هدفون

هدفون

هدفون

وسایلی که دارای دو بلندگوی کوچک (گوشی) برای شنیدن صدا در نزدیک­ترین فاصله به گوش کاربران خود هستند را هدفون گویند. به عبارتی هدفون­ها برای جلوگیری از انتشار صدا در محیط اطراف کاربر طراحی شده است. هدفون­ها در وسایل ثابتی از جمله کامپیوترهای خانگی PC ، DVD-Player گرفته تا وسایل قابل حملی مثل موبایل­ها ،MP3 Player  ها و …. استفاده می­شوند.

 برای آندسته از افرادی که دستگاه­شان از قابلیت بی­سیم پشتیبانی می­کنند، می­توانند از مدل­های متنوعی از هدفون­های بی­سیم  که امروزه وجود دارند و معمولا بر پایه بلوتوث ساخته و عرضه می­شوند، انتخاب و استفاده مناسب­تری بکنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/280a9446deba4d108e0acee2c64aa529ac728701_1614674430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل RT-T6

هندزفری مدل RT-T6
هندزفری مدل RT-T6

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cf3b68ce717ee8225b471c8aba721ce0d7dbb8e_1615633395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل RT-A1

هدفون بلوتوثی مدل RT-A1
هدفون بلوتوثی مدل RT-A1

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7b7c80d1a46637b896db99697d37274f7cc7c51_1615361037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل RT-P3

هندزفری مدل RT-P3
هندزفری مدل RT-P3

۶۴٪

۱۳۸,۰۰۰

۴۹,۹۶۰ تومان

۶۴٪

۱۳۸,۰۰۰

تومان

۶۴٪

۱۳۸,۰۰۰

تومان

۶۴٪

۱۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dca77932e7fb44a523ab9b6f12f8f85443365a32_1615633146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل RT-585

هدفون بلوتوثی مدل RT-585
هدفون بلوتوثی مدل RT-585

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111059101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots
هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

٪

۴۶۴,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a237619f5a8c0854fe5a68e51ddfa24c4a8e2dbe_1597144726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live

٪

۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113617321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل P47

هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم مدل P47

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ec284a09a2367deaf00690fd3c7d847672135d8_1610534871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل P39 2021

هدفون بلوتوثی مدل P39 2021
هدفون بلوتوثی مدل P39 2021

٪

۱۲۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110490415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث مدل SP01

هندزفری بلوتوث مدل SP01
هندزفری بلوتوث مدل SP01

٪

۳۶,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5415532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوث مدل i7

هدفون بلوتوث مدل i7
هدفون بلوتوث مدل i7

٪

۴۲,۷۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119617814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل inpods 12

هدفون بی سیم مدل inpods 12
هدفون بی سیم مدل inpods 12

٪

۱۱۴,۹۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d033638d1cf00969b1ee8c63836327a79f54a2b7_1609855503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل U-28

هندزفری مدل U-28
هندزفری مدل U-28

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113737054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05
هدفون بی سیم لنوو مدل HE05

٪

۱۷۷,۹۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113966906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ
هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ

٪

۵,۶۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2c5ece3505dce0db15c7254187f9b876a1b6e74_1613394263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری ریل می مدل RMA101

هندزفری ریل می مدل RMA101
هندزفری ریل می مدل RMA101

٪

۳۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111103518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation
هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation

٪

۳,۵۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f6f69f9501855dae03de6a404fbccff59f40bc1_1610798881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro

٪

۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04a4351a91e1a5ff0f23665aa423a926043886b7_1597342914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S
هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S

٪

۱۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215a6d8f7c02b96630ec18b96eca80366fa7e481_1610523791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری کین مدل K-100

هندزفری کین مدل K-100
هندزفری کین مدل K-100

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/715648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124
هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124

٪

۲۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dd5c4321275b4417c1b988f0a86c48c133bfb08_1598172722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل Redmi AirDots 2 غیر اصل

هدفون بی سیم مدل Redmi AirDots 2 غیر اصل
هدفون بی سیم مدل Redmi AirDots 2 غیر اصل

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a092f2ddbd86596175c5dcdfc947c3786183e4d.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15

٪

۴۹۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b824650ecd882d80f918777b643feb643ef923b8_1594554161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل j5 tpe غیر اصل

هندزفری مدل j5 tpe غیر اصل
هندزفری مدل j5 tpe غیر اصل

٪

۱۳,۷۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5501701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث مدل BM01

هندزفری بلوتوث مدل BM01
هندزفری بلوتوث مدل BM01

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116026779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112077497.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل i10max-Touch

هدفون بی سیم مدل i10max-Touch
هدفون بی سیم مدل i10max-Touch

۱۶٪

۲۸۵,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/545434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مدل In-Ear Fit غیر اصل

هدفون مدل In-Ear Fit غیر اصل
هدفون مدل In-Ear Fit غیر اصل

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e80329ee69efbd7f84235f76a81ab171a464750_1598965366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max

هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max
هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max

۵٪

۲۳۲,۰۰۰

۲۲۰,۴۰۰ تومان

۵٪

۲۳۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۳۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdde3280542f26e5cb1c6c51927578b79b85d843_1615633319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل RT-A2

هدفون بلوتوثی مدل RT-A2
هدفون بلوتوثی مدل RT-A2

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119723222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus

۵٪

۲,۰۵۰,۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۲,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۰۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb116ee4c5c2a9825d4908195da69b22beda5efe_1597656652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods

هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods
هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c8692ee3dec4a8daf179e2e929301a84a821714_1600518300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم شیائومی مدل Basic 2

هدفون بی سیم شیائومی مدل Basic 2
هدفون بی سیم شیائومی مدل Basic 2

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f435cb234a56316906e4384c485db63e58d798e_1598372344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل P47 EDR

هدفون بی سیم مدل P47 EDR
هدفون بی سیم مدل P47 EDR

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112572817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل K19

هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل K19
هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل K19

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113316526.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث مدل s530 AL

هندزفری بلوتوث مدل s530 AL
هندزفری بلوتوث مدل s530 AL

٪

۳۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1957786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری ریمکس مدل RM-510

هندزفری ریمکس مدل RM-510
هندزفری ریمکس مدل RM-510

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f61e49e1112557c5d09cdbd91ff75b0b7fbe9390_1603117220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS 2

هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS 2
هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS 2

۶۵٪

۷۲۰,۰۰۰

۲۴۹,۹۰۰ تومان

۶۵٪

۷۲۰,۰۰۰

تومان

۶۵٪

۷۲۰,۰۰۰

تومان

۶۵٪

۷۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2737272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666

هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666
هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666

٪

۴۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112519032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم شیائومی مدل Earbuds Basic

هدفون بی سیم شیائومی مدل Earbuds Basic
هدفون بی سیم شیائومی مدل Earbuds Basic

٪

۲۳۹,۳۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1030800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون وان مور مدل Piston Fit

هدفون وان مور مدل Piston Fit
هدفون وان مور مدل Piston Fit

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119580466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Pro

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Pro
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Pro

٪

۳۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120100027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی مدل i11

هندزفری بلوتوثی مدل i11
هندزفری بلوتوثی مدل i11

٪

۱۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1100228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم نیا مدل X3

هدفون بی سیم نیا مدل X3
هدفون بی سیم نیا مدل X3

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67377adf0c897ee577e5cde5dbf778479e90708a_1608335851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T10

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T10
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T10

٪

۶۱۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119107611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌سیم مدل 450BT

هدفون بی‌سیم مدل 450BT
هدفون بی‌سیم مدل 450BT

٪

۱۴۳,۹۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c75342a54c75c17815ea922d20a075323084c609_1606733252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U2

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U2
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U2

٪

۶۷۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120635182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث شیائومی مدل AirDots TWSEJ02LM

هندزفری بلوتوث شیائومی مدل AirDots TWSEJ02LM
هندزفری بلوتوث شیائومی مدل AirDots TWSEJ02LM

٪

۹۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9299d2b5ff3404735e7fc29b84dcaaef13b6c339_1595757156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T7

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T7
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T7

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2808312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

عینک هوشمند مدل GLS

عینک هوشمند مدل GLS
عینک هوشمند مدل GLS

٪

۶۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116654513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست بلوتوثی مدل S109

هدست بلوتوثی مدل S109
هدست بلوتوثی مدل S109

٪

۷۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/011b40b90d8aed72ef547bba1698689598f332fd_1609242506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Max

هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Max

۷٪

۱۴,۹۹۰,۰۰۰

۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۱۴,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۴,۹۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114846987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل inpods 12

هدفون بی سیم مدل inpods 12
هدفون بی سیم مدل inpods 12

٪

۱۲۰,۰۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117687673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/803244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی زیلوت مدل B570

هدفون بلوتوثی زیلوت مدل B570
هدفون بلوتوثی زیلوت مدل B570

٪

۲۸۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92a8087e15dad91acca8a16a45f29f54dd84f659_1611047325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی هایلو مدل GT3

هندزفری بلوتوثی هایلو مدل GT3
هندزفری بلوتوثی هایلو مدل GT3

٪

۴۷۱,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111514163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم شیائومی مدل Mi Bluetooth Neckband Earphones Basic

هدفون بی سیم شیائومی مدل Mi Bluetooth Neckband Earphones Basic
هدفون بی سیم شیائومی مدل Mi Bluetooth Neckband Earphones Basic

۳٪

۷۲۲,۵۰۰

۶۹۸,۸۰۰ تومان

۳٪

۷۲۲,۵۰۰

تومان

۳٪

۷۲۲,۵۰۰

تومان

۳٪

۷۲۲,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4bc595a20c2a3621d18299b13c97f47dca29fd54_1609838417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل Airpods Pro 4 2021

هدفون بلوتوثی مدل Airpods Pro 4 2021
هدفون بلوتوثی مدل Airpods Pro 4 2021

٪

۱۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2eb81b453236bf344dbac1c6b63b0c7be632763f_1606244025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل BTH-F9-5

هدفون بی سیم مدل BTH-F9-5
هدفون بی سیم مدل BTH-F9-5

۱۷٪

۳۲۵,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷٪

۳۲۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳۲۵,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۳۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5bffe92ee93e386bdca9c13f9fb478df219d686_1602380174.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم کیو سی وای مدل T8

هدفون بی سیم کیو سی وای مدل T8
هدفون بی سیم کیو سی وای مدل T8

٪

۳۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4315265bb404ea5cb033bde01b4424909681410a_1609855837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل U-19

هندزفری مدل U-19
هندزفری مدل U-19

۵۷٪

۷۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۷٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۵۷٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۵۷٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4cd952485f36b07cb6e117fa5f54136af4580b9_1615012398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی لنوو مدل XT90

هندزفری بلوتوثی لنوو مدل XT90
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل XT90

٪

۳۳۷,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114475998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T3

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T3
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T3

٪

۳۶۴,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be3485365d8f0e98431bb6748f2e3443a5de301d_1602489345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم سونی مدل WH-1000XM4

هدفون بی سیم سونی مدل WH-1000XM4
هدفون بی سیم سونی مدل WH-1000XM4

٪

۷,۸۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79247270b3147c010b258f10287ebf0dbb778c9f_1603131923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کی تی مدل POWERBASS

هدفون بلوتوثی کی تی مدل POWERBASS
هدفون بلوتوثی کی تی مدل POWERBASS

۶۸٪

۶۹۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۶۸٪

۶۹۰,۰۰۰

تومان

۶۸٪

۶۹۰,۰۰۰

تومان

۶۸٪

۶۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/152c9b5caaa606dd0968483762e1c72bba7fb8cc_1606894302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5337 N

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5337 N
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5337 N

٪

۲۱۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/273597f71d35b907daa45fbdaec7432e4fc416af_1612247952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی لنوو مدل QT81

هندزفری بلوتوثی لنوو مدل QT81
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل QT81

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم نیا مدل Q1

هدفون بی سیم نیا مدل Q1
هدفون بی سیم نیا مدل Q1

٪

۲۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/963547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون تسکو مدل TH-5126

هدفون تسکو مدل TH-5126
هدفون تسکو مدل TH-5126

۱۰٪

۴۳۰,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/494b7f9d22c7d2b844927886929596871c505f82_1596052019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T19

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T19
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T19

٪

۶۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/259d57d39f0d5ec1d0c8dbafa2bb6558eba37f72_1606756597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هوآوی مدل FreeBuds Pro

هدفون بی‌ سیم هوآوی مدل FreeBuds Pro
هدفون بی‌ سیم هوآوی مدل FreeBuds Pro

٪

۳,۶۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1143068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مدل 1More Design Piston Basic Edition غیر اصل

هدفون مدل 1More Design Piston Basic Edition غیر اصل
هدفون مدل 1More Design Piston Basic Edition غیر اصل

۲۶٪

۷۰,۰۰۰

۵۲,۰۰۰ تومان

۲۶٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119034861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست بلوتوث مدل P47

هدست بلوتوث مدل P47
هدست بلوتوث مدل P47

٪

۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/950532b5d6910b4f61586dd4e14000d1e5ad2130_1596871137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی هویت مدل i93 mono

هندزفری بلوتوثی هویت مدل i93 mono
هندزفری بلوتوثی هویت مدل i93 mono

٪

۵۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14596dd3ab082f0426ff71798b70e614b8238185_1601232834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل AirPods Pro غیر اصل

هدفون بی سیم مدل AirPods Pro غیر اصل
هدفون بی سیم مدل AirPods Pro غیر اصل

۲۹٪

۳۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cf95026c23552fe3b840ceccadd93f05b855fca6_1595711683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Air 2SE

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Air 2SE
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Air 2SE

٪

۵۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110866209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون کین مدل K-28

هدفون کین مدل K-28
هدفون کین مدل K-28

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e027a540c075d45fb15b220643635d513951d1f_1607931316.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست مخصوص بازی مدل 18418

هدست مخصوص بازی مدل 18418
هدست مخصوص بازی مدل 18418

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119487620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم پانگ پای مدل P30

هدفون بی سیم پانگ پای مدل P30
هدفون بی سیم پانگ پای مدل P30

٪

۱۸۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5057cdb54fc3016c73ef0dd2df45fcb8a2a8f39d_1609239623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم هایلو مدل GT5

هدفون بی سیم هایلو مدل GT5
هدفون بی سیم هایلو مدل GT5

٪

۴۹۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27ffd441dca90689cc449d8ca20037335bffc025_1615012827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم لنوو مدل Livepods LP1S

هدفون بی سیم لنوو مدل Livepods LP1S
هدفون بی سیم لنوو مدل Livepods LP1S

۲٪

۳۵۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰ تومان

۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/355642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بیرداینامیک مدل XELENTO Remote

هدفون بیرداینامیک مدل XELENTO Remote
هدفون بیرداینامیک مدل XELENTO Remote

٪

۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/765ce9a5f8d9b34f7f02e33ca1dd505eae368ec5_1595677851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم آنر مدل Choice

هدفون بی سیم آنر مدل Choice
هدفون بی سیم آنر مدل Choice

٪

۹۵۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddd945c9b878273012d3039309cb44cbb24889eb_1609012096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی مدل P66 2021

هدفون بلوتوثی مدل P66 2021
هدفون بلوتوثی مدل P66 2021

٪

۱۷۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9edd0e77a8bc6857bc733c469ca52eb2b78d5644_1606124501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری ای کی جی مدل EO-IG955BSEGCN

هندزفری ای کی جی مدل EO-IG955BSEGCN
هندزفری ای کی جی مدل EO-IG955BSEGCN

٪

۲۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac17d45b846f65df276ef8d45b7e7a7896008000_1611061828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم لنوو مدل XE05

هدفون بی سیم لنوو مدل XE05
هدفون بی سیم لنوو مدل XE05

٪

۱۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1075882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون تسکو مدل TH 5336

هدفون تسکو مدل TH 5336
هدفون تسکو مدل TH 5336

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12725f1559e2564b0f65c8395a6f45ee6fee90a5_1600605829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل YJ غیر اصل

هندزفری مدل YJ غیر اصل
هندزفری مدل YJ غیر اصل

۱۱٪

۱۸,۰۰۰

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8e20d64bf7378e39e303ab0c68de3725050e6e1_1598516446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون کی تی مدل WH1

هدفون کی تی مدل WH1
هدفون کی تی مدل WH1

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

۱۳۵,۸۵۰ تومان

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120335838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست مخصوص بازی رپو مدل VH500

هدست مخصوص بازی رپو مدل VH500
هدست مخصوص بازی رپو مدل VH500

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113830772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث جی تب مدل TW3

هندزفری بلوتوث جی تب مدل TW3
هندزفری بلوتوث جی تب مدل TW3

۵٪

۴۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4462228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مدل Pro HD غیر اصل

هدفون مدل Pro HD غیر اصل
هدفون مدل Pro HD غیر اصل

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114508804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون جی بی ال مدل Tune 110

هدفون جی بی ال مدل Tune 110
هدفون جی بی ال مدل Tune 110

۴٪

۲۱۰,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰ تومان

۴٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۲۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fed0f37ae83a202b17f269cc8398a02e2286f989_1596411270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 XR

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 XR
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 XR

٪

۴۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114646021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل k10 Pro

هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل k10 Pro
هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل k10 Pro

٪

۶۱۳,۹۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112214613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم بیتس مدل Powerbeats Pro

هدفون بی سیم بیتس مدل Powerbeats Pro
هدفون بی سیم بیتس مدل Powerbeats Pro

٪

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110330213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل P47

هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم مدل P47

٪

۹۹,۰۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/630e9e0ff54d82c7f7f3115d652ce1c6cca93823_1605126543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوثی مدل DP100

هندزفری بلوتوثی مدل DP100
هندزفری بلوتوثی مدل DP100

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3490996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری سلبریت مدل D1

هندزفری سلبریت مدل D1
هندزفری سلبریت مدل D1

٪

۳۹,۰۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9eb94a608196dcda276dd3f2267ae9852f286e8_1605336584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم لنوو مدل X9

هدفون بی سیم لنوو مدل X9
هدفون بی سیم لنوو مدل X9

٪

۳۸۸,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113496760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل Level U Pro غیر اصل

هدفون بی سیم مدل Level U Pro غیر اصل
هدفون بی سیم مدل Level U Pro غیر اصل

٪

۲۰۲,۳۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111000301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون مدل 7D

هدفون مدل 7D
هدفون مدل 7D

٪

۱۴,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61066f4eb5a50f6ccc210129138d69a3291b531b_1609762496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی شیائومی مدل LYEJ05LM

هدفون بلوتوثی شیائومی مدل LYEJ05LM
هدفون بلوتوثی شیائومی مدل LYEJ05LM

۹٪

۴۷۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۴۷۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۴۷۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۴۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c0977d410da10aba091492eb4885fa14d5d0a9e_1603018517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS

هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS
هدفون بلوتوثی کی تی مدل AIRBASS

۵۹٪

۴۹۰,۰۰۰

۱۹۸,۸۰۰ تومان

۵۹٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۵۹٪

۴۹۰,۰۰۰

تومان

۵۹٪

۴۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112698317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری بلوتوث مدل i18-TWS

هندزفری بلوتوث مدل i18-TWS
هندزفری بلوتوث مدل i18-TWS

٪

۱۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1979820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم بیتس مدل Studio 3

هدفون بی سیم بیتس مدل Studio 3
هدفون بی سیم بیتس مدل Studio 3

٪

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9f4255e5d6580db55228c2a19bd43fa0c120b39_1611040869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بلوتوثی بیتس مدل FLEX

هدفون بلوتوثی بیتس مدل FLEX
هدفون بلوتوثی بیتس مدل FLEX

٪

۱,۳۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b7f97f00f7a037168ec4a901b773fe106c18ca6_1606819749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم مدل P68

هدفون بی سیم مدل P68
هدفون بی سیم مدل P68

٪

۱۳۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120469016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Plus

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Plus
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل GT1 Plus

٪

۴۰۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9d9c588e245a75be0799f7d3c31f6a8aba8940b_1595164169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم تسکو مدل TH 5345

هدفون بی سیم تسکو مدل TH 5345
هدفون بی سیم تسکو مدل TH 5345

۱۰٪

۲۹۰,۰۰۰

۲۶۱,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4561221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون SAM مدل EHS61ASFWE

هدفون SAM مدل EHS61ASFWE
هدفون SAM مدل EHS61ASFWE

٪

۱۶,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34f7a2f11830d972cc4927cdb9297b349fdc84f9_1606164480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری مدل EO-IC100BBEGAE غیر اصل

هندزفری مدل EO-IC100BBEGAE غیر اصل
هندزفری مدل EO-IC100BBEGAE غیر اصل

٪

۱۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ee60f32f3ae946db1fa538b959bd942f4ff2b95_1605447274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست بلوتوثی مدل Level U Pro غیر اصل

هدست بلوتوثی مدل Level U Pro غیر اصل
هدست بلوتوثی مدل Level U Pro غیر اصل

٪

۲۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هندزفری اچ تی سی مدل RC-E295

هندزفری اچ تی سی مدل RC-E295
هندزفری اچ تی سی مدل RC-E295

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1795978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدست بلوتوث شیائومی مدل Millet Youth Edition

هدست بلوتوث شیائومی مدل Millet Youth Edition
هدست بلوتوث شیائومی مدل Millet Youth Edition

٪

۳۶۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119920415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل AMIRON WIRELESS COPPER

هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل AMIRON WIRELESS COPPER
هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل AMIRON WIRELESS COPPER

٪

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن