محافظ و ابزار ایمنی کودک

محافظ و ابزار ایمنی کودک

مهمترین دلیل کاربرد لوازم ایمنی کودک

از زمانی که کودک شروع به راه رفتن می‌کند خطرات زیادی او را تهدید می‌کند. چرا که حس کنجکاوی کودک باعث می‌شود که به هر جایی سرک بکشد و با هر وسیله بازی کند. لذا حفظ ایمنی و مراقبت کودکان از جمله مواردیست که نگرانی‌های زیادی را برای پدر‌ها و مادر‌ها ایجاد می‌کند. به همین خاطر استفاده از ابزار ایمنی و مراقبت کودک از اهمیت بالایی برخوردار است.

تا وقتی که بچه ها هنوز توانایی راه رفتن ندارند این مشکل خیلی بزرگ نیست و همه‌ی کاری که باید انجام دهید جمع کردن وسایل پرخطر از جلوی دست آنهاست. اما وقتی که شروع به چهار دست وپا و بعد از آن راه رفتن می‌کنند دیگر به سادگی نمی‌توانید آنها را کنترل کنید. از طرفی هم قطعا نمی‌خواهید جلوی بازیگوشی و بازی کردن کودکتان را در محیط خانه بگیرید. پس نیازمند حفاظت از کودک دلبندتان با لوازم محافظ و ابزار ایمنی هستید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3033515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک

قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک
قفل کابینت مدل بی بی گارد کد 3441 بسته 8 عددی همراه یک جفت جوراب محافظ پای کودک

۵٪

۴۴,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۴,۰۰۰

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8597f94b81096916c0e14884c4e9bfbcb50b4e0_1622304675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل A01

قفل درب کابینت مدل A01
قفل درب کابینت مدل A01

٪

تومان

٪

۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3503000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی
قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک" مدل N9357-2 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fd18d4a5edcea7006b39a82417ac51b6881e721_1595670425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 10 عددی

٪

تومان

٪

۳۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121801004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی

قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی
قفل کابینت مدل بی بی گارد بسته 10 عددی

٪

تومان

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112245734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی

محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی
محافظ کنج و لبه مدل K5601 بسته 12 عددی

۷٪

۲۷,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۷,۰۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e661276228390425f3fa8b882dce7e15e60b1a7f_1622304600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل A02 بسته 8 عددی

قفل درب کابینت مدل A02 بسته 8 عددی
قفل درب کابینت مدل A02 بسته 8 عددی

۱۵٪

۷۱,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۷۱,۲۰۰

۶۰,۵۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ab3384bf74326f2157ef14c652dced188243233_1612172742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی

محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی
محافظ کنج و گوشه کودک مدل A01 بسته 4 عددی

۱۴٪

۱۸,۵۰۰

تومان

۱۴٪

۱۸,۵۰۰

۱۵,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/748772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نینو بسته 4 عددی

قفل کشو نینو بسته 4 عددی
قفل کشو نینو بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۷۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09d9a8757a07f049a731587fb3ab3d80e9c1edbc_1612186024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل یخچال کودک مدل A01

قفل یخچال کودک مدل A01
قفل یخچال کودک مدل A01

۱۵٪

۱۹,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۱۹,۲۰۰

۱۶,۳۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110426304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک نی نی دوست طرح زنبور عسل کد777

محافظ سر کودک نی نی دوست طرح زنبور عسل کد777
محافظ سر کودک نی نی دوست طرح زنبور عسل کد777

٪

تومان

٪

۸۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120918937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119126491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656
صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 656

٪

تومان

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121108947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل 9350W

قفل کشو نی نی ک مدل 9350W
قفل کشو نی نی ک مدل 9350W

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4736180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی
درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۳,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d7e777ea7122ed039b417d4ef24bffad1853e74_1612206139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی

قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی
قفل درب کابینت و کشو مدل A01 بسته 2 عددی

۱۵٪

۱۴,۶۰۰

تومان

۱۵٪

۱۴,۶۰۰

۱۲,۴۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d9e9a7e543cb7bdc9cb20b2f412acabf4f620e0_1613814031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی
قفل دستیگره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

۱۴٪

۲۴,۵۰۰

تومان

۱۴٪

۲۴,۵۰۰

۲۱,۰۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f025d5e21a0c78bf1e3f1003433380109950eeb1_1622304640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل A02 بسته 4 عددی

قفل درب کابینت مدل A02 بسته 4 عددی
قفل درب کابینت مدل A02 بسته 4 عددی

۱۵٪

۳۵,۶۰۰

تومان

۱۵٪

۳۵,۶۰۰

۳۰,۲۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4832063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی

درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی
درپوش پریز برق مدل w/01 بسته 20 عددی

٪

تومان

٪

۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

٪

تومان

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87f1fce58101c59aea27b860af383146b274c83c_1606921420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی

ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی
ضربه گیر گوشه مدل AT291 بسته 8 عددی

۲٪

۵۳,۰۰۰

تومان

۲٪

۵۳,۰۰۰

۵۱,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b90b18f613820af5233b3667fe74cdc8d8b95c7d_1598883610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک طرح فیل کد 20

محافظ سر کودک طرح فیل کد 20
محافظ سر کودک طرح فیل کد 20

٪

تومان

٪

۸۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پریز نینو مدل 7453 بسته 6 عددی

محافظ پریز نینو مدل 7453 بسته 6 عددی
محافظ پریز نینو مدل 7453 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/454f8e6474df59f172ea39649cc09cdb6fc332a5_1614534629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو کودک آلما مدل D500

قفل کشو کودک آلما مدل D500
قفل کشو کودک آلما مدل D500

۶۱٪

۱۹,۴۰۰

تومان

۶۱٪

۱۹,۴۰۰

۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121165185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی

محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی
محافظ پیچ اجاق گاز نی نی ک مدل 9510 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121017228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371

قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371
قفل کابینت و کمد نی نی ک مدل 9371

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1120fd7275fb39753681366db13aaa36e9832f63_1606983672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل AT297 بسته 4 عددی

قفل درب کابینت مدل AT297 بسته 4 عددی
قفل درب کابینت مدل AT297 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۶,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/700945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر

محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر
محافظ انگشت نینو مدل هپی فینگر

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5511bd0f891f8579cd1e651b89a8d568474e5048_1603111384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی

محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی
محافظ کنج کد MIZ-4 بسته 4 عددی

۵۹٪

۲۹,۵۰۰

تومان

۵۹٪

۲۹,۵۰۰

۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/973d0d78a5aa7689bb2a8ece61852cac6a6c4f6c_1610531546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی

قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی
قفل درب کابینت مدل BA مجموعه 4 عددی

۲۱٪

۱۰,۷۰۰

تومان

۲۱٪

۱۰,۷۰۰

۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3503100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی

قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی
قفل کشو و کابینت آهنربایی"نی نی ک"مدل N9357-4 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/223969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی

قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی
قفل دستگیره اجاق گاز نینو بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121718868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ درب و کابینت پویا مدل As 11 بسته 4 عددی

محافظ درب و کابینت پویا مدل As 11 بسته 4 عددی
محافظ درب و کابینت پویا مدل As 11 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۲۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120492510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل

بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل
بالشت محافظ سر کودک کد 45 غیر اصل

٪

تومان

٪

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3531981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت کودک مدل آسنا بسته چهار عددی به همراه دو عدد محافظ لبه اوپن آشپزخانه

قفل کابینت کودک مدل آسنا بسته چهار عددی به همراه دو عدد محافظ لبه اوپن آشپزخانه
قفل کابینت کودک مدل آسنا بسته چهار عددی به همراه دو عدد محافظ لبه اوپن آشپزخانه

٪

تومان

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3713478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ گوشه "نی نی ک" مدل N9211 بسته 4عددی

محافظ گوشه "نی نی ک" مدل N9211 بسته 4عددی
محافظ گوشه "نی نی ک" مدل N9211 بسته 4عددی

٪

تومان

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119019729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1

محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1
محافظ گوشه نینو مدل Jumbo GJ1

٪

تومان

٪

۷۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18c0bb631c279a97e7241fcbeb05e0f4d39bcb52_1595670206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2293422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل 202

درپوش پریز برق مدل 202
درپوش پریز برق مدل 202

٪

تومان

٪

۷۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114429370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک کد HI-18

محافظ سر کودک کد HI-18
محافظ سر کودک کد HI-18

٪

تومان

٪

۷۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119100490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه نینو مدل 319374

محافظ لبه نینو مدل 319374
محافظ لبه نینو مدل 319374

٪

تومان

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119022458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی

قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی
قفل کشو نی نی ک مدل N9355 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17e81aa98d25108a1ded04a028f9386624fc9024_1597839460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1
صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل DI007.1

٪

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114654744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک کد HI-21

محافظ سر کودک کد HI-21
محافظ سر کودک کد HI-21

٪

تومان

٪

۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3639963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی

قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی
قفل کشو پویا مدل Home Safety Kit بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3738751.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

٪

تومان

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3063728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی

قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی
قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای سایز بزرگ بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/555cf9aee8f04afcc132b6e45d619c16bdbdb7cc_1611836711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو کودک مدل 35002

قفل کشو کودک مدل 35002
قفل کشو کودک مدل 35002

٪

تومان

٪

۲۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3598170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نینو بسته 2 عددی

قفل کابینت نینو بسته 2 عددی
قفل کابینت نینو بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b0f6373661d36f2ecbefccb9d5dfd6ef6bd1c79_1603994678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW

گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW
گیت محافظ کودک نی نی ک مدل 9733FW

٪

تومان

٪

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121454150.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی

نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی
نگهدارنده پتو هایا سیفتی مدل 30101 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795c888a4a055af2cfe7443a696b36549859b05_1612184400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی
محافظ انگشت درب و پنجره کودک مدل A01 بسته 2 عددی

۱۴٪

۲۸,۵۰۰

تومان

۱۴٪

۲۸,۵۰۰

۲۴,۵۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118057880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 658

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 658
صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 658

٪

تومان

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز کوچک"نی نی ک" مدل N9263-2 بسته دو متری

٪

تومان

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87bdf96ece66c5a77a890a5ba13f6a0530a33a50_1595679586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک نی نی دوست کد AG 401

محافظ سر کودک نی نی دوست کد AG 401
محافظ سر کودک نی نی دوست کد AG 401

٪

تومان

٪

۷۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1698605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930

بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930
بند نگهدارنده کمد و دراور کلیپاسیف مدل CL930

٪

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2587360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی

محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی
محافظ کنج و لبه مدل ایمن ساز کد 002 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119029948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

٪

تومان

٪

۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1101809dbd490e49dda024654f99e1e562187f7d_1610917553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ تخت نوزاد ایکیا مدل HIMMELSK

محافظ تخت نوزاد ایکیا مدل HIMMELSK
محافظ تخت نوزاد ایکیا مدل HIMMELSK

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121456367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9376 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4965a8c63735c2166036061583dc5150e4f927b3_1611671048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100

محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100
محافظ لبه‌های تیز کودک مدل A100

٪

تومان

٪

۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120447019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی

قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی
قفل کشویی مدل CL11 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2445774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی

درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی
درپوش پریز برق مدل 01 بسته 10 عددی

٪

تومان

٪

۴,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113826057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش محافظ سر کودک طرح زنبور

بالش محافظ سر کودک طرح زنبور
بالش محافظ سر کودک طرح زنبور

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59c9be76cdf178e0c3a7524bfbecb4612fae4c47_1595678068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک کد A 1

محافظ سر کودک کد A 1
محافظ سر کودک کد A 1

٪

تومان

٪

۷۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-1 بسته یک متری

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5295495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی

قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی
قفل کابینت رنگارنگ مدل 245 بسته 12عددی

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119020930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل Jc0503 بسته 4 عددی

قفل کابینت مدل Jc0503 بسته 4 عددی
قفل کابینت مدل Jc0503 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48244fdec7f4b8005c7cc6951a8c190303fa4f78_1595670306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی

قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی
قفل درب کمد و کابینت کد SHR بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4817819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی

قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی
قفل کابینت مدل پویا بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۵,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120553138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 9370 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119424519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل STW بسته 2 عددی

قفل کابینت مدل STW بسته 2 عددی
قفل کابینت مدل STW بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۱,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121108914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کشو نی نی ک مدل 9350

قفل کشو نی نی ک مدل 9350
قفل کشو نی نی ک مدل 9350

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121102110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی

قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی
قفل کابینت مدل Z55 بسته چهار عددی

٪

تومان

٪

۲۴,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3677d2f446e77ddf7a786ac0bd4a42ebef23e3e_1611835482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل 35003

قفل درب کابینت مدل 35003
قفل درب کابینت مدل 35003

٪

تومان

٪

۲۲,۶۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce3df8370acca94d6a85cd6969fd85fb4ca1d41a_1596295066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی

قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی
قفل درب کابینت مدل بیبی 5 بسته 5 عددی

٪

تومان

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c17b431ac3bcd18106692cea07c4c63e7c0e07d_1612165157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت کودک پویا کد 144

محافظ انگشت کودک پویا کد 144
محافظ انگشت کودک پویا کد 144

۱۱٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۰,۰۰۰

۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119102883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز متوسط"نی نی ک" مدل N9262-2 بسته دو متری

٪

تومان

٪

۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87bdf96ece66c5a77a890a5ba13f6a0530a33a50_1594121061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک نی نی دوست کد A 404

محافظ سر کودک نی نی دوست کد A 404
محافظ سر کودک نی نی دوست کد A 404

٪

تومان

٪

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119258794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807

صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807
صندلی کمک نشستن کودک تیک مک مدل 807

٪

تومان

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114536266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361

محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361
محافظ درب توالت فرنگی بی بی جم مدل Bj361

۷٪

۹۶,۰۰۰

تومان

۷٪

۹۶,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f617af6d9ce68f70ecf2d3823ad367174ff9185_1599980547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی

قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی
قفل کابینت کد 96 بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۶,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119101653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری
محافظ لبه های تیز ال شکل سایز بزرگ "نی نی ک"مدل N9261-2 بسته 2متری

٪

تومان

٪

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114875165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo

محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo
محافظ لبه شیشه نینو مدل 01 Jambo

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f358ddae787be42f5249fbfa9e7ffbb0e42d55b_1598883776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک طرح فیل کد 22

محافظ سر کودک طرح فیل کد 22
محافظ سر کودک طرح فیل کد 22

٪

تومان

٪

۸۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a926b79a57e5a26b4db6996e4365bdff084ae27_1622304568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل درب کابینت مدل A03 بسته 2 عددی

قفل درب کابینت مدل A03 بسته 2 عددی
قفل درب کابینت مدل A03 بسته 2 عددی

۱۶٪

۱۶,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۱۶,۵۰۰

۱۳,۸۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1763595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910

محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910
محافظ لوازم صوتی تصویری کلیپاسیف مدل CL910

٪

تومان

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113215587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی

قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی
قفل کابینت نی نی ک مدل 2-9370 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e61539ce81fc0856d7e28b07c274887d55e00ca_1596874992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل عروسکی

صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل عروسکی
صندلی پشتیبان کودک بیبی کالم مدل عروسکی

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd10dce7223d7412063e0b7b6116456853fbae5d_1605426681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ سر کودک مدل p001

محافظ سر کودک مدل p001
محافظ سر کودک مدل p001

٪

تومان

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121016728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ لبه و گوشه نی نی ک مدل 9263

محافظ لبه و گوشه نی نی ک مدل 9263
محافظ لبه و گوشه نی نی ک مدل 9263

٪

تومان

٪

۱۱۴,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن