جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01
جا اسکاج و پمپ مایع ظرفشویی مدل VAN 01

٪

۳۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41bbc4ad0eaf24a34da431a340c53dfde0fab639_1599480002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ایما

۱۲٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۲۷,۹۰۰ تومان

۱۲٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37c98baaa63d08f26321ec15793551bf049bbc10_1606024008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل 420

ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل 420
ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل 420

۳٪

۸۳,۰۰۰

۸۰,۵۱۰ تومان

۳٪

۸۳,۰۰۰

تومان

۳٪

۸۳,۰۰۰

تومان

۳٪

۸۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9904dfc1e574bcf611c5aa18e2c0511279fe28a5_1597826886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی ناصر پلاستیک مدل Nas33

توالت فرنگی ناصر پلاستیک مدل Nas33
توالت فرنگی ناصر پلاستیک مدل Nas33

٪

۲۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120215202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاش تانک توکار فلاش تانک ایران مدل وال هنگ 01

فلاش تانک توکار فلاش تانک ایران مدل وال هنگ 01
فلاش تانک توکار فلاش تانک ایران مدل وال هنگ 01

۲٪

۲,۵۱۱,۰۰۰

۲,۴۵۹,۷۸۰ تومان

۲٪

۲,۵۱۱,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۵۱۱,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۵۱۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/762843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan

پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan
پمپ مایع دستشویی ایکیا مدل Tackan

٪

۳۶,۴۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120376155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل AMOON-5332

ست کابینت و روشویی مدل AMOON-5332
ست کابینت و روشویی مدل AMOON-5332

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120496480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل 00231

ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل 00231
ست سطل زباله و فرچه لیمون مدل 00231

٪

۲۹۴,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120101884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسانس خوشبو کننده ایفل مدل 01 Mango حجم 110 میلی لیتر

اسانس خوشبو کننده ایفل مدل 01 Mango حجم 110 میلی لیتر
اسانس خوشبو کننده ایفل مدل 01 Mango حجم 110 میلی لیتر

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e564c802d3175ecb0a0419c2e59d5766c97326e6_1609721059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه ولک مدل backlit 801s

آینه ولک مدل backlit 801s
آینه ولک مدل backlit 801s

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0d9c2a314d5fb75dba23576cebffa5cbc46a541_1603787941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فلاش تانک شیرآلات بهداشتی قهرمان مدل 19-751-T

فلاش تانک شیرآلات بهداشتی قهرمان مدل 19-751-T
فلاش تانک شیرآلات بهداشتی قهرمان مدل 19-751-T

۲٪

۶۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰ تومان

۲٪

۶۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۶۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116961396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G

پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G
پمپ مایع ظرفشویی مدل At2G

٪

۱۱۳,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121613885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی مدل 310100

توالت فرنگی مدل 310100
توالت فرنگی مدل 310100

٪

۲۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7ccc5567430c24e90a296a11894fa0f3a7ae76e_1600323073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه کامل کد 422

آینه کامل کد 422
آینه کامل کد 422

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121396992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 5 پارچه ویپ مدل Zanbagh01

ست سرویس بهداشتی 5 پارچه ویپ مدل Zanbagh01
ست سرویس بهداشتی 5 پارچه ویپ مدل Zanbagh01

٪

۴۶۵,۱۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8e19d325c8af3c9d27aa9113c5e646ffcff8592_1603844344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست روشویی و کابینت مدل میلانو کد B160 به همراه آینه

ست روشویی و کابینت مدل میلانو کد B160 به همراه آینه
ست روشویی و کابینت مدل میلانو کد B160 به همراه آینه

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b50cb642bd543c4dbf46b34a60e45c4a69e93f49_1599406841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل MRBL کد SHR-104

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل MRBL کد SHR-104
ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل MRBL کد SHR-104

٪

۴۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112274315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 5 پارچه هارمونی مدل ROYA

ست سرویس بهداشتی 5 پارچه هارمونی مدل ROYA
ست سرویس بهداشتی 5 پارچه هارمونی مدل ROYA

٪

۵۳۴,۰۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2c8199dcff14b833fce1581106fda0291eb94fb_1597051727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ونیز

پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ونیز
پمپ مایع دستشویی ایمن آب مدل ونیز

۶٪

۴۷,۰۰۰

۴۴,۱۰۰ تومان

۶٪

۴۷,۰۰۰

تومان

۶٪

۴۷,۰۰۰

تومان

۶٪

۴۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b049eb0883b69948d3df59a327d5b3fb6dde320e_1602426603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه الف پلاستیک مدل آرا-1

آینه الف پلاستیک مدل آرا-1
آینه الف پلاستیک مدل آرا-1

۷٪

۳۵,۰۰۰

۳۲,۵۵۰ تومان

۷٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111409481.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نفتالین خوشبو کننده هپی دیر مدل MB وزن 100 گرم

نفتالین خوشبو کننده هپی دیر مدل MB وزن 100 گرم
نفتالین خوشبو کننده هپی دیر مدل MB وزن 100 گرم

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113897124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل b67

ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل b67
ست سرویس بهداشتی 6 تکه لیمون مدل b67

٪

۴۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112825321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل Shida40-3

ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل Shida40-3
ست سطل زباله و فرچه ونوس پلاستیک مدل Shida40-3

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c321bdafa17a5075c5f9c01e39aef74ba97c65e_1602689938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 5 تکه کنتراست کد 03Brown

ست سرویس بهداشتی 5 تکه کنتراست کد 03Brown
ست سرویس بهداشتی 5 تکه کنتراست کد 03Brown

٪

۴۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f171b45362e7b988183df4ee4da3cdfab9c47fd6_1606232197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 3 تکه بتیس مدل NG110

ست سرویس بهداشتی 3 تکه بتیس مدل NG110
ست سرویس بهداشتی 3 تکه بتیس مدل NG110

٪

۲۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0090a853202aa1ccb13586135fb5282c9d67a5a5_1604933816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل مرمر کد 1718

ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل مرمر کد 1718
ست سرویس بهداشتی 6 پارچه نگین مدل مرمر کد 1718

۲۶٪

۹۷۸,۰۰۰

۷۲۳,۰۰۰ تومان

۲۶٪

۹۷۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۹۷۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۹۷۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121939782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی دیواری آسانا مدل 01

توالت فرنگی دیواری آسانا مدل 01
توالت فرنگی دیواری آسانا مدل 01

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f19e5d59e845867081a27193bad08b045b0b6651_1596150365.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل lu604005 به همراه اینه و باکس

ست کابینت و روشویی مدل lu604005 به همراه اینه و باکس
ست کابینت و روشویی مدل lu604005 به همراه اینه و باکس

٪

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119826002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع دستشویی فرپود مدل Nastaran

پمپ مایع دستشویی فرپود مدل Nastaran
پمپ مایع دستشویی فرپود مدل Nastaran

٪

۴۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110263465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern

پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern
پمپ مایع ظرفشویی خورشید مدل modern

۱۸٪

۵۵,۰۰۰

۴۵,۳۷۰ تومان

۱۸٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120518300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل vc4626

ست کابینت و روشویی مدل vc4626
ست کابینت و روشویی مدل vc4626

٪

۸۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111904025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه پودر ساز صابون ایسان مدل PEL69

دستگاه پودر ساز صابون ایسان مدل PEL69
دستگاه پودر ساز صابون ایسان مدل PEL69

۳۸٪

۱۴۴,۰۰۰

۸۹,۰۰۰ تومان

۳۸٪

۱۴۴,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۱۴۴,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۱۴۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121066266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یدک پمپ مخزن مایع دستشویی مدل BLCr26

یدک پمپ مخزن مایع دستشویی مدل BLCr26
یدک پمپ مخزن مایع دستشویی مدل BLCr26

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20aaef4d9bb8917fd13428d99739ab389a370265_1599721843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سطل و فرچه لیمون کد 842

ست سطل و فرچه لیمون کد 842
ست سطل و فرچه لیمون کد 842

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/603bf9eb3766d6fb57716e0289161115d245e79f_1612644702.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی مدل R003

ست کابینت و روشویی مدل R003
ست کابینت و روشویی مدل R003

٪

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121699082.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توالت فرنگی مدل 03

توالت فرنگی مدل 03
توالت فرنگی مدل 03

٪

۴۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a2f7cf79eef0ef5cc023e446ea6c3b8d6b68e9f_1606848812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آینه اطلس مدل الوند کد 05 به همراه باکس

آینه اطلس مدل الوند کد 05 به همراه باکس
آینه اطلس مدل الوند کد 05 به همراه باکس

٪

۲۲۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/986b016487d7d53f95e1f676f9e812f3156939d2_1613299901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کابینت و روشویی سیتکا مدل R004

ست کابینت و روشویی سیتکا مدل R004
ست کابینت و روشویی سیتکا مدل R004

٪

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن