محافظ و ابزار ایمنی کودک

محافظ و ابزار ایمنی کودک

مهمترین دلیل کاربرد لوازم ایمنی کودک

از زمانی که کودک شروع به راه رفتن می‌کند خطرات زیادی او را تهدید می‌کند. چرا که حس کنجکاوی کودک باعث می‌شود که به هر جایی سرک بکشد و با هر وسیله بازی کند. لذا حفظ ایمنی و مراقبت کودکان از جمله مواردیست که نگرانی‌های زیادی را برای پدر‌ها و مادر‌ها ایجاد می‌کند. به همین خاطر استفاده از ابزار ایمنی و مراقبت کودک از اهمیت بالایی برخوردار است.

تا وقتی که بچه ها هنوز توانایی راه رفتن ندارند این مشکل خیلی بزرگ نیست و همه‌ی کاری که باید انجام دهید جمع کردن وسایل پرخطر از جلوی دست آنهاست. اما وقتی که شروع به چهار دست وپا و بعد از آن راه رفتن می‌کنند دیگر به سادگی نمی‌توانید آنها را کنترل کنید. از طرفی هم قطعا نمی‌خواهید جلوی بازیگوشی و بازی کردن کودکتان را در محیط خانه بگیرید. پس نیازمند حفاظت از کودک دلبندتان با لوازم محافظ و ابزار ایمنی هستید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3033515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک

قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک
قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک

۲۷٪

۷۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۷۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3503000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی
قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fd18d4a5edcea7006b39a82417ac51b6881e721_1595670425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی

٪

۳۲,۶۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121801004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی

قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی
قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112245734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی

محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی
محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی

۱۳٪

۳۲,۰۰۰

۲۸,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۳۲,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۲,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114428976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پریز خوش منظر الکتریک مدل Ch-02 بسته 5 عددی

محافظ پریز خوش منظر الکتریک مدل Ch-02 بسته 5 عددی
محافظ پریز خوش منظر الکتریک مدل Ch-02 بسته 5 عددی

٪

۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ab3384bf74326f2157ef14c652dced188243233_1612172742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی

محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی
محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی

٪

۱۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/748772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نینو بسته 4 عددی

قفل کشو نینو بسته 4 عددی
قفل کشو نینو بسته 4 عددی

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09d9a8757a07f049a731587fb3ab3d80e9c1edbc_1612186024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل یخچال کودک مدل A01

قفل یخچال کودک مدل A01
قفل یخچال کودک مدل A01

٪

۱۶,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120918937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119126491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656
صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656

٪

۱۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121108947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل 9350W

قفل کشو نی نی ک مدل 9350W
قفل کشو نی نی ک مدل 9350W

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4736180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی
درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d7e777ea7122ed039b417d4ef24bffad1853e74_1612206139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی

قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی
قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی

٪

۱۴,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d9e9a7e543cb7bdc9cb20b2f412acabf4f620e0_1613814031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی
قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a95f845c2144e9b18a576c9eca06d3ca322c823_1599574021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FG

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FG
گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FG

٪

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4832063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی
درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی

٪

۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87f1fce58101c59aea27b860af383146b274c83c_1606921420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی

ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی
ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b90b18f613820af5233b3667fe74cdc8d8b95c7d_1598883610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک طرح فیل کد 20

محافظ سر کودک طرح فیل کد 20
محافظ سر کودک طرح فیل کد 20

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f11cd2b10f99d01eff627b9668d83c18bfe325d_1612008459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پریز برق کودک خوش منظر الکتریک مدل C20 بسته 7 عددی

محافظ پریز برق کودک خوش منظر الکتریک مدل C20 بسته 7 عددی
محافظ پریز برق کودک خوش منظر الکتریک مدل C20 بسته 7 عددی

٪

۱۴,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/454f8e6474df59f172ea39649cc09cdb6fc332a5_1614534629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو کودک آلما مدل D500

قفل کشو کودک آلما مدل D500
قفل کشو کودک آلما مدل D500

۳۱٪

۱۸,۵۰۰

۱۲,۸۰۰ تومان

۳۱٪

۱۸,۵۰۰

تومان

۳۱٪

۱۸,۵۰۰

تومان

۳۱٪

۱۸,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121165185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی

محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی
محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی

٪

۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121017228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371

قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371
قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/700945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر

محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر
محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5511bd0f891f8579cd1e651b89a8d568474e5048_1603111384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی

محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی
محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی

۵۰٪

۳۲,۰۰۰

۱۵,۹۰۰ تومان

۵۰٪

۳۲,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۳۲,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/973d0d78a5aa7689bb2a8ece61852cac6a6c4f6c_1610531546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی

قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی
قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3503100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی
قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119023182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و گوشه ال شکل سایز بزرگ با پایه های بلند"نی نی ک" مدل N9251 بسته 4 عددی

محافظ کنج و گوشه ال شکل سایز بزرگ با پایه های بلند"نی نی ک" مدل N9251 بسته 4 عددی
محافظ کنج و گوشه ال شکل سایز بزرگ با پایه های بلند"نی نی ک" مدل N9251 بسته 4 عددی

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/223969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی

قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی
قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120492510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل

بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل
بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل

٪

۸۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24b76b2ab022f440c5ae99b5891d6e7486a1b7a6_1601215464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 180-N9721

محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 180-N9721
محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 180-N9721

٪

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119019729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1

محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1
محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18c0bb631c279a97e7241fcbeb05e0f4d39bcb52_1595670206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی

٪

۱۷,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119100490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه نینو مدل 319374

محافظ لبه نینو مدل 319374
محافظ لبه نینو مدل 319374

٪

۱۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119022458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی

قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی
قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17e81aa98d25108a1ded04a028f9386624fc9024_1597839460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1
صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114654744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک کد HI-21

محافظ سر کودک کد HI-21
محافظ سر کودک کد HI-21

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3639963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی

قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی
قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی

۹٪

۳۵,۰۰۰

۳۲,۰۰۰ تومان

۹٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3738751.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3063728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی

قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی
قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3598170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نینو بسته 2 عددی

قفل کابینت نینو بسته 2 عددی
قفل کابینت نینو بسته 2 عددی

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b0f6373661d36f2ecbefccb9d5dfd6ef6bd1c79_1603994678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW
گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW

٪

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121454150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی

نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی
نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795c888a4a055af2cfe7443a696b36549859b05_1612184400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی
محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

٪

۲۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1698605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930

بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930
بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2587360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی

محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی
محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی

۱۷٪

۱۸,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3713356.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ گوشه "نی نی ک" مدلN9210 بسته 4 عددی

محافظ گوشه "نی نی ک" مدلN9210 بسته 4 عددی
محافظ گوشه "نی نی ک" مدلN9210 بسته 4 عددی

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119029948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121456367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی

٪

۸۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4965a8c63735c2166036061583dc5150e4f927b3_1611671048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100

محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100
محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120447019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی

قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی
قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی

٪

۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2445774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی

درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی
درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ce2951c4a362b5da50ba59b597e90b47624d9c6_1601405259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 150-N9721

محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 150-N9721
محافظ تخت کودک نی نی ک مدل 150-N9721

٪

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59c9be76cdf178e0c3a7524bfbecb4612fae4c47_1595678068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک کد A 1

محافظ سر کودک کد A 1
محافظ سر کودک کد A 1

٪

۸۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5295495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی

قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی
قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی

٪

۴۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48244fdec7f4b8005c7cc6951a8c190303fa4f78_1595670306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی

٪

۱۱,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4817819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی

قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی
قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی

٪

۲۳,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120553138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121108914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل 9350

قفل کشو نی نی ک مدل 9350
قفل کشو نی نی ک مدل 9350

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121102110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی

قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی
قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efe0f590ed140a29387dccb050cea931c5942081_1613935823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانو بند کودک مدل T -245 بسته 2 عددی

زانو بند کودک مدل T -245 بسته 2 عددی
زانو بند کودک مدل T -245 بسته 2 عددی

٪

۳۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce3df8370acca94d6a85cd6969fd85fb4ca1d41a_1596295066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی

قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی
قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی

٪

۱۹,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c17b431ac3bcd18106692cea07c4c63e7c0e07d_1612165157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت کودک پویا کد 144

محافظ انگشت کودک پویا کد 144
محافظ انگشت کودک پویا کد 144

٪

۱۶,۸۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119102883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119258794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807
صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807

٪

۱۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114536266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361

محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361
محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361

۱۳٪

۱۱۵,۰۰۰

۹۹,۵۰۰ تومان

۱۳٪

۱۱۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱۱۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۱۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f617af6d9ce68f70ecf2d3823ad367174ff9185_1599980547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی

قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی
قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی

٪

۱۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119101653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114875165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo

محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo
محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f358ddae787be42f5249fbfa9e7ffbb0e42d55b_1598883776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک طرح فیل کد 22

محافظ سر کودک طرح فیل کد 22
محافظ سر کودک طرح فیل کد 22

٪

۸۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910

محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910
محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113215587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd10dce7223d7412063e0b7b6116456853fbae5d_1605426681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک مدل p001

محافظ سر کودک مدل p001
محافظ سر کودک مدل p001

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن