ماشین اصلاح سر

ماشین اصلاح سر

خرید ماشین اصلاح سر

گاهی اوقات پیش می­آمد که خیلی از اشخاص به جای رفتن به آرایشگاه و سلمانی، ترجیح می‌دادند که موهای خودشان را خودشان اصلاح کنند. اگر این اوقات همراه با وجود یک ویروس مهلک در جامعه نیز شود، داشتن یک ماشین اصلاح سر در منازل ضروری­تر از قبل احساس می­شود کما اینکه مدل‌های جدید ماشین‌های اصلاح این امکان را به شما می‌دهند که در منزل به راحتی موهای خود را از کوتاه و آراسته کنید. 

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a280b2c26b6b260b37c3d5606ae0bb1a98e2030_1606306729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0050-1400

٪

تومان

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d294d4eac525bec1a85abc1fdbdb0fbfc8322c0_1603005872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل 0291-1400

٪

تومان

٪

۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2093295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805
ماشین اصلاح جیمی مدل GM-805

٪

تومان

٪

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed55fd5d3e0ecbc88e624a3d4df49e26eb21b9cc_1602674255.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1986+PG

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1986+PG
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1986+PG

٪

تومان

٪

۶۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/324048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400

٪

تومان

٪

۳۹۲,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5154275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری

ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری
ماشین اصلاح سروصورت دینگ لینگ مدلRF-699سه باطری

۱۴٪

۴۶۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۴۶۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113555335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030

ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030
ماشین اصلاح موی صورت وی جی آر مدل V-030

٪

تومان

٪

۱۸۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bfd9b5b453ebbeac88839c77dc0c9facb26ba3f_1606744358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1990

٪

تومان

٪

۴۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1049813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر
قطعات یدک ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

٪

تومان

٪

۱۴,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1487740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 0269-1400

٪

تومان

٪

۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113801055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822
ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9822

۸٪

۷۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۷۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81a8dae29eb4a0d8a48cef6e192b3d032404c7b7_1593882838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-140

٪

تومان

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3003684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S

قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S
قیچی اصلاح مو مدل .P.A.S

٪

تومان

٪

۳۹,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fbb106fc76a6d0f93a2f51fbb5246b7f153a1e72_1595504537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-134

۲۸٪

۹۵۰,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۹۵۰,۰۰۰

۶۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b9bc1735ad5917c91405831cd969bdb1e685473_1600251489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-090

٪

تومان

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4bf70a201298bcbfe2a72620e11fddf7572eccb_1599064256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

٪

تومان

٪

۳۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2372476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل
ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر غیر اصل

٪

تومان

٪

۵,۲۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2830939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818

ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818
ماشین اصلاح سر و صورت مردانه پرو موزر مدل MZ-9818

٪

تومان

٪

۵۲۴,۹۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110515196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 2IN1 Primat

۱۰٪

۶,۴۷۳,۵۰۰

تومان

۱۰٪

۶,۴۷۳,۵۰۰

۵,۸۴۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5debc89f68595c1c6a402216ed9ae18d6d13ee90_1602404658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1995

٪

تومان

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3481522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5018

٪

تومان

٪

۲۰۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b18442e02ee8083f6c77f18ea6962645736d1844_1607767112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن فیلیپس مدل HC3100/15

٪

تومان

٪

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9eee7ae07d136c375f419c26d79bf9584406db2_1604318585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-070

٪

تومان

٪

۲۲۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3678630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-5021

٪

تومان

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8e06dd6a0f4d9b41b810977aebb937b6b2aa801_1598875177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن وی جی ار مدل V-056

٪

تومان

٪

۴۰۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2753263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016

ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016
ست شانه 8 عددی ماشین اصلاح موزر کد 0016

٪

تومان

٪

۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a0154df8c9c8ceda113296958791a22580ccdea_1605902740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1984PG

۹٪

۷۱۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۷۱۵,۰۰۰

۶۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121351094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل VGR V-139

٪

تومان

٪

۶۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2739828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1

ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1
ست اصلاح مردانه سان مدل 8-1

٪

تومان

٪

۹۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5318084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat
ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 1230 Primat

٪

تومان

٪

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2607797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Classic Edition

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Classic Edition
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Classic Edition

٪

تومان

٪

۱,۹۵۵,۹۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3146849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

تومان

٪

۳۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114983744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856
ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل 8856

٪

تومان

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2527174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008

ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008
ماشین اصلاح سر و صورت جیمی مدل GM-6008

۱۸٪

۳۳۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۳۳۰,۰۰۰

۲۷۰,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119404746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل 1400 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۲۳,۰۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5de472ba8ab9b8ea5ae67000c008701271281922_1607348759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919

ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919
ماشین اصلاح موی سر و صورت مک استایلر مدل MC-1919

۳۴٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲,۹۵۰,۰۰۰

۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5096765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

۱۶٪

۳۷۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳۷۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2926609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058

ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058
ماشین اصلاح سر و صورت مک استایلر مدل MC-058

۱۵٪

۸۲۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸۲۰,۰۰۰

۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116151326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر آی جیمی مدل GM-805

ماشین اصلاح موی سر آی جیمی مدل GM-805
ماشین اصلاح موی سر آی جیمی مدل GM-805

٪

تومان

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/134553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1

ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1
ست ماشین اصلاح سر و صورت و موزن فیلیپس QG3040 کیت 5 در 1

٪

تومان

٪

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3085e4597571939928f0d668153ff6cf3091de39_1612641070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-057

٪

تومان

٪

۴۰۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3481958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-236

٪

تومان

٪

۲۸۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1297106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر
ست شانه 6 عددی ماشین اصلاح مناسب برای ماشین اصلاح موزر

٪

تومان

٪

۴,۴۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4cad558756614c90c5513b536c93c308d0531b7_1610651897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل 117

۳۴٪

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۸۰۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f389b7777c74ee7394d5241ee73d8e5426bec7f4_1611580630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل moser 1400 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۱۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119694652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1987

۱۴٪

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۸۰۰,۰۰۰

۶۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63d87aa80d4768b9db4558b18c0484abb97ec423_1599475948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-2010

۱۳٪

۵۹۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۵۹۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121427744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دی اس پی مدل 90024

ماشین اصلاح موی سر و صورت دی اس پی مدل 90024
ماشین اصلاح موی سر و صورت دی اس پی مدل 90024

٪

تومان

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f978c5c8d16670808aa6bb7be4535713fa49d5c_1595661780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15

ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15
ماشین اصلاح موی سر و صورت فیلیپس مدل HC3520/15

٪

تومان

٪

۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4927388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500

ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500
ماشین اصلاح سر و صورت روزیا مدل HQ5500

٪

تومان

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115109943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle

ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle
ماشین اصلاح موی سر و صورت اندیس مدل EasyStyle

٪

تومان

٪

۸۰۲,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117244424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

تومان

٪

۳۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b933c52799f8a749e33402b1c26ed99afa7b194_1593969630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008

ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008
ماشین اصلاح موی سر و صورت ای جیمی مدل GM-6008

۱۵٪

۳۱۶,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۳۱۶,۰۰۰

۲۶۸,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1027330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792

ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792
ماشین اصلاح جیمی مدل GM-792

٪

تومان

٪

۲۰۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5107892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808

ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808
ماشین اصلاح موی سر ترایو مدل 2- 808

٪

تومان

٪

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4428377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی

شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی
شانه ماشین اصلاح موزر مدل M1400 مجموعه 9 عددی

٪

تومان

٪

۱۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb7fd6e984956a9d8c17350ff4ae8a99db6df073_1605906095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-9160

۷٪

۷۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۷۰۰,۰۰۰

۶۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1f2e8370c894a43a1571763c37a357459b6ef70_1604367373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227

ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227
ماشین اصلاح موی سر ، صورت و بدن پروجیمی مدل GM-6227

٪

تومان

٪

۲۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119621774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1929

۱۲٪

۶۵۵,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۶۵۵,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/968884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600

تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600
تیغ ماشین اصلاح موزر مدل KM 1401-7600

٪

تومان

٪

۷۶,۵۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4951223085317c501c33e780d4c599ae3b3a3ac8_1612125611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 5STAR DETAILER غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 5STAR DETAILER غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر و صورت مدل 5STAR DETAILER غیر اصل

٪

تومان

٪

۶۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120153803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

تومان

٪

۴۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f04fbda7c14f566c56b8445a1ee85658aa2dcb9c_1605349828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل km-127

۳۰٪

۶۴۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۶۴۰,۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122057435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل

ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل
ماشین اصلاح موی سر و صورت ان شن مدل کیمویل

۲۷٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۳۵۰,۰۰۰

۲۵۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3446174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پک قطعات یدکی موزر باران کد M2

پک قطعات یدکی موزر باران کد M2
پک قطعات یدکی موزر باران کد M2

٪

تومان

٪

۱۴,۵۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121218458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149

ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149
ماشین اصلاح موی سر جیمی مدل GM 6149

٪

تومان

٪

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880

ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880
ماشین اصلاح سر و صورت رمینگتون مدل HC5880

٪

تومان

٪

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121219911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-721

۲۳٪

۱۳۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱۳۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ce4bc3e834e4e4df4752cf34ad151a8ef8fee65_1612362291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل

ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل
ماشین اصلاح موی سر مدل Magic Clip 8148 غیر اصل

٪

تومان

٪

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121135096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-032

٪

تومان

٪

۶۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111370083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر اندیس مدل US Pro

ماشین اصلاح موی سر اندیس مدل US Pro
ماشین اصلاح موی سر اندیس مدل US Pro

٪

تومان

٪

۲,۰۳۱,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4346566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-689

ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-689
ماشین اصلاح سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-689

٪

تومان

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73980de0a4df7ef3c3b9f43a1bd3ca3b1169c12c_1609589612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845

ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845
ماشین اصلاح موی سر و صورت آی جیمی مدل GM-845

٪

تومان

٪

۲۸۰,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d661a79b06bddc5f63e2e46f4ea19bbe2b9e092b_1608556770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت فکر مدل Stubby

ماشین اصلاح موی سر و صورت فکر مدل Stubby
ماشین اصلاح موی سر و صورت فکر مدل Stubby

٪

تومان

٪

۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e53fedf652c7ca079001815ba552dba65dd828d3_1600370362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826

ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826
ماشین اصلاح موی سر و صورت پروموزر مدل MZ-9826

۹٪

۶۵۹,۰۰۰

تومان

۹٪

۶۵۹,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7ced027119ed110ec6901a928220a36daedecf9_1612699687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-1979+PG

٪

تومان

٪

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/044c99ea5560292f2e18c86c9cc6a162ddc7bc1a_1610624047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-181

٪

تومان

٪

۸۸۸,۵۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d65fd9223c2293ce31a6f7611f8596c50e6e011_1598708628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-699

٪

تومان

٪

۳۴۸,۲۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af19703a8a53d217e7c5de0dddaeab0f453f8970_1608123592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل Series 300

٪

تومان

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd9861a74013bb67d5223a801192903423c3cbfd_1600494540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792

ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792
ماشین اصلاح موی سر و صورت جیمی مدل GM-792

٪

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117389637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن دینگ لینگ مدل RF-699

٪

تومان

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03d03eed0079f28fbbd27ea200e6a0fd75512b9c_1601840542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-371

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114488085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609c

٪

تومان

٪

۳۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121131942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-011

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-011
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-011

٪

تومان

٪

۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e45cde1420e1edc912b809e56b842925386f600_1604342625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201

ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201
ماشین اصلاح موی سر و صورت کیمی مدل KM-3201

۷٪

۲۹۳,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۹۳,۰۰۰

۲۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111762963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM-809A

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM-809A
ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM-809A

٪

تومان

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114587402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847

ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847
ماشین اصلاح موی سر کیمی مدل KM8847

٪

تومان

٪

۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110611770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات

ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات
ماشین اصلاح سر و صورت کیمی مدل KM-725.تیغ ریززن تیکات

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2754a8d30af574613e315f48283f1e8d924a6a4_1611426889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609
ماشین اصلاح موی سر و صورت دینگ لینگ مدل RF-609

٪

تومان

٪

۳۲۴,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن