پارچ بطری لیوان و ماگ

پارچ بطری لیوان و ماگ

تعاریف متفاوت از لیوان ها

ماگ­ها دارای سبک غیررسمی‌تری بوده و کمتر در شرایط رسمی و ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال استفاده از آنها به عنوان یک وسیله شخصی و در کاربردهای روزانه و غیررسمی باعث شده است تا ماگ­ها جایگاه ویژه‌ای فراتر از صرف یک لیوان در نزد صاحبان خود داشته باشند. از این رو شاهد سبک‌ها و استایل‌های بسیار متفاوتی از آنها هستیم که کاربردهای بسیاری را برای آن در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است.

  • ماگ به معنای لیوان بیشتر منظور به لیوان های گلی قهوه خوری ( سوفالی ) هستش.
  • کاپ به معنی فنجان بیشتر به منظور ظروفی برای صرف چای هستش
  • گلس به معنی لیوان همون لیوان های شیشه ای که در آنها آب و شربت می خوریم.

در این دسته به معرفی ماگ، لیوان، فنجان، پارچ و بطری، سرویس های مربوطه و چای خوری میپردازیم.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید:

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111167276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل MW01

ماگ مدل MW01
ماگ مدل MW01

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eca9ba5bd8091748221c3e8d7a2f0160d330d69b_1601721303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح قلب کد 1840

ماگ طرح قلب کد 1840
ماگ طرح قلب کد 1840

٪

تومان

٪

۲۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9de90d8f9a6331d49f12776de1b7ecb3fa0caab0_1598805928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ حرارتی طرح ریک و مورتی کد 102

ماگ حرارتی طرح ریک و مورتی کد 102
ماگ حرارتی طرح ریک و مورتی کد 102

٪

تومان

٪

۸۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/770358d30d5b42abcfe8f96b3d9d6138ccb2545c_1600611425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل Heart-Handle

ماگ مدل Heart-Handle
ماگ مدل Heart-Handle

٪

تومان

٪

۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5439395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم لیوان بلور کاوه مدل اورانوس 0973 بسته 6 عددی

نیم لیوان بلور کاوه مدل اورانوس 0973 بسته 6 عددی
نیم لیوان بلور کاوه مدل اورانوس 0973 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d1db116566698220035005e65667cffcaebb762_1595345809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان مدل nil-0 بسته 6 عددی

استکان مدل nil-0 بسته 6 عددی
استکان مدل nil-0 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۷,۰۷۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110100780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان 6 پارچه کاوه مدل 1234

لیوان 6 پارچه کاوه مدل 1234
لیوان 6 پارچه کاوه مدل 1234

٪

تومان

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح لنز دوربین Caniam 24-105mm

ماگ طرح لنز دوربین Caniam 24-105mm
ماگ طرح لنز دوربین Caniam 24-105mm

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113802606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ رجینال کد 1

ماگ رجینال کد 1
ماگ رجینال کد 1

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/784109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل اکو لایف ظرفیت 400 میلی لیتر غیر اصل

ماگ مدل اکو لایف ظرفیت 400 میلی لیتر غیر اصل
ماگ مدل اکو لایف ظرفیت 400 میلی لیتر غیر اصل

٪

تومان

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122047177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ کد 6003

ماگ کد 6003
ماگ کد 6003

٪

تومان

٪

۵۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120650337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح گربه مدل have a nice day

ماگ طرح گربه مدل have a nice day
ماگ طرح گربه مدل have a nice day

٪

تومان

٪

۳۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119706234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح جغد کد jj1

ماگ طرح جغد کد jj1
ماگ طرح جغد کد jj1

٪

تومان

٪

۳۷,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2175609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بطری شیشه ایران کرک مدل ویال بسته 12 عددی

بطری شیشه ایران کرک مدل ویال بسته 12 عددی
بطری شیشه ایران کرک مدل ویال بسته 12 عددی

٪

تومان

٪

۲۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111574453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان طرح بهار گل ها

لیوان طرح بهار گل ها
لیوان طرح بهار گل ها

٪

تومان

٪

۱۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c3170b2128779694497132778d778f7b374dbec_1593928722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان چینی زرین ایران مدل Allegro با گنجایش 250 میلی لیتر درجه عالی

لیوان چینی زرین ایران مدل Allegro با گنجایش 250 میلی لیتر درجه عالی
لیوان چینی زرین ایران مدل Allegro با گنجایش 250 میلی لیتر درجه عالی

٪

تومان

٪

۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111144534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان لومینارک مدل H5196 بسته 6 عددی

لیوان لومینارک مدل H5196 بسته 6 عددی
لیوان لومینارک مدل H5196 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۲۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e30f9a73d49b8c2badfa2349d93d4d1048cd45ab_1606021652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فنجان نوری تازه مدل Markiz کد 120211W بسته 6 عددی

فنجان نوری تازه مدل Markiz کد 120211W بسته 6 عددی
فنجان نوری تازه مدل Markiz کد 120211W بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۷۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fb2becef6e8f609dfcc70b5469e966b35205e11_1602585476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح یونیکورن کد mu8

ماگ طرح یونیکورن کد mu8
ماگ طرح یونیکورن کد mu8

٪

تومان

٪

۳۴,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120052735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان مدل BS-240 بسته 6 عددی

استکان مدل BS-240 بسته 6 عددی
استکان مدل BS-240 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۴,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110386853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ تقدیس مدل 292017

ماگ تقدیس مدل 292017
ماگ تقدیس مدل 292017

٪

تومان

٪

۲۰,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1591512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ سرامیکی راسپینا مدل MB266

ماگ سرامیکی راسپینا مدل MB266
ماگ سرامیکی راسپینا مدل MB266

٪

تومان

٪

۴۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112515019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ چینی زرین ایران سری استیم مدل میلیشا درجه عالی

ماگ چینی زرین ایران سری استیم مدل میلیشا درجه عالی
ماگ چینی زرین ایران سری استیم مدل میلیشا درجه عالی

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110217277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ ایکیا مدل Dinera

ماگ ایکیا مدل Dinera
ماگ ایکیا مدل Dinera

٪

تومان

٪

۶۹,۶۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122055629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان مدل Rom 006

لیوان مدل Rom 006
لیوان مدل Rom 006

۱۲٪

۸,۶۰۰

تومان

۱۲٪

۸,۶۰۰

۷,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd73073d8dffdc1f7825656b8b2788cd1ef1dce9_1601977954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان نوری تازه سری APPLE مدل 410221W بسته 6 عددی

لیوان نوری تازه سری APPLE مدل 410221W بسته 6 عددی
لیوان نوری تازه سری APPLE مدل 410221W بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00f7deb1290e57b971fe9ada67685533a79e9caa_1594031433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ وینتج مدل AC01

ماگ وینتج مدل AC01
ماگ وینتج مدل AC01

٪

تومان

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121325885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح بی تی اس BTS مدل FH-2051

ماگ طرح بی تی اس BTS مدل FH-2051
ماگ طرح بی تی اس BTS مدل FH-2051

٪

تومان

٪

۳۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110916329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان منصور کد 1125 بسته 6 عددی

لیوان منصور کد 1125 بسته 6 عددی
لیوان منصور کد 1125 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۲۶,۹۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114496802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم لیوان مدل GPC بسته 6 عددی

نیم لیوان مدل GPC بسته 6 عددی
نیم لیوان مدل GPC بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۱۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c04daef4b24fba90ca527812b6466a0e61c1c578_1594828112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ کد 2014

ماگ کد 2014
ماگ کد 2014

٪

تومان

٪

۲۲,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110872484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100

ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100

٪

تومان

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dcb0a26b6c8762c922e73c4c923a99e99e4ca8fa_1605200960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل N12

ماگ مدل N12
ماگ مدل N12

٪

تومان

٪

۱۷,۶۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/919629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان لوییجی بورمیولی بسته 4 عددی

استکان لوییجی بورمیولی بسته 4 عددی
استکان لوییجی بورمیولی بسته 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114918457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ ایکیا مدل ترولیتلس

ماگ ایکیا مدل ترولیتلس
ماگ ایکیا مدل ترولیتلس

٪

تومان

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2512059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ هیدورا طرح Do What Makes You So Happy

ماگ هیدورا طرح Do What Makes You So Happy
ماگ هیدورا طرح Do What Makes You So Happy

٪

تومان

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114137773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان بلور گمین کد 25 بسته 6 عددی

لیوان بلور گمین کد 25 بسته 6 عددی
لیوان بلور گمین کد 25 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۲۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44af8f2ba669f077ed1fc9e8548172284c12f612_1601480096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل نریمان

ماگ مدل نریمان
ماگ مدل نریمان

٪

تومان

٪

۳۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a15e908e1b73d2e39f77845244beb563fa31bf6_1605115223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل N7

ماگ مدل N7
ماگ مدل N7

٪

تومان

٪

۱۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان پاشاباغچه مدل Biestro 44411 - بسته 6 عددی

لیوان پاشاباغچه مدل Biestro 44411 - بسته 6 عددی
لیوان پاشاباغچه مدل Biestro 44411 - بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۵۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1800832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فنجان و نعلبکی بلور کاوه مدل Venice بسته 6 عددی

فنجان و نعلبکی بلور کاوه مدل Venice بسته 6 عددی
فنجان و نعلبکی بلور کاوه مدل Venice بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۵۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111109106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور

ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور

٪

تومان

٪

۸۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111923299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح لنز دوربین مدل SV575

ماگ طرح لنز دوربین مدل SV575
ماگ طرح لنز دوربین مدل SV575

٪

تومان

٪

۶۹,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48458ad799fabecbb4c572dff8b4b445f1b22e07_1607123418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ لمونژ کد 324 به همراه زیر لیوانی

ماگ لمونژ کد 324 به همراه زیر لیوانی
ماگ لمونژ کد 324 به همراه زیر لیوانی

٪

تومان

٪

۷۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115242996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح جغد کد j18

ماگ طرح جغد کد j18
ماگ طرح جغد کد j18

٪

تومان

٪

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bde360c94b63e0bb2ae74bba999ffbb2e8299d7_1605646600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان طرح اسکلت کد 1

لیوان طرح اسکلت کد 1
لیوان طرح اسکلت کد 1

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121153379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان نوری تازه سری نیویورک مدل 550211W بسته 6 عددی

لیوان نوری تازه سری نیویورک مدل 550211W بسته 6 عددی
لیوان نوری تازه سری نیویورک مدل 550211W بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114385644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ رجینال کد 7300

ماگ رجینال کد 7300
ماگ رجینال کد 7300

٪

تومان

٪

۵۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121556049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح مفهومی مدل 02

ماگ طرح مفهومی مدل 02
ماگ طرح مفهومی مدل 02

٪

تومان

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd0e6934639e87e986685bbdc15dee5d211ca7b6_1594452786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ هوم کت مدل سپیده کد 3711

ماگ هوم کت مدل سپیده کد 3711
ماگ هوم کت مدل سپیده کد 3711

٪

تومان

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121316805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان لومینارک مدل MR2 بسته 6 عددی

لیوان لومینارک مدل MR2 بسته 6 عددی
لیوان لومینارک مدل MR2 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۹۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2320869.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فنجان بلورکاوه مدل Manila بسته 6 عددی

فنجان بلورکاوه مدل Manila بسته 6 عددی
فنجان بلورکاوه مدل Manila بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1185466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان هوم کت مدل Sepideh

لیوان هوم کت مدل Sepideh
لیوان هوم کت مدل Sepideh

٪

تومان

٪

۱۲,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120650556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح گربه مدل 05

ماگ طرح گربه مدل 05
ماگ طرح گربه مدل 05

٪

تومان

٪

۴۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d3001affbc898cfdbd14856f08537abd2221af2_1603192913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1322463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ هیدورا طرح کاکتوس

ماگ هیدورا طرح کاکتوس
ماگ هیدورا طرح کاکتوس

٪

تومان

٪

۳۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/452733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان پاشاباغچه مدل بارل کد 41010 بسته 6 عددی

لیوان پاشاباغچه مدل بارل کد 41010 بسته 6 عددی
لیوان پاشاباغچه مدل بارل کد 41010 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9798c387d779a8c5dc165259184ec4fbc7c75f9_1612691452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ استار باکس مدل TM

ماگ استار باکس مدل TM
ماگ استار باکس مدل TM

٪

تومان

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db80155c78f51c7f4775b32c052cb4cab8f7b670_1595327188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل بیکران

ماگ مدل بیکران
ماگ مدل بیکران

٪

تومان

٪

۱۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120848943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان زنجان گلس مدل M1107 کد 2 بسته 6 عددی

لیوان زنجان گلس مدل M1107 کد 2 بسته 6 عددی
لیوان زنجان گلس مدل M1107 کد 2 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان پاشاباغچه کد 42021 بسته 6 عددی

استکان پاشاباغچه کد 42021 بسته 6 عددی
استکان پاشاباغچه کد 42021 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۵۶,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111629433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان ایکیا مدل پوکال

لیوان ایکیا مدل پوکال
لیوان ایکیا مدل پوکال

٪

تومان

٪

۷۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a97b5b7434c1c1c3bad3ec0ec7a1bfeecf66864_1596806407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح استوانه کد LO1

ماگ طرح استوانه کد LO1
ماگ طرح استوانه کد LO1

٪

تومان

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120595668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح پیانو مدل کلاویه

ماگ طرح پیانو مدل کلاویه
ماگ طرح پیانو مدل کلاویه

٪

تومان

٪

۳۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119096298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ حرارتی طرح ریسه ستاره

ماگ حرارتی طرح ریسه ستاره
ماگ حرارتی طرح ریسه ستاره

٪

تومان

٪

۷۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120688346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY
سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

۱۵٪

۸,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸,۶۰۰,۰۰۰

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/397af00aba93f15a4f59094d8fb616eaa9d01685_1598376513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح آدم برفی مدل M-Snow-04

ماگ طرح آدم برفی مدل M-Snow-04
ماگ طرح آدم برفی مدل M-Snow-04

٪

تومان

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1608484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ انارچاپ طرح ریاضی مدل MU224

ماگ انارچاپ طرح ریاضی مدل MU224
ماگ انارچاپ طرح ریاضی مدل MU224

٪

تومان

٪

۳۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119351637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان مدل DILMAH بسته 6 عددی

استکان مدل DILMAH بسته 6 عددی
استکان مدل DILMAH بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۲۱,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112455618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان مدل Heart کد 1122 بسته 2 عددی

لیوان مدل Heart کد 1122 بسته 2 عددی
لیوان مدل Heart کد 1122 بسته 2 عددی

۱۱٪

۳۶,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۳۶,۰۰۰

۳۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4834767ef1aa6cdd2dafd42ebd6df7b850ce78e5_1597593806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان هوم کت مدل مایا

لیوان هوم کت مدل مایا
لیوان هوم کت مدل مایا

٪

تومان

٪

۱۰,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5470189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان بلور کاوه کاسپین هانی 9098 بسته 6 عددی

لیوان بلور کاوه کاسپین هانی 9098 بسته 6 عددی
لیوان بلور کاوه کاسپین هانی 9098 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0f9b0373c0aa7c6cdb71215553f221f5362913f_1602014384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح بلک پینک کد mp18

ماگ طرح بلک پینک کد mp18
ماگ طرح بلک پینک کد mp18

٪

تومان

٪

۳۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/669547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان بلینک مکس مدل KTZB90 - بسته 6 عددی

لیوان بلینک مکس مدل KTZB90 - بسته 6 عددی
لیوان بلینک مکس مدل KTZB90 - بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۴۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1706075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل SJ-1055 غیر اصل

ماگ مدل SJ-1055 غیر اصل
ماگ مدل SJ-1055 غیر اصل

٪

تومان

٪

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2435450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ هیدورا طرح شازده کوچولو

ماگ هیدورا طرح شازده کوچولو
ماگ هیدورا طرح شازده کوچولو

٪

تومان

٪

۳۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/708ea30ccaf5e261903cdc6828f5dba5fff12fdf_1605852624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پارچ شیشه و بلور اصفهان مدل دنا

پارچ شیشه و بلور اصفهان مدل دنا
پارچ شیشه و بلور اصفهان مدل دنا

٪

تومان

٪

۳۴,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/331e605cdf8dc591c280731658d9676def8db7a2_1597043353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل 2020 کد 457

سرویس تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل 2020 کد 457
سرویس تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل 2020 کد 457

٪

تومان

٪

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120874518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06f050a7e2158acc58ba1d1825452490bf79a859_1595601271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان مدل رویال کد DIGI_1

لیوان مدل رویال کد DIGI_1
لیوان مدل رویال کد DIGI_1

٪

تومان

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113774753.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ ایکیا مدل Fargrik

ماگ ایکیا مدل Fargrik
ماگ ایکیا مدل Fargrik

٪

تومان

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/056a07674c4fd8e3d7c843a0d09ce5c298ffafba_1604680724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه مدلD1-107

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه مدلD1-107
سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه مدلD1-107

٪

تومان

٪

۱۷,۵۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed71eb8b5bef694a279da6f20821e0a50637bdf0_1603515002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل الماس

ماگ مدل الماس
ماگ مدل الماس

٪

تومان

٪

۲۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120402538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ ایکیا مدل Fargrik 60143992

ماگ ایکیا مدل Fargrik 60143992
ماگ ایکیا مدل Fargrik 60143992

٪

تومان

٪

۴۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121427649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ مدل NEG-R

ماگ مدل NEG-R
ماگ مدل NEG-R

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f5d9eb213e87d4751bf91c0e4bf674e8a40c996_1599295319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان مدل RVCN بسته 6 عددی

استکان مدل RVCN بسته 6 عددی
استکان مدل RVCN بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۷,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1765077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست پارچ و لیوان ام کو مدل 150 - مجموعه 7 عددی

ست پارچ و لیوان ام کو مدل 150 - مجموعه 7 عددی
ست پارچ و لیوان ام کو مدل 150 - مجموعه 7 عددی

٪

تومان

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84675e68706a6570e5d6b5c5d8164ef6eb466cc8_1603538986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان کد 5645

لیوان کد 5645
لیوان کد 5645

٪

تومان

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119482106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ حرارتی طرح شعر مدل تو مرا جان و جهانی کد3000

ماگ حرارتی طرح شعر مدل تو مرا جان و جهانی کد3000
ماگ حرارتی طرح شعر مدل تو مرا جان و جهانی کد3000

٪

تومان

٪

۸۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113344317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان نومینا مدل Tina بسته 6 عددی

استکان نومینا مدل Tina بسته 6 عددی
استکان نومینا مدل Tina بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۲۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14e599e5ee60d084e21b45d8ef0847709de9074e_1594105536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ طرح پاندا

ماگ طرح پاندا
ماگ طرح پاندا

٪

تومان

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119678765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ کد 353 بسته دو عددی

ماگ کد 353 بسته دو عددی
ماگ کد 353 بسته دو عددی

٪

تومان

٪

۴۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b9390a153f068642addd5155912649910b03485_1604239536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان بلور کاوه مدل ونیز بسته 6 عددی

لیوان بلور کاوه مدل ونیز بسته 6 عددی
لیوان بلور کاوه مدل ونیز بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۳۱,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115008708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماگ حرارتی طرح شازده کوچولو کد 01

ماگ حرارتی طرح شازده کوچولو کد 01
ماگ حرارتی طرح شازده کوچولو کد 01

٪

تومان

٪

۷۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111686292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان لومینارک مدل نیوجرسی بسته 6 عددی

لیوان لومینارک مدل نیوجرسی بسته 6 عددی
لیوان لومینارک مدل نیوجرسی بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۱۳۶,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/224032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استکان پاشاباغچه مدل Sylvana کد 42411 بسته 6 عددی

استکان پاشاباغچه مدل Sylvana کد 42411 بسته 6 عددی
استکان پاشاباغچه مدل Sylvana کد 42411 بسته 6 عددی

٪

تومان

٪

۹۹,۳۰۰ تومان

پارچ لیوان ماگ

فنجان و نعلبکی بلور کاوه مدل Marjan بسته 6 عددی

پارچ لیوان ماگ
پارچ لیوان ماگ

ماگ طرح لنز دوربین Caniam 24-105mm

پارچ لیوان ماگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن