مسواک برقی

مسواک برقی

مسواک برقی و مشخصات آن

مسواک برقی یا چرخشی مسواکی است که با باتری یا برق کار می کند و برای حرکت دادن نوسانی و ارتعاشی سر مسواک از این نیرو استفاده می شود.

  • دارای عملکردهای مختلف برای حساسیت دندانی، سفید کردن دندان ها و ماساژ دادن لثه ها
  • دارای حسگرهای هشداردهنده زمان وارد کردن فشار بر لثه
  • دارای تایمر
  • یادآوری کننده دیجیتال برای تعویض سر مسواک
  • حرکت چرخشی ارتعاشی و یا تکنولوژی صوتی
  • دارای سر مسواک متعدد از مشخصات اصلی این مدل مسواک ها می¬باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1996c1a2f2490f27ac52d2e42eb551b85e9d2719_1606862966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality cross action 100

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality cross action 100
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality cross action 100

٪

۹۱۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4687843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018
جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018

٪

۹۷,۰۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112841565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

٪

۴۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6d75387cf0faf52e9c85349a3c341e5cca2bb9d_1607194519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100

مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100
مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100

٪

۸۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5653fe3ed768417c998045bd13bd8d697ab20e98_1608800081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06fa2e3579227a84e4784caf4f06514b2d9a76cd_1606320529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3

مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3
مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3

۴۰٪

۹۶۰,۰۰۰

۵۷۹,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۹۶۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۹۶۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۹۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119513927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی

٪

۵۱۵,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119130571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300

واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300
واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300

٪

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112665262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244

دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244
دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244

٪

۹۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119639900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی کارینا مدل GX928

مسواک برقی کارینا مدل GX928
مسواک برقی کارینا مدل GX928

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

۷۲۶,۵۳۰ تومان

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/207483bfa3557abce41031cbbd1594da60cc653e_1600763099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars

مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars
مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars

٪

۲۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112801261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی
سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b002969c63699b541f7fbfaa11dd26a7cc7241c_1617792240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1

مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1
مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1

٪

۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4b8fecd402980427a86d60fe7916c864fbd507b_1609232654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل D150

مسواک برقی اورال-بی مدل D150
مسواک برقی اورال-بی مدل D150

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111366917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 4 عددی

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce87b4c67995531a3dd91eca75afc98dbbefcdeb_1606297815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031

مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031
مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031

۲۵٪

۳,۳۹۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۳,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳,۳۹۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳,۳۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3acd2f00f434bd4af306da73940c67d9ee1cc4b_1618300593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE

مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE
مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE

٪

۸,۹۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2288163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی واتراسپلش مدل RST 5002 Plus

مسواک برقی واتراسپلش مدل RST 5002 Plus
مسواک برقی واتراسپلش مدل RST 5002 Plus

٪

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/810816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action

۱۶٪

۱,۸۹۹,۰۰۰

۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۱,۸۹۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱,۸۹۹,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱,۸۹۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121528072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6
پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113721693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل StarWars

مسواک برقی اورال-بی مدل StarWars
مسواک برقی اورال-بی مدل StarWars

٪

۲۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1154897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم

مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم
مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم

٪

۷۳۹,۹۹۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

۷۳۹,۹۹۰

تومان

٪

۷۳۹,۹۹۰

تومان

٪

۷۳۹,۹۹۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad9be95413ba258efd76b125d60d15adf9c6038f_1620893510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی سوکاس مدل X5

مسواک برقی سوکاس مدل X5
مسواک برقی سوکاس مدل X5

٪

۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83af8de3c2f0641d3b899d797ebc9f61f8bfd613_1609691626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22
پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110522547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی

سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی
سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی

٪

۵۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن