وان و مینی واش

وان و مینی واش

دو کاربرد مهم مینی واش

اگر شما فکر می‌کنید که مینی‌واش ها فقط برای شستشوی لباس‌های نوزاد کاربرد دارد و با بزرگ شدن فرزندتان دیگر نیازی به مینی‌واش نیست باید خدمتتان عرض کنیم که این دستگاه هنوز هم می‌تواند در امر شستشو به شما کمک کند.

این دستگاه، برای شست و شوی لباس‌های کم‌حجم مانند پیراهن مردانه، لباس‌های زیر و جوراب و همچنین شست و شوی تکی لباس‌های رنگی که رنگ پَس می‌دهند نیز مناسب است. همچنین دانشجویانی که توانایی خرید ماشین لباسشویی با قیمت بالا را نداشته و نیاز چندانی هم به آن ندارند، می‌توانند از مینی‌واش استفاده کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/469752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW12-B

مینی واش فریدولین مدل SW12-B
مینی واش فریدولین مدل SW12-B

۱۰٪

۹۱۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۹۱۰,۰۰۰

۸۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1050188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW11

مینی واش فریدولین مدل SW11
مینی واش فریدولین مدل SW11

٪

تومان

٪

۵۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bf8892350efb60252dde25208824e0914a1ce3f_1609765499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600
مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

۲۰٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09420145c4939e3826573442350f6f9914838292_1595687271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

۱۵٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۲۰۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29dac455d4e04fccd0f004ec143df8658984ced0_1594725836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

٪

تومان

٪

۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27e2854ff627cded7e6b932a246351d14e428652_1601791792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

٪

تومان

٪

۸۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2876995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWT35

مینی واش فریدولین مدل SWT35
مینی واش فریدولین مدل SWT35

۶٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱,۸۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1902707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000

مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000

٪

تومان

٪

۹۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW25

مینی واش فریدولین مدل SW25
مینی واش فریدولین مدل SW25

۸٪

۹۵۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۹۵۵,۰۰۰

۸۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e44592b842e08895d8fa539b92c550f5894bc93_1612599353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1135

مینی واش کوپکس مدل 1135
مینی واش کوپکس مدل 1135

۱۴٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120486198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

تومان

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1523382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

٪

تومان

٪

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/690628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW35B

مینی واش فریدولین مدل SW35B
مینی واش فریدولین مدل SW35B

۱۰٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

٪

تومان

٪

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/614790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW35

مینی واش فریدولین مدل SW35
مینی واش فریدولین مدل SW35

٪

تومان

٪

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/937894.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

٪

تومان

٪

۲,۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f96962e1e84294cda0bb79c0457f891f2edf4d19_1594723292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

٪

تومان

٪

۲,۸۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d32a9d62e3b9fa63e05fe4e4b7ac934f4bf667b1_1595686131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020

مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020
مینی واش کوپکس مدل XPB35-2020

۱۷٪

۹۲۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۹۲۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607937926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

٪

تومان

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddc097c9e2190e85d47ddc279435ae93fc47e738_1613195244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

٪

تومان

٪

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

٪

تومان

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/732999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

٪

تومان

٪

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120702405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش تکنو پارس مدل TWD25

مینی واش تکنو پارس مدل TWD25
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25

۲٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۱,۴۴۰,۰۰۰

۱,۴۱۱,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

٪

تومان

٪

۱,۳۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111519295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ميني واش نيكو مدل N-888

ميني واش نيكو مدل N-888
ميني واش نيكو مدل N-888

٪

تومان

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2547736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

٪

تومان

٪

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

٪

تومان

٪

۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2416529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

٪

تومان

٪

۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/362722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

٪

تومان

٪

۱,۳۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9e538fe7ef621835b2b365d68a55311c82f8a65_1596307648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک مدل 4321

ست وان حمام کودک مدل 4321
ست وان حمام کودک مدل 4321

٪

تومان

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115732083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور کودک تک سبد طرح گل

آسان شور کودک تک سبد طرح گل
آسان شور کودک تک سبد طرح گل

۴۸٪

۳۳۰,۰۰۰

تومان

۴۸٪

۳۳۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113905772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل 8310

وان حمام کودک مدل 8310
وان حمام کودک مدل 8310

٪

تومان

٪

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110870456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493
وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

۶٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۹۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/479479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

۱۶٪

۸۹,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۸۹,۵۰۰

۷۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c5bae74021c6947dc7e1ade2f95266b76a7b55e_1608711551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک طرح خرس مدل i10

وان حمام کودک طرح خرس مدل i10
وان حمام کودک طرح خرس مدل i10

۱۶٪

۱۱۸,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۱۸,۰۰۰

۹۹,۱۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e01bdae17cbdf4101c3c3a4c509f36b5a5597f6_1609763641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل YOSHITA

وان حمام کودک مدل YOSHITA
وان حمام کودک مدل YOSHITA

٪

تومان

٪

۷۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3990d80d361b32fa15126a92b02f27fcf1a2ae5c_1604556093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی

آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی
آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی

٪

تومان

٪

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c2beeb87c53b032730b9b1e5908225ef179c659_1595164378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49b37fd7829f20d3a0dfce9ee9815d7adbd85052_1595165052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

٪

تومان

٪

۴۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/779facc87178c744e9ae05fcca38e36e50615056_1603794159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور کودک مدل ای بیبی

آسان شور کودک مدل ای بیبی
آسان شور کودک مدل ای بیبی

٪

تومان

٪

۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119313272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل R1-HM

وان حمام کودک مدل R1-HM
وان حمام کودک مدل R1-HM

٪

تومان

٪

۸۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9986a6c151a936282c3d9d23840a8bcd6150e87_1595165066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

تومان

٪

۴۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113823279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105

توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105
توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105

٪

تومان

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c4424946d496a7acb0dc6c9ccd22e8064c0f2b3_1604302192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک کد 7135

وان حمام کودک کد 7135
وان حمام کودک کد 7135

٪

تومان

٪

۱۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3034cae4034209d72dc60872cb35a7bf54ddfe8_1602424335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور کودک سامر مدل S-3680

آسان شور کودک سامر مدل S-3680
آسان شور کودک سامر مدل S-3680

٪

تومان

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

۱۸٪

۱۱۶,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۱۱۶,۰۰۰

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113355411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651
آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

٪

تومان

٪

۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2107fe5f3533244e8c4c8eb308d199acc035f083_1603892884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل
ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

۴۶٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۱۲۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120573449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA
وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

٪

تومان

٪

۵۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111280940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

۸٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113464073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسانشور کودک فان دیز مدل کودک مدل bth023

آسانشور کودک فان دیز مدل کودک مدل bth023
آسانشور کودک فان دیز مدل کودک مدل bth023

٪

تومان

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4196cdaf434319a872d0d415a28dec5e88cb5709_1601965035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک طرح آذین مدل E-43

وان حمام کودک طرح آذین مدل E-43
وان حمام کودک طرح آذین مدل E-43

۴۲٪

۱۹۸,۲۹۰

تومان

۴۲٪

۱۹۸,۲۹۰

۱۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110188194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P
وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

٪

تومان

٪

۶۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

۲۶٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۲۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5207452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک مدل Se8045

توری وان حمام کودک مدل Se8045
توری وان حمام کودک مدل Se8045

۲۰٪

۱۱۲,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۱۲,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

٪

تومان

٪

۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1213168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

۵٪

۱,۳۱۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۳۱۱,۰۰۰

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0eb0a8dd8eaf94623f56d3dcf0f50ef3e6bdfa69_1608196854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140
مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

۱۴٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3119219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

٪

تومان

٪

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/541da97ccc4fd999503cd7d0d2af57c4cdc8aa67_1613803005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کنزل مدل KWM-3110

مینی واش کنزل مدل KWM-3110
مینی واش کنزل مدل KWM-3110

٪

تومان

٪

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e47fae7b3d34442e940682c84341c286cb1e5b3_1613887273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش عرشیا مدل WM3500

مینی واش عرشیا مدل WM3500
مینی واش عرشیا مدل WM3500

٪

تومان

٪

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1377309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش ریتون مدل RWM-4500

مینی واش ریتون مدل RWM-4500
مینی واش ریتون مدل RWM-4500

٪

تومان

٪

۱,۸۸۹,۵۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f87e754a5cba0f1239d157dfb68f496de168713_1612591065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1125

مینی واش کوپکس مدل 1125
مینی واش کوپکس مدل 1125

۱۵٪

۱,۳۸۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/356d67ff89b6e28772bf56f336c81658983a0e03_1611394057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کایزر مدل XPB30-1208

مینی واش کایزر مدل XPB30-1208
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208

٪

تومان

٪

۹۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79ff033d5755de32f9178b6bcb64dcebee566793_1609600083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137
مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

۳۹٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5079077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

٪

تومان

٪

۱,۴۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2fe30ae748785d11f6829f6cc6ca19bb4cc1c718_1609862991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش هوکوپلاس مدل HK3350

مینی واش هوکوپلاس مدل HK3350
مینی واش هوکوپلاس مدل HK3350

٪

تومان

٪

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2534274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

٪

تومان

٪

۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef5d6c3cc750212392d72eccb20c52588118266_1617894293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35

مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش بلسون مدل BW35

٪

تومان

٪

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2480713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

٪

تومان

٪

۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2084787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش سانی مدل Elegance-3800

مینی واش سانی مدل Elegance-3800
مینی واش سانی مدل Elegance-3800

٪

تومان

٪

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3eac4353d29170ad651999a1dc56c9e360ad024e_1617894975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

٪

تومان

٪

۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120299870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل

مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل
مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل

۹٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74983320587545db6282dee05575a41851741e74_1611140461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل LI-4500

مینی واش مدل LI-4500
مینی واش مدل LI-4500

٪

تومان

٪

۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A
مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

٪

تومان

٪

۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/703631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWT20

مینی واش فریدولین مدل SWT20
مینی واش فریدولین مدل SWT20

٪

تومان

٪

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111079359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018
ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

٪

تومان

٪

۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک کد 2539

وان حمام کودک کد 2539
وان حمام کودک کد 2539

۶٪

۱۱۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۱۵,۰۰۰

۱۰۸,۱۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن