مواد شوینده

مواد شوینده

چگونه مواد شوینده احساس خوبی را منتقل میکنند؟

ما برای اینکه این حس خوبو توی آشپزخونمون داشته باشیم یه سری از مواد شوینده هستند که کمک میکنند ما ظرف‌هامون خوب بشوریم و این کمک میکنه که ما دیگه بوی تخم مرغ رو روی بشقاب‌هامون حس نکنیم. یا که این احساس خوبو بیشتر از قبل وقتی حسش می­کنیم که داریم لباس های تمیز و نرمی رو که با شوینده­های لباس شسته شده رو تنمون می کنیم. و این حس بی نظیری وقتی دو چندان میشه که توی ظاهر آشپزخونه هم قابل دیدن هست، وقتی که همه جای آشپزخونه با تمیز کننده‌های سطوح برق میزنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f41050b5fc57fb8dce642f7079d5cc1459dfbcb6_1606832625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین ظرفشویی پریل مقدار 1 کیلوگرم

پودر ماشین ظرفشویی پریل مقدار 1 کیلوگرم
پودر ماشین ظرفشویی پریل مقدار 1 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۶۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112687571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 72 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 72 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 72 عددی

٪

تومان

٪

۲۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113904364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی صحت مدل رز مقدار 4000 گرم

مایع دستشویی صحت مدل رز مقدار 4000 گرم
مایع دستشویی صحت مدل رز مقدار 4000 گرم

٪

تومان

٪

۶۱,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43090c16a2f761086f587bde1ab7c29c66870f6a_1609143290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین لباسشویی پرسیل مدل یونیورسال مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار

پودر ماشین لباسشویی پرسیل مدل یونیورسال مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار
پودر ماشین لباسشویی پرسیل مدل یونیورسال مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار

٪

۶۳,۰۰۰

تومان

٪

۶۳,۰۰۰

۵۶,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/abedb730649d31f200e8b91e71f5c65a248ead5e_1612870648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی پریل مدل Royal بسته 70 عددی

قرص ماشین ظرفشویی پریل مدل Royal بسته 70 عددی
قرص ماشین ظرفشویی پریل مدل Royal بسته 70 عددی

۲۳٪

۳۸۹,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۳۸۹,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e31ab37e362d5e5ebe6289fbad4380fcc63a2517_1620450817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع سفیدکننده غلیظ سطوح دامستوس مدل Mountain Breeze حجم 750 میلی لیتر

مایع سفیدکننده غلیظ سطوح دامستوس مدل Mountain Breeze حجم 750 میلی لیتر
مایع سفیدکننده غلیظ سطوح دامستوس مدل Mountain Breeze حجم 750 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1372318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص جرم‌گیر ماشین‌ ظرفشویی و ماشین‌ لباسشویی ناتار بسته 12 عددی

قرص جرم‌گیر ماشین‌ ظرفشویی و ماشین‌ لباسشویی ناتار بسته 12 عددی
قرص جرم‌گیر ماشین‌ ظرفشویی و ماشین‌ لباسشویی ناتار بسته 12 عددی

٪

تومان

٪

۳۴,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121853008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری چربی زدا دیپافو مدل ST2 حجم 220 میلی لیتر

اسپری چربی زدا دیپافو مدل ST2 حجم 220 میلی لیتر
اسپری چربی زدا دیپافو مدل ST2 حجم 220 میلی لیتر

۲٪

۱۹,۸۰۰

تومان

۲٪

۱۹,۸۰۰

۱۹,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e587bda19635493c47303ba7e4754f6e4581c1fd_1610027074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Ultimate بسته 84 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Ultimate بسته 84 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Ultimate بسته 84 عددی

٪

تومان

٪

۴۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d18b34404e784203b63fcfeed59231e1098a58a1_1620815345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری تمیزکننده سطوح آشپزخانه سیف مقدار 500 گرم

اسپری تمیزکننده سطوح آشپزخانه سیف مقدار 500 گرم
اسپری تمیزکننده سطوح آشپزخانه سیف مقدار 500 گرم

٪

تومان

٪

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09fe3e93efff186fedd24525a9205802b24b6e56_1606309954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum بسته 40 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum بسته 40 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum بسته 40 عددی

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Lilium حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Lilium حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Lilium حجم 500 میلی لیتر

٪

۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e96fc82698832d8f40c0326fd138c93b2fc28a96_1609143992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین لباسشویی تاژ مدل یونیورسال و رنگین شوی مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار

پودر ماشین لباسشویی تاژ مدل یونیورسال و رنگین شوی مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار
پودر ماشین لباسشویی تاژ مدل یونیورسال و رنگین شوی مقدار 500 گرم - مجموعه 5 عددی تخفیف دار

٪

۵۰,۲۸۳

تومان

٪

۵۰,۲۸۳

۴۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4240040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم 90 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم 90 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم 90 عددی

٪

تومان

٪

۵۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e09b21b62e3d9511a3b132ddd03689a655b0fde0_1606307432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 100عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 100عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 100عددی

٪

تومان

٪

۳۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111811181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 1000 میلی لیتر

مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 1000 میلی لیتر
مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 1000 میلی لیتر

٪

۹,۰۸۰

تومان

٪

۹,۰۸۰

۸,۴۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112880830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Classic بسته 60 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Classic بسته 60 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Classic بسته 60 عددی

٪

تومان

٪

۱۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2432341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

براق کننده فلزات جلاسنج مدل Metal Polish

براق کننده فلزات جلاسنج مدل Metal Polish
براق کننده فلزات جلاسنج مدل Metal Polish

٪

تومان

٪

۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b70a53a5881589bf6dae29acb1ac8e493746124e_1600768508.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین لباسشویی نگین مدل Eight enzymes وزن 10 کیلوگرم

پودر ماشین لباسشویی نگین مدل Eight enzymes وزن 10 کیلوگرم
پودر ماشین لباسشویی نگین مدل Eight enzymes وزن 10 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb1e4ac2086c16db6ae27beffb33a9cd689e0516_1605030208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محلول ضد عفونی کننده سطوح ماسیس کد M4000 حجم 4000 میلی لیتر

محلول ضد عفونی کننده سطوح ماسیس کد M4000 حجم 4000 میلی لیتر
محلول ضد عفونی کننده سطوح ماسیس کد M4000 حجم 4000 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۱,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a4870889884ae87b33e784c72ac45dbae8b0dc6_1620449802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع کرمی پاک کننده چندمنظوره سطوح سیف حجم 750 میلی لیتر

مایع کرمی پاک کننده چندمنظوره سطوح سیف حجم 750 میلی لیتر
مایع کرمی پاک کننده چندمنظوره سطوح سیف حجم 750 میلی لیتر

٪

۲۶,۰۰۰

تومان

٪

۲۶,۰۰۰

۲۴,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e18f614efa4002bd3dc75a70b67e23aba6a5384b_1598878501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی پریل مقدار 750 گرم

مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی پریل مقدار 750 گرم
مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی پریل مقدار 750 گرم

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122002052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم ا لیتر

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم ا لیتر
ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم ا لیتر

٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰

۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121853947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری لکه‌بر مبل و فرش دیپافو مدل FC1 حجم 220 میلی لیتر

اسپری لکه‌بر مبل و فرش دیپافو مدل FC1 حجم 220 میلی لیتر
اسپری لکه‌بر مبل و فرش دیپافو مدل FC1 حجم 220 میلی لیتر

۵٪

۳۸,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۸,۰۰۰

۳۶,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119394589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نمک ماشین ظرفشویی پریل مقدار 2 کیلوگرم

نمک ماشین ظرفشویی پریل مقدار 2 کیلوگرم
نمک ماشین ظرفشویی پریل مقدار 2 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۴۰,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/967dcab878ff157b63adab02a5390dc2dd1f9dcb_1604753438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نمک ماشین ظرفشویی هوم پلاس کد 01 وزن 2 کیلوگرم

نمک ماشین ظرفشویی هوم پلاس کد 01 وزن 2 کیلوگرم
نمک ماشین ظرفشویی هوم پلاس کد 01 وزن 2 کیلوگرم

۲۱٪

۳۱,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۳۱,۰۰۰

۲۴,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/928cf4e006b1a109c7a8f2a1490ff962cb93e3fb_1604320401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری چربی زدا دیپافو مدل OFF حجم 500 میلی لیتر

اسپری چربی زدا دیپافو مدل OFF حجم 500 میلی لیتر
اسپری چربی زدا دیپافو مدل OFF حجم 500 میلی لیتر

۶٪

۲۴,۹۰۰

تومان

۶٪

۲۴,۹۰۰

۲۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Guava حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Guava حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Guava حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۸,۵۰۰

۱۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/963651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص جرم گیر توالت فرنگی ناتار مدل 4 کاره بسته 12 عددی

قرص جرم گیر توالت فرنگی ناتار مدل 4 کاره بسته 12 عددی
قرص جرم گیر توالت فرنگی ناتار مدل 4 کاره بسته 12 عددی

٪

۳۴,۵۰۰

تومان

٪

۳۴,۵۰۰

۳۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118966346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Jujube حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Jujube حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Jujube حجم 500 میلی لیتر

٪

۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۰,۰۰۰

۱۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afb7a6564496431ef5df3a55afcdab7f40af9c4d_1596128793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 03 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 03 حجم ۵۰۰ میلی لیتر
اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 03 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۶,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1391853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته ی 15 عددی

قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته ی 15 عددی
قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته ی 15 عددی

٪

۵۵,۸۰۰

تومان

٪

۵۵,۸۰۰

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a020f7c642d6c91d6700844935807a0e7c581f0a_1593973157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو فرش نانو نیپ کد 01 وزن 1000 گرم

شامپو فرش نانو نیپ کد 01 وزن 1000 گرم
شامپو فرش نانو نیپ کد 01 وزن 1000 گرم

٪

تومان

٪

۳۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4483646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 15عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 15عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل کوانتوم بسته 15عددی

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Magnolia حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Magnolia حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Magnolia حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۸,۵۰۰

۱۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4e993b5eea86aef756b5e3b24f3ec4b29cb294b_1605702205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین لباسشویی سافتلن مدل Perfect and Shiny وزن 3 کیلوگرم

پودر ماشین لباسشویی سافتلن مدل Perfect and Shiny وزن 3 کیلوگرم
پودر ماشین لباسشویی سافتلن مدل Perfect and Shiny وزن 3 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea27c2f52267a1f397504cf44c29bf876c00d0e5_1607157322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری تمیزکننده چند منظوره اکتیو مدل 3In1 حجم 700 میلی لیتر

اسپری تمیزکننده چند منظوره اکتیو مدل 3In1 حجم 700 میلی لیتر
اسپری تمیزکننده چند منظوره اکتیو مدل 3In1 حجم 700 میلی لیتر

٪

۲۶,۵۵۰

تومان

٪

۲۶,۵۵۰

۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/128925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری گاز پاک کن ایکو مویست مدل Stove Top Cleaner حجم 500 میلی لیتر

اسپری گاز پاک کن ایکو مویست مدل Stove Top Cleaner حجم 500 میلی لیتر
اسپری گاز پاک کن ایکو مویست مدل Stove Top Cleaner حجم 500 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Bergamot حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Bergamot حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Bergamot حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۸,۵۰۰

۱۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110409794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر ماشین لباسشویی سپید 3Plus مقدار 500 گرم

پودر ماشین لباسشویی سپید 3Plus مقدار 500 گرم
پودر ماشین لباسشویی سپید 3Plus مقدار 500 گرم

٪

تومان

٪

۱۰,۰۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f59af18da9cd2c6ae6a6fd83b5719ce343c9bd8c_1609828178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص جرم گیر ماشین لباسشویی کالگون مدل 3in1 بسته 15 عددی

قرص جرم گیر ماشین لباسشویی کالگون مدل 3in1 بسته 15 عددی
قرص جرم گیر ماشین لباسشویی کالگون مدل 3in1 بسته 15 عددی

٪

تومان

٪

۱۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e14a46736ee2bed77a3a4acdcc490eb452ec787c_1602578619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم 600 میلی لیتر

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم 600 میلی لیتر
ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل All in 1 حجم 600 میلی لیتر

٪

۷۸,۰۰۰

تومان

٪

۷۸,۰۰۰

۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/660e80d82d1b424ac15ee5bca6210c75f74e461b_1602579401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل Luminous حجم 1 لیتر

ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل Luminous حجم 1 لیتر
ژل ماشین ظرفشویی فست دراپ مدل Luminous حجم 1 لیتر

٪

۱۱۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۱۰,۰۰۰

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3306719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر جرم گیر ماشین لباسشویی میثاق شیمی بسته 100 گرمی

پودر جرم گیر ماشین لباسشویی میثاق شیمی بسته 100 گرمی
پودر جرم گیر ماشین لباسشویی میثاق شیمی بسته 100 گرمی

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121219269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری پاک کننده مبل و فرش بمو مدل TRA2 حجم 250 میلی لیتر

اسپری پاک کننده مبل و فرش بمو مدل TRA2 حجم 250 میلی لیتر
اسپری پاک کننده مبل و فرش بمو مدل TRA2 حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۶,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e26131905e78d64166745e243f50570b6e0ca22e_1621060108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی کرمی اوه مدل Milk And Flower مقدار 2000 گرم

مایع دستشویی کرمی اوه مدل Milk And Flower مقدار 2000 گرم
مایع دستشویی کرمی اوه مدل Milk And Flower مقدار 2000 گرم

۱۹٪

۵۲,۵۱۵

تومان

۱۹٪

۵۲,۵۱۵

۴۲,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2553893.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع ظرفشویی خاکستر مدل Free Paraben حجم 2750 میلی لیتر

مایع ظرفشویی خاکستر مدل Free Paraben حجم 2750 میلی لیتر
مایع ظرفشویی خاکستر مدل Free Paraben حجم 2750 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۶۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Lavender حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Lavender حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Lavender حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸,۱۹۰

تومان

٪

۱۸,۱۹۰

۱۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9831e6f5d24d2e3614b5aa0cb41955fe46a5ff29_1603198558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع لباسشویی مشکی سپید مقدار 3 کیلوگرم

مایع لباسشویی مشکی سپید مقدار 3 کیلوگرم
مایع لباسشویی مشکی سپید مقدار 3 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۴۵,۸۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3212765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر جرم گیر کتری و چای ساز میثاق شیمی

پودر جرم گیر کتری و چای ساز میثاق شیمی
پودر جرم گیر کتری و چای ساز میثاق شیمی

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b04e916b5af87aa961b74fc72dd7e889e6fddb6_1607167426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو فرش من کد 01 حجم 1000 میلی لیتر

شامپو فرش من کد 01 حجم 1000 میلی لیتر
شامپو فرش من کد 01 حجم 1000 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۱۲,۱۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Mimosa حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Mimosa حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Mimosa حجم 500 میلی لیتر

٪

۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۲۰,۰۰۰

۱۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112439411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Powelball بسته 125 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Powelball بسته 125 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Powelball بسته 125 عددی

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eabbf67836bf3afc1d3ecb2f3ed1361eff0490dc_1607925345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع کرمی پاک کننده چند منظوره سطوح سیف کد 01 حجم 750 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

مایع کرمی پاک کننده چند منظوره سطوح سیف کد 01 حجم 750 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
مایع کرمی پاک کننده چند منظوره سطوح سیف کد 01 حجم 750 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

٪

۴۰,۰۰۰

تومان

٪

۴۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120601523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی نت پلاس مدل N1 بسته 25 عددی

قرص ماشین ظرفشویی نت پلاس مدل N1 بسته 25 عددی
قرص ماشین ظرفشویی نت پلاس مدل N1 بسته 25 عددی

۴٪

۶۹,۴۰۰

تومان

۴٪

۶۹,۴۰۰

۶۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121574701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع لباسشویی میامی مدل 73900 وزن 1000 گرم

مایع لباسشویی میامی مدل 73900 وزن 1000 گرم
مایع لباسشویی میامی مدل 73900 وزن 1000 گرم

٪

تومان

٪

۱۶,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4239984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم بسته 72 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم بسته 72 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل پلاتینیوم بسته 72 عددی

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5229676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل PLATINUM43 بسته 43 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل PLATINUM43 بسته 43 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فیری مدل PLATINUM43 بسته 43 عددی

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119395364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوله بازکن صاف مقدار 1250 گرم

لوله بازکن صاف مقدار 1250 گرم
لوله بازکن صاف مقدار 1250 گرم

٪

تومان

٪

۱۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1040935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته 56 عددی

قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته 56 عددی
قرص ماشین ظرفشویی ناتار مدل All in One با رایحه پرتقال بسته 56 عددی

٪

۱۹۹,۹۰۰

تومان

٪

۱۹۹,۹۰۰

۱۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59439c42f228690124daf43d152fd01ba00931d6_1608920218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری لکه بر مبل و فرش کلینیک فرش دکتر دیاری مدل 97820 حجم 500 میلی لیتر

اسپری لکه بر مبل و فرش کلینیک فرش دکتر دیاری مدل 97820 حجم 500 میلی لیتر
اسپری لکه بر مبل و فرش کلینیک فرش دکتر دیاری مدل 97820 حجم 500 میلی لیتر

۱۰٪

۳۷,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳۷,۰۰۰

۳۳,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/976c40a0c289df98b6fe12a4060b120986953149_1604838830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم مقدار 2.4 کیلوگرم

مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم مقدار 2.4 کیلوگرم
مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم مقدار 2.4 کیلوگرم

٪

۹۷,۴۰۰

تومان

٪

۹۷,۴۰۰

۸۵,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/825265636f81e803365db8ce415cc0b38b5961fb_1596284190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع نرم کننده حوله و لباس سافتلن کد 01 حجم 1 لیتر

مایع نرم کننده حوله و لباس سافتلن کد 01 حجم 1 لیتر
مایع نرم کننده حوله و لباس سافتلن کد 01 حجم 1 لیتر

٪

۲۱,۵۰۰

تومان

٪

۲۱,۵۰۰

۱۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43cb5f4ba8bc59bf17230b817fd81e105e60c8ab_1595614073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 01 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 01 حجم ۵۰۰ میلی لیتر
اسپری پاک کننده نانو نیپ مدل 01 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

٪

تومان

٪

۲۶,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4059100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع جرم گیر لیمویی ماشین ظرفشویی فینیش حجم 250 میلی لیتر

مایع جرم گیر لیمویی ماشین ظرفشویی فینیش حجم 250 میلی لیتر
مایع جرم گیر لیمویی ماشین ظرفشویی فینیش حجم 250 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36289e36e1a442ae649c578038344409fd0fc9b5_1607925402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپری چند منظوره پاک کننده سطوح سیف مدل ULTRA حجم 750 میلی لیتر مجموعه دو عددی

اسپری چند منظوره پاک کننده سطوح سیف مدل ULTRA حجم 750 میلی لیتر مجموعه دو عددی
اسپری چند منظوره پاک کننده سطوح سیف مدل ULTRA حجم 750 میلی لیتر مجموعه دو عددی

٪

۵۴,۵۰۰

تومان

٪

۵۴,۵۰۰

۴۶,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd0349e0e77942946f46ab901199b4f47f78f656_1598103526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Arada بسته 70 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Arada بسته 70 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Arada بسته 70 عددی

٪

تومان

٪

۲۱۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توپ رخت شویی ماشین لباسشویی گروه جهان مدل SUPRA

توپ رخت شویی ماشین لباسشویی گروه جهان مدل SUPRA
توپ رخت شویی ماشین لباسشویی گروه جهان مدل SUPRA

٪

تومان

٪

۲۸,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1492585f52ee74f81bb53d1bc015a0924755178_1602620657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Max Leamon بسته 85 عددی

قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Max Leamon بسته 85 عددی
قرص ماشین ظرفشویی فینیش مدل Quantum Max Leamon بسته 85 عددی

٪

تومان

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4530696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قرص جرم گیر ماشین لباسشویی نت پلاس کد 03 بسته 14 عددی

قرص جرم گیر ماشین لباسشویی نت پلاس کد 03 بسته 14 عددی
قرص جرم گیر ماشین لباسشویی نت پلاس کد 03 بسته 14 عددی

۱۱٪

۵۹,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۵۹,۰۰۰

۵۲,۵۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/054e9141e62cb5e052a64991df2aecfa651f5a04_1606049057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ظرف پودر رختشویی طرح ماشین لباس شویی مدل W23

ظرف پودر رختشویی طرح ماشین لباس شویی مدل W23
ظرف پودر رختشویی طرح ماشین لباس شویی مدل W23

٪

تومان

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1340fe00214fc76a91505ba51eb351ac98065115_1594205099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ژل لکه بر مبل نانو اویسا مدل cl_21 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

ژل لکه بر مبل نانو اویسا مدل cl_21 حجم ۵۰۰ میلی لیتر
ژل لکه بر مبل نانو اویسا مدل cl_21 حجم ۵۰۰ میلی لیتر

۵٪

۷۳,۵۰۰

تومان

۵٪

۷۳,۵۰۰

۶۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8543edb01f2342cdeecc83ff01afdc32c9af5c0e_1602070931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع جلا دهنده ظروف هوم پلاس کد 01 وزن 750 گرم

مایع جلا دهنده ظروف هوم پلاس کد 01 وزن 750 گرم
مایع جلا دهنده ظروف هوم پلاس کد 01 وزن 750 گرم

٪

تومان

٪

۳۷,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4033775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مایع دستشویی درما کلین مدل Lotus حجم 500 میلی لیتر

مایع دستشویی درما کلین مدل Lotus حجم 500 میلی لیتر
مایع دستشویی درما کلین مدل Lotus حجم 500 میلی لیتر

٪

۱۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۸,۵۰۰

۱۴,۸۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن