پاور بانک

پاور بانک

کاربرد پاوربانک چیست؟

با پاوربانک قصد شارژ کردن چند دستگاه را به‌صورت هم‌زمان دارید؟ با پاور بانک می‌خواهید چند بار دستگاه‌/دستگاه‌های خود را شارژ کنید؟ باتری دستگاه/دستگاه‌هایی که می‌خواهید به پاوربانک وصل کنید، چند میلی‌آمپرساعتی است؟

در صورت اتمام شارژ باتری دستگاه هوشمند، پاوربانک نوعی باتری یدک یا اضافی است که می‌توانید با کمک آن دستگاه خود را مجددا شارژ کنید. ظرفیت پاوربانک­ها یکی از نکات مهمی که باید قبل از خرید بدان توجه کرد، اولین و مهم‌ترین مشخصه‌ی پاوربانک‌ها ظرفیت آن‌ها است که با واحد میلی­آمپرساعت  (mAh) بیان می‌شود. ظرفیت پاوربانک به کاربر نشان می‌دهد چند بار می‌تواند با پاوربانک، باتری دستگاه خود را شارژ کند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2237092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیاومی مدل PLM09ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیاومی مدل PLM09ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیاومی مدل PLM09ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113785204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۲۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121795599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20009 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20009 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انرجایزر مدل UE20009 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113770367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۴۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5271153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پاور بانک یوسمز مدلpower bank PB9 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت

پاور بانک یوسمز مدلpower bank PB9 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت
پاور بانک یوسمز مدلpower bank PB9 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۳۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/363465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت

۳٪

۷۲۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۷۲۰,۰۰۰

۶۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1984998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB044 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت

شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB044 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB044 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119725395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل S20000D ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل S20000D ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل S20000D ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114687192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB

٪

تومان

٪

۴۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4ca1208507ec5cd19cf459d8b102b9b7fda0894_1604833729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8111 PowerLine به طول 90 سانتی متر

شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8111 PowerLine به طول 90 سانتی متر
شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8111 PowerLine به طول 90 سانتی متر

٪

تومان

٪

۴۹۹,۷۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4460085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۶۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/389ef9138261bd727fcc8087117749fae35d81da_1606106367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه کین واله مدل KV-V76i ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه کین واله مدل KV-V76i ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه کین واله مدل KV-V76i ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b5b6069bdb91c660c413f68c042a0c6ee3cbb40_1600668770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119612207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66ca78e207e413311ce66f936ce7d3ea0aa8f4d6_1607281397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-12 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-12 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه کوئین تک مدل QT-12 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۴۵٪

۲۶۹,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۲۶۹,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1426471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1266 PowerCore Speed With Quick Charge 3.0 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1266 PowerCore Speed With Quick Charge 3.0 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1266 PowerCore Speed With Quick Charge 3.0 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113600779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۲۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8e8fa72f7e65a29ee232d683f5ab280ec46a438_1606048229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ایکس او مدل PB69 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ایکس او مدل PB69 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ایکس او مدل PB69 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۵۰٪

۵۹۹,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۵۹۹,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58e672f8ec45dc8e30217f6e3a1ff969b2ba07f8_1609852813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل P20000QCD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل P20000QCD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل P20000QCD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۶۰۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114316988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110276915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۶۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121796111.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10053 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10053 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انرجایزر مدل UE10053 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119722692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۹٪

۳۲۷,۰۰۰

تومان

۹٪

۳۲۷,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3177197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت به همراه کاور سیلیکونی شیائومی

شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت به همراه کاور سیلیکونی شیائومی
شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی‌ آمپر ساعت به همراه کاور سیلیکونی شیائومی

٪

تومان

٪

۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114477131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ژیپین مدل PX302 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ژیپین مدل PX302 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ژیپین مدل PX302 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbad94a267a42b1ff56345876c3019b8021dc2f5_1596275010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه اپیکوی مدل ِDP10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه اپیکوی مدل ِDP10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه اپیکوی مدل ِDP10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119694457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ریمکس مدل RPP-139 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ریمکس مدل RPP-139 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ریمکس مدل RPP-139 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۸٪

۲۴۴,۵۰۰

تومان

۸٪

۲۴۴,۵۰۰

۲۲۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1e787aae2b16733522c3ab2e227932828517ec5_1607281881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه کوئین تک مدل QT-20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0573eef85ddbcb2394f1b5d2e9547a42757915ac_1603530552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل GB4706 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل GB4706 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل GB4706 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121259629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM Global ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM Global ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM Global ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

۲٪

۴۲۱,۵۰۰

تومان

۲٪

۴۲۱,۵۰۰

۴۱۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1460154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1263 PowerCore با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1263 PowerCore با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1263 PowerCore با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e1e1bf4305e660f49cc94e5311e1b2b4f86015f_1605445672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه سیلیکون پاور مدل GS28 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه سیلیکون پاور مدل GS28 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه سیلیکون پاور مدل GS28 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

۳۳٪

۵۹۹,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۵۹۹,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/614943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه شارژ قابل حمل روموس

پایه شارژ قابل حمل روموس
پایه شارژ قابل حمل روموس

٪

تومان

٪

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120904715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه اسکای دلفین مدل SP-08 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه اسکای دلفین مدل SP-08 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه اسکای دلفین مدل SP-08 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120667024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه سامسونگ مدل EB-P1100C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bda1da8dc3564fad00ffb5542ca9032c1f636686_1596960299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل  microUSB

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل  microUSB
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت به همراه کابل تبدیل  microUSB

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120767591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه خورشیدی مدل Move Power ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه خورشیدی مدل Move Power ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه خورشیدی مدل Move Power ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

۳٪

۳۸۳,۰۰۰

تومان

۳٪

۳۸۳,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117996045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل PLM06ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل PLM06ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل PLM06ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2641716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه مایپو مدل POWER CUBE 10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه مایپو مدل POWER CUBE 10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه مایپو مدل POWER CUBE 10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114477364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ژیپین مدل PX502 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ژیپین مدل PX502 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ژیپین مدل PX502 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4851360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیاومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیاومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیاومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

۱۶٪

۲۷۳,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۷۳,۰۰۰

۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119152965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل VXN4258CN ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل VXN4258CN ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل VXN4258CN ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۶۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42564c57c514994567a735b0c8dcaabe2b3ca79d_1615301242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ریمکس مدل RPP-162 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ریمکس مدل RPP-162 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ریمکس مدل RPP-162 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea642a6680e349c7f949f27db8acce7e0dcb70e2_1607281056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-10 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه کوئین تک مدل QT-10 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه کوئین تک مدل QT-10 ظرفیت 9000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a420223ea88ae269d8601324aae4dcfbb98c27d7_1596392167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ماکسیموم مدل S63 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ماکسیموم مدل S63 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ماکسیموم مدل S63 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

۴۱٪

۱۷۰,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۱۷۰,۰۰۰

۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/801852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1260 PowerCore II با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1260 PowerCore II با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1260 PowerCore II با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115394628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۳۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a1535cc00f72ed003d397b31ef86b43aebf23ec_1612031517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژ همراه روموس مدل PEA57 ظرفیت 57000 میلی آمپر ساعت

شارژ همراه روموس مدل PEA57 ظرفیت 57000 میلی آمپر ساعت
شارژ همراه روموس مدل PEA57 ظرفیت 57000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114356566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل A1215 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل A1215 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل A1215 ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

۱۹٪

۶۹۹,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۶۹۹,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef8332cec58846d253b2712c1ce577cbf53c743d_1594624167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژ همراه اپیکوی مدل MP05 Mini ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژ همراه اپیکوی مدل MP05 Mini ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژ همراه اپیکوی مدل MP05 Mini ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1062156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیاومی مدل PLM03ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیاومی مدل PLM03ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیاومی مدل PLM03ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۱۴٪

۳۷۸,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۷۸,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fe0645c0abd7604bfc1a53399a82f58456e32ed_1611395376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه یوسمز مدل US-CD103 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه یوسمز مدل US-CD103 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه یوسمز مدل US-CD103 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۸۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/593dfcb0970428bd4f224a8a70a02df7bc33b704_1611228151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه مدل RPL-24  ظرفیت 2400 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه مدل RPL-24  ظرفیت 2400 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه مدل RPL-24  ظرفیت 2400 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3988386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل P10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل P10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل P10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121758990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل MI - Redmi PB200LZM - SF ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل MI - Redmi PB200LZM - SF ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل MI - Redmi PB200LZM - SF ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d8b613ee459dd57f255343a64e329020ba41da5_1608046321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بی سیم مومکس مدل IP92 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه بی سیم مومکس مدل IP92 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه بی سیم مومکس مدل IP92 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

۱۰٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112723640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل PLM11ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل PLM11ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل PLM11ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۶۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f3839e02bda4b8e9c9374b8f5e27305927ff847a_1611391801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه وپو مدل J20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه وپو مدل J20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه وپو مدل J20 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

۱۱٪

۵۵۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۵۵۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112298933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه الدینیو مدل PR1009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه الدینیو مدل PR1009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه الدینیو مدل PR1009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۷۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121664659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه آینوبن مدل QPD-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه آینوبن مدل QPD-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه آینوبن مدل QPD-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119947474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل wpb15zm ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل wpb15zm ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه بی سیم شیائومی مدل wpb15zm ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114884491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15006 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15006 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انرجایزر مدل UE15006 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5496818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه اکمیک مدل A01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه اکمیک مدل A01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه اکمیک مدل A01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۴٪

۵۱۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۵۱۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114853297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10046 ظرفیت 10000میلی آمپرساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10046 ظرفیت 10000میلی آمپرساعت
شارژر همراه انرجایزر مدل UE10046 ظرفیت 10000میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e15f3423d24893cc3188b9c712ab3cb95b9dbd48_1605965414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انکر مدل PowerCore Select A1223 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انکر مدل PowerCore Select A1223 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انکر مدل PowerCore Select A1223 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۲۳٪

۵۵۹,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۵۵۹,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119990231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه دبلیو یو دبلیو مدل Y60 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه دبلیو یو دبلیو مدل Y60 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه دبلیو یو دبلیو مدل Y60 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

۲۷٪

۶۴۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۶۴۰,۰۰۰

۴۶۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f259e042d1887521fdeb0b5705f669803e9e709_1598995425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه فنجنیوس مدل Super Slim ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه فنجنیوس مدل Super Slim ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه فنجنیوس مدل Super Slim ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/597eeffd7d0d5279ddbf2a0b9e94f45aeb56f381_1612350995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل T5000C ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل T5000C ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل T5000C ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b8f134cba8b2ddd6b253fa29be3c08f5af27b39_1612080229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه کانفلون مدل KNP30Q ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه کانفلون مدل KNP30Q ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه کانفلون مدل KNP30Q ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

۲٪

۹۰۸,۰۰۰

تومان

۲٪

۹۰۸,۰۰۰

۸۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114761077.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه روموس مدل PSN20 ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت

شارژر همراه روموس مدل PSN20 ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت
شارژر همراه روموس مدل PSN20 ظرفیت 20000میلی آمپر ساعت

۸٪

۱,۰۶۹,۰۰۰

تومان

۸٪

۱,۰۶۹,۰۰۰

۹۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5436789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل PLM02ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه شیائومی مدل PLM02ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه شیائومی مدل PLM02ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114760609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه روموس مدل SWM20 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه روموس مدل SWM20 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه روموس مدل SWM20 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d57f96be5d888d137e06c2c070b4f871092123ac_1595424657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه تسکو مدل TP 888 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه تسکو مدل TP 888 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه تسکو مدل TP 888 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/353026b52f06a196d31aed4a282df3b5813210fb_1600605952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه تسکو مدل TP 817L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه تسکو مدل TP 817L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه تسکو مدل TP 817L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۸۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a9300c9607f8ac9e8222ba370b3602661e3dd66_1613381595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه آرسون مدل +AN-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه آرسون مدل +AN-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه آرسون مدل +AN-10 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۲۶٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06c448d39d968d105c822a5248a465548fb43f97_1606122693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه یوسمز مدل PB17 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت

شارژر همراه یوسمز مدل PB17 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت
شارژر همراه یوسمز مدل PB17 Mini با ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت

۳۲٪

۳۹۹,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۳۹۹,۰۰۰

۲۷۱,۳۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee2e21b60d144dbe14d9f51ffd7d1badfd18830a_1612175882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه مدل A5 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه مدل A5 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه مدل A5 ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114361866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بی سیم باسئوس مدل Mini S Bracket ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

شارژر همراه بی سیم باسئوس مدل Mini S Bracket ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
شارژر همراه بی سیم باسئوس مدل Mini S Bracket ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

٪

تومان

٪

۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120189757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه وگر مدل V-58 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه وگر مدل V-58 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه وگر مدل V-58 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

۱۷٪

۲۲۸,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۲۲۸,۰۰۰

۱۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dcffeb935df53601921f81ebaa36780ceeb54b_1609851604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل P10000QCD ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل P10000QCD ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل P10000QCD ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۳۹۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c4366fd554ffc6d0ce7fedd3e54689fcdf70c6d_1594709791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه آی واک مدل CHIC 10000PD UBC1002 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه آی واک مدل CHIC 10000PD UBC1002 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه آی واک مدل CHIC 10000PD UBC1002 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۴۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115579105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه باسئوس مدل Adaman Metal ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه باسئوس مدل Adaman Metal ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه باسئوس مدل Adaman Metal ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f21fb897082827a9ed1e7c0db6272d8d89d2b558_1605997156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ام پی بلبری مدل BLB-155 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ام پی بلبری مدل BLB-155 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ام پی بلبری مدل BLB-155 ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۱,۲۸۶,۳۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121793575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20007P ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20007P ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه انرجایزر مدل UE20007P ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115721522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت به همراه کاور

شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت به همراه کاور
شارژر همراه شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت به همراه کاور

٪

تومان

٪

۶۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/471320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه ای دیتا مدل PV120 ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه ای دیتا مدل PV120 ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ای دیتا مدل PV120 ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c0aac2b77d6199dbeb91681442467efe5749f97_1595424435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه تسکو مدل TP 825L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه تسکو مدل TP 825L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه تسکو مدل TP 825L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

تومان

٪

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن