مسواک برقی

مسواک برقی

مسواک برقی و مشخصات آن

مسواک برقی یا چرخشی مسواکی است که با باتری یا برق کار می کند و برای حرکت دادن نوسانی و ارتعاشی سر مسواک از این نیرو استفاده می شود.

  • دارای عملکردهای مختلف برای حساسیت دندانی، سفید کردن دندان ها و ماساژ دادن لثه ها
  • دارای حسگرهای هشداردهنده زمان وارد کردن فشار بر لثه
  • دارای تایمر
  • یادآوری کننده دیجیتال برای تعویض سر مسواک
  • حرکت چرخشی ارتعاشی و یا تکنولوژی صوتی
  • دارای سر مسواک متعدد از مشخصات اصلی این مدل مسواک ها می¬باشد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4687843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018
جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان دنتال وایت مدل NEW original2018

٪

تومان

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112841565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی مدل EB17s بسته 4 عددی

۹٪

۴۹,۵۰۰

تومان

۹٪

۴۹,۵۰۰

۴۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118995170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی کارینا مدل GX-958

مسواک برقی کارینا مدل GX-958
مسواک برقی کارینا مدل GX-958

۳٪

۷۸۵,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۸۵,۰۰۰

۷۶۱,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6d75387cf0faf52e9c85349a3c341e5cca2bb9d_1607194519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100

مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100
مسواک برقی اورال-بی مدل Cross Action Vitality 100

٪

تومان

٪

۷۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5653fe3ed768417c998045bd13bd8d697ab20e98_1608800081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action - D100.413.1

٪

تومان

٪

۷۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06fa2e3579227a84e4784caf4f06514b2d9a76cd_1606320529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3

مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3
مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3

۳۴٪

۹۶۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۹۶۰,۰۰۰

۶۳۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba8858bc6da605a6811bf759c4fb39240d7379ce_1611914857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-USB

دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-USB
دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-USB

٪

تومان

٪

۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9daf0a1390f9ef77abff2980f72b625255f6e2f_1602660846.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان وایت اسمایل مدل sfz-20

جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان وایت اسمایل مدل sfz-20
جرم گیر ، لمینت و بلیچینگ دندان وایت اسمایل مدل sfz-20

٪

تومان

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119513927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی
سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل Cross action بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۴۱۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119130571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300

واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300
واترجت دندان خانگی واتر پالس مدل V300

٪

تومان

٪

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112665262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244

دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244
دستگاه سفید کننده دندان دنتال وایت مدل DT-1244

۳۴٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۵۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119639900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی کارینا مدل GX928

مسواک برقی کارینا مدل GX928
مسواک برقی کارینا مدل GX928

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۴۹,۰۰۰

۷۲۶,۵۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/207483bfa3557abce41031cbbd1594da60cc653e_1600763099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars

مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars
مسواک برقی اورال-بی مدل Stages-power طرح Star Wars

٪

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112801261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی

سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی
سری یدک مسواک برقی اورال-بی مدل 3D White بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b002969c63699b541f7fbfaa11dd26a7cc7241c_1617792240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1

مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1
مسواک برقی اورال-بی مدل Sensi UltraThin Pro 1

۲۵٪

۳,۰۷۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳,۰۷۰,۰۰۰

۲,۳۰۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4b8fecd402980427a86d60fe7916c864fbd507b_1609232654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل D150

مسواک برقی اورال-بی مدل D150
مسواک برقی اورال-بی مدل D150

٪

تومان

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce87b4c67995531a3dd91eca75afc98dbbefcdeb_1606297815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031

مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031
مسواک برقی پروفی کر مدل PC-DC 3031

٪

تومان

٪

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3645788b31124d57b4c3428995f6037cf4e6841b_1600856185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جرم گیر خانگی هارمن مدل HM220

جرم گیر خانگی هارمن مدل HM220
جرم گیر خانگی هارمن مدل HM220

۱۶٪

۷۴۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۷۴۰,۰۰۰

۶۲۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ff97cbf49485a13a3bbd85fbaf408582423cd2c_1611914787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-B

دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-B
دستگاه سفید کننده دندان آنانسا مدل ATW-B

٪

تومان

٪

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3acd2f00f434bd4af306da73940c67d9ee1cc4b_1618300593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE

مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE
مسواک برقی اورال-بی مدل GENIUS X 20000 ROSE

٪

تومان

٪

۷,۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/810816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action

مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality Cross Action

٪

تومان

٪

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121528072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6
پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل COM-6

٪

تومان

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1154897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم

مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم
مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم

٪

تومان

٪

۷۳۹,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad9be95413ba258efd76b125d60d15adf9c6038f_1620893510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی سوکاس مدل X5

مسواک برقی سوکاس مدل X5
مسواک برقی سوکاس مدل X5

۳٪

۱,۴۹۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱,۴۴۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f437f4bfb9c952290043f4b42fe9129d1f3120db_1620486154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مسواک برقی اورال-بی مدل D100 cars

مسواک برقی اورال-بی مدل D100 cars
مسواک برقی اورال-بی مدل D100 cars

٪

تومان

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83af8de3c2f0641d3b899d797ebc9f61f8bfd613_1609691626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22

پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22
پایه نگهدارنده مسواک برقی و سری یدک مدل V22

٪

تومان

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110522547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی

سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی
سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB50 CROSS ACTION بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن