مراقبت پا

مراقبت پا

دلایل مراقبت از پاها

پا، مظلوم‌ترین قسمت بدن ماست! منظور ما فقط خشکی و ترک خوردگی پاشنه‌ی پا نیست، بسیاری از افراد ممکن است به خار پاشنه دچار باشند اما هیچ وقت متوجه آن نشوند چرا که هیچ علائمی‌در آن‌ها بروز نمی‌کند. پس مراقب پاهای خود باشید و پاهای خود را هر روز بشوید و خصوصا بین انگشتان را به دقت خشک کنید و روزانه پاهای خود را از نظر وجود تاول، بریدگی، خراشیدگی یا ضایعات بین انگشتان بررسی نماید.

جوراب های مناسب کتانی یا نخی بپوشید و روزانه آنها را تعویض کنید. هنگام خرید کفش دقت کنید که کاملا اندازه باشد. به جا باز کردن بعدی کفش و یا استفاده از کفی کفش زیاد اعتماد نکنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/889215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai

کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai
کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbffe2b761f27f1b02e00787c2befce375ef4188_1594286561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1

پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1
پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42
کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42

٪

تومان

٪

۱۴,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121323253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی

پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی
پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112992786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41
کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41

٪

تومان

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی کفش ژله ای مدل 1002

کفی کفش ژله ای مدل 1002
کفی کفش ژله ای مدل 1002

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121267943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M

کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M
کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M

٪

تومان

٪

۳۵,۶۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112992835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46
کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46

٪

تومان

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4c034ad16894b43e2aeeecbd962dd9b5572a10d_1603788901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی

پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی
پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی

۵۰٪

۷۶,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۷۶,۰۰۰

۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115022471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش مدل 16 سایز 43 غیر اصل

کفی طبی کفش مدل 16 سایز 43 غیر اصل
کفی طبی کفش مدل 16 سایز 43 غیر اصل

۲۵٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۹۰,۰۰۰

۶۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44
کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44

٪

تومان

٪

۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ed1e72d5898291d15b32593c2667b32aeeae6e2_1603864169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی

جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی
جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی

۱۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114980055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۲۱,۱۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e159abdeda6a0a0a5b6ec047529d9f8c09dcb1c1_1604559079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی

پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی
پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119123443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی

پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی
پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ec0b63fa2ee1c70708bc7b2e68626015d7cec4d_1598086926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120

پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120
پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120

٪

تومان

٪

۳۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120706640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی

جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی
جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110706571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43
کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43

٪

تومان

٪

۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119123309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic
اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic

٪

تومان

٪

۴۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112505297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد قوس پا فوت کر مدل A-033

پد قوس پا فوت کر مدل A-033
پد قوس پا فوت کر مدل A-033

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42

٪

تومان

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111575516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی افزایش قد فوت کر مدل E20

کفی افزایش قد فوت کر مدل E20
کفی افزایش قد فوت کر مدل E20

٪

تومان

٪

۴۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119657865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی ساتل مدل 2009 سایز 43

کفی طبی ساتل مدل 2009 سایز 43
کفی طبی ساتل مدل 2009 سایز 43

٪

تومان

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5030422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱

کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱
کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱

٪

تومان

٪

۱۴,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114845993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد قوس پا مدل TY626 بسته 2 عددی

پد قوس پا مدل TY626 بسته 2 عددی
پد قوس پا مدل TY626 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۵۲,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110332223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اصلاح کننده انگشت پا مدل HV

اصلاح کننده انگشت پا مدل HV
اصلاح کننده انگشت پا مدل HV

٪

تومان

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111791283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل LS515 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل LS515 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل LS515 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120693236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic کد 02

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic کد 02
اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic کد 02

٪

تومان

٪

۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110311628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-012 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-012 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-012 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1525660.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد سیلیکونی افزایش قد بلدرچین

پد سیلیکونی افزایش قد بلدرچین
پد سیلیکونی افزایش قد بلدرچین

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1038270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پاشنه پا فوت کر مدل A-034

محافظ پاشنه پا فوت کر مدل A-034
محافظ پاشنه پا فوت کر مدل A-034

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/549755902876376a64a469b16220a376102ba0a8_1603788537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت شست پا مدل HALOFIT کد MF مجموعه 2 عددی

فاصله دهنده انگشت شست پا مدل HALOFIT کد MF مجموعه 2 عددی
فاصله دهنده انگشت شست پا مدل HALOFIT کد MF مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۴,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/930118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بسیار بزرگ

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بسیار بزرگ
پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بسیار بزرگ

٪

۹۲,۰۰۰

تومان

٪

۹۲,۰۰۰

۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2642815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی بتل مدل M24

کفی طبی بتل مدل M24
کفی طبی بتل مدل M24

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b5ffe3f727dc51e45bde86359e63397d791a888_1601294034.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی کفش مدل A51-1001 سایز 44

کفی کفش مدل A51-1001 سایز 44
کفی کفش مدل A51-1001 سایز 44

۴۲٪

۸,۶۰۰

تومان

۴۲٪

۸,۶۰۰

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3715355.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ونکو مدل Green

کفی طبی کفش ونکو مدل Green
کفی طبی کفش ونکو مدل Green

۱۰٪

۳۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳۳,۰۰۰

۲۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120244194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ زیر پنجه و محافظ شصت پا مدل TP524 بسته 2 عددی

محافظ زیر پنجه و محافظ شصت پا مدل TP524 بسته 2 عددی
محافظ زیر پنجه و محافظ شصت پا مدل TP524 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۳۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112990847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ریلکس کننده انگشت پا دکتر شولز مدل yoga-01 بسته 2 عددی

ریلکس کننده انگشت پا دکتر شولز مدل yoga-01 بسته 2 عددی
ریلکس کننده انگشت پا دکتر شولز مدل yoga-01 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 41

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 41
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 41

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121734269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی ساتل مدل A7 سایز 44

کفی طبی ساتل مدل A7 سایز 44
کفی طبی ساتل مدل A7 سایز 44

٪

۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۰,۰۰۰

۱۸,۹۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113323318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی پاپیا کد 87 سایز 41

کفی طبی پاپیا کد 87 سایز 41
کفی طبی پاپیا کد 87 سایز 41

٪

تومان

٪

۱۸,۰۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 44

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 44
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 44

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112432986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی فوت کر مدل I-046 سایز 40-47

کفی طبی فوت کر مدل I-046 سایز 40-47
کفی طبی فوت کر مدل I-046 سایز 40-47

٪

تومان

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16c5364e2e9129adf0fedc44ebff8471395ae0ef_1598166493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی افزایش قد فوت کر مدل A120

کفی افزایش قد فوت کر مدل A120
کفی افزایش قد فوت کر مدل A120

٪

تومان

٪

۵۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20176e2e6a5a7d41572903f8f0d8d867771cb79a_1612336816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد هالوکس والگوس کد NT بسته 2 عددی

پد هالوکس والگوس کد NT بسته 2 عددی
پد هالوکس والگوس کد NT بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/600a44f61928249afeaf4668868b81eb48df69ee_1606040097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جوراب محافظ پاشنه پا و محافظ مچ پا مدل TP519-6 بسته 2 عددی

جوراب محافظ پاشنه پا و محافظ مچ پا مدل TP519-6 بسته 2 عددی
جوراب محافظ پاشنه پا و محافظ مچ پا مدل TP519-6 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a450a62c24a79d975475013a18310fe2071f6ba8_1604171057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی افزایش قد اتکین مدل 201

کفی افزایش قد اتکین مدل 201
کفی افزایش قد اتکین مدل 201

۱۰٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۵۵,۰۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110538063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 42

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 42
کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 42

٪

۱۲,۰۰۰

تومان

٪

۱۲,۰۰۰

۱۰,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110636765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP518-2 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP518-2 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل TP518-2 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb775d44d0f7acf7af8aac90205a2c8bb6eee7df_1594233418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد افزایش قد بیتل مدل 01

پد افزایش قد بیتل مدل 01
پد افزایش قد بیتل مدل 01

٪

تومان

٪

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 39

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 39
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 39

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110706539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 41

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 41
کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 41

٪

تومان

٪

۱۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113919551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پشت پاشنه پا مدل EJ601 بسته 2 عددی

محافظ پشت پاشنه پا مدل EJ601 بسته 2 عددی
محافظ پشت پاشنه پا مدل EJ601 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۳۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6fa7b85ca232d05dc97adb99de27ea4eff53a38d_1594285417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جوراب محافظ پا مدل D1

جوراب محافظ پا مدل D1
جوراب محافظ پا مدل D1

٪

تومان

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2115926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پاشنه پوش سیلیکونی مدل Air Pain Relief کد MHP01

پاشنه پوش سیلیکونی مدل Air Pain Relief کد MHP01
پاشنه پوش سیلیکونی مدل Air Pain Relief کد MHP01

٪

تومان

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4027474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاپ پاشنه طبی بتل مدل ژله ای

کاپ پاشنه طبی بتل مدل ژله ای
کاپ پاشنه طبی بتل مدل ژله ای

٪

تومان

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77747481e38ae5c8613cbe563ca5b403b94a29be_1594223618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز متوسط

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز متوسط
پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز متوسط

٪

۹۲,۰۰۰

تومان

٪

۹۲,۰۰۰

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2587246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی اپو مدل 5404 - N3 سایز41 -44

کفی طبی اپو مدل 5404 - N3 سایز41 -44
کفی طبی اپو مدل 5404 - N3 سایز41 -44

٪

تومان

٪

۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120266239.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی خار پاشنه بیتل کد 1094 سایز L

کفی خار پاشنه بیتل کد 1094 سایز L
کفی خار پاشنه بیتل کد 1094 سایز L

٪

تومان

٪

۲۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121852844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هالوکس والگوس مدل x1 بسته 2 عددی

هالوکس والگوس مدل x1 بسته 2 عددی
هالوکس والگوس مدل x1 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۷۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1006083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ انگشت شست پا فوت کر مدل S-016

محافظ انگشت شست پا فوت کر مدل S-016
محافظ انگشت شست پا فوت کر مدل S-016

٪

تومان

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110659750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP528 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP528 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل TP528 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119503462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کش هالوکس والگوس مسترفوت مدل MR01

کش هالوکس والگوس مسترفوت مدل MR01
کش هالوکس والگوس مسترفوت مدل MR01

۶٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۶,۰۰۰

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114084674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ پاشنه و گودی کف پا مدل PX211 بسته دو عددی

محافظ پاشنه و گودی کف پا مدل PX211 بسته دو عددی
محافظ پاشنه و گودی کف پا مدل PX211 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۴۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113916148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP536 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP536 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل TP536 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۵۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120918107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی افزایش قد بیتال مدل AD

کفی افزایش قد بیتال مدل AD
کفی افزایش قد بیتال مدل AD

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/403776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی پاک سمن مدل Full Length Silicon سایز 44-45

کفی طبی پاک سمن مدل Full Length Silicon سایز 44-45
کفی طبی پاک سمن مدل Full Length Silicon سایز 44-45

۲۱٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۲۵۰,۰۰۰

۱۹۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 40

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 40
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 40

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5304045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد پاشنه بیتل مدل ژله ای L1

پد پاشنه بیتل مدل ژله ای L1
پد پاشنه بیتل مدل ژله ای L1

٪

تومان

٪

۲۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2002822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-013 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-013 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت شصت پا فوت کر مدل S-013 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۳۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111348748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش کد SZ1 سایز 43

کفی طبی کفش کد SZ1 سایز 43
کفی طبی کفش کد SZ1 سایز 43

۵۳٪

۱۶,۹۰۰

تومان

۵۳٪

۱۶,۹۰۰

۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/892cd0a964d3e610b6d5c0fb8f7e6cb73d38dc1e_1601223507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد قوس پا مدل SP سایز 29-25 بسته 2 عددی

پد قوس پا مدل SP سایز 29-25 بسته 2 عددی
پد قوس پا مدل SP سایز 29-25 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2088403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده سیلیکونی انگشت شست پا مدل Hallux Valgus کد MHS01

فاصله دهنده سیلیکونی انگشت شست پا مدل Hallux Valgus کد MHS01
فاصله دهنده سیلیکونی انگشت شست پا مدل Hallux Valgus کد MHS01

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119503465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کش کف پا صاف مسترفوت مدل MR01

کش کف پا صاف مسترفوت مدل MR01
کش کف پا صاف مسترفوت مدل MR01

۶٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۴۹,۰۰۰

۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5405604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جدا کننده انگشت کوچک مدل HC131 بسته دو عددی

جدا کننده انگشت کوچک مدل HC131 بسته دو عددی
جدا کننده انگشت کوچک مدل HC131 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ebf33bc351f6bf6a1e728e92b2f1049309b1794_1594223563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بزرگ

پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بزرگ
پد خار پاشنه پاک سمن مدل Home سایز بزرگ

٪

۹۲,۰۰۰

تومان

٪

۹۲,۰۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 37

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 37
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 37

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/401134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی فوت کر مدل I-043 سایز 40-47

کفی طبی فوت کر مدل I-043 سایز 40-47
کفی طبی فوت کر مدل I-043 سایز 40-47

٪

تومان

٪

۱۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110390896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد افزایش قد بیتل مدل BT1

پد افزایش قد بیتل مدل BT1
پد افزایش قد بیتل مدل BT1

٪

تومان

٪

۲۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114187380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا و محافظ زیر پنجه مدل TP528-2 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا و محافظ زیر پنجه مدل TP528-2 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا و محافظ زیر پنجه مدل TP528-2 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121370749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی پاپیا مدل C07 سایز 40-41

کفی طبی پاپیا مدل C07 سایز 40-41
کفی طبی پاپیا مدل C07 سایز 40-41

٪

تومان

٪

۲۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4754732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی ورزشی پاپیا طب مدل High Arch سایز 45-44

کفی طبی ورزشی پاپیا طب مدل High Arch سایز 45-44
کفی طبی ورزشی پاپیا طب مدل High Arch سایز 45-44

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121621276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد محافظت پاشنه پا سما مدل 6024

پد محافظت پاشنه پا سما مدل 6024
پد محافظت پاشنه پا سما مدل 6024

٪

تومان

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110481024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کف پا مدل TP127

محافظ کف پا مدل TP127
محافظ کف پا مدل TP127

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115022460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش مدل 16 سایز 42 غیر اصل

کفی طبی کفش مدل 16 سایز 42 غیر اصل
کفی طبی کفش مدل 16 سایز 42 غیر اصل

۲۵٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۹۰,۰۰۰

۶۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117343937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل PL149 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل PL149 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل PL149 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۰۹,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114734672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد زیر پنجه مدل TP510 در بسته 2 عددی

پد زیر پنجه مدل TP510 در بسته 2 عددی
پد زیر پنجه مدل TP510 در بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117670804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP525 - 2 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا مدل TP525 - 2 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا مدل TP525 - 2 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۱۱۹,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 45

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 45
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 45

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/984541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پاشنه پوش پاک سمن مدل Cover سایز بزرگ

پاشنه پوش پاک سمن مدل Cover سایز بزرگ
پاشنه پوش پاک سمن مدل Cover سایز بزرگ

٪

تومان

٪

۳۹,۹۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن