وان و مینی واش

وان و مینی واش

دو کاربرد مهم مینی واش

اگر شما فکر می‌کنید که مینی‌واش ها فقط برای شستشوی لباس‌های نوزاد کاربرد دارد و با بزرگ شدن فرزندتان دیگر نیازی به مینی‌واش نیست باید خدمتتان عرض کنیم که این دستگاه هنوز هم می‌تواند در امر شستشو به شما کمک کند.

این دستگاه، برای شست و شوی لباس‌های کم‌حجم مانند پیراهن مردانه، لباس‌های زیر و جوراب و همچنین شست و شوی تکی لباس‌های رنگی که رنگ پَس می‌دهند نیز مناسب است. همچنین دانشجویانی که توانایی خرید ماشین لباسشویی با قیمت بالا را نداشته و نیاز چندانی هم به آن ندارند، می‌توانند از مینی‌واش استفاده کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/469752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW12-B

مینی واش فریدولین مدل SW12-B
مینی واش فریدولین مدل SW12-B

۴٪

۹۳۶,۰۰۰

۸۹۹,۰۰۰ تومان

۴٪

۹۳۶,۰۰۰

تومان

۴٪

۹۳۶,۰۰۰

تومان

۴٪

۹۳۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1050188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW11

مینی واش فریدولین مدل SW11
مینی واش فریدولین مدل SW11

٪

۸۶۷,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰ تومان

٪

۸۶۷,۰۰۰

تومان

٪

۸۶۷,۰۰۰

تومان

٪

۸۶۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bf8892350efb60252dde25208824e0914a1ce3f_1609765499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600
مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

۲۶٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

۲۶٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱,۷۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09420145c4939e3826573442350f6f9914838292_1595687271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29dac455d4e04fccd0f004ec143df8658984ced0_1594725836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

۱۱٪

۱,۷۸۸,۰۰۰

۱,۵۹۱,۳۲۰ تومان

۱۱٪

۱,۷۸۸,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۷۸۸,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۷۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27e2854ff627cded7e6b932a246351d14e428652_1601791792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2876995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWT35

مینی واش فریدولین مدل SWT35
مینی واش فریدولین مدل SWT35

۵٪

۲,۱۱۱,۰۰۰

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان

۵٪

۲,۱۱۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۱۱۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۱۱۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111942794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش نیکو مدل N1

مینی واش نیکو مدل N1
مینی واش نیکو مدل N1

٪

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW25

مینی واش فریدولین مدل SW25
مینی واش فریدولین مدل SW25

۸٪

۱,۱۲۰,۰۰۰

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان

۸٪

۱,۱۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۲۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e44592b842e08895d8fa539b92c550f5894bc93_1612599353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1135

مینی واش کوپکس مدل 1135
مینی واش کوپکس مدل 1135

٪

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120486198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

۵٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۱۸۷,۵۰۰ تومان

۵٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1523382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

۴٪

۲,۵۶۸,۰۰۰

۲,۴۶۵,۲۸۰ تومان

۴٪

۲,۵۶۸,۰۰۰

تومان

۴٪

۲,۵۶۸,۰۰۰

تومان

۴٪

۲,۵۶۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/690628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW35B

مینی واش فریدولین مدل SW35B
مینی واش فریدولین مدل SW35B

۱۱٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

٪

۱,۳۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4086b8649c38f116dca48c2a02f57d24acb9fab_1609740573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver

مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver
مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver

٪

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/937894.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

٪

۲,۵۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f96962e1e84294cda0bb79c0457f891f2edf4d19_1594723292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

۸٪

۲,۹۸۸,۰۰۰

۲,۷۴۸,۹۶۰ تومان

۸٪

۲,۹۸۸,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۹۸۸,۰۰۰

تومان

۸٪

۲,۹۸۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35

مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش بلسون مدل BW35

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d32a9d62e3b9fa63e05fe4e4b7ac934f4bf667b1_1595686131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020

مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020
مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020

۸٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

۸٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607937926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

٪

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddc097c9e2190e85d47ddc279435ae93fc47e738_1613195244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

٪

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

٪

۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/732999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

٪

۱,۱۹۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

٪

۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111519295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ميني واش نيكو مدل N-888

ميني واش نيكو مدل N-888
ميني واش نيكو مدل N-888

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2547736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

٪

۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

٪

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2416529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

٪

۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/362722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

٪

۱,۴۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9e538fe7ef621835b2b365d68a55311c82f8a65_1596307648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک مدل 4321

ست وان حمام کودک مدل 4321
ست وان حمام کودک مدل 4321

۳٪

۲۵۰,۰۰۰

۲۴۲,۵۰۰ تومان

۳٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۲۵۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۲۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115732083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور کودک تک سبد طرح گل

آسان شور کودک تک سبد طرح گل
آسان شور کودک تک سبد طرح گل

٪

۳۵۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113905772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل 8310

وان حمام کودک مدل 8310
وان حمام کودک مدل 8310

٪

۴۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1839395a1014e18470c77541ad88f7400d705443_1607599554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020

وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020
وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020

٪

۴۱۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110870456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493
وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

٪

۱۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/479479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

۹٪

۷۵,۰۰۰

۶۸,۰۰۰ تومان

۹٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۷۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c2beeb87c53b032730b9b1e5908225ef179c659_1595164378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

۱۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111079289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

٪

۱۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49b37fd7829f20d3a0dfce9ee9815d7adbd85052_1595165052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

٪

۴۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9986a6c151a936282c3d9d23840a8bcd6150e87_1595165066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

۴۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

۱۹٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113355411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651
آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111079245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2107fe5f3533244e8c4c8eb308d199acc035f083_1603892884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل
ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120573449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA
وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

٪

۹۸۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111280940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

۸٪

۱۳۲,۰۰۰

۱۲۱,۵۰۰ تومان

۸٪

۱۳۲,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۳۲,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۳۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110188194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P
وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

٪

۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

۲۴٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۴٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۱۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5cb050ca0aebf8a15ba11f5650b1c3ac1c15d6a_1600675750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک نکستن مدل G1

توری وان حمام کودک نکستن مدل G1
توری وان حمام کودک نکستن مدل G1

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

۳٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۳٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1213168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

٪

۱,۳۱۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0eb0a8dd8eaf94623f56d3dcf0f50ef3e6bdfa69_1608196854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140
مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

۷٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۱,۵۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3119219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

٪

۲,۳۷۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/541da97ccc4fd999503cd7d0d2af57c4cdc8aa67_1613803005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کنزل مدل KWM-3110

مینی واش کنزل مدل KWM-3110
مینی واش کنزل مدل KWM-3110

٪

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e47fae7b3d34442e940682c84341c286cb1e5b3_1613887273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش عرشیا مدل WM3500

مینی واش عرشیا مدل WM3500
مینی واش عرشیا مدل WM3500

٪

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f87e754a5cba0f1239d157dfb68f496de168713_1612591065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1125

مینی واش کوپکس مدل 1125
مینی واش کوپکس مدل 1125

٪

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79ff033d5755de32f9178b6bcb64dcebee566793_1609600083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137
مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

٪

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5079077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

٪

۱,۴۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2534274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef5d6c3cc750212392d72eccb20c52588118266_1617894293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35

مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش بلسون مدل BW35

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2480713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

٪

۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3eac4353d29170ad651999a1dc56c9e360ad024e_1617894975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

٪

۹۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4974091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452

مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452
مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452

٪

۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A
مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

٪

۴,۶۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/703631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWT20

مینی واش فریدولین مدل SWT20
مینی واش فریدولین مدل SWT20

۲۰٪

۱,۷۲۶,۰۰۰

۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۱,۷۲۶,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۷۲۶,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۷۲۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/430176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش میلاد مدل MT400

مینی واش میلاد مدل MT400
مینی واش میلاد مدل MT400

٪

۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111079359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018
ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن