ماسک و مراقبت مو

ماسک مو چیست؟

داشتن موهای سالم و درخشان نیاز به رسیدگی و مراقبت دارد. یکی از گزینه‌های تقویت و محافظت از مو استفاده از ماسک مو است. اگر موی خشکی دارید یا موهای شما آسیب دیده و یا نیاز است که موهای خود را تقویت کنید، ماسک مو می‌تواند به شما در برطرف کردن مشکلات گفته شده بسیار کمک کند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4d3e6c81753eb411f1e8a3f65a605ee39ca9d94_1611405159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر

۲۷٪

۷۴,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/957174.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر

٪

۲۹۵,۰۰۰

۲۲۵,۳۰۰ تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1602879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۷۹,۸۰۰

۱۱۴,۰۰۰ تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a518c2ffb259dca7545e19e5246eb90acaab872c_1598089332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر
کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118967789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر
سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر

٪

۱۱۰,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1948203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر
سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر

٪

۲۹۵,۰۰۰

۲۲۰,۱۰۰ تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2328601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر
سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر

٪

۹۳,۰۰۰

۶۹,۱۰۰ تومان

٪

۹۳,۰۰۰

تومان

٪

۹۳,۰۰۰

تومان

٪

۹۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af1c43ea43d1d9f0e3770aac6d3b86984804fb9d_1611405080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۷,۰۰۰

۵۶,۶۶۰ تومان

٪

۶۷,۰۰۰

تومان

٪

۶۷,۰۰۰

تومان

٪

۶۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b93842754bbbeef3f7da032c1a7d0132568ec81e_1632567812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر
ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۷,۱۰۰

۳۹,۸۰۰ تومان

٪

۴۷,۱۰۰

تومان

٪

۴۷,۱۰۰

تومان

٪

۴۷,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2754980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر

کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر
کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر

٪

۱۸۷,۸۰۰

۱۱۵,۰۰۰ تومان

٪

۱۸۷,۸۰۰

تومان

٪

۱۸۷,۸۰۰

تومان

٪

۱۸۷,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111261962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

۷۰,۳۱۰ تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b14eeef519cf4e2788ef4f8f1eae0df6c0c80efa_1600951783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر

٪

۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2787212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر

اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر
اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر

٪

۱۳۹,۸۰۰

۸۹,۹۰۰ تومان

٪

۱۳۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۳۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۳۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112404453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

٪

۶۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9146b2b250472c6fa5c449475970eb768a6080f_1595336755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر

سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر
سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر

٪

۱۱۷,۶۰۰

۹۹,۳۸۰ تومان

٪

۱۱۷,۶۰۰

تومان

٪

۱۱۷,۶۰۰

تومان

٪

۱۱۷,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113347605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر

سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر
سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر

۳۰٪

۱۰۰,۰۰۰

۶۹,۹۰۰ تومان

۳۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3628e7975d73c3247e608758dce791e673eb7f76_1609682188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر

٪

۶۱,۳۰۰

۵۱,۸۰۰ تومان

٪

۶۱,۳۰۰

تومان

٪

۶۱,۳۰۰

تومان

٪

۶۱,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/514734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس

ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس
ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس

٪

۸۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ef90578942edde834543ffe628946c3495b45da_1632568029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر

ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر
ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر

۲۵٪

۵۲,۴۰۰

۳۹,۳۰۰ تومان

۲۵٪

۵۲,۴۰۰

تومان

۲۵٪

۵۲,۴۰۰

تومان

۲۵٪

۵۲,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2096527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۷۹,۸۰۰

۱۲۰,۸۰۰ تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e03eb058f3a9e3429aa1302ea67b488d6bb732db_1621054386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر

۲۵٪

۶۱,۳۰۰

۴۶,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۶۱,۳۰۰

تومان

۲۵٪

۶۱,۳۰۰

تومان

۲۵٪

۶۱,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118970155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر

ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر
ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر

٪

۷۶,۸۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112714226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر

۶٪

۲۱۲,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۶٪

۲۱۲,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۱۲,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۱۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2449022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر

٪

۸۱,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ec6786045334a161d530b19a29c7249399a44980_1608972282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر

۱۵٪

۷۹,۰۰۰

۶۷,۱۵۰ تومان

۱۵٪

۷۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۹,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۷۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1544342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر

٪

۲۹۵,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1016489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۷۹,۸۰۰

۹۶,۵۶۰ تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تومان

٪

۱۷۹,۸۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e529ad6739ba681ac2cae932108e41063ce4485_1606122179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر

تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر
تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111643924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر

ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر
ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر

٪

۶۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116872650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر

ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر
ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر

٪

۸۳,۹۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118936684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر

سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر
سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر

٪

۱۰۸,۹۰۰

۶۹,۱۱۰ تومان

٪

۱۰۸,۹۰۰

تومان

٪

۱۰۸,۹۰۰

تومان

٪

۱۰۸,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110809457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر

سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر
سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر

٪

۱۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121880207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر

روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر
روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰ تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5d20e4711b16cae3b0447dc2e44478f26dd837e_1609224729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر

٪

۷۹,۰۰۰

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

۷۹,۰۰۰

تومان

٪

۷۹,۰۰۰

تومان

٪

۷۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا

تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا
تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا

٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰ تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1529169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر

٪

۸۸,۵۰۰

۳۴,۵۰۰ تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f589ff947581eeb02a85d9a356d22ca05e19ef6_1636982109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر

ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر
ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر

۲۵٪

۴۵,۱۰۰

۳۳,۸۰۰ تومان

۲۵٪

۴۵,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۴۵,۱۰۰

تومان

۲۵٪

۴۵,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113363229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر

ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر
ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر

٪

۵۹,۴۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2279982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر
سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر

٪

۱۶۸,۰۰۰

۱۲۱,۷۰۰ تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰

تومان

٪

۱۶۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110792896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر

اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر
اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2765537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر

سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر
سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر

٪

۳۱۸,۶۰۰

۱۹۱,۱۶۰ تومان

٪

۳۱۸,۶۰۰

تومان

٪

۳۱۸,۶۰۰

تومان

٪

۳۱۸,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121071474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر

٪

۸۷,۵۰۰

۷۴,۱۰۰ تومان

٪

۸۷,۵۰۰

تومان

٪

۸۷,۵۰۰

تومان

٪

۸۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/388584.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر

تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر
تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر

٪

۸۵,۰۰۰

۶۸,۹۰۰ تومان

٪

۸۵,۰۰۰

تومان

٪

۸۵,۰۰۰

تومان

٪

۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b30a0838b15ae25f6d49a54733f46be60d6e8b6_1636982091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر

ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر
ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۷,۰۰۰

۳۹,۰۰۰ تومان

٪

۴۷,۰۰۰

تومان

٪

۴۷,۰۰۰

تومان

٪

۴۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112573778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۲,۵۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111260845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Magical حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Magical حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Magical حجم 200 میلی لیتر

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

۷۰,۳۱۰ تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۸۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114506076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر

٪

۸۶,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2749922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر
سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر

اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر
اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر

٪

۵۵,۱۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110476486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر

ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر
ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر

٪

۶۳,۸۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/893fbe266bab7ff77c244bcc67434b188d487ff8_1606290472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر

تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر
تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر

٪

۹۵,۰۰۰

۷۱,۰۰۰ تومان

٪

۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111986904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل 012 حجم 7 میلی لیتر به همراه سرم احیا کننده ابرو مدل vitalize حجم 10 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل 012 حجم 7 میلی لیتر به همراه سرم احیا کننده ابرو مدل vitalize حجم 10 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل 012 حجم 7 میلی لیتر به همراه سرم احیا کننده ابرو مدل vitalize حجم 10 میلی لیتر

٪

۴۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119266467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eddcf29efdb4e73dceaaf91ee7fa47cce5826700_1614332758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو تونی پرفکت مدل Deep Moisturizing حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو تونی پرفکت مدل Deep Moisturizing حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو تونی پرفکت مدل Deep Moisturizing حجم 250 میلی لیتر

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2385904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر

٪

۸۸,۵۰۰

۴۳,۵۰۰ تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تومان

٪

۸۸,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121113845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر

۳۵٪

۷۹,۷۰۰

۵۲,۰۰۰ تومان

۳۵٪

۷۹,۷۰۰

تومان

۳۵٪

۷۹,۷۰۰

تومان

۳۵٪

۷۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bd52933c76f2817ce7cf782959944d291aa9d59c_1611419131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5170867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر

٪

۶۷,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115439226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/487a9b09843281ffc17ff6180c0a11a9e823930f_1609666512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر
روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

۴۰٪

۷۸,۰۰۰

۴۶,۵۰۰ تومان

۴۰٪

۷۸,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۷۸,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۷۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/435326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114928454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر

۱۹٪

۹۵,۰۰۰

۷۷,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۹۵,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121063505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر

٪

۸۹,۵۰۰

۷۵,۸۰۰ تومان

٪

۸۹,۵۰۰

تومان

٪

۸۹,۵۰۰

تومان

٪

۸۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1339626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر

ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر
ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر

٪

۵۶,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2677008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر

٪

۶۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2832930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر

کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر
کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110230209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر

روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر
روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113154859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر
محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

٪

۳۰,۰۰۰

۱۶,۷۰۰ تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59234fdb450dc97177c2a4a23d94dff09c1c56bd_1598779256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر

روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر
روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118959514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر

ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر
ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر

۳۶٪

۱۰۰,۰۰۰

۶۴,۱۹۰ تومان

۳۶٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۳۶٪

۱۰۰,۰۰۰

تومان

۳۶٪

۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56dfb5113207b77c645dae8b5ee3f893195fae02_1609140826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن آرگان بیوبلاس مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

روغن آرگان بیوبلاس مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر
روغن آرگان بیوبلاس مدل Herbal حجم 100 میلی لیتر

٪

۱۱۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a0c1dfff3cadb7cc1d395d1e206694dcdbfba95_1603816675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر

٪

۱۶۵,۹۰۰

۱۰۶,۸۵۰ تومان

٪

۱۶۵,۹۰۰

تومان

٪

۱۶۵,۹۰۰

تومان

٪

۱۶۵,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120852230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر

۴۰٪

۸۷,۳۰۰

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۴۰٪

۸۷,۳۰۰

تومان

۴۰٪

۸۷,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2604864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

٪

۳۸,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1478307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر

کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر
کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4030084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر

روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر
روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر

٪

۱۰۳,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/284423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

٪

۵۲,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110645493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر

٪

۵۱,۶۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d0d754375f926a307e776448e782e028bc72249_1621345274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر
کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

۲۸٪

۵۷,۰۰۰

۴۰,۸۰۰ تومان

۲۸٪

۵۷,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۵۷,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۵۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3406669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر

اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر
اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر

۴۲٪

۱۴۹,۵۰۰

۸۶,۷۱۰ تومان

۴۲٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۴۲٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۴۲٪

۱۴۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121387570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر

ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر
ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر

٪

۴۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118048803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر

٪

۷۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2913931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر

ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر
ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر

٪

۷۳,۵۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

٪

۷۳,۵۰۰

تومان

٪

۷۳,۵۰۰

تومان

٪

۷۳,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120694880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

٪

۷۸,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3401459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر

اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر
اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر

۴۴٪

۱۴۹,۵۰۰

۸۳,۷۲۰ تومان

۴۴٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۴۴٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۴۴٪

۱۴۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1275381.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر

اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر
اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115112588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم

محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم
محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم

٪

۳۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰ تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117343961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل

ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل
ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1400173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر

سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر
سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر

٪

۱۳۷,۳۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

٪

۱۳۷,۳۰۰

تومان

٪

۱۳۷,۳۰۰

تومان

٪

۱۳۷,۳۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2986933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر

سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر
سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر

٪

۱۰۸,۹۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن