ماسک و مراقبت مو

ماسک مو چیست؟

داشتن موهای سالم و درخشان نیاز به رسیدگی و مراقبت دارد. یکی از گزینه‌های تقویت و محافظت از مو استفاده از ماسک مو است. اگر موی خشکی دارید یا موهای شما آسیب دیده و یا نیاز است که موهای خود را تقویت کنید، ماسک مو می‌تواند به شما در برطرف کردن مشکلات گفته شده بسیار کمک کند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4d3e6c81753eb411f1e8a3f65a605ee39ca9d94_1611405159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر

۲۰٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۷۴,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/957174.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر

۲۴٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1602879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو مغذی و تقویت کننده لافارر مدل All Types hair حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۴۷,۸۰۰

تومان

٪

۱۴۷,۸۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1136087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر

٪

۵۱,۱۰۰

تومان

٪

۵۱,۱۰۰

۳۷,۰۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a518c2ffb259dca7545e19e5246eb90acaab872c_1598089332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر
کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118967789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر
سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1948203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر
سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر

۲۳٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2328601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر
سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 60 میلی لیتر

۲۷٪

۷۲,۵۰۰

تومان

۲۷٪

۷۲,۵۰۰

۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af1c43ea43d1d9f0e3770aac6d3b86984804fb9d_1611405080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر

۲۴٪

۶۷,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۶۷,۰۰۰

۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af677e95d5faa2e1669a13204c58640da02f03ba_1607768758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن آرگان بیو هر مدل PRO.20 حجم 100 میلی لیتر

روغن آرگان بیو هر مدل PRO.20 حجم 100 میلی لیتر
روغن آرگان بیو هر مدل PRO.20 حجم 100 میلی لیتر

۷۰٪

۶۲۰,۰۰۰

تومان

۷۰٪

۶۲۰,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119115564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم ۱۵۰ میلی لیتر

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم ۱۵۰ میلی لیتر
ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم ۱۵۰ میلی لیتر

٪

۳۹,۳۰۰

تومان

٪

۳۹,۳۰۰

۲۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2754980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر

کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر
کرم ترمیم کننده مو لافارر حجم 250 میلی لیتر

۵۴٪

۱۵۷,۹۰۰

تومان

۵۴٪

۱۵۷,۹۰۰

۷۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111261962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو دوفاز فابریگاس مدل Argan Oil حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b14eeef519cf4e2788ef4f8f1eae0df6c0c80efa_1600951783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو آدرا مدل AO حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2787212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر

اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر
اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر مدل All type hair حجم 250 میلی لیتر

٪

۱۱۷,۸۰۰

تومان

٪

۱۱۷,۸۰۰

۶۰,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112404453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/353f9b313ea33b5023f926e04358d01354199d0d_1600158066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو فورمس مدل Hair Cream حجم 475 میلی لیتر

ماسک مو فورمس مدل Hair Cream حجم 475 میلی لیتر
ماسک مو فورمس مدل Hair Cream حجم 475 میلی لیتر

۵۲٪

۵۲,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۵۲,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9146b2b250472c6fa5c449475970eb768a6080f_1595336755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر

سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر
سرم مو آرگان نئودرم کد 01 حجم 100 میلی لیتر

٪

۹۸,۰۰۰

تومان

٪

۹۸,۰۰۰

۶۶,۵۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/490051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی تقویت کننده لورآل Elseve مدل Arginine Resist حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی تقویت کننده لورآل Elseve مدل Arginine Resist حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی تقویت کننده لورآل Elseve مدل Arginine Resist حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113347605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر

سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر
سرم نرم کننده مو سینره مدل Anti Freeze حجم 100 میلی لیتر

٪

۷۸,۰۰۰

تومان

٪

۷۸,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3628e7975d73c3247e608758dce791e673eb7f76_1609682188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی احیا کننده شون مدل Fruity حجم 300 میلی لیتر

٪

۵۱,۱۰۰

تومان

٪

۵۱,۱۰۰

۳۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/514734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس

ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس
ژل حالت دهنده ابرو و مژه اسنس

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/290497.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر

ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر
ماسک کراتینه موی سر مای حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۳,۷۰۰

تومان

٪

۴۳,۷۰۰

۳۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2096527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو ترمیم کننده لافارر مدل Colored and Damaged حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۴۷,۸۰۰

تومان

٪

۱۴۷,۸۰۰

۶۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e03eb058f3a9e3429aa1302ea67b488d6bb732db_1621054386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی آبرسان شون مدل Avocado حجم 300 میلی لیتر

٪

۵۱,۱۰۰

تومان

٪

۵۱,۱۰۰

۳۷,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118970155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر

ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر
ماسک مو بیول مدل Wheat Germ Extract حجم 800 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112714226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو کراتینه آگرادو حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2449022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو 2 فاز حاوی روغن آرگان آدرا مدل ARGAN OIL حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ec6786045334a161d530b19a29c7249399a44980_1608972282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل GOLDEN ARGAN حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1544342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Lotion حجم 7 میلی لیتر

۲۵٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1016489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو لافارر مدل Dry hair حجم 200 میلی لیتر

۴۷٪

۱۴۷,۸۰۰

تومان

۴۷٪

۱۴۷,۸۰۰

۷۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1446433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم
کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم

٪

۶۹,۵۰۰

تومان

٪

۶۹,۵۰۰

۵۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e529ad6739ba681ac2cae932108e41063ce4485_1606122179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر

تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر
تونیک مو سریتا مدل مینوتا حجم 50 میلی لیتر

٪

۲۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰

۱۴۲,۰۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111643924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر

ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر
ماسک موی بیول مدل Pomegranate حجم 800 میلی لیتر

٪

۶۱,۴۰۰

تومان

٪

۶۱,۴۰۰

۶۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f9fbbd7ddc38ee26858f7827c5e13bf6cdac992_1598085276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل ویتالیز وزن 20 گرم

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل ویتالیز وزن 20 گرم
کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل ویتالیز وزن 20 گرم

۲۶٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۶٪

۶۹,۵۰۰

۵۱,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116872650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر

ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر
ماسک مو پنتن مدل SUPERFOOD مقدار 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118936684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر

سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر
سرم مو کریستال کد 170 حجم 125 میلی لیتر

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110809457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر

سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر
سرم موی روغن کراتین پنتن سری Pro-V حجم 100 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112881880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو گلیس مدل احیا کننده کد 121 حجم 300 میلی لیتر

ماسک مو گلیس مدل احیا کننده کد 121 حجم 300 میلی لیتر
ماسک مو گلیس مدل احیا کننده کد 121 حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۴۱,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121880207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر

روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر
روغن نارگیل آرمان مدل Pure Oil حجم 60 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5d20e4711b16cae3b0447dc2e44478f26dd837e_1609224729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل Keratin حجم 200 میلی لیتر

۵٪

۷۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۹,۰۰۰

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا

تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا
تونیک ضد ریزش پرومین 60 میل سریتا

٪

۹۹,۵۰۰

تومان

٪

۹۹,۵۰۰

۷۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1529169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز کریستال مدل Argan Oil حجم 250 میلی لیتر

٪

۵۷,۴۰۰

تومان

٪

۵۷,۴۰۰

۳۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/296581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر

ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر
ماسک موی شون با عصاره آووکادو حجم 150 میلی لیتر

٪

۳۷,۶۰۰

تومان

٪

۳۷,۶۰۰

۲۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113363229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر

ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر
ژل تقویت کننده مژه و ابرو گلدن رز مدل MV01 حجم 11 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2279982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر

سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر
سرم کراتین مو سریتا مدل Karatin حجم 120 میلی لیتر

٪

۱۲۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۲۸,۵۰۰

۹۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110792896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر

اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر
اسپری نرم کننده مو بیول مدل 10in1 حجم 400 میلی لیتر

٪

۶۲,۱۰۰

تومان

٪

۶۲,۱۰۰

۵۹,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2765537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر

سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر
سرم مو لافارر مدل Anti-Frizz حجم 100 میلی لیتر

۵۶٪

۳۳۵,۹۰۰

تومان

۵۶٪

۳۳۵,۹۰۰

۱۴۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121071474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو کامان مدل Amino Min Biotin + zinc حجم 400 میلی لیتر

۲۲٪

۸۷,۵۰۰

تومان

۲۲٪

۸۷,۵۰۰

۶۸,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/388584.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر

تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر
تونیک تقویت موی سر سریتا مدل Herbal حجم 60 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111787915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر

ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر
ماسک موی شون با عصاره جینسینگ و کراتین حجم 150 میلی لیتر

٪

۳۹,۲۰۰

تومان

٪

۳۹,۲۰۰

۳۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112573778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Cocoa حجم 400 میلی لیتر

٪

۵۱,۵۰۰

تومان

٪

۵۱,۵۰۰

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26b3a34fee9ad0370adaedb0cf0866a767c1287d_1606428425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ترمیم کننده موی فابریگاس مدل Argan مجموعه 5 عددی

مجموعه ترمیم کننده موی فابریگاس مدل Argan مجموعه 5 عددی
مجموعه ترمیم کننده موی فابریگاس مدل Argan مجموعه 5 عددی

۴۱٪

۳۶۲,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۳۶۲,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4420ae852799bd6db39edb954e9fb1f1fa28a319_1594021725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نرم کننده و ترمیم کننده بسیار قوی شون حجم 400 میلی لیتر

نرم کننده و ترمیم کننده بسیار قوی شون حجم 400 میلی لیتر
نرم کننده و ترمیم کننده بسیار قوی شون حجم 400 میلی لیتر

۴۳٪

۳۲,۷۰۰

تومان

۴۳٪

۳۲,۷۰۰

۱۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114506076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2749922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر
سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 450 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1552816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مغذی مخصوص موخوره گلیس سری Hair Repair مدل Oil Nutritive حجم 50 میلی لیتر

روغن مغذی مخصوص موخوره گلیس سری Hair Repair مدل Oil Nutritive حجم 50 میلی لیتر
روغن مغذی مخصوص موخوره گلیس سری Hair Repair مدل Oil Nutritive حجم 50 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر

اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر
اسپری دو فاز مو آدرا مدل کراتینه حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۳۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110476486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر

ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر
ماسک مو کراتینه دنی وان مدل sensient حجم 750 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/893fbe266bab7ff77c244bcc67434b188d487ff8_1606290472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر

تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر
تونیک مو سریتا مدل T2 حجم 60 میلی لیتر

٪

۶۵,۰۰۰

تومان

٪

۶۵,۰۰۰

۶۰,۱۷۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111466128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مو گلیس مدل Oil-Elixir حجم 75 میلی لیتر

روغن مو گلیس مدل Oil-Elixir حجم 75 میلی لیتر
روغن مو گلیس مدل Oil-Elixir حجم 75 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۸,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119266467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Coffee حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2420138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تونیک ضد ریزش لافارر مدل oily Hair حجم 60 میلی لیتر

تونیک ضد ریزش لافارر مدل oily Hair حجم 60 میلی لیتر
تونیک ضد ریزش لافارر مدل oily Hair حجم 60 میلی لیتر

۴۱٪

۸۴,۹۰۰

تومان

۴۱٪

۸۴,۹۰۰

۴۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2385904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز کریستال مدل Hydrolyzed Keratin حجم 250 میلی لیتر

۳۷٪

۵۷,۴۰۰

تومان

۳۷٪

۵۷,۴۰۰

۳۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121113845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو دیترون مدل pomegranate حجم 500 میلی لیتر

۳۱٪

۷۳,۱۰۰

تومان

۳۱٪

۷۳,۱۰۰

۵۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bd52933c76f2817ce7cf782959944d291aa9d59c_1611419131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل بستنی قهوه حجم 400 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/342914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم تقویت‌کننده و ضد ریزش مژه سینره حجم 4 میلی لیتر

سرم تقویت‌کننده و ضد ریزش مژه سینره حجم 4 میلی لیتر
سرم تقویت‌کننده و ضد ریزش مژه سینره حجم 4 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5170867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو دو فاز آدرا مدل Arganic حجم 200 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115439226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو آی ان جی مدل کراتین حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/487a9b09843281ffc17ff6180c0a11a9e823930f_1609666512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر
روغن تقویت کننده ریش گراندو مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

۵۰٪

۷۸,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۷۸,۰۰۰

۳۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/435326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی ترمیم کننده لورآل Elseve مدل Total Repair 5حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۳۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114928454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو پروکسا مدل کراتین حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110139268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوفاز سیفلند مدل Hydrolyzed Keratin حجم ۲۰۰ میلی لیتر

سرم مو دوفاز سیفلند مدل Hydrolyzed Keratin حجم ۲۰۰ میلی لیتر
سرم مو دوفاز سیفلند مدل Hydrolyzed Keratin حجم ۲۰۰ میلی لیتر

۵۲٪

۶۲,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۶۲,۰۰۰

۲۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121063505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو کامان مدل Amino Keratin حجم 400 میلی لیتر

۲۲٪

۸۹,۵۰۰

تومان

۲۲٪

۸۹,۵۰۰

۶۹,۸۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1339626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر

ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر
ماسک مو گیاهی کالیون مدل هلو حجم 750 میلی لیتر

۱۷٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۵۵,۰۰۰

۴۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2677008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دوفاز مارال مدل بنفش حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2832930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر

کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر
کرم تقویت کننده مو برکلی مدل آکوآ 475 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110230209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر

روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر
روغن آرگان دکسی مدل Morocco حجم 50 میلی لیتر

۸٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2912888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو با آبکشی ویتامینه فابریگاس مدل Argan حجم 250 میلی لیتر

ماسک مو با آبکشی ویتامینه فابریگاس مدل Argan حجم 250 میلی لیتر
ماسک مو با آبکشی ویتامینه فابریگاس مدل Argan حجم 250 میلی لیتر

۴۴٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۷۴,۰۰۰

۴۱,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113154859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر
محلول تقویت مو باریج اسانس مدل Rosemary حجم 30 میلی لیتر

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59234fdb450dc97177c2a4a23d94dff09c1c56bd_1598779256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر

روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر
روغن مو و بدن نوشاد مدل نارگیل حجم 37 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110139266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوفاز سیفلند مدل Anti Frizz حجم ۲۰۰ میلی لیتر

سرم مو دوفاز سیفلند مدل Anti Frizz حجم ۲۰۰ میلی لیتر
سرم مو دوفاز سیفلند مدل Anti Frizz حجم ۲۰۰ میلی لیتر

۴۱٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۵۹,۰۰۰

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118959514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر

ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر
ماسک مغذی موی سر واتیکا مدل Revitalizing Egg حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/421627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم کریستال بیول سری Biol Care حجم 80 میلی لیتر

سرم کریستال بیول سری Biol Care حجم 80 میلی لیتر
سرم کریستال بیول سری Biol Care حجم 80 میلی لیتر

٪

۶۹,۶۰۰

تومان

٪

۶۹,۶۰۰

۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a0c1dfff3cadb7cc1d395d1e206694dcdbfba95_1603816675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مو لامینین مدل ماینوکسیدیل و کافئین حجم 75 میلی لیتر

٪

۹۸,۸۰۰

تومان

٪

۹۸,۸۰۰

۸۷,۹۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120852230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو دیترون مدل Argan oil حجم 500 میلی لیتر

٪

۷۴,۳۰۰

تومان

٪

۷۴,۳۰۰

۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1478307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر

کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر
کرم مو حاوی روغن آرگان و کراتین ویکو حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4030084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر

روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر
روغن مو آرگان بل جاردین حجم 100 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/284423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر
ماسک موی فولیکا مناسب موهای خشک و آسیب دیده حجم 100 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۸,۱۸۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110645493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو بیول سری Vitality مدل Almonds and mint حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114711402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

کرم مو پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر
کرم مو پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d0d754375f926a307e776448e782e028bc72249_1621345274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر
کرم ترمیم کننده مو سینره حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۸,۰۰۰

تومان

٪

۴۸,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3406669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر

اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر
اسپری دو فاز فرش فیل مدل آبرسان و نرم کننده کراتینه حجم 450 میلی لیتر

۵۳٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۵۳٪

۱۴۹,۵۰۰

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121387570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر

ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر
ژل تقویت کننده مژه و ابرو مینی استار مدل MZ03 حجم 12 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118048803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو پرو ویکات مدل آرگان کد 102 حجم 500 میلی لیتر

۲۹٪

۹۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۹۹,۵۰۰

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2913931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر

ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر
ژل تقویت کننده ابرو سروینا مدل Eyebrow Regenerator حجم 15 میلی لیتر

٪

۴۷,۵۰۰

تومان

٪

۴۷,۵۰۰

۳۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120694880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دوماسی مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۵۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3485575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دو فاز ترمیم کننده یانسی مدل مغذی موهای آسیب دیده حجم 500 میلی لیتر

اسپری دو فاز ترمیم کننده یانسی مدل مغذی موهای آسیب دیده حجم 500 میلی لیتر
اسپری دو فاز ترمیم کننده یانسی مدل مغذی موهای آسیب دیده حجم 500 میلی لیتر

۲۰٪

۳۴۳,۸۵۰

تومان

۲۰٪

۳۴۳,۸۵۰

۲۷۵,۰۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3401459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر

اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر
اسپری احیا کننده دو فاز فرش فیل مدل حجم دهنده و آبرسان حجم 400 میلی لیتر

۵۳٪

۱۴۹,۵۰۰

تومان

۵۳٪

۱۴۹,۵۰۰

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5173583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی بیتروی مدل Argan Therapy حجم 400 میلی لیتر

ماسک موی بیتروی مدل Argan Therapy حجم 400 میلی لیتر
ماسک موی بیتروی مدل Argan Therapy حجم 400 میلی لیتر

٪

۸۳,۶۰۰

تومان

٪

۸۳,۶۰۰

۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1275381.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر

اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر
اسپری دوفاز بیول مدل Revitalize Active حجم 450 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۳,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115112588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم

محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم
محلول تقویت کننده مو و ابرو فردین آذر مدل قزل گون وحشی وزن 120 گرم

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۲۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117343961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل

ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل
ماسک موی با آبکشی مارال حاوی روغن آرگان 250 میل

٪

۲۹,۱۰۰

تومان

٪

۲۹,۱۰۰

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1400173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر

سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر
سرم موی کریستال حجم 120 میلی لیتر

٪

۸۸,۰۰۰

تومان

٪

۸۸,۰۰۰

۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2986933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر

سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر
سرم مو مارال مدل روغن آرگان حجم 100 میلی لیتر

۱۰٪

۹۹,۳۰۰

تومان

۱۰٪

۹۹,۳۰۰

۸۹,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن