مواد آرایش مو

مواد آرایشی مو

اگر بخواهید رنگ موهایتان را سه درجه از رنگ فعلی روشن‌تر نمایید، باید اول موها را دکلره کنید. و همچنین اسپری مو یکی از بهترین محصولات جهانی است. بسته به نوع محصول و نیاز شما می‌تواند موها را آزاد یا کاملاً ثابت نگه دارد. برای جلوگیری از شکننده شدن مو پس از اسپری هیچ‌گاه از آن بر روی موهای مرطوب استفاده نکنید. می‌توانید اسپری را روی هر مدل مویی استفاده کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه تقسیم مو مدل P2

شانه تقسیم مو مدل P2
شانه تقسیم مو مدل P2

٪

۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42cb20828f9be0da9cdbf9b7555d04884479cf80_1593895843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6

برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6
برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6

۲۴٪

۲۷,۰۰۰

۲۰,۵۰۰ تومان

۲۴٪

۲۷,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲۷,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۲۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110245913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری رنگ مو جنتالین مدل color&style حجم 150 میلی لیتر

اسپری رنگ مو جنتالین مدل color&style حجم 150 میلی لیتر
اسپری رنگ مو جنتالین مدل color&style حجم 150 میلی لیتر

۱۵٪

۸۱,۰۰۰

۶۸,۸۵۰ تومان

۱۵٪

۸۱,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸۱,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113947911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو جادور مدل Cat01

برس مو جادور مدل Cat01
برس مو جادور مدل Cat01

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110657002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر
کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

٪

۱۰۱,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114057905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1

برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1
برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1

٪

۲۲,۳۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3509127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی متوسط شماره 7.1

رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی متوسط شماره 7.1
رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی متوسط شماره 7.1

٪

۲۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4882350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو کد 654

شانه مو کد 654
شانه مو کد 654

٪

۶,۱۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4880656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس چوبی مو مدل RN-77

برس چوبی مو مدل RN-77
برس چوبی مو مدل RN-77

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a1b882fa93b719b0306ad5ec790758ff7320e76_1637584845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 02 حجم 500 میلی لیتر

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 02 حجم 500 میلی لیتر
اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 02 حجم 500 میلی لیتر

٪

۵۵,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

٪

۵۵,۵۰۰

تومان

٪

۵۵,۵۰۰

تومان

٪

۵۵,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/632131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ موی پلت سری Intensive مدل Ultra Ash Blonde شماره 2-10

کیت رنگ موی پلت سری Intensive مدل Ultra Ash Blonde شماره 2-10
کیت رنگ موی پلت سری Intensive مدل Ultra Ash Blonde شماره 2-10

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4331702.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگساژ مارال مدل Chromatic شماره 7.11 حجم 220 میلی لیتر

شامپو رنگساژ مارال مدل Chromatic شماره 7.11 حجم 220 میلی لیتر
شامپو رنگساژ مارال مدل Chromatic شماره 7.11 حجم 220 میلی لیتر

٪

۷۱,۶۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120072945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو پلت سری Intensive شماره 46-10 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند پودری

کیت رنگ مو پلت سری Intensive شماره 46-10 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند پودری
کیت رنگ مو پلت سری Intensive شماره 46-10 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند پودری

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110657801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر
کرم مو آبرسان پنتن سری Pro-V حجم 300 میلی لیتر

٪

۹۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112148667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن

رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن
رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن

٪

۱۲,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/240964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7
کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5215933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس رنگ مو مدل Fash01

برس رنگ مو مدل Fash01
برس رنگ مو مدل Fash01

٪

۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3772422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش

شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش
شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113692844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری رنگ مو سورا آمور کد 3 حجم 150 میلی لیتر رنگ طلایی

اسپری رنگ مو سورا آمور کد 3 حجم 150 میلی لیتر رنگ طلایی
اسپری رنگ مو سورا آمور کد 3 حجم 150 میلی لیتر رنگ طلایی

٪

۵۵,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2685438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو والانسی سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای روشن شماره WN8

رنگ مو والانسی سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای روشن شماره WN8
رنگ مو والانسی سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای روشن شماره WN8

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3255915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه موحالت مدل 110

شانه موحالت مدل 110
شانه موحالت مدل 110

٪

۸,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111709961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو کد 8286

شانه مو کد 8286
شانه مو کد 8286

٪

۷,۲۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f60cc1211a8859439ceb8ef05fff5534adcd3696_1597592440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01

برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01
برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01

٪

۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3232855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واکس مو گتسبی مدل Harajuku مقدار 75 گرم

واکس مو گتسبی مدل Harajuku مقدار 75 گرم
واکس مو گتسبی مدل Harajuku مقدار 75 گرم

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114990471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری پرپشت کننده مو پرفکت شماره 01 حجم 150 میلی لیتر رنگ مشکی

اسپری پرپشت کننده مو پرفکت شماره 01 حجم 150 میلی لیتر رنگ مشکی
اسپری پرپشت کننده مو پرفکت شماره 01 حجم 150 میلی لیتر رنگ مشکی

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120986305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه ضد شپش وی کامب مدل TTVC01

شانه ضد شپش وی کامب مدل TTVC01
شانه ضد شپش وی کامب مدل TTVC01

٪

۲۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4248491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی

کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی
کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی

٪

۱۵,۹۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3492329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری طبیعی مدل قهوه ای روشن شماره 5.0

رنگ مو مارال سری طبیعی مدل قهوه ای روشن شماره 5.0
رنگ مو مارال سری طبیعی مدل قهوه ای روشن شماره 5.0

٪

۲۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4346427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگساژ مارال مدل Jasmine شماره 8.96 حجم 220 میلی لیتر

شامپو رنگساژ مارال مدل Jasmine شماره 8.96 حجم 220 میلی لیتر
شامپو رنگساژ مارال مدل Jasmine شماره 8.96 حجم 220 میلی لیتر

٪

۸۳,۳۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114189440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی

ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی
ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی

٪

۲۵,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c633ebb73aaa4f3f46a71424625b6a88c48aaf8_1637584916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 01 حجم 150 میلی لیتر

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 01 حجم 150 میلی لیتر
اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل 01 حجم 150 میلی لیتر

٪

۲۸,۵۰۰

۲۶,۹۰۰ تومان

٪

۲۸,۵۰۰

تومان

٪

۲۸,۵۰۰

تومان

٪

۲۸,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4547326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو مارال شماره 8.15 رنگ شنی ماسه ای

کیت رنگ مو مارال شماره 8.15 رنگ شنی ماسه ای
کیت رنگ مو مارال شماره 8.15 رنگ شنی ماسه ای

٪

۲۹,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم دکلره بی رنگ کننده بس مدل Deco حجم 220 گرم

کرم دکلره بی رنگ کننده بس مدل Deco حجم 220 گرم
کرم دکلره بی رنگ کننده بس مدل Deco حجم 220 گرم

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3974014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم رنگ ابرو کد 001

قلم رنگ ابرو کد 001
قلم رنگ ابرو کد 001

٪

۶,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4331640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگساژ مارال مدل Pastel شماره 9.25 حجم 220 میلی لیتر

شامپو رنگساژ مارال مدل Pastel شماره 9.25 حجم 220 میلی لیتر
شامپو رنگساژ مارال مدل Pastel شماره 9.25 حجم 220 میلی لیتر

٪

۷۵,۴۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4331800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگساژ مارال مدل Valerian شماره 7.69 حجم 220 میلی لیتر

شامپو رنگساژ مارال مدل Valerian شماره 7.69 حجم 220 میلی لیتر
شامپو رنگساژ مارال مدل Valerian شماره 7.69 حجم 220 میلی لیتر

٪

۸۰,۱۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112607362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم

پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم
پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم

٪

۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4331816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگساژ مارال مدل Aquamarine شماره 8.15 حجم 220 میلی لیتر

شامپو رنگساژ مارال مدل Aquamarine شماره 8.15 حجم 220 میلی لیتر
شامپو رنگساژ مارال مدل Aquamarine شماره 8.15 حجم 220 میلی لیتر

٪

۷۳,۸۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114507837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو مدل 3000/N

برس مو مدل 3000/N
برس مو مدل 3000/N

٪

۱۲,۸۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115091940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST

برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST
برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115107157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو بیول شماره 0010 حجم 15 میلی لیتر رنگ بلوند نقره ای روشن

رنگ مو بیول شماره 0010 حجم 15 میلی لیتر رنگ بلوند نقره ای روشن
رنگ مو بیول شماره 0010 حجم 15 میلی لیتر رنگ بلوند نقره ای روشن

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2676320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه چوبی دیارا مدل DN4

شانه چوبی دیارا مدل DN4
شانه چوبی دیارا مدل DN4

٪

۱۴,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110251509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو مدل M2000

برس مو مدل M2000
برس مو مدل M2000

٪

۱۴,۷۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c98c2edbec9608aea242b87f7ceec111ca967cb_1594215834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میلک ژل مارال مدل عصاره آلوئه ورا حجم 300 میلی لیتر

میلک ژل مارال مدل عصاره آلوئه ورا حجم 300 میلی لیتر
میلک ژل مارال مدل عصاره آلوئه ورا حجم 300 میلی لیتر

٪

۴۱,۹۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111515044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو نیترو کد 1225

برس مو نیترو کد 1225
برس مو نیترو کد 1225

٪

۲۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5412291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر

اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر

٪

۳۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112938438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موس حالت دهنده مو باژه مدل Maximum Hold حجم 200 میلی لیتر

موس حالت دهنده مو باژه مدل Maximum Hold حجم 200 میلی لیتر
موس حالت دهنده مو باژه مدل Maximum Hold حجم 200 میلی لیتر

۱۰٪

۷۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120717963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند
کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 7 حجم 50 میلی لیتر رنگ بلوند

٪

۲۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110743337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی

کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی
کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی

٪

۱۶,۸۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3509124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری دودی مدل قهوه ای دودی روشن شماره 5.1

رنگ مو مارال سری دودی مدل قهوه ای دودی روشن شماره 5.1
رنگ مو مارال سری دودی مدل قهوه ای دودی روشن شماره 5.1

٪

۲۳,۱۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119731436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر دکلره بیول مدل B-50 وزن 50 گرم

پودر دکلره بیول مدل B-50 وزن 50 گرم
پودر دکلره بیول مدل B-50 وزن 50 گرم

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3509128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی روشن شماره 8.1

رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی روشن شماره 8.1
رنگ مو مارال سری دودی مدل بلوند دودی روشن شماره 8.1

٪

۲۴,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4745758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آدامس مو زاین مدل creative حجم 80 میلی لیتر

آدامس مو زاین مدل creative حجم 80 میلی لیتر
آدامس مو زاین مدل creative حجم 80 میلی لیتر

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3059799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه چوبی لوینی مدل China Town

شانه چوبی لوینی مدل China Town
شانه چوبی لوینی مدل China Town

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1199081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موس حالت‌ دهنده مو اینتسا مدل 02 حجم 300 میلی لیتر

موس حالت‌ دهنده مو اینتسا مدل 02 حجم 300 میلی لیتر
موس حالت‌ دهنده مو اینتسا مدل 02 حجم 300 میلی لیتر

٪

۲۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5467910.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس گرد مدل S10

برس گرد مدل S10
برس گرد مدل S10

٪

۲۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4cd8db30fccf3e88a0ece2490e6a5b76475e8471_1596968923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر پرپشت کننده مو پرفکت کد 02 وزن 50 گرم رنگ مشکی

پودر پرپشت کننده مو پرفکت کد 02 وزن 50 گرم رنگ مشکی
پودر پرپشت کننده مو پرفکت کد 02 وزن 50 گرم رنگ مشکی

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111700453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو دکتر مورنینگ کد 01

برس مو دکتر مورنینگ کد 01
برس مو دکتر مورنینگ کد 01

۱۵٪

۲۳,۲۰۰

۱۹,۷۲۰ تومان

۱۵٪

۲۳,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۲۳,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۲۳,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1620625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ موی ریتون سری Fashion مدل Rose Quartz شماره 8.8

رنگ موی ریتون سری Fashion مدل Rose Quartz شماره 8.8
رنگ موی ریتون سری Fashion مدل Rose Quartz شماره 8.8

۴۷٪

۲۸۵,۰۰۰

۱۵۱,۰۰۰ تومان

۴۷٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۴۷٪

۲۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4028570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم دکلره مارال مدل deco paste حجم 250 گرم

کرم دکلره مارال مدل deco paste حجم 250 گرم
کرم دکلره مارال مدل deco paste حجم 250 گرم

٪

۶۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3492641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری طبیعی مدل بلوند متوسط شماره 7.0

رنگ مو مارال سری طبیعی مدل بلوند متوسط شماره 7.0
رنگ مو مارال سری طبیعی مدل بلوند متوسط شماره 7.0

٪

۲۲,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111994326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر دکلره بیول مدل 12 وزن 50 گرم

پودر دکلره بیول مدل 12 وزن 50 گرم
پودر دکلره بیول مدل 12 وزن 50 گرم

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d29001cadc331a8c4aa6575eca6799e141f2a4a4_1600765724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واریاسیون آلبورا مدل E13 حجم 15 میلی لیتر رنگ نقره ای

واریاسیون آلبورا مدل E13 حجم 15 میلی لیتر رنگ نقره ای
واریاسیون آلبورا مدل E13 حجم 15 میلی لیتر رنگ نقره ای

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2736805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ موی مارال سری طبیعی شماره 12.0

کیت رنگ موی مارال سری طبیعی شماره 12.0
کیت رنگ موی مارال سری طبیعی شماره 12.0

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4582052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی

لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی
لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی

٪

۱۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c43d207dab43022823656ce987b290fa554fecb_1630408599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل مو فولیکا مدل 01 حجم 150 میلی لیتر

ژل مو فولیکا مدل 01 حجم 150 میلی لیتر
ژل مو فولیکا مدل 01 حجم 150 میلی لیتر

٪

۴۲,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119445000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلاه مش مدل AT

کلاه مش مدل AT
کلاه مش مدل AT

٪

۲۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3751078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو فیتو مدل PHYTO COLOR شماره 9D

کیت رنگ مو فیتو مدل PHYTO COLOR شماره 9D
کیت رنگ مو فیتو مدل PHYTO COLOR شماره 9D

٪

۸۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2451572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو کراون مدل گرد مردانه کوچک کد 45

برس مو کراون مدل گرد مردانه کوچک کد 45
برس مو کراون مدل گرد مردانه کوچک کد 45

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118315161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واریاسیون مارال شماره 011 حجم 15 میلی لیتر رنگ دودی

واریاسیون مارال شماره 011 حجم 15 میلی لیتر رنگ دودی
واریاسیون مارال شماره 011 حجم 15 میلی لیتر رنگ دودی

٪

۱۱,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113859382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری براق کننده مو بیول مدل شاین حجم 400 میلی لیتر

اسپری براق کننده مو بیول مدل شاین حجم 400 میلی لیتر
اسپری براق کننده مو بیول مدل شاین حجم 400 میلی لیتر

٪

۴۷,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121538999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو پروکسا سری Gold Mahogany شماره 4.53 حجم 60 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی گرم متوسط

رنگ مو پروکسا سری Gold Mahogany شماره 4.53 حجم 60 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی گرم متوسط
رنگ مو پروکسا سری Gold Mahogany شماره 4.53 حجم 60 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی گرم متوسط

۴۱٪

۲۹,۰۰۰

۱۷,۰۰۰ تومان

۴۱٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3493231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موس حالت دهنده مو سورا آمور مدل ULTRA حجم 225 میل

موس حالت دهنده مو سورا آمور مدل ULTRA حجم 225 میل
موس حالت دهنده مو سورا آمور مدل ULTRA حجم 225 میل

٪

۷۰,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3503667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری زیتونی مدل بلوند زیتونی متوسط شماره 7.3

رنگ مو مارال سری زیتونی مدل بلوند زیتونی متوسط شماره 7.3
رنگ مو مارال سری زیتونی مدل بلوند زیتونی متوسط شماره 7.3

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4100139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه ضد شپش مدل SS1

شانه ضد شپش مدل SS1
شانه ضد شپش مدل SS1

٪

۲۹,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2365602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری نگهدارنده حالت مو لویز مدل Ultra Strong حجم 500 میلی لیتر

اسپری نگهدارنده حالت مو لویز مدل Ultra Strong حجم 500 میلی لیتر
اسپری نگهدارنده حالت مو لویز مدل Ultra Strong حجم 500 میلی لیتر

٪

۵۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112183606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

واریاسیون مارال شماره 099 حجم 15 میلی لیتر رنگ بنفش

واریاسیون مارال شماره 099 حجم 15 میلی لیتر رنگ بنفش
واریاسیون مارال شماره 099 حجم 15 میلی لیتر رنگ بنفش

٪

۱۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3582188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل شیر نسکافه ای شماره 8.85

رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل شیر نسکافه ای شماره 8.85
رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل شیر نسکافه ای شماره 8.85

٪

۲۳,۹۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4338016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 250 میلی لیتر

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 250 میلی لیتر
اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 250 میلی لیتر

٪

۳۵,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/141ef863434dbaf40ba297a23f48c9e0959f793c_1596604694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب مو ریواژن مدل اکسترا حجم 300 میلی لیتر

چسب مو ریواژن مدل اکسترا حجم 300 میلی لیتر
چسب مو ریواژن مدل اکسترا حجم 300 میلی لیتر

٪

۴۳,۲۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4505176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه کراتینه مدل Pinky

شانه کراتینه مدل Pinky
شانه کراتینه مدل Pinky

٪

۱۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5467863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو مدل 02/B

برس مو مدل 02/B
برس مو مدل 02/B

٪

۱۲,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110777604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو مدل G005/S

شانه مو مدل G005/S
شانه مو مدل G005/S

٪

۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3398729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس گرد مو مدل ZG047

برس گرد مو مدل ZG047
برس گرد مو مدل ZG047

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2685061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ موی والانسی سری کاراملی مدل بلوند کاراملی روشن شماره BC8

رنگ موی والانسی سری کاراملی مدل بلوند کاراملی روشن شماره BC8
رنگ موی والانسی سری کاراملی مدل بلوند کاراملی روشن شماره BC8

۲٪

۲۰,۰۰۰

۱۹,۵۹۰ تومان

۲٪

۲۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114350157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس مو دکتر مورنینگ مدل DM2 مجموعه 2 عددی

برس مو دکتر مورنینگ مدل DM2 مجموعه 2 عددی
برس مو دکتر مورنینگ مدل DM2 مجموعه 2 عددی

٪

۳۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3582149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای متوسط شماره 7.85

رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای متوسط شماره 7.85
رنگ مو مارال سری نسکافه ای مدل بلوند نسکافه ای متوسط شماره 7.85

٪

۲۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113686964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 6.1 حجم 48 میلی لیتر رنگ قهوه ای دودی

کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 6.1 حجم 48 میلی لیتر رنگ قهوه ای دودی
کیت رنگ مو لورآل مدل Excellence شماره 6.1 حجم 48 میلی لیتر رنگ قهوه ای دودی

٪

۲۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120904673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو رنگ مو فارا شماره 507a حجم 135 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی

شامپو رنگ مو فارا شماره 507a حجم 135 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی
شامپو رنگ مو فارا شماره 507a حجم 135 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی

۱۹٪

۵۸,۰۰۰

۴۷,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۵۸,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۵۸,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۵۸,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن