لوستر و چراغ تزئینی

لوستر و چراغ تزئینی

تأثیر انتخاب لوستر در دکوراسیون

یکی از راه‌هایی که می‌توان اتاق ناهارخوری، آشپزخانه یا راهرو را تزئین کرد، استفاده از یک لوستر شیک و موزون است. قبل از این که از خرید، تفاوت‌های اصلی میان انواع مختلف لوستر را بشناسید. برای مثال لوستر آشپزخانه، لوستر اتاق خواب، اتاق کودک و اتاق پذیرایی از انواع مختلفی هستند که می‌توان از میان آن‌ها انتخاب کرد.

می‌توانید لوسترها را در انواع مختلف برنزی، فلزی و چوبی پیدا کنید. بسیاری از لوسترها نیز ترکیبی از مواد سازنده‌ی مختلف هستند. پس، لوستری را انتخاب کنید که به دکوراسیون خانه شما و سلیقه‌ی شخصی شما بیاید. البته که قیمت لوستر نیز، در انتخاب تأثیرگذار است.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

٪

۱۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114255007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله کد 1324

لوستر 12 شعله کد 1324
لوستر 12 شعله کد 1324

۱۸٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7

لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7
لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7

۳۳٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

۱,۱۹۹,۸۸۰ تومان

۳۳٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112735649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

٪

۱۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112301194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A
لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A

۲۶٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

۹۴۷,۸۸۰ تومان

۲۶٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1024416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725
لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725

۳۲٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

۱۶,۹۸۱,۹۰۰ تومان

۳۲٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111014516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3

لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3
لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3

٪

۴۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3627818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر رایکا مدل ROS736

لوستر رایکا مدل ROS736
لوستر رایکا مدل ROS736

٪

۹۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110731349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

٪

۱۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3937318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601

لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601
لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111937313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  

لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  
لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  

۴۳٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

۷۸۹,۴۸۰ تومان

۴۳٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110786774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110491695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb
چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40

۴۳٪

۲,۸۸۱,۰۰۰

۱,۶۴۰,۲۸۰ تومان

۴۳٪

۲,۸۸۱,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۲,۸۸۱,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۲,۸۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT
لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT

٪

۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر مدل hk220

لوستر مدل hk220
لوستر مدل hk220

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34fccd722710ce80e98bfe7af1fb6f36f1011934_1607867918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO
لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO

٪

۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51a6a1e6680811e04164a6b5874f0140516e6cfa_1608699829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدل MS30

لوستر سقفی مدل MS30
لوستر سقفی مدل MS30

۱۷٪

۸۰۰,۰۰۰

۶۶۵,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۸۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1471952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H

چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H
چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H

۲۵٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

۱,۲۹۸,۲۸۰ تومان

۲۵٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120936830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3

لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3
لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

۶۰۱,۰۸۰ تومان

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113984520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله مدل G161

لوستر 3 شعله مدل G161
لوستر 3 شعله مدل G161

٪

۵۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3196264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k
لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k

٪

۵۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111029141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G
لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G

۲۸٪

۲۹۹,۰۰۰

۲۱۴,۰۰۰ تومان

۲۸٪

۲۹۹,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲۹۹,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1
لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1

٪

۱۴۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113391521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیواری مدل BL54

چراغ دیواری مدل BL54
چراغ دیواری مدل BL54

٪

۱۰۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

٪

۱۱۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111089460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شاخه کد LU300BG

لوستر 3 شاخه کد LU300BG
لوستر 3 شاخه کد LU300BG

٪

۲۱۵,۰۰۰

۱۷۱,۰۰۰ تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3086752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/60-S

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/60-S
لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/60-S

۲۶٪

۴,۳۲۸,۰۰۰

۳,۲۱۳,۴۸۰ تومان

۲۶٪

۴,۳۲۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۴,۳۲۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۴,۳۲۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/517061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور کد G562/5

لوستر چشمه نور کد G562/5
لوستر چشمه نور کد G562/5

۲۳٪

۷۸۶,۰۰۰

۶۰۴,۶۸۰ تومان

۲۳٪

۷۸۶,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۷۸۶,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۷۸۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110978403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3
چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4064348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227
لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227

٪

۳۸,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121540240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO

لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO
لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO

٪

۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1911499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541
لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541

۳۰٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

۹۹۴,۶۸۰ تومان

۳۰٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff64c5cc25705ba1a4d711e0db3a46eab70fb26c_1621453174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیواری مدل BL40C

چراغ دیواری مدل BL40C
چراغ دیواری مدل BL40C

٪

۱۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110093200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb

چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb
چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb

٪

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d7e60bfd86e4c9cf39b4807edd3e88de0e598e0_1606033720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO
لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO

٪

۵,۷۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1709825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209
چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209

٪

۴۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3193127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6

لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6
لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6

۴۲٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

۵,۸۴۰,۹۰۰ تومان

۴۲٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2548663c25149cf198256c85fcbc1a72b1a80d21_1594555806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT

لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT
لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT

۱۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

۱,۴۵۷,۸۸۰ تومان

۱۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc4d66a53dc79c502a93a3ca48ece0830b8bdc9d_1600502115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدل الیزه

لوستر سقفی مدل الیزه
لوستر سقفی مدل الیزه

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5151362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن
لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن

٪

۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0fb4f651a506521fb6fd9fa7cc5f6ae9046b331_1594038411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز چشمه نور کد A1279/1H

چراغ آویز چشمه نور کد A1279/1H
چراغ آویز چشمه نور کد A1279/1H

۸٪

۱۷۷,۰۰۰

۱۶۳,۰۸۰ تومان

۸٪

۱۷۷,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۷۷,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۷۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112072691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز افتخار کد BAA2071

چراغ آویز افتخار کد BAA2071
چراغ آویز افتخار کد BAA2071

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

تومان

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

تومان

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110483292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدرن کد L02050

لوستر سقفی مدرن کد L02050
لوستر سقفی مدرن کد L02050

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5
لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5

۳۲٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

۹۰۸,۲۸۰ تومان

۳۲٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4583390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5

لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5
لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5

۱۷٪

۷۳۲,۰۰۰

۶۰۴,۶۸۰ تومان

۱۷٪

۷۳۲,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۷۳۲,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۷۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112191428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر آرام مدل MA7034/03

لوستر آرام مدل MA7034/03
لوستر آرام مدل MA7034/03

۴۰٪

۴۳۵,۰۰۰

۲۶۱,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۴۳۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۴۳۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۴۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5470852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208
چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208

۱۷٪

۲۱۰,۰۰۰

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/189221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S
لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S

۲۶٪

۶,۹۶۸,۰۰۰

۵,۱۳۹,۴۸۰ تومان

۲۶٪

۶,۹۶۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۶,۹۶۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۶,۹۶۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4063741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR

چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR
چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR

۲۰٪

۳۵۱,۰۰۰

۲۸۱,۸۸۰ تومان

۲۰٪

۳۵۱,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳۵۱,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳۵۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110152730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز سقفی کد LU100BG

چراغ آویز سقفی کد LU100BG
چراغ آویز سقفی کد LU100BG

٪

۸۸,۰۰۰

۵۸,۵۰۰ تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f1f2ed47ac047a094f17645413aea37b55f30fa_1608202880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO
لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO

٪

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110808948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10

لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10
لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10

٪

۲۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/517fef1f7bdb06b303a0d4894867d9c5a838b9be_1603963672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر مدل ابشار

لوستر مدل ابشار
لوستر مدل ابشار

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111853727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4

لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4
لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4

٪

۱۵۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb3a046af44e2715fdd38f0fdc8b43247087348a_1594555893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT

لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT
لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT

۲۲٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

۸۱۱,۰۸۰ تومان

۲۲٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e45c79f4d742607c5cbfb2989f96a9e866a80efe_1605420307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO

لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO
لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO

۲۰٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

۳,۰۴۹,۰۸۰ تومان

۲۰٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3032899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse

لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse
لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30

٪

۱,۷۸۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112037072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7

لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7
لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7

۲۲٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

۹۹۳,۴۸۰ تومان

۲۲٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1c6474a34d9e8e812eb03d8195a048ecee25093_1611405632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5
لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5

۱۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

۱,۳۶۵,۴۸۰ تومان

۱۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2560542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز

لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز
لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30

لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30
لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن