لوستر و چراغ تزئینی

لوستر و چراغ تزئینی

تأثیر انتخاب لوستر در دکوراسیون

یکی از راه‌هایی که می‌توان اتاق ناهارخوری، آشپزخانه یا راهرو را تزئین کرد، استفاده از یک لوستر شیک و موزون است. قبل از این که از خرید، تفاوت‌های اصلی میان انواع مختلف لوستر را بشناسید. برای مثال لوستر آشپزخانه، لوستر اتاق خواب، اتاق کودک و اتاق پذیرایی از انواع مختلفی هستند که می‌توان از میان آن‌ها انتخاب کرد.

می‌توانید لوسترها را در انواع مختلف برنزی، فلزی و چوبی پیدا کنید. بسیاری از لوسترها نیز ترکیبی از مواد سازنده‌ی مختلف هستند. پس، لوستری را انتخاب کنید که به دکوراسیون خانه شما و سلیقه‌ی شخصی شما بیاید. البته که قیمت لوستر نیز، در انتخاب تأثیرگذار است.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

٪

تومان

٪

۱۴۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

٪

تومان

٪

۴۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114255007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله کد 1324

لوستر 12 شعله کد 1324
لوستر 12 شعله کد 1324

۳۰٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۴,۲۵۰,۰۰۰

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1723233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S
لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S

۳۰٪

۲,۴۷۹,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲,۴۷۹,۰۰۰

۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7

لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7
لوستر 7 شعله چشمه نور کد A811/7

۳۰٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۷۸۳,۰۰۰

۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112735649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

٪

تومان

٪

۱۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112301194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A
لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A

۳۵٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۱,۲۷۹,۰۰۰

۸۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1024416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725
لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725

۳۵٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۵,۰۰۴,۰۰۰

۱۶,۲۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111014516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3

لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3
لوستر 3 شعله چشمه نور کد G560/3

٪

تومان

٪

۴۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3627818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر رایکا مدل ROS736

لوستر رایکا مدل ROS736
لوستر رایکا مدل ROS736

٪

تومان

٪

۱۰۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110731349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

٪

تومان

٪

۱۱۳,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3937318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدرن کد 6601

لوستر سقفی مدرن کد 6601
لوستر سقفی مدرن کد 6601

٪

تومان

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111937313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  

لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  
لوستر چشمه نور 5 شعله کد A856/5-O  

٪

تومان

٪

۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110786774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4

٪

تومان

٪

۱۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110491695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb
چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb

٪

تومان

٪

۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40

۳۰٪

۲,۲۱۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲,۲۱۶,۰۰۰

۱,۵۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT
لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT

۳۰٪

۱,۴۶۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۴۶۰,۰۰۰

۱,۰۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر مدل hk220

لوستر مدل hk220
لوستر مدل hk220

٪

تومان

٪

۲۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34fccd722710ce80e98bfe7af1fb6f36f1011934_1607867918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO
لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO

۲۸٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

۲,۷۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/50

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/50
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/50

۳۰٪

۲,۹۵۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲,۹۵۲,۰۰۰

۲,۰۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51a6a1e6680811e04164a6b5874f0140516e6cfa_1608699829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدل MS30

لوستر سقفی مدل MS30
لوستر سقفی مدل MS30

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1471952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H

چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H
چراغ آویز چشمه نور 3 شعله کد 703/3H

۲۸٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۱,۷۳۱,۰۰۰

۱,۲۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120936830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3

لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3
لوستر 3 شعله چشمه نور کد A811/3

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۸۶۱,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113984520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شعله مدل G161

لوستر 3 شعله مدل G161
لوستر 3 شعله مدل G161

٪

تومان

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3196264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k
لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k

٪

تومان

٪

۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111029141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G
لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G

۱۰٪

۴۲۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۲۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1
لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113391521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیواری مدل BL54

چراغ دیواری مدل BL54
چراغ دیواری مدل BL54

٪

تومان

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

٪

تومان

٪

۱۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111089460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 3 شاخه کد LU300BG

لوستر 3 شاخه کد LU300BG
لوستر 3 شاخه کد LU300BG

٪

۲۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/517061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور کد G562/5

لوستر چشمه نور کد G562/5
لوستر چشمه نور کد G562/5

۳۰٪

۷۸۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۷۸۶,۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110978403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3
چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3

٪

تومان

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4064348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227
لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227

٪

تومان

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121540240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO

لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO
لوستر 9 شعله چشمه نور کد S3614/40-AO

۲۸٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۱,۶۳۵,۰۰۰

۱,۱۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1911499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541
لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد C2541

۳۵٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۱,۴۳۱,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff64c5cc25705ba1a4d711e0db3a46eab70fb26c_1621453174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیواری مدل BL40C

چراغ دیواری مدل BL40C
چراغ دیواری مدل BL40C

٪

تومان

٪

۱۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110093200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb

چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb
چراغ تزیینی لوستر ماد کد 26Sb

٪

تومان

٪

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d7e60bfd86e4c9cf39b4807edd3e88de0e598e0_1606033720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO
لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO

۳۵٪

۵,۷۰۲,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۵,۷۰۲,۰۰۰

۳,۷۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1709825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209
چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209

۴۹٪

۸۸,۰۰۰

تومان

۴۹٪

۸۸,۰۰۰

۴۴,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3193127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6

لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6
لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2932/6

۳۵٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۱۰,۰۳۲,۰۰۰

۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2548663c25149cf198256c85fcbc1a72b1a80d21_1594555806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT

لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT
لوستر 10شعله چشمه نور کد A813.5-5-GWT

۳۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۶۲۴,۰۰۰

۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc4d66a53dc79c502a93a3ca48ece0830b8bdc9d_1600502115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدل الیزه

لوستر سقفی مدل الیزه
لوستر سقفی مدل الیزه

٪

تومان

٪

۳۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5151362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن
لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن

۱۰٪

۱,۹۶۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۹۶۰,۰۰۰

۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112072691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز افتخار کد BAA2071

چراغ آویز افتخار کد BAA2071
چراغ آویز افتخار کد BAA2071

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

تومان

۵۹٪

۳۰۵,۰۰۰

۱۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110483292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی مدرن کد L02050

لوستر سقفی مدرن کد L02050
لوستر سقفی مدرن کد L02050

٪

تومان

٪

۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5
لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5

۳۰٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۳۲۹,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4583390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5

لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5
لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5

۳۰٪

۷۳۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۷۳۲,۰۰۰

۵۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112191428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر آرام مدل MA7034/03

لوستر آرام مدل MA7034/03
لوستر آرام مدل MA7034/03

۳۰٪

۴۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۴۳۵,۰۰۰

۳۰۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4697904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد S3544

لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد S3544
لوستر سقفی چشمه نور 3 شعله کد S3544

۲۸٪

۸۸۲,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۸۸۲,۰۰۰

۶۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5470852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208
چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208

۱۸٪

۲۲۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۲۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4063741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR

چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR
چراغ آویز چشمه نور کد A7020/1H-CR

۳۰٪

۳۵۱,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۵۱,۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110152730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ آویز سقفی کد LU100BG

چراغ آویز سقفی کد LU100BG
چراغ آویز سقفی کد LU100BG

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f1f2ed47ac047a094f17645413aea37b55f30fa_1608202880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO
لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2143/4+8-BO

۴۹٪

۵,۷۰۲,۰۰۰

تومان

۴۹٪

۵,۷۰۲,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110808948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10

لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10
لوستر و چراغ آویز3شعله سهیل مدل B10

٪

تومان

٪

۲۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/517fef1f7bdb06b303a0d4894867d9c5a838b9be_1603963672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر مدل ابشار

لوستر مدل ابشار
لوستر مدل ابشار

٪

تومان

٪

۳۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111853727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4

لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4
لوستر سه شعله مدل شکوفه RR4

٪

تومان

٪

۱۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb3a046af44e2715fdd38f0fdc8b43247087348a_1594555893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT

لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT
لوستر 6 شعله چشمه نور کد A813.3-3-GWT

۳۰٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۰۳۸,۰۰۰

۷۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e45c79f4d742607c5cbfb2989f96a9e866a80efe_1605420307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO

لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO
لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO

۲۸٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۳,۸۲۴,۰۰۰

۲,۷۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3032899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse

لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse
لوستر چوبی لوکس طلائی مدل Ellipse

٪

تومان

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/30

۴۰٪

۱,۳۷۴,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۱,۳۷۴,۰۰۰

۸۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112037072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7

لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7
لوستر 7 شعله چشمه نور کد 809.7

۳۰٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۲۷۰,۰۰۰

۸۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3930413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر مدل کتایون

لوستر مدل کتایون
لوستر مدل کتایون

٪

تومان

٪

۴۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1c6474a34d9e8e812eb03d8195a048ecee25093_1611405632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5
لوستر 5 شعله چشمه نور کد A804/5

۳۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2560542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز

لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز
لوستر فورژسازان 3 شعله مدل رز

٪

تومان

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30

لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30
لوستر سقفی تک شاخه مدل Ball-30

٪

تومان

٪

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن