پازل لگو و ساختنی

پازل لگو و ساختنی

درست کردن پازل خانگی

برای تقویت مهارت حل مسئله کودک، پازل‌ها راهکاری عالی و آسان برای اینکار هست. از پازل‌های تصویری موجود در بازار و یا می‌توانید مقوا را در اشکال مختلف برش بزنید و از کودک بخواهید، با در کنار هم گذاشتن تکه‌ها، چیزهای جدید بسازد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09ebba4ace3f380670b9d8386cf0b0856da240e1_1596876336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011

لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011
لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011

۴٪

۳,۵۲۰,۰۰۰

۳,۳۷۹,۲۰۰ تومان

۴٪

۳,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۳,۵۲۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۳,۵۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113440154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756

ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756
ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756

۹٪

۱۲۲,۰۰۰

۱۱۰,۵۰۰ تومان

۹٪

۱۲۲,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۲۲,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120238105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت
پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت

٪

۷۲,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120117968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان

پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان
پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان

٪

۴۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d05924c83ab72a31a0fec4c14e65067d1f115f4b_1611814522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت تپلی مدل 8

گرانول یونولیت تپلی مدل 8
گرانول یونولیت تپلی مدل 8

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f389ed03ab3d3ea9f06e277bcf4cdc9be21bceb6_1610616690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115

لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115
لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115

٪

۱۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5555007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری play duck مدل 2000416

لگو سری play duck مدل 2000416
لگو سری play duck مدل 2000416

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96696369176b52bc4c163ae2defd5b2aaa104f06_1597822390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363

پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363
پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2009588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه
بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e8b6f1fdeda12db8bfa8521b84b51346da4ac5c_1604080904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934

لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934
لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934

٪

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56e0c2c26a3e1ae295c1695e24d92582e710d7e4_1613083121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل پیانو

لگو مدل پیانو
لگو مدل پیانو

٪

۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07e362c06ac06e439c8d363e978cc469b9e8fe2e_1601992500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 هزار تکه ایران پازل طرح کافه ساحل

پازل 1000 هزار تکه ایران پازل طرح کافه ساحل
پازل 1000 هزار تکه ایران پازل طرح کافه ساحل

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43c292574cb1018e308615a5c3ef4c21f8dfa4ec_1596886236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099

لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099
لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099

٪

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ab0acb6a23ca2234e04096cf1d696c266c069ad_1605020996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet

پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet
پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122007059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت کیدز کد 750

گرانول یونولیت کیدز کد 750
گرانول یونولیت کیدز کد 750

۶٪

۱۹,۵۰۰

۱۸,۲۵۰ تومان

۶٪

۱۹,۵۰۰

تومان

۶٪

۱۹,۵۰۰

تومان

۶٪

۱۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a18d7f1ac2865d72415417b01137ee5012307b66_1597058550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Technic مدل Land Rover Defender 42110

لگو سری Technic مدل Land Rover Defender 42110
لگو سری Technic مدل Land Rover Defender 42110

٪

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2883571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ

پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ
پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ

٪

۵۰,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120851079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی

ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی
ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی

٪

۲۴,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1965604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو پلیس انلایتن مدل 110 تعداد 400 قطعه

لگو پلیس انلایتن مدل 110 تعداد 400 قطعه
لگو پلیس انلایتن مدل 110 تعداد 400 قطعه

٪

۸۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56282c1d67f825a23ec5e8c2f85352ffa1853685_1597691161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی طرح تفنگ لوکاس

ساختنی طرح تفنگ لوکاس
ساختنی طرح تفنگ لوکاس

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11

ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11
ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9456e297fb2daf4663e095aefb37db0f2249714f_1606756615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020

قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020
قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020

٪

۶۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aad1f361dc6750aaebcc97161b14a7c7d66dbd02_1607112545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11

پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11
پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

۷,۹۰۰ تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113400523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340

پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340
پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340

٪

۱۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2677926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ

ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ
ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ

٪

۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/869a23f68ee008f257c5c34910de040513d4cecb_1606299278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی

رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی
رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی

٪

۱۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad22019be25c43f6f4250c8291a94c1c23452b95_1602596291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1
پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1

٪

۷,۲۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe1b68298c834e7237a923e7ec413bb7f0e34b83_1607898978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل VioletBl

پودر رنگ تپلی مدل VioletBl
پودر رنگ تپلی مدل VioletBl

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/598529f13eb7f49b6008fc313507c97a57a90eea_1604079304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit

لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit
لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit

٪

۴۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/631dfc46ec9739a28e328840ba8d361121bbc48e_1602589219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی

گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی
گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c871047adfae75c818194063c495812620936096_1609276344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری خلاقیت مدل 2000210

لگو سری خلاقیت مدل 2000210
لگو سری خلاقیت مدل 2000210

٪

۲۲۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a905804308ec447a436198864fb654eae747ccf8_1601185689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری City مدل 60215

لگو سری City مدل 60215
لگو سری City مدل 60215

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a30e2ca94cd8c26381f2384d261522af61b38cb8_1607898212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل PinBl

پودر رنگ تپلی مدل PinBl
پودر رنگ تپلی مدل PinBl

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2ae64632ce42ffd0c122a3aef03e0312f7073ef_1607203044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی

پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی
پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی

٪

۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121287499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24

پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24
پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24

۶٪

۲۹,۰۰۰

۲۷,۲۶۰ تومان

۶٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1694094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094

لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094
لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094

٪

۱۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f5c5ee331d84b7a7ee88c7800effee04645bc5d_1607019212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Pin

پودر رنگ تپلی مدل Pin
پودر رنگ تپلی مدل Pin

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121761848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21
پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd5c92e31c15e07e70e92e3189564ba8ff6cb629_1607898467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل YelBl

پودر رنگ تپلی مدل YelBl
پودر رنگ تپلی مدل YelBl

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59a1fa9302a4e8a3552920288a7a30e47f6dab0e_1603959413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67

پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67
پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67

٪

۱۲,۸۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5553972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986

پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986
پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a73277a13a5ffeed47ef7faf7a6dd7d1b846187_1599550549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1

ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1
ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e95eda086661a30f961eb3aa526ad9b62eddb954_1595839262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صفحه لگو سری Classic کد24

صفحه لگو سری Classic کد24
صفحه لگو سری Classic کد24

٪

۴۶,۰۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e2534e517932975739cee7de18d09f29ad4224b_1603102067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11
پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11

۸٪

۱۸,۰۰۰

۱۶,۵۰۰ تومان

۸٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1372454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه
بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e761d03cee0892e4464a2a212b97c69dd5844b55_1606723636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Aqua

پودر رنگ تپلی مدل Aqua
پودر رنگ تپلی مدل Aqua

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/463668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک

پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک
پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d54ee01f4c88eeecfd49f21bc07c8683f882f59_1602501088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Nexo Knights کد 70352

لگو سری Nexo Knights کد 70352
لگو سری Nexo Knights کد 70352

۱۳٪

۹,۴۰۰,۰۰۰

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۹,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۹,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۹,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5db942abb56524c3a1f0177139a764623d279a34_1599984100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941

ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941
ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941

٪

۹۱,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4191608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی 7 تکه مدل 6204

پازل فلزی 7 تکه مدل 6204
پازل فلزی 7 تکه مدل 6204

٪

۳۰,۹۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2025483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه

بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه
بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه

٪

۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2966716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل

پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل
پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7469e7d7abd10d74f5bcdd89dcae82703b0a36d2_1610258560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006

لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006
لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006

٪

۱۴۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0dbfe8757755d5141bb7d8493bfd3f389daa5cf6_1612265835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل کامیون ولوو

لگو مدل کامیون ولوو
لگو مدل کامیون ولوو

٪

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/584ac291256eed4eb890eb49b85fd6672f51b819_1613083783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد

لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد
لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد

٪

۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121129002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی

ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی
ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

۷,۹۰۰ تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f425df5fb4b9c57b2a4a77549b6838edc1c76a7b_1613120689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی

لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی
لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی

٪

۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110072211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236

پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236
پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91bb5202ab14b0a9dda500ffcb8a7e41b3f97bd0_1594098586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Star Wars مدل Rey 75113

لگو سری Star Wars مدل Rey 75113
لگو سری Star Wars مدل Rey 75113

٪

۴۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110072022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956

پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956
پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956

٪

۷۲,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7edaa1dabd8b501c8fc656810c0c5628406937b3_1607021529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Whi

پودر رنگ تپلی مدل Whi
پودر رنگ تپلی مدل Whi

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55a722e2cafb563385129e5ed3732166033e583d_1595581053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554

پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554
پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554

٪

۷۳,۶۸۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4822900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی

پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی
پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی

٪

۳۶,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74fb0098e74f878bc3ca0a73067ad90914a81a1e_1613850499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب تپلی مدل pin Unicorn

چسب تپلی مدل pin Unicorn
چسب تپلی مدل pin Unicorn

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d288983120eca186a52fb89a570eb2eeafb8fb92_1605009550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری مارول کد 76150

لگو سری مارول کد 76150
لگو سری مارول کد 76150

۱۰٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/929e32650af0f9de2e6913fa5ca005dde1508c72_1613080492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل قطار و ایستگاه

لگو مدل قطار و ایستگاه
لگو مدل قطار و ایستگاه

٪

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3135410d8121e608afed43338bf393e88260fc05_1607898823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل GreeBl

پودر رنگ تپلی مدل GreeBl
پودر رنگ تپلی مدل GreeBl

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/787354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو با فرزندان مدل آجره 70 قطعه

لگو با فرزندان مدل آجره 70 قطعه
لگو با فرزندان مدل آجره 70 قطعه

٪

۳۳۰,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111588618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شن جادویی آریا کد 1081

شن جادویی آریا کد 1081
شن جادویی آریا کد 1081

٪

۲۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2825247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl

پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl
پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b1f1aabdf344e7360fd33ed6426b2b7c0844349_1604930581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006

لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006
لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120878223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show

لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show
لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show

٪

۹۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92f5d01ed73469ce6dd390130888baa407eab10b_1601113343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل 11009

لگو سری Classic مدل 11009
لگو سری Classic مدل 11009

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

۱,۶۸۹,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۱,۹۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1846f95cc1db94610846d48c7da03d28fae6e174_1603606736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پلی مگنت مدل مگ

ساختنی پلی مگنت مدل مگ
ساختنی پلی مگنت مدل مگ

٪

۲۶۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9244048789727f4a9d3e8861604a64b67157658_1594208209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی سه بعدی مدل Piano

پازل فلزی سه بعدی مدل Piano
پازل فلزی سه بعدی مدل Piano

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1880360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل Learn Through Fun 5004933

لگو مدل Learn Through Fun 5004933
لگو مدل Learn Through Fun 5004933

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb7e34d1a5eb9835c89799e98262ef2840152833_1613658137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448

ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448
ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448

۱۰٪

۲,۵۵۵,۰۰۰

۲,۲۹۹,۵۰۰ تومان

۱۰٪

۲,۵۵۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۵۵۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۵۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121801201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترافل کیدز مدل بلک لایت

ترافل کیدز مدل بلک لایت
ترافل کیدز مدل بلک لایت

٪

۱۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/885243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه

لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه
لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه

٪

۶۴۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01a84524d9ad3ef091a92fee59c568585314b6d8_1597819014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364

پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364
پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2929303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا

پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا
پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا

٪

۴۷,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fad045e85501f01d1ee02c014e85b0c0d9333cc_1601377525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Speed مدل 76898

لگو سری Speed مدل 76898
لگو سری Speed مدل 76898

٪

۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2177184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل چوبی سه بعدی رایا مدل خانه ژاپنی E

پازل چوبی سه بعدی رایا مدل خانه ژاپنی E
پازل چوبی سه بعدی رایا مدل خانه ژاپنی E

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/901236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage

پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage
پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage

٪

۷۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13e813ce76a02eb22f44e383c2c5b5bdc62a26eb_1606310330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی

چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی
چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی

۲۲٪

۱۷,۲۰۰

۱۳,۴۵۰ تومان

۲۲٪

۱۷,۲۰۰

تومان

۲۲٪

۱۷,۲۰۰

تومان

۲۲٪

۱۷,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110854062.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی طرح دوربین مدار بسته کد 2

ساختنی طرح دوربین مدار بسته کد 2
ساختنی طرح دوربین مدار بسته کد 2

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن