وان و مینی واش

وان و مینی واش

دو کاربرد مهم مینی واش

اگر شما فکر می‌کنید که مینی‌واش ها فقط برای شستشوی لباس‌های نوزاد کاربرد دارد و با بزرگ شدن فرزندتان دیگر نیازی به مینی‌واش نیست باید خدمتتان عرض کنیم که این دستگاه هنوز هم می‌تواند در امر شستشو به شما کمک کند.

این دستگاه، برای شست و شوی لباس‌های کم‌حجم مانند پیراهن مردانه، لباس‌های زیر و جوراب و همچنین شست و شوی تکی لباس‌های رنگی که رنگ پَس می‌دهند نیز مناسب است. همچنین دانشجویانی که توانایی خرید ماشین لباسشویی با قیمت بالا را نداشته و نیاز چندانی هم به آن ندارند، می‌توانند از مینی‌واش استفاده کنند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/469752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW12-B

مینی واش فریدولین مدل SW12-B
مینی واش فریدولین مدل SW12-B

٪

۸۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1050188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW11

مینی واش فریدولین مدل SW11
مینی واش فریدولین مدل SW11

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bf8892350efb60252dde25208824e0914a1ce3f_1609765499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

مینی واش سان لوکس مدل BW-1600
مینی واش سان لوکس مدل BW-1600

۹٪

۱,۰۶۵,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰ تومان

۹٪

۱,۰۶۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۰۶۵,۰۰۰

تومان

۹٪

۱,۰۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09420145c4939e3826573442350f6f9914838292_1595687271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29dac455d4e04fccd0f004ec143df8658984ced0_1594725836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3020

٪

۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27e2854ff627cded7e6b932a246351d14e428652_1601791792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل M3700

٪

۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111942794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش نیکو مدل N1

مینی واش نیکو مدل N1
مینی واش نیکو مدل N1

٪

۹۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW25

مینی واش فریدولین مدل SW25
مینی واش فریدولین مدل SW25

٪

۹۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e44592b842e08895d8fa539b92c550f5894bc93_1612599353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1135

مینی واش کوپکس مدل 1135
مینی واش کوپکس مدل 1135

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120486198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1523382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38820

۱۰٪

۲,۷۳۸,۰۰۰

۲,۴۶۴,۲۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۷۳۸,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۷۳۸,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۷۳۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/690628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SW35B

مینی واش فریدولین مدل SW35B
مینی واش فریدولین مدل SW35B

٪

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022

٪

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4086b8649c38f116dca48c2a02f57d24acb9fab_1609740573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver

مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver
مینی واش بلسون مدل BW35-Nanosilver

٪

۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/937894.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820

٪

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f96962e1e84294cda0bb79c0457f891f2edf4d19_1594723292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815

٪

۲,۹۷۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1020570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35

مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش بلسون مدل BW35

٪

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607937926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MW7000

۱۵٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۱,۴۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddc097c9e2190e85d47ddc279435ae93fc47e738_1613195244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل 3500

٪

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3021

٪

۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/732999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱,۲۸۲,۵۰۰ تومان

۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۳۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30520

٪

۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111519295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ميني واش نيكو مدل N-888

ميني واش نيكو مدل N-888
ميني واش نيكو مدل N-888

٪

۹۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2547736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810

٪

۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3464266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW2715

٪

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2416529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2712

٪

۱,۳۶۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/362722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3015

٪

۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9e538fe7ef621835b2b365d68a55311c82f8a65_1596307648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک مدل 4321

ست وان حمام کودک مدل 4321
ست وان حمام کودک مدل 4321

٪

۲۱۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1179261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک سامر مدل 8310

وان حمام کودک سامر مدل 8310
وان حمام کودک سامر مدل 8310

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113905772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل 8310

وان حمام کودک مدل 8310
وان حمام کودک مدل 8310

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1839395a1014e18470c77541ad88f7400d705443_1607599554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020

وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020
وان حمام کودک تاینی پسنجر مدل TP-2020

٪

۳۸۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110870456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493
وان حمام کودک تاتیا مدل t77285493

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/479479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ045

۷٪

۷۵,۴۰۰

۷۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۷۵,۴۰۰

تومان

۷٪

۷۵,۴۰۰

تومان

۷٪

۷۵,۴۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e01bdae17cbdf4101c3c3a4c509f36b5a5597f6_1609763641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل YOSHITA

وان حمام کودک مدل YOSHITA
وان حمام کودک مدل YOSHITA

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3990d80d361b32fa15126a92b02f27fcf1a2ae5c_1604556093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی

آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی
آسان شور و وان حمام کودک سامر کد 18290A مجموعه 2 عددی

٪

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c2beeb87c53b032730b9b1e5908225ef179c659_1595164378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

۱۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111079289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049
وان حمام کودک هوم کت مدل Nino1205049

٪

۱۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49b37fd7829f20d3a0dfce9ee9815d7adbd85052_1595165052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330901

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119313272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک مدل R1-HM

وان حمام کودک مدل R1-HM
وان حمام کودک مدل R1-HM

٪

۸۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9986a6c151a936282c3d9d23840a8bcd6150e87_1595165066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900
ست وان حمام کودک هوم کت مدل Nino330900

٪

۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113823279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105

توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105
توری وان حمام کودک مینی داملا مدل MK105

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c4424946d496a7acb0dc6c9ccd22e8064c0f2b3_1604302192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک کد 7135

وان حمام کودک کد 7135
وان حمام کودک کد 7135

٪

۱۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110751738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک نوبی طرح بدن مدل ID9700

وان حمام کودک نوبی طرح بدن مدل ID9700
وان حمام کودک نوبی طرح بدن مدل ID9700

٪

۱۹۹,۵۳۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2096

۲۰٪

۱۲۴,۵۰۰

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰٪

۱۲۴,۵۰۰

تومان

۲۰٪

۱۲۴,۵۰۰

تومان

۲۰٪

۱۲۴,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113355411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651
آبریز حمام کودک مدل میمون کد Ir-651

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2107fe5f3533244e8c4c8eb308d199acc035f083_1603892884.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل
ابر وان حمام کودک پاپا مدل BT001 غیر اصل

۴۳٪

۱۲۰,۰۰۰

۶۸,۰۰۰ تومان

۴۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120573449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA
وان حمام کودک راهبرمید مدل YOSHITA

٪

۵۹۵,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰ تومان

٪

۵۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۵۹۵,۰۰۰

تومان

٪

۵۹۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111280940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501
توری وان حمام کودک بیبی جم مدل BJ501

٪

۱۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110188194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P
وان حمام کودک بیبی جم مدل 001P

٪

۷۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121425719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097
توری وان حمام کودک ایسیز مدل 2097

۲۶٪

۱۲۸,۰۰۰

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۶٪

۱۲۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۲۸,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۲۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5207452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

توری وان حمام کودک مدل Se8045

توری وان حمام کودک مدل Se8045
توری وان حمام کودک مدل Se8045

۳۰٪

۱۲۷,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۱۲۷,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۲۷,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۲۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510

٪

۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1213168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725

٪

۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0eb0a8dd8eaf94623f56d3dcf0f50ef3e6bdfa69_1608196854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

مینی واش کوپکس مدل CMW-1140
مینی واش کوپکس مدل CMW-1140

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3119219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818

٪

۲,۳۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1377309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش ریتون مدل RWM-4500

مینی واش ریتون مدل RWM-4500
مینی واش ریتون مدل RWM-4500

٪

۱,۸۸۹,۵۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f87e754a5cba0f1239d157dfb68f496de168713_1612591065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل 1125

مینی واش کوپکس مدل 1125
مینی واش کوپکس مدل 1125

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/356d67ff89b6e28772bf56f336c81658983a0e03_1611394057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کایزر مدل XPB30-1208

مینی واش کایزر مدل XPB30-1208
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208

٪

۹۸۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79ff033d5755de32f9178b6bcb64dcebee566793_1609600083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

مینی واش کوپکس مدل CMW-1137
مینی واش کوپکس مدل CMW-1137

٪

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5079077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510
مینی واش مادرلی مدل SH-MW30510

٪

۱,۴۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2534274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210

٪

۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef5d6c3cc750212392d72eccb20c52588118266_1617894293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW35

مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش بلسون مدل BW35

٪

۱,۱۵۵,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2480713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27520

٪

۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2084787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش سانی مدل Elegance-3800

مینی واش سانی مدل Elegance-3800
مینی واش سانی مدل Elegance-3800

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3eac4353d29170ad651999a1dc56c9e360ad024e_1617894975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون مدل BW25

مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش بلسون مدل BW25

٪

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120299870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل

مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل
مینی واش مدل XPB35-2020 غیر اصل

٪

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4974091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452

مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452
مینی واش بلسون 7کیلویی مدل 1452

۱۴٪

۲,۲۸۰,۰۰۰

۱,۹۶۰,۸۰۰ تومان

۱۴٪

۲,۲۸۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲,۲۸۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۲,۲۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

مینی واش فریدولین مدل SWF-35A
مینی واش فریدولین مدل SWF-35A

٪

۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/703631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش فریدولین مدل SWT20

مینی واش فریدولین مدل SWT20
مینی واش فریدولین مدل SWT20

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/430176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی واش میلاد مدل MT400

مینی واش میلاد مدل MT400
مینی واش میلاد مدل MT400

۲۰٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲,۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111079359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018
ست وان کودک هوم کت مدل Nino1205018

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وان حمام کودک کد 2539

وان حمام کودک کد 2539
وان حمام کودک کد 2539

٪

۱۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن