ماساژور

ماساژور

دلایل به وجود آمدن ماساژورها

استفاده از دستگاه های ماساژ امروز به دلیل مشغله های فراوان و زندگی پر تنش بسیار رایج شده است. ماساژور به دستگاهی برای انجام ماساژ در جهت کسب آرامش و درمان مشکلات جسمی گفته می شود، به طور یقین بعد از سپری کردن یک روز پر کار و خسته کننده، انسان در جستجوی آرامش و رفع خستگی است، پس نیاز به داشتن وسیله و ابزار برای این کار اجتناب ناپذیر است.

استفاده از انواع ماساژورها مانند: صندلی ماساژ، ماساژ کف پا، صورت و انواع دیگر، برای بخش های گوناگون بدن می تواند فواید بی­شماری داشته باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120667461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل KH-320

ماساژور برقی مدل KH-320
ماساژور برقی مدل KH-320

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/447373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی
ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3411258.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر AEP مدل head massage

ماساژور سر AEP مدل head massage
ماساژور سر AEP مدل head massage

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d926186abc4120738588bdabc6d1852769df9de_1611738696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012

ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012
ماساژور سر مدل عنکبوتی کد 012

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4154003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل LeeMax

ماساژور برقی مدل LeeMax
ماساژور برقی مدل LeeMax

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb43fe62a75f287bf7acc5c9e49fa2481c1f5f01_1604431484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل CY-801

ماساژور برقی مدل CY-801
ماساژور برقی مدل CY-801

٪

۵۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/597a8609c0419ea487b6b3c3206446ab9c775bd5_1600167327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1
ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea381c5c60c15e01f278f31aabf518086403f581_1600071937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w
ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

۲۹٪

۹۸۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۹۸۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۹۸۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۹۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/130559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سانگ لین مدل SL-222

ماساژور سانگ لین مدل SL-222
ماساژور سانگ لین مدل SL-222

٪

۳۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b259df8d9f4a67157fcace20f3fdade2472e4111_1613830967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906

۱۴٪

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2957863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی ماساژور مدل 3199

مینی ماساژور مدل 3199
مینی ماساژور مدل 3199

٪

۶۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/674694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889
صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1735779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling
ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

٪

۱۷,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1161172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin

ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin
ماساژور ریلکس اند تون مدل Spin

٪

۲۳۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4382009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging
درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

۱۸٪

۲۲۹,۰۰۰

۱۸۷,۷۸۰ تومان

۱۸٪

۲۲۹,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۲۹,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112099735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا نیک مدل N1

ماساژور پا نیک مدل N1
ماساژور پا نیک مدل N1

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور الیپس مدل Handy

ماساژور الیپس مدل Handy
ماساژور الیپس مدل Handy

۱۱٪

۱۶,۰۰۰

۱۴,۲۰۰ تومان

۱۱٪

۱۶,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۶,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d613d85647366f646e7ffc6f8585373739c26e39_1601919395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دلفین مدل KL85800

ماساژور دلفین مدل KL85800
ماساژور دلفین مدل KL85800

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/831876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A
ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

۶٪

۴۹۹,۰۰۰

۴۶۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۴۹۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۴۹۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۴۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c564ef9643097b428cc2b5f18820b3784c40fff_1605102297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل donya1

ماساژور دستی مدل donya1
ماساژور دستی مدل donya1

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e54145fdabdcc6ed9d0d1f1e4d178e80f522ca49_1596973108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن مدل MN

ماساژور کتف و گردن مدل MN
ماساژور کتف و گردن مدل MN

٪

۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1180300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا مدل 878A

ماساژور پا مدل 878A
ماساژور پا مدل 878A

٪

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5100468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1

ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1
ماسک ماساژور صورت می بیو مدل M1

٪

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b226bce069ff458bb42508ec02bef3ed27cd1ec8_1596701072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل MTT

ماساژور برقی مدل MTT
ماساژور برقی مدل MTT

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c37d24eafe49ac820cb8b3a2f1cf87bce078ae1_1598263270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100
ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2619141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/449992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093
ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا
ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

٪

۱۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5b1b9bf5f7e205979ece416cae3e3a4bf8db51f_1596113527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی
سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

٪

۶۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2162682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating
ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

٪

۹۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1af3d4e76f0395bd937dd80b5c5e97e0f0cd0b2_1601721588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد g834

ماساژور سر کد g834
ماساژور سر کد g834

٪

۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114434431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی کد 8080

ماساژور دستی کد 8080
ماساژور دستی کد 8080

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2582939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر
ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

۹٪

۲۱۸,۰۰۰

۱۹۸,۳۸۰ تومان

۹٪

۲۱۸,۰۰۰

تومان

۹٪

۲۱۸,۰۰۰

تومان

۹٪

۲۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1342172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A
ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

٪

۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110267838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میمو مدل XY-3199

ماساژور میمو مدل XY-3199
ماساژور میمو مدل XY-3199

۲۱٪

۸۰,۰۰۰

۶۳,۴۰۰ تومان

۲۱٪

۸۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/509334803c78d274c086ca6e72cf250e4cfb2407_1599034090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن هژنگ مدل HZ-INECK-1

ماساژور گردن هژنگ مدل HZ-INECK-1
ماساژور گردن هژنگ مدل HZ-INECK-1

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1635135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642
روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

٪

۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a02ab3550acedb2742a39ef55f6e5afc6b913e84_1597566310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020

دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020
دستگاه ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym کد EMS 2020

٪

۵۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fca4f2e56fac511945a36d11f1e84f4e237f50b8_1597229569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد PS-23

ماساژور سر کد PS-23
ماساژور سر کد PS-23

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110030803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2
بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

٪

۹,۴۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14cf5c512541647f3bc6e6ebf18b3e84768f8f55_1613831942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D

صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D

۱۹٪

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2595491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور دی آر اس مدل درمارولر سایز 1

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1a04c4fa46c47a362eaa7908aa0ea3d4c57daf3_1593622758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی دنومد مدل 4801

ماساژور برقی دنومد مدل 4801
ماساژور برقی دنومد مدل 4801

٪

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d93c7c2ae1bb60ef0470d138f3a93d268969a46f_1598180005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA

کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA
کمربند لاغری ویبرو شیپ مدل IGIA

٪

۵۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114036531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل TR22

ماساژور دستی مدل TR22
ماساژور دستی مدل TR22

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1569320.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بست رست مدل SF-303.1

ماساژور بست رست مدل SF-303.1
ماساژور بست رست مدل SF-303.1

٪

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2583401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

٪

۵۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3db1bb80930305e05ef51c5ac50665521ccce7ea_1596909530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن کد D21

بازوی رفع خارش بدن کد D21
بازوی رفع خارش بدن کد D21

٪

۷,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1148620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا تن زیب مدل Sandal

ماساژور پا تن زیب مدل Sandal
ماساژور پا تن زیب مدل Sandal

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3530919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion
ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

٪

۸۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/734b3dd19bb5f2377822cb3d8f6e9842636a3ff1_1610518342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژ مدل scape

صندلی ماساژ مدل scape
صندلی ماساژ مدل scape

۳٪

۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان

۳٪

۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110834776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069

ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069
ماساژور و شوینده صورت فوراور ضد آب کد 1069

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2144163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220
ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

٪

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119164166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل XC-207

ماساژور دستی مدل XC-207
ماساژور دستی مدل XC-207

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f101b044bbe4ce801fba631f4f8fedc5c225b8c8_1599037920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2

ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2
ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de1e10b593929109ca5140d3957d02792df19f0b_1612719923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت و چشم کد 02

ماساژور صورت و چشم کد 02
ماساژور صورت و چشم کد 02

٪

۸۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120113071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29
ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

٪

۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112162024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114

کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114
کمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114

۱۵٪

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲,۶۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل هند

ماساژور تن زیب مدل هند
ماساژور تن زیب مدل هند

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4329075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا بیورر مدل FB30

ماساژور پا بیورر مدل FB30
ماساژور پا بیورر مدل FB30

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120518327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا کد BU11

ماساژور کف پا کد BU11
ماساژور کف پا کد BU11

٪

۱۶۹,۶۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119763875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی
ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

٪

۶۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121718001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501
ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3719c161f8d006ad1c18c82397bd19a91f171f6e_1612617604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی گردن مدل HX-5880

ماساژور برقی گردن مدل HX-5880
ماساژور برقی گردن مدل HX-5880

۱۴٪

۴۳۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱۴٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3217d3274e17df25635176c340f469dbe52a0e7c_1615044256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING

ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING
ماساژور برقی سولاکس مدل DOUBLE HEADS HEATING

۷٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

۹۷۶,۰۰۰ تومان

۷٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e900978c200d67d97a65c19ee91a818334225d79_1619002802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA

ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA
ماساژور برقی میوتو ایتالیا مدل DELIZIA

٪

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121882886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی صورت کد T2513

ماساژور دستی صورت کد T2513
ماساژور دستی صورت کد T2513

٪

۹۹,۰۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2450799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112479081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل S03

ماساژور دستی مدل S03
ماساژور دستی مدل S03

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121004886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym
ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121695027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل 22

ماساژور برقی مدل 22
ماساژور برقی مدل 22

٪

۶۷۲,۱۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120669119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110

ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110
ماساژور برقی داینا تراینر مدل D-110

۴۶٪

۴۴۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۴۶٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۴۴۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۴۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4108406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل TMAK-06

ماساژور برقی مدل TMAK-06
ماساژور برقی مدل TMAK-06

٪

۹۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2761244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر AEP مدل Head

ماساژور سر AEP مدل Head
ماساژور سر AEP مدل Head

٪

۴۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a2280b0c5ec5c85782701df67cec75b6ba6b6dc_1605935324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830
ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

۴۰٪

۸۲۹,۰۰۰

۴۹۷,۴۰۰ تومان

۴۰٪

۸۲۹,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۸۲۹,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۸۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114454126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل MR230

ماساژور دستی مدل MR230
ماساژور دستی مدل MR230

٪

۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4329109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل Astral

ماساژور تن زیب مدل Astral
ماساژور تن زیب مدل Astral

٪

۱۷,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0
ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0bbb3bfc4419dd7b5e0425e2a0c9c11117183013_1597595166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی صندلی ماساژور مدل MC-3H

پشتی صندلی ماساژور مدل MC-3H
پشتی صندلی ماساژور مدل MC-3H

٪

۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ec5989c074035cc26de3876f610c34e5fc4f921_1597645403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل H4

ماساژور برقی مدل H4
ماساژور برقی مدل H4

٪

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120931944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر آی رست مدل SL-C70

ماساژور سر آی رست مدل SL-C70
ماساژور سر آی رست مدل SL-C70

٪

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3829068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.75

٪

۶۰,۲۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن