نمایشگر ضربان قلب

پالس اکسیمتری چیست

پالس اکسیمتری (Pulse Oximeter) وسیله‌ای الکتریکی است که به کمک آن می‌توان اکسیژن موجود در سرخرگ انسان را اندازه‌گیری کرد. میزان نرمال این عدد برای افراد، 95-97 درصد است و اگر عدد نشان داده‌شده کمتر از این درصد به‌خصوص باشد، دستگاه تحریک‌شده و به صدا درمی‌آید. این دستگاه میزان کم شدن اکسیژن خون را هشدار می‌دهد و با اجتناب از حملات هیپوکسی (کم شدن اکسیژن)، از عوارض و پیامدهای آن جلوگیری می‌کند. لذا داشتن دستگاه‌های اندازه‌گیری نبض، ضربان و میزان اکسیژن قلب و آگاهی کامل از چگونگی و کارکرد آن‌ها، می‌تواند کمک بزرگی برای پیشگیری از عوارض قلبی باشند. هم‌چنین کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی عروقی هستند هم می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/821311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80
پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80

٪

تومان

٪

۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113384372.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل FS20K

پالس اکسیمتر مدل FS20K
پالس اکسیمتر مدل FS20K

۲۰٪

۷۲۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۷۲۰,۰۰۰

۵۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119153125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر اکسی واچ مدل MD300C63

پالس اکسیمتر اکسی واچ مدل MD300C63
پالس اکسیمتر اکسی واچ مدل MD300C63

٪

تومان

٪

۷۷۳,۸۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119152796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر چویسمد مدل MD300C2

پالس اکسیمتر چویسمد مدل MD300C2
پالس اکسیمتر چویسمد مدل MD300C2

٪

تومان

٪

۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C
پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

٪

تومان

٪

۶۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71fa63dd758d5ac3bcc3b095f3ead5520d01bd84_1613457983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر ییمی لایف مدل YM101

پالس اکسیمتر ییمی لایف مدل YM101
پالس اکسیمتر ییمی لایف مدل YM101

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4394276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی پزشکی حرفه ای امسیگ مدل ST83-Plus

گوشی پزشکی حرفه ای امسیگ مدل ST83-Plus
گوشی پزشکی حرفه ای امسیگ مدل ST83-Plus

٪

تومان

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113384459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل FS21K

پالس اکسیمتر مدل FS21K
پالس اکسیمتر مدل FS21K

٪

تومان

٪

۸۴۶,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1376297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C
پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

٪

تومان

٪

۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1de21baa2a9abd9d8e270e3f13f01eb1c22630e8_1609699845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل Master Cardiology

گوشی طبی لیتمن مدل Master Cardiology
گوشی طبی لیتمن مدل Master Cardiology

۱۷٪

۱۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۱,۷۵۰,۰۰۰

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1dc91db03a60ce07e4d8ea71da9607c1abab7e86_1615643754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل D101

پالس اکسیمتر مدل D101
پالس اکسیمتر مدل D101

٪

تومان

٪

۹۱,۷۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2648946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45
نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

٪

تومان

٪

۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110750158.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل R769

پالس اکسیمتر مدل R769
پالس اکسیمتر مدل R769

٪

تومان

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a60b8f7e1a9afe636472ddbd294abf1a3b552eed_1606377116.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سونیکید و دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین بیبی هارت بیت مدل BHB Cable

سونیکید و دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین بیبی هارت بیت مدل BHB Cable
سونیکید و دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین بیبی هارت بیت مدل BHB Cable

٪

تومان

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7eef8dc3308537a90e33a5f4095474b607b93bd2_1599652539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه مراقبت بارداری مامانیا مدل M-Care

مجموعه مراقبت بارداری مامانیا مدل M-Care
مجموعه مراقبت بارداری مامانیا مدل M-Care

٪

تومان

٪

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c6420ffca1d1cf4760127f55f324faf13d6e240_1599557245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل Cclassic

گوشی طبی لیتمن مدل Cclassic
گوشی طبی لیتمن مدل Cclassic

٪

تومان

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/293839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62
ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

٪

تومان

٪

۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94aa8aef14231b55521f0675e49f138bda987a2a_1613532801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3
گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3

٪

تومان

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111365709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی بی ول مدل WS-2

گوشی طبی بی ول مدل WS-2
گوشی طبی بی ول مدل WS-2

٪

تومان

٪

۱۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111518519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر ولکس مدل A310

پالس اکسیمتر ولکس مدل A310
پالس اکسیمتر ولکس مدل A310

٪

تومان

٪

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9948dc75541b9266c7433f2bad5a6fa11a5625f_1613418640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3
گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 3

٪

تومان

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc6968a35623037a162b45f1ae91ae1c7e63ce3e_1613533941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 2

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 2
گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک 2

٪

تومان

٪

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110997826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل NT20

پالس اکسیمتر مدل NT20
پالس اکسیمتر مدل NT20

٪

تومان

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b803c59b870e803cd5f52c52f6404b06510e9b0b_1612166029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جنین یاب جامپر مدل JPD-100B

جنین یاب جامپر مدل JPD-100B
جنین یاب جامپر مدل JPD-100B

٪

تومان

٪

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/973cc97cfb642746bc0fb77a151e0028036ee9d0_1607922126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جنین یاب جامپر مدل JPD-100T

جنین یاب جامپر مدل JPD-100T
جنین یاب جامپر مدل JPD-100T

٪

تومان

٪

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/815374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122

گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122
گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122

٪

تومان

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120120838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی نبض آوا مدل NS1 Classic

گوشی طبی نبض آوا مدل NS1 Classic
گوشی طبی نبض آوا مدل NS1 Classic

۱۰٪

۳,۱۴۹,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۳,۱۴۹,۰۰۰

۲,۸۳۴,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/012a5901bcb2acbbc3b189703cb35c8f331a9b11_1613828213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل 3

گوشی طبی لیتمن مدل 3
گوشی طبی لیتمن مدل 3

٪

تومان

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/515277feea68b73b692359bb797959bea6ae282d_1603273155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل magister

گوشی طبی اسپنگلر مدل magister
گوشی طبی اسپنگلر مدل magister

٪

تومان

٪

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111033589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی کاردیولوژی امسیگ مدل ST112

گوشی طبی کاردیولوژی امسیگ مدل ST112
گوشی طبی کاردیولوژی امسیگ مدل ST112

٪

تومان

٪

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/366cf96d5009364acc0228061b82ff0c9f1132d1_1607922024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جنین یاب جامپر مدل JPD-100T

جنین یاب جامپر مدل JPD-100T
جنین یاب جامپر مدل JPD-100T

٪

تومان

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/547dfef79b0e3728f156bdb3df6d2795c94bb610_1594191304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی بی ول مدل WS-03

گوشی طبی بی ول مدل WS-03
گوشی طبی بی ول مدل WS-03

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1049294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122

گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122
گوشی طبی تیتان مدل Duplex-122

۲۶٪

۳۹۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۳۹۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/801578c26ca3c98144032baa0caa3ad8ad05b7e0_1612888541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی تیتان مدل 403-HT

گوشی طبی تیتان مدل 403-HT
گوشی طبی تیتان مدل 403-HT

٪

تومان

٪

۷۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/801578c26ca3c98144032baa0caa3ad8ad05b7e0_1612894121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی تیتان مدل 422-HT

گوشی طبی تیتان مدل 422-HT
گوشی طبی تیتان مدل 422-HT

٪

تومان

٪

۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c33301d44d8ba9e8a9980fa9b4bafd97b8e58e8b_1605943901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین جامپر مدل AngelSounds JPD-100S9

دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین جامپر مدل AngelSounds JPD-100S9
دستگاه شنود و ضبط صدای قلب جنین جامپر مدل AngelSounds JPD-100S9

٪

تومان

٪

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5eb2981c896ed17774c61a25ad0a60f4f6694e07_1603555817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL R

گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL R
گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL R

٪

تومان

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f39048b502219629f5ab77ad6b5b06d6337b9193_1614425100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی مدل 120

گوشی طبی مدل 120
گوشی طبی مدل 120

٪

تومان

٪

۳۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19f40fa6096849ceebc4ef8931f72d537581f908_1603707051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل MAGISTER

گوشی طبی اسپنگلر مدل MAGISTER
گوشی طبی اسپنگلر مدل MAGISTER

٪

تومان

٪

۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2374273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی هاین مدل M921

گوشی طبی هاین مدل M921
گوشی طبی هاین مدل M921

٪

تومان

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/801578c26ca3c98144032baa0caa3ad8ad05b7e0_1612874785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی تیتان مدل 400-HT

گوشی طبی تیتان مدل 400-HT
گوشی طبی تیتان مدل 400-HT

٪

تومان

٪

۶۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee145e4b38e3912b2660d3af195bff3656362d14_1603710318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE BL

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE BL
گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE BL

٪

تومان

٪

۲۳۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4ec39363c11f1ef5e13d6f0406f3796951510d5_1604742816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE R

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE R
گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE R

٪

تومان

٪

۲۳۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32577c677d41ea7569f3a5cec7aeabaad242cea9_1603706701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL B

گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL B
گوشی طبی اسپنگلر مدل DUAL B

٪

تومان

٪

۲۸۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dedda13cb67acee1dd168582979ee2a6727043cb_1604743155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE B

گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE B
گوشی طبی اسپنگلر مدل SINGLE B

٪

تومان

٪

۲۳۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111353456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی بی ول مدل WS-1

گوشی طبی بی ول مدل WS-1
گوشی طبی بی ول مدل WS-1

٪

تومان

٪

۱۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ffcb494cb46edf3d974b99aa65e543de0da2b8c_1593848089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی بی ول مدل WS-3

گوشی طبی بی ول مدل WS-3
گوشی طبی بی ول مدل WS-3

٪

تومان

٪

۳۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114894695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30
پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

٪

تومان

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111267077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل 303

پالس اکسیمتر مدل 303
پالس اکسیمتر مدل 303

٪

تومان

٪

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121156700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803
گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803

٪

تومان

٪

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110781330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی پزشکی لیتمن مدل classic

گوشی پزشکی لیتمن مدل classic
گوشی پزشکی لیتمن مدل classic

٪

تومان

٪

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5546159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی پزشکی دیوا کد 197

گوشی پزشکی دیوا کد 197
گوشی پزشکی دیوا کد 197

٪

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111997724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل FW1

پالس اکسیمتر مدل FW1
پالس اکسیمتر مدل FW1

٪

تومان

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4394307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی پزشکی امسیگ مدل ST80-Plus

گوشی پزشکی امسیگ مدل ST80-Plus
گوشی پزشکی امسیگ مدل ST80-Plus

٪

تومان

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111540338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50D1

پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50D1
پالس اکسیمتر زیکلاس مد مدل CMS50D1

٪

تومان

٪

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1569130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی زنیت مد مدل دوپاویون کاردیولوژی دوشلنگ ZTH-3003

گوشی طبی زنیت مد مدل دوپاویون کاردیولوژی دوشلنگ ZTH-3003
گوشی طبی زنیت مد مدل دوپاویون کاردیولوژی دوشلنگ ZTH-3003

٪

تومان

٪

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2217351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3022

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3022
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3022

٪

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114863598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر جامپر مدل JPD-500E

پالس اکسیمتر جامپر مدل JPD-500E
پالس اکسیمتر جامپر مدل JPD-500E

٪

تومان

٪

۴۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/851136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3006

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3006
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3006

٪

تومان

٪

۲۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b6ddbe7da109b2b76f4f9d76e556f04a1836b7b_1600256867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

جنین یاب جامپر مدل JPD-200C

جنین یاب جامپر مدل JPD-200C
جنین یاب جامپر مدل JPD-200C

٪

تومان

٪

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1137669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر بریسک مدل PO16

پالس اکسیمتر بریسک مدل PO16
پالس اکسیمتر بریسک مدل PO16

٪

تومان

٪

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1035559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3010

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3010
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3010

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e652e723a98bb8134419f8a055a2e8644bd02bc_1609534274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی زنیت مد کد ZTH-3020

گوشی طبی زنیت مد کد ZTH-3020
گوشی طبی زنیت مد کد ZTH-3020

٪

تومان

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113735603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پالس اکسیمتر مدل Fs20P

پالس اکسیمتر مدل Fs20P
پالس اکسیمتر مدل Fs20P

٪

تومان

٪

۸۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119467399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803

گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803
گوشی طبی لیتمن مدل کلاسیک III کد 5803

٪

تومان

٪

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن