ماساژور

ماساژور

دلایل به وجود آمدن ماساژورها

استفاده از دستگاه های ماساژ امروز به دلیل مشغله های فراوان و زندگی پر تنش بسیار رایج شده است. ماساژور به دستگاهی برای انجام ماساژ در جهت کسب آرامش و درمان مشکلات جسمی گفته می شود، به طور یقین بعد از سپری کردن یک روز پر کار و خسته کننده، انسان در جستجوی آرامش و رفع خستگی است، پس نیاز به داشتن وسیله و ابزار برای این کار اجتناب ناپذیر است.

استفاده از انواع ماساژورها مانند: صندلی ماساژ، ماساژ کف پا، صورت و انواع دیگر، برای بخش های گوناگون بدن می تواند فواید بی­شماری داشته باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120667461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل KH-320

ماساژور برقی مدل KH-320
ماساژور برقی مدل KH-320

٪

تومان

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/447373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی
ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

۱۵٪

۱۸,۱۰۰

تومان

۱۵٪

۱۸,۱۰۰

۱۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d926186abc4120738588bdabc6d1852769df9de_1611738696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012

ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012
ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012

٪

تومان

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4154003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل LeeMax

ماساژور برقی مدل LeeMax
ماساژور برقی مدل LeeMax

٪

تومان

٪

۲۳۶,۳۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb43fe62a75f287bf7acc5c9e49fa2481c1f5f01_1604431484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل CY-801

ماساژور برقی مدل CY-801
ماساژور برقی مدل CY-801

٪

تومان

٪

۸۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/597a8609c0419ea487b6b3c3206446ab9c775bd5_1600167327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1
ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

٪

تومان

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea381c5c60c15e01f278f31aabf518086403f581_1600071937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w
ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

٪

تومان

٪

۸۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/130559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سانگ لین مدل SL-222

ماساژور سانگ لین مدل SL-222
ماساژور سانگ لین مدل SL-222

٪

تومان

٪

۳۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b259df8d9f4a67157fcace20f3fdade2472e4111_1613830967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906

٪

تومان

٪

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/674694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889
صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

٪

تومان

٪

۶۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1735779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling
ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

۳٪

۱۸,۵۰۰

تومان

۳٪

۱۸,۵۰۰

۱۷,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1161172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin

ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin
ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin

٪

تومان

٪

۲۳۴,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4382009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging
درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

۷٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۶۵,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2424897a40f5fe2b3107fe54670b8f5738b39e6a_1609923389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل RR AH4

ماساژور برقی مدل RR AH4
ماساژور برقی مدل RR AH4

۲۳٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲,۳۵۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112099735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا نیک مدل N1

ماساژور پا نیک مدل N1
ماساژور پا نیک مدل N1

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۱۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور الیپس مدل Handy

ماساژور الیپس مدل Handy
ماساژور الیپس مدل Handy

٪

تومان

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d613d85647366f646e7ffc6f8585373739c26e39_1601919395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دلفین مدل KL85800

ماساژور دلفین مدل KL85800
ماساژور دلفین مدل KL85800

٪

تومان

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/831876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A
ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

۱۱٪

۴۴۹,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴۴۹,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c564ef9643097b428cc2b5f18820b3784c40fff_1605102297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل donya1

ماساژور دستی مدل donya1
ماساژور دستی مدل donya1

٪

تومان

٪

۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e54145fdabdcc6ed9d0d1f1e4d178e80f522ca49_1596973108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن مدل MN

ماساژور کتف و گردن مدل MN
ماساژور کتف و گردن مدل MN

۱۰٪

۲,۹۳۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۹۳۰,۰۰۰

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1180300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا مدل 878A

ماساژور پا مدل 878A
ماساژور پا مدل 878A

۸٪

۵,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۵,۴۲۰,۰۰۰

۴,۹۸۶,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5100468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1

ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1
ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1

٪

تومان

٪

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b226bce069ff458bb42508ec02bef3ed27cd1ec8_1596701072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل MTT

ماساژور برقی مدل MTT
ماساژور برقی مدل MTT

٪

تومان

٪

۳۶۷,۹۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c37d24eafe49ac820cb8b3a2f1cf87bce078ae1_1598263270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100
ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

٪

تومان

٪

۴۵,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2619141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

٪

تومان

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/449992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093
ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

۳٪

۷۳,۷۰۰

تومان

۳٪

۷۳,۷۰۰

۷۱,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا
ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

٪

تومان

٪

۱۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38c795547a801abfe6cc8c2d3a97dc0dbd26d875_1608230291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل N8

ماساژور برقی مدل N8
ماساژور برقی مدل N8

۴۳٪

۴,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۴,۹۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5b1b9bf5f7e205979ece416cae3e3a4bf8db51f_1596113527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی
سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

٪

تومان

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2162682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating
ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

۳۹٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2383585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS
ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

٪

تومان

٪

۸۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1af3d4e76f0395bd937dd80b5c5e97e0f0cd0b2_1601721588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد g834

ماساژور سر کد g834
ماساژور سر کد g834

۹٪

۳۲,۰۰۰

تومان

۹٪

۳۲,۰۰۰

۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114434431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی کد 8080

ماساژور دستی کد 8080
ماساژور دستی کد 8080

٪

تومان

٪

۴۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd30b370cdf356a381c8cc99e3eebce04c609dbd_1601737001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت مدل SH12

ماساژور صورت مدل SH12
ماساژور صورت مدل SH12

٪

تومان

٪

۶۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2582939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر
ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1342172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A
ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

٪

تومان

٪

۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110267838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میمو مدل XY-3199

ماساژور میمو مدل XY-3199
ماساژور میمو مدل XY-3199

٪

تومان

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1635135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642
روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

٪

تومان

٪

۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a02ab3550acedb2742a39ef55f6e5afc6b913e84_1597566310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020

دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020
دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020

٪

تومان

٪

۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e9b8d48c76778d1c782e8ba3a126c3066623837_1608196569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل QL8800i

ماساژور برقی مدل QL8800i
ماساژور برقی مدل QL8800i

٪

تومان

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110030803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2
بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

٪

تومان

٪

۴,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14cf5c512541647f3bc6e6ebf18b3e84768f8f55_1613831942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D

٪

تومان

٪

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2595491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1

٪

تومان

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1a04c4fa46c47a362eaa7908aa0ea3d4c57daf3_1593622758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی دنومد مدل 4801

ماساژور برقی دنومد مدل 4801
ماساژور برقی دنومد مدل 4801

٪

تومان

٪

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d93c7c2ae1bb60ef0470d138f3a93d268969a46f_1598180005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA

کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA
کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA

٪

تومان

٪

۵۶۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114036531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل TR22

ماساژور دستی مدل TR22
ماساژور دستی مدل TR22

٪

تومان

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1569320.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بست رست مدل SF-303.1

ماساژور بست رست مدل SF-303.1
ماساژور بست رست مدل SF-303.1

٪

تومان

٪

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2583401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

٪

تومان

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3db1bb80930305e05ef51c5ac50665521ccce7ea_1596909530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن کد D21

بازوی رفع خارش بدن کد D21
بازوی رفع خارش بدن کد D21

٪

تومان

٪

۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1148620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا تن زیب مدل Sandal

ماساژور پا تن زیب مدل Sandal
ماساژور پا تن زیب مدل Sandal

۳٪

۳۹,۸۰۰

تومان

۳٪

۳۹,۸۰۰

۳۸,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/905d206de82bb6fa5d83bca68b4d6823cd1812c4_1608714970.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل HEAD-4

ماساژور برقی مدل HEAD-4
ماساژور برقی مدل HEAD-4

٪

تومان

٪

۶۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13371565d1a56b45deeafafddf7601f1a1c83779_1613847610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل 889JT

ماساژور برقی مدل 889JT
ماساژور برقی مدل 889JT

٪

تومان

٪

۳۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3530919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion
ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

٪

تومان

٪

۸۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/734b3dd19bb5f2377822cb3d8f6e9842636a3ff1_1610518342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ مدل scape

صندلی ماساژ مدل scape
صندلی ماساژ مدل scape

٪

تومان

٪

۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110834776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069

ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069
ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069

٪

تومان

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2144163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220
ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

٪

تومان

٪

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119164166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل XC-207

ماساژور دستی مدل XC-207
ماساژور دستی مدل XC-207

٪

تومان

٪

۸۴,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f101b044bbe4ce801fba631f4f8fedc5c225b8c8_1599037920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2

ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2
ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6de859ea89cf12d99722e089842c3c0e964801ac_1611040472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور چشم و سر مدل H9

ماساژور چشم و سر مدل H9
ماساژور چشم و سر مدل H9

٪

تومان

٪

۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de1e10b593929109ca5140d3957d02792df19f0b_1612719923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت و چشم کد 02

ماساژور صورت و چشم کد 02
ماساژور صورت و چشم کد 02

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120113071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29
ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

٪

تومان

٪

۹۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113655724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه جوانسازی و لیفیتینگ صورت و گردن میوتو ایتالیا مدل BALENA

دستگاه جوانسازی و لیفیتینگ صورت و گردن میوتو ایتالیا مدل BALENA
دستگاه جوانسازی و لیفیتینگ صورت و گردن میوتو ایتالیا مدل BALENA

٪

تومان

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112162024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114

کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114
کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114

۱۸٪

۲,۳۸۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲,۳۸۰,۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e84f8dae21778df5610f7dedc95ed6c94f1b9aed_1613830623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ 1900A

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ 1900A
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ 1900A

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل هند

ماساژور تن زیب مدل هند
ماساژور تن زیب مدل هند

۳٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۸,۰۰۰

۱۷,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120518327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا کد BU11

ماساژور کف پا کد BU11
ماساژور کف پا کد BU11

٪

تومان

٪

۱۶۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119763875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی
ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۳۴,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121718001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501
ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

٪

تومان

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3719c161f8d006ad1c18c82397bd19a91f171f6e_1612617604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی گردن مدل HX-5880

ماساژور برقی گردن مدل HX-5880
ماساژور برقی گردن مدل HX-5880

٪

تومان

٪

۳۸۵,۲۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3217d3274e17df25635176c340f469dbe52a0e7c_1615044256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING

ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING
ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING

۷۵٪

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۷۵٪

۳,۶۰۰,۰۰۰

۸۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e900978c200d67d97a65c19ee91a818334225d79_1619002802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA

ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA
ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA

٪

تومان

٪

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121882886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی صورت کد T2513

ماساژور دستی صورت کد T2513
ماساژور دستی صورت کد T2513

۵۸٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۵۸٪

۲۷۰,۰۰۰

۱۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2450799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

۱۹٪

۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۲۰۰,۰۰۰

۱۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112479081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل S03

ماساژور دستی مدل S03
ماساژور دستی مدل S03

٪

تومان

٪

۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121004886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym
ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

٪

تومان

٪

۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121695027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل 22

ماساژور برقی مدل 22
ماساژور برقی مدل 22

٪

تومان

٪

۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120669119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110

ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110
ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110

۱۶٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۴۱۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4108406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل TMAK-06

ماساژور برقی مدل TMAK-06
ماساژور برقی مدل TMAK-06

٪

تومان

٪

۹۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2761244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر AEP مدل Head

ماساژور سر AEP مدل Head
ماساژور سر AEP مدل Head

٪

تومان

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a2280b0c5ec5c85782701df67cec75b6ba6b6dc_1605935324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830
ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

۲۵٪

۸۲۹,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۸۲۹,۰۰۰

۶۲۱,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114454126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل MR230

ماساژور دستی مدل MR230
ماساژور دستی مدل MR230

٪

تومان

٪

۵۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4329109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل Astral

ماساژور تن زیب مدل Astral
ماساژور تن زیب مدل Astral

٪

تومان

٪

۱۶,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0
ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

٪

تومان

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6cd0b6fb6c80c0145cb4bab9fc8b637b3fd3d91e_1596023790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس

ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس
ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس

٪

تومان

٪

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ec5989c074035cc26de3876f610c34e5fc4f921_1597645403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل H4

ماساژور برقی مدل H4
ماساژور برقی مدل H4

۱۸٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۳,۳۰۰,۰۰۰

۲,۷۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120931944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر آی رست مدل SL-C70

ماساژور سر آی رست مدل SL-C70
ماساژور سر آی رست مدل SL-C70

٪

تومان

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3829068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75

٪

تومان

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن