ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی

دلایل بوی بد لباسشویی

قرار دادن پوشاک داخل آب به تنهایی باعث تمیزی آن نمی‌شود بلکه آب باید با فشار به الیاف‌های پارچه برخورد کند. اکثر ماشین‌های لباسشویی با چرخاندن لباس درون غلطک‌های فلزی پرآب این کار را انجام می‌دهند.

عدم رسیدگی به ماشین لباسشویی، خارج نکردن لباس­ها از ماشین لباسشویی به صورت فوری، عدم وجود تهویه مناسب هوا در ماشین لباسشویی بعد از اتمام کار دستگاه، عدم تمیزکاری پمپ تخلیه و عدم تمیزکاری جاپودری ماشین لباسشویی باعث بوجود آمدن بوی بد و کوتاه شدن عمر لباسشویی شما می­شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccae662fb41403311d2567549b06ff48e1a0e83e_1602334619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7103 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۰,۳۳۰,۰۰۰

۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f90a5ed77bfbf7fbdf968babff599d88d4949a81_1604728752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM84-BWBL/BSBL ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d44cdda6d823c1503f59360ba3659b8e16a5c99_1606222338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۸۳۸,۰۰۰

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a47f294b8260be3326a1b10b897ae0756700cd46_1604147890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 ظرفیت 8 کیلوگرم

۱۰٪

۱۳,۸۸۶,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۳,۸۸۶,۰۰۰

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6313fef5187a1c34398e969c1993014d56a085ea_1604312955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8143 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۲,۸۹۴,۷۰۰

تومان

٪

۱۲,۸۹۴,۷۰۰

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44ed8b173f5ca396f75bb32caacfdf33f3a0136c_1600593860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

تومان

٪

۲,۸۵۲,۰۰۰

۲,۷۲۳,۶۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39434caa7456ad62c1e420bb2ad8a615ab80820d_1599539752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

تومان

٪

۹,۸۴۴,۰۰۰

۹,۴۵۰,۲۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88814917dd7673eba0345cb434205649adf0d452_1608722802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110138866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9500e8908e2424791921f55ba0ff3f6714b71dd1_1622634853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2090807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم
لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم

۵٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b035c18b6b900c72740b4f82041fbe26880fbe0_1600695152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

تومان

٪

۳,۳۵۹,۰۰۰

۳,۲۲۴,۶۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b80ecc8b1a3fcba897970aa9ce830dc429c6a0b8_1612773622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V

٪

تومان

٪

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11882db7304065ffc6c8efb32f5f453da304dcb7_1609963069.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V

٪

تومان

٪

۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bc3fc93e5d64651cfbaf275501541146ac757aa_1605088246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WH94-ASI/AWI ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb7a7b86778f9e9f8d1e3c4f696710de1799d185_1609960208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7کیلوگرم

٪

تومان

٪

۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0430c18079c595cf5f8d5295fb85ce5e028ed373_1606133388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۴,۶۴۰,۰۰۰

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c4e9e75bfb48396e58f9684f0effe4d4f68b3ab_1604728415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM72-ASBL/AWBL ظرفیت ۷ کیلوگرم

٪

تومان

٪

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aab00a6a6d08e242eef15cd0d66f975f30139fe2_1598346540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44c3af5b8b1c486e98c2068dee68383982c2a550_1604919233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7100 ظرفیت ۷ کیلوگرم

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۹,۰۰۰

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2784919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be69591f14daa45ffe11bda30a34678855df15e6_1608028997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111581353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24e44be1e3a2e8a5a8269545928eebf2dea5c34b_1606222119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۱۹۱,۰۰۰

۱۱,۷۰۳,۳۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120746649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۳,۶۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1b1c4e34819ba4b9468cb49a339274bb2f28fc8_1602396061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8243 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۲,۲۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۲۴۰,۰۰۰

۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c78deb9fe43b4768988ee6aaa2a229e43baa8eaa_1608727118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6df6dc8d8992876a4a0175372acef509d14ebb38_1610789947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل مدل DWE-8540 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10de48868b9fdaa37c5c4706198899298b2d74fa_1605803292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷,۱۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/338913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW60 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b925a05ba67f9eaf964ace294816592f43bccc5_1604729202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TM94-AWBL/ASBL ظرفیت 9 کیلوگرم

۷٪

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

۱۰,۹۹۷,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607946293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

۱۵٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/316ae033e92574de28148acaf81b90e95587dabe_1601298868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم

۶٪

۱۳,۰۶۹,۱۰۰

تومان

۶٪

۱۳,۰۶۹,۱۰۰

۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74aa2a17e35c0466ebd03130e0a4f6f44d8d51e5_1602747387.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰

۱۱,۹۵۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f41b9e5e85680efb176f2a97a4bd15c44ae9017f_1607771206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۹,۳۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41c52b065633f15d44c5ade7f778c2985fb32e18_1622636313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/794cd2ea479c3d116e4a5c0dc47f75ec393daba3_1622549838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35e4623a10a4286eb00412306154eb5a847bf199_1599627244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی کروپ مدل WFT-26130 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9dacb05d2a74f562364275751b804fb83b8ea82_1600596717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

تومان

٪

۳,۳۳۵,۰۰۰

۳,۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bddc1fc3ac726ae4b0d45bcc249d7cceee10c3b6_1612778566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777be5c70a2b3627b41640bed55508c5c48086e6_1622549402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۷,۶۵۰,۰۰۰

۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112958293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111211788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل MWT6000 ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88814917dd7673eba0345cb434205649adf0d452_1609090712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5210-W ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d42f2880d58b1969fb9c004661f8ef373a44ceb0_1607766876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل E62-A ظرفیت 6 کیلوگرم

۳٪

۷,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۷,۸۰۰,۰۰۰

۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57976ac1967849192c844d69341e464b7b4da7e8_1600248999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

تومان

٪

۱۱,۸۲۶,۵۰۰

۱۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa46b590e52fe9267cf2e1659673cf996a553274_1603712781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84407 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84407 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84407 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۲,۵۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb22e7b1238440872b025eedcc2b58bd0ccbbcce_1605082027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل WA60-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/adb4db015e7d06830630463c320a527388a347e1_1622635236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم

۵٪

۱۱,۶۶۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۱,۶۶۹,۰۰۰

۱۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88c9ecd258e2d3fe68dcedeab3a1eb65d1191564_1614497143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7143 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7143 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7143 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/854e5e91a95b51012cec7ca054138e42a4b148e8_1609595267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3887936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1189 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1189 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1189 ظرفیت 8 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۳,۶۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05891c86ee5249cb627e22a9cb38b4280d233d7f_1604146829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51cfba67937f498050db42ceed4effd7fe455780_1622637356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم

۳٪

۸,۴۲۷,۰۰۰

تومان

۳٪

۸,۴۲۷,۰۰۰

۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/818714abec2867424b935bff663cfccd2b746f98_1622549950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم

۶٪

۱۲,۸۹۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۲,۸۹۰,۰۰۰

۱۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114903620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی لیدر مدل L1200D ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۸,۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e141203bceae37548f532eb95a1fd4fb9db947a_1608104551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G72-AW/AS ظرفیت 7 کیلوگرم

۲٪

۹,۱۳۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۹,۱۳۰,۰۰۰

۸,۹۴۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9dc105b632299aaa6cc6acafb80a6b48d529761_1601297301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72301 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72301 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72301 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54a2b4cb08a6d93a60bbf48d14e36494e04c0a3c_1601455891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 ظرفیت 7 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/46b1cbfdb31e4e90ddeecfe33f8e24a59b867804_1622549619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

۲٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۱۶,۲۳۰,۰۰۰

۱۵,۸۹۹,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن