پازل لگو و ساختنی

پازل لگو و ساختنی

درست کردن پازل خانگی

برای تقویت مهارت حل مسئله کودک، پازل‌ها راهکاری عالی و آسان برای اینکار هست. از پازل‌های تصویری موجود در بازار و یا می‌توانید مقوا را در اشکال مختلف برش بزنید و از کودک بخواهید، با در کنار هم گذاشتن تکه‌ها، چیزهای جدید بسازد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1184840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل چوبی سه بعدی رایا مدل کشتی بادبانی

پازل چوبی سه بعدی رایا مدل کشتی بادبانی
پازل چوبی سه بعدی رایا مدل کشتی بادبانی

٪

تومان

٪

۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09ebba4ace3f380670b9d8386cf0b0856da240e1_1596876336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011

لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011
لگو سری Classic مدل Bricks and Animals 11011

٪

تومان

٪

۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113440154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756

ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756
ساختنی پویا تویز طرح ماشین آلات راه سازی کد 9756

۸٪

۱۲۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲۵,۰۰۰

۱۱۴,۶۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120238105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت
پازل 2000 تکه ایران پازل طرح دوچرخه و طبیعت

٪

تومان

٪

۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120117968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان

پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان
پازل 1000 تکه ایران پازل طرح لندن در زمستان

٪

تومان

٪

۵۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d05924c83ab72a31a0fec4c14e65067d1f115f4b_1611814522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت تپلی مدل 8

گرانول یونولیت تپلی مدل 8
گرانول یونولیت تپلی مدل 8

٪

تومان

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f389ed03ab3d3ea9f06e277bcf4cdc9be21bceb6_1610616690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115

لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115
لگو سری تکنیک مدل Lamborghini Sián 42115

٪

تومان

٪

۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5555007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری play duck مدل 2000416

لگو سری play duck مدل 2000416
لگو سری play duck مدل 2000416

٪

تومان

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96696369176b52bc4c163ae2defd5b2aaa104f06_1597822390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363

پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363
پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363

٪

تومان

٪

۲۸,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2009588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه
بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 72 تکه

٪

تومان

٪

۷۹,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e8b6f1fdeda12db8bfa8521b84b51346da4ac5c_1604080904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934

لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934
لگو سری پارک ژوراسیک مدل Jurassic World 75934

۳٪

۱,۲۴۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۲۴۰,۰۰۰

۱,۲۰۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56e0c2c26a3e1ae295c1695e24d92582e710d7e4_1613083121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل پیانو

لگو مدل پیانو
لگو مدل پیانو

٪

تومان

٪

۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43c292574cb1018e308615a5c3ef4c21f8dfa4ec_1596886236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099

لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099
لگو سری Technic مدل 4X4 X-treme Off-Roader 42099

۱۰٪

۱۲,۰۳۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۲,۰۳۰,۰۰۰

۱۰,۸۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ab0acb6a23ca2234e04096cf1d696c266c069ad_1605020996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet

پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet
پودر رنگ تپلی مدل Metali Violet

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2854209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو اسباب بازی کد Na01012

لگو اسباب بازی کد Na01012
لگو اسباب بازی کد Na01012

٪

تومان

٪

۱۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122007059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت کیدز کد 750

گرانول یونولیت کیدز کد 750
گرانول یونولیت کیدز کد 750

۵٪

۱۷,۸۵۰

تومان

۵٪

۱۷,۸۵۰

۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2883571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ

پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ
پازل 1000 تکه ترنم طرح کوچه باغ

٪

تومان

٪

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110079598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Minifigures مدل Series 16-71013

لگو سری Minifigures مدل Series 16-71013
لگو سری Minifigures مدل Series 16-71013

٪

تومان

٪

۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120851079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی

ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی
ساختنی ای اف تویز مدل ستاره دنباله دار خرسی

٪

تومان

٪

۲۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/481dc92253cb1f1635ddd6f33fb82e54b0a8ce4e_1602676955.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت اسمایل کد 2 مجموعه 3 عددی

گرانول یونولیت اسمایل کد 2 مجموعه 3 عددی
گرانول یونولیت اسمایل کد 2 مجموعه 3 عددی

٪

تومان

٪

۱۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56282c1d67f825a23ec5e8c2f85352ffa1853685_1597691161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی طرح تفنگ لوکاس

ساختنی طرح تفنگ لوکاس
ساختنی طرح تفنگ لوکاس

٪

تومان

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11

ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11
ساختنی مدل موتور اسباب بازی کد 11

٪

تومان

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1569d7979583d9ec90a2c9bc562e3b05460b8ab1_1601193263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل 10692

لگو سری Classic مدل 10692
لگو سری Classic مدل 10692

٪

تومان

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3021407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری City مدل Police Car 30352

لگو سری City مدل Police Car 30352
لگو سری City مدل Police Car 30352

٪

تومان

٪

۲۵۴,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9456e297fb2daf4663e095aefb37db0f2249714f_1606756615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020

قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020
قلم طراحی سه بعدی کیو وای اچ مدل NA-2020

٪

تومان

٪

۶۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aad1f361dc6750aaebcc97161b14a7c7d66dbd02_1607112545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11

پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11
پازل 16 تکه طرح سگ نگهبان مدل HP11

۴۵٪

۱۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۱۰,۰۰۰

۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113400523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340

پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340
پازل 1000 تکه ریکوردی طرح شب پرستاره ونگوگ کد 340

٪

تومان

٪

۱۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2677926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ

ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ
ساختنی فانی بافت مدل چند رنگ

٪

تومان

٪

۱,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/869a23f68ee008f257c5c34910de040513d4cecb_1606299278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی

رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی
رنگ شباهنگ مدل blacklight مجموعه 5 عددی

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad22019be25c43f6f4250c8291a94c1c23452b95_1602596291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1
پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy1

٪

تومان

٪

۴,۶۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe1b68298c834e7237a923e7ec413bb7f0e34b83_1607898978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل VioletBl

پودر رنگ تپلی مدل VioletBl
پودر رنگ تپلی مدل VioletBl

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/598529f13eb7f49b6008fc313507c97a57a90eea_1604079304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit

لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit
لگو سری سیتی مدل 60241 Police Dog Unit

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/631dfc46ec9739a28e328840ba8d361121bbc48e_1602589219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی

گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی
گرانول یونولیت اسمایل کد 1 مجموعه 3 عددی

٪

تومان

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c871047adfae75c818194063c495812620936096_1609276344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری خلاقیت مدل 2000210

لگو سری خلاقیت مدل 2000210
لگو سری خلاقیت مدل 2000210

٪

تومان

٪

۲۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a905804308ec447a436198864fb654eae747ccf8_1601185689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری City مدل 60215

لگو سری City مدل 60215
لگو سری City مدل 60215

۱۹٪

۵,۲۷۴,۳۸۰

تومان

۱۹٪

۵,۲۷۴,۳۸۰

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a30e2ca94cd8c26381f2384d261522af61b38cb8_1607898212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل PinBl

پودر رنگ تپلی مدل PinBl
پودر رنگ تپلی مدل PinBl

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2ae64632ce42ffd0c122a3aef03e0312f7073ef_1607203044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی

پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی
پودر رنگ تپلی مدل Met16 مجموعه 16 عددی

٪

تومان

٪

۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121287499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24

پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24
پازل 24 تکه مدل سگ های نگهبان کد MO24

۴٪

۳۰,۵۰۰

تومان

۴٪

۳۰,۵۰۰

۲۹,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1694094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094

لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094
لگو سری Star Wars مدل Imperial Shuttle Tydirium 75094

٪

تومان

٪

۱۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f5c5ee331d84b7a7ee88c7800effee04645bc5d_1607019212.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Pin

پودر رنگ تپلی مدل Pin
پودر رنگ تپلی مدل Pin

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121761848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21

پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21
پازل 2000 تکه ایران پازل طرح قونیه کد 21

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd5c92e31c15e07e70e92e3189564ba8ff6cb629_1607898467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل YelBl

پودر رنگ تپلی مدل YelBl
پودر رنگ تپلی مدل YelBl

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59a1fa9302a4e8a3552920288a7a30e47f6dab0e_1603959413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67

پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67
پازل 54 تکه طرح باب اسفنجی مدل w67

٪

تومان

٪

۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5553972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986

پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986
پازل 1000 تکه جیووانی مدل در امان خدا کد 05986

٪

تومان

٪

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a73277a13a5ffeed47ef7faf7a6dd7d1b846187_1599550549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1

ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1
ساختنی آوا طرح ماشین مدل AMT3110 کد 1

٪

تومان

٪

۱۱۰,۰۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e95eda086661a30f961eb3aa526ad9b62eddb954_1595839262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صفحه لگو سری Classic کد24

صفحه لگو سری Classic کد24
صفحه لگو سری Classic کد24

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e2534e517932975739cee7de18d09f29ad4224b_1603102067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11

پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11
پودر بوراکس ساخت ژل بازی اسمایل ژل بازی کد diy11

۷٪

۲۴,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۴,۰۰۰

۲۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85da640cd0c7aa7687d2f4525480413bc4bd4fc8_1607001137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر بوراکس سپهراد کد 20P

پودر بوراکس سپهراد کد 20P
پودر بوراکس سپهراد کد 20P

٪

تومان

٪

۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1372454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه

بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه
بازی ساختنی بلوک های خانه سازی 48 تکه

٪

۶۵,۰۰۰

تومان

٪

۶۵,۰۰۰

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e761d03cee0892e4464a2a212b97c69dd5844b55_1606723636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Aqua

پودر رنگ تپلی مدل Aqua
پودر رنگ تپلی مدل Aqua

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/463668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک

پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک
پازل سه بعدی فلزی مدل کشتی تایتانیک

٪

تومان

٪

۱۰۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d54ee01f4c88eeecfd49f21bc07c8683f882f59_1602501088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Nexo Knights کد 70352

لگو سری Nexo Knights کد 70352
لگو سری Nexo Knights کد 70352

٪

تومان

٪

۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5db942abb56524c3a1f0177139a764623d279a34_1599984100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941

ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941
ساختنی پویا تویز طرح مرد عنکبوتی کد 9941

٪

تومان

٪

۸۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4191608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی 7 تکه مدل 6204

پازل فلزی 7 تکه مدل 6204
پازل فلزی 7 تکه مدل 6204

٪

تومان

٪

۳۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2025483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه

بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه
بازی فکری هزار کاره مدل 220 قطعه

٪

تومان

٪

۹۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2fc874cd1a3fd4842c510b087d789b9978dc0c0b_1605422479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اکلیل شباهنگ مدل Cbutterfly کد 3

اکلیل شباهنگ مدل Cbutterfly کد 3
اکلیل شباهنگ مدل Cbutterfly کد 3

٪

تومان

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2966716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل

پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل
پازل 1000 تکه ترنم طرح برج ایفل

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7469e7d7abd10d74f5bcdd89dcae82703b0a36d2_1610258560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006

لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006
لگو سیپو طرح ماشین دخترانه مدل XP96006

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/584ac291256eed4eb890eb49b85fd6672f51b819_1613083783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد

لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد
لگو مدل ورزشگاه منچستر یونایتد

۱۰٪

۱۹,۹۵۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱۹,۹۵۰,۰۰۰

۱۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121129002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی

ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی
ساختنی طرح هواپیما کد APM 01 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۲,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f425df5fb4b9c57b2a4a77549b6838edc1c76a7b_1613120689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی

لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی
لگو مدل کیت ساختمانی خانه درختی

٪

تومان

٪

۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4206243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری education مدل 45007

لگو سری education مدل 45007
لگو سری education مدل 45007

٪

تومان

٪

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110072211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236

پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236
پازل 1000 تکه اسلایس مدل شام آخر اثر رسلی کد:04236

٪

تومان

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110072022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956

پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956
پازل 1000 تکه اسلایس مدل نقشه باستانی جهان کد:08956

٪

تومان

٪

۷۲,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7edaa1dabd8b501c8fc656810c0c5628406937b3_1607021529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل Whi

پودر رنگ تپلی مدل Whi
پودر رنگ تپلی مدل Whi

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55a722e2cafb563385129e5ed3732166033e583d_1595581053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554

پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554
پازل 1000 تکه مدل شادو کد 05554

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4822900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی

پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی
پازل 500 تکه ایران پازل مدل خانه رویایی

٪

تومان

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74fb0098e74f878bc3ca0a73067ad90914a81a1e_1613850499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب تپلی مدل pin Unicorn

چسب تپلی مدل pin Unicorn
چسب تپلی مدل pin Unicorn

٪

تومان

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d288983120eca186a52fb89a570eb2eeafb8fb92_1605009550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری مارول کد 76150

لگو سری مارول کد 76150
لگو سری مارول کد 76150

۷٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۱۹۰,۰۰۰

۲,۰۳۶,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3135410d8121e608afed43338bf393e88260fc05_1607898823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر رنگ تپلی مدل GreeBl

پودر رنگ تپلی مدل GreeBl
پودر رنگ تپلی مدل GreeBl

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111588618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شن جادویی آریا کد 1081

شن جادویی آریا کد 1081
شن جادویی آریا کد 1081

٪

تومان

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2825247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl

پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl
پازل فلزی سه بعدی مدل Black Pearl

٪

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b1f1aabdf344e7360fd33ed6426b2b7c0844349_1604930581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006

لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006
لگو سری Classic مدل Creative Blue Bricks 11006

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120878223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show

لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show
لگو سری toy story کد 10767 Duke Caboom"s Stunt Show

٪

تومان

٪

۹۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92f5d01ed73469ce6dd390130888baa407eab10b_1601113343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Classic مدل 11009

لگو سری Classic مدل 11009
لگو سری Classic مدل 11009

٪

تومان

٪

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1846f95cc1db94610846d48c7da03d28fae6e174_1603606736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی پلی مگنت مدل مگ

ساختنی پلی مگنت مدل مگ
ساختنی پلی مگنت مدل مگ

۷٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۰۰,۰۰۰

۲۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9244048789727f4a9d3e8861604a64b67157658_1594208209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل فلزی سه بعدی مدل Piano

پازل فلزی سه بعدی مدل Piano
پازل فلزی سه بعدی مدل Piano

٪

تومان

٪

۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1880360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو مدل Learn Through Fun 5004933

لگو مدل Learn Through Fun 5004933
لگو مدل Learn Through Fun 5004933

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb7e34d1a5eb9835c89799e98262ef2840152833_1613658137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448

ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448
ساختنی لاری مدل Amigo کد 11448

٪

تومان

٪

۲,۵۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121801201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ترافل کیدز مدل بلک لایت

ترافل کیدز مدل بلک لایت
ترافل کیدز مدل بلک لایت

٪

تومان

٪

۱۱,۳۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/885243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه

لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه
لگو پلیس انلایتن مدل 128 تعداد 325 قطعه

٪

تومان

٪

۶۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01a84524d9ad3ef091a92fee59c568585314b6d8_1597819014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364

پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364
پازل 150تکه مدل باب اسفنجی کد 0364

٪

تومان

٪

۲۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2929303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا

پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا
پازل 1000 تکه ترنم طرح اسب های صحرا

٪

تومان

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4fad045e85501f01d1ee02c014e85b0c0d9333cc_1601377525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لگو سری Speed مدل 76898

لگو سری Speed مدل 76898
لگو سری Speed مدل 76898

۷٪

۲,۴۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۲,۴۴۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/901236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage

پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage
پازل 2000 تکه پازل ایران مدل Moonlight Cottage

٪

تومان

٪

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13e813ce76a02eb22f44e383c2c5b5bdc62a26eb_1606310330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی

چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی
چسب ساخت ژل بازی مدل Lab Slime مجموعه 3 عددی

۴٪

۱۸,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۸,۰۰۰

۱۷,۲۵۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن