ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی

انواع ماشین ظرفشویی

با خرید ماشین ظرفشویی می‌توانید با ظرف شستن با دست خداحافظی کنید. و آب بسیار کمتری نسبت به شستشو با دست مصرف کنید. به طور کلی 2 نوع ماشین ظرفشویی در بازار وجود دارد. ماشین ظرفشویی رومیزی و ماشین ظرفشویی ایستاده یا مبله. پس قبل از خرید باید ظرفیت ماشین ظرفشویی خود را مطابق نیاز خود بررسی، انتخاب و سپس خرید کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f638b40600438395ed00942a9344c40d2537d4e0_1622638250.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W

۵٪

۱۴,۵۷۴,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۴,۵۷۴,۰۰۰

۱۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78e1abdbb728cb7970859ff08cab46ddc280890a_1602316420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W

ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W
ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226W

٪

۱۵,۸۰۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۸۰۵,۰۰۰

۱۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bfa22badbd31e69682eab7841f7fb5624ff3caa9_1595397506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14201

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۳۸۱,۰۰۰

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2553c30b5dd718585a6dd3e6a43ea91c29cc625_1622638531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351

۴٪

۱۳,۵۴۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۳,۵۴۰,۰۰۰

۱۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/211ed65dd3975b60ef2e4db9b5c387e982ccbf3d_1596355675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513

ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM 1513

۴٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۷,۱۳۲,۰۰۰

۱۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5486150729a08aa1ec156d6463d19b2be6aff326_1622638417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S

۵٪

۱۴,۸۵۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۴,۸۵۱,۰۰۰

۱۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba8ecbf1601640de62762df1aa555ef6da7263a2_1607419513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180

ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180
ماشین ظرفشویی سام مدل DW-180

٪

تومان

٪

۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120521843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314

ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314
ماشین ظرفشویی زیرووات مدل ZDM-3314

٪

تومان

٪

۱۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4597727214082b8ac3c5200324b2e3ee16938bce_1603199695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS

۲٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee7ad724a62b11a3992a980b54bd3d0f64b3ed3c_1603196513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351W

۵٪

۱۳,۵۴۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۳,۵۴۰,۰۰۰

۱۲,۸۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ce3a59353038fa1f5c2687a3b21fcd8ca4f5256_1595999275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140

ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140
ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140

٪

تومان

٪

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287aa945fd9b345536dd4233527948c0e8788702_1603197439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K351S

٪

تومان

٪

۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e72fdd24c44d24003695c896eb9470e103de95d_1609438175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB 83836 PM

۷٪

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26201dd2ab260c72ebabb756dc348c643c91efc4_1614527124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی سام مدل DW185

ماشین ظرفشویی سام مدل DW185
ماشین ظرفشویی سام مدل DW185

٪

تومان

٪

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4892165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10 مناسب برای 10 نفر

۷٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112075605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302

ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۵۴۳,۰۰۰

۱۶,۷۵۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/917436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل KOR-2155B

ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل KOR-2155B
ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل KOR-2155B

٪

تومان

٪

۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5010103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6 مناسب برای 6 نفر

ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6 مناسب برای 6 نفر
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP6 مناسب برای 6 نفر

۹٪

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dea637959e05b7547a235a56c92e599157079f42_1613979727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFB83730PW

۱۱٪

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a12bbfd7c7b798e757dcbd1f5957089c8ce024f_1597049629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل DWA2195

ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل DWA2195
ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک مدل DWA2195

٪

تومان

٪

۱۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce5f26008daa8441bf185da9d9dbff90e0f66efa_1613203651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW

ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW
ماشین ظرفشویی آ ا گ مدل FFE63700PW

۷٪

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن