پوشاک و کفش ورزشی زنانه

توصیه های مناسب برای پوشاک و کفش ورزشی

  1. از كفش ورزشی مناسب، برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی در انگشتان، ناخن‌های و حتی استخوان‌های روی پا استفاده کنید.
  2.  كفش ورزشی مناسب دارای خصوصیات انعطاف‌پذیری، سبكی، نرمی، ضربه‌گیری در سطح تماس جهت پر كردن قوس‌های كف پا و آزادی حركات انگشتان پا در داخل كفش می‌باشد. كفش‌های ورزشی خود را هر9  تا 12 ماه یكبار عوض كنید. از جوراب‌های پلاستیكی و نازك برای ورزش کردن استفاده نكنید.
  3. از لباس های گشاد یا تنگ به هنگام ورزش کردن به جهت جلوگیری از انجام فعالیت های بدنی، کلافگی و یا گرمازدگی استفاده نکنید.
  4. به هنگام استفاده از دستگاهها می‌توانید از دستكش‌های مخصوص یا تكه‌های ابری، برای جلوگیری از پینه و تاول زدن كف دستها استفاده كنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114355669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO
ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO

۲۸٪

۹۷۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۹۷۵,۰۰۰

۷۰۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04d3c99d9968a674375c75dc68283ff3c3d7d659_1608631379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل

٪

تومان

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7566f9864e7e905ee4e0e08a1e3545e6d41084c2_1608323630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 407W

ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 407W
ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 407W

۲۴٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۶۵۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be16f4056d02c9c26ca2992b601962e67f1bf9a4_1622119390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل

کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل
کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل

٪

تومان

٪

۲۶۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f65f04b8db60599aaa5e7822f3c09c966655f7a_1619510532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل DM7

کفش پیاده روی زنانه مدل DM7
کفش پیاده روی زنانه مدل DM7

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121981010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332

کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332
کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332

۲۵٪

۱۸۵,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱۸۵,۰۰۰

۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4235726ef428aa69142eff212430c6d4e76eb19_1599988983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل

نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل
نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل

۳۰٪

۱۱۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۱۲,۰۰۰

۷۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9a8683c4497a9863a7ee769a1ecc3aca4c8f43b_1610219013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل

۲۶٪

۲۲۶,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۲۲۶,۰۰۰

۱۶۷,۲۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121347898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سویشرت و شلوار ورزشی زنانه کد UNgoW83 غیر اصل

ست سویشرت و شلوار ورزشی زنانه کد UNgoW83 غیر اصل
ست سویشرت و شلوار ورزشی زنانه کد UNgoW83 غیر اصل

۳۵٪

۵۲۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۵۲۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116810525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22

ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22
ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22

٪

تومان

٪

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115610546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh

کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh
کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh

۳۰٪

۱۹۹,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۹۹,۰۰۰

۱۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fbaeb9bb2cff0c2ff6c70ac5cd1bc502c4daf94_1618647015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل LQ7 غیر اصل

کفش پیاده روی زنانه مدل LQ7 غیر اصل
کفش پیاده روی زنانه مدل LQ7 غیر اصل

٪

تومان

٪

۱۲۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c510c4fd09457afb603a4176d3c0cb3f9ea70b9_1614489551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504

٪

تومان

٪

۵۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120607170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل

کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل
کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل

۷٪

۲۳۸,۵۰۰

تومان

۷٪

۲۳۸,۵۰۰

۲۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117504746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس مدل 350037-515

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس مدل 350037-515
نیم تنه ورزشی زنانه بروکس مدل 350037-515

٪

تومان

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81bbac500622ee7b93aeded435fdfff369bee213_1608324204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 408W

ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 408W
ست هودی و شلوار ورزشی زنانه پانیل مدل 408W

۲۴٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۶۵۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119964018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537
نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537

۱۰٪

۲۸۹,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲۸۹,۰۰۰

۲۶۰,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06114cfe9afced25d1ac8adc63d4d01b70759ded_1607443889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل

کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل
کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل

۱۴٪

۳,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳,۰۸۰,۰۰۰

۲,۶۴۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79aceea09f9dc56795da5c801953035525276492_1601586393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل

کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل
کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل

۱۸٪

۲۶۸,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۲۶۸,۰۰۰

۲۱۹,۷۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fad76ff8bd1b8c380c4bc3e418ace212d5075b1f_1618319095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل

کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل
کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل

٪

تومان

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d02722823dc801d563f2149d019918fbe90aac4e_1616858194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117608022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی

نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی
نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی

۵٪

۱۰۹,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۰۹,۰۰۰

۱۰۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b704d54830ebc600f1ada7e7bef3e011e2a2ed58_1607837613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012
ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012

٪

تومان

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e5221e538773e9355bf009f775e8b6bdf6b03e7_1601145381.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شلوارک ورزشی زنانه کد Rb0077bl غیر اصل

شلوارک ورزشی زنانه کد Rb0077bl غیر اصل
شلوارک ورزشی زنانه کد Rb0077bl غیر اصل

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120083313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 350071383

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 350071383
نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 350071383

٪

تومان

٪

۲۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4c680d5fd24ea997247131fabb207620ddfed6c_1611670915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه زنانه مدل 340005610

نیم تنه زنانه مدل 340005610
نیم تنه زنانه مدل 340005610

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/612bce125a39609f3893d56b565e914c632623e6_1597838801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305

کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305
کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305

۲۷٪

۲۳۴,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۲۳۴,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ecaa415d83c5a00d36533362d22dc3bbc571cba_1601895193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605

٪

تومان

٪

۵۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/98677c7923fc97cede6298ce900e59139509389d_1619510571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل DM6

کفش پیاده روی زنانه مدل DM6
کفش پیاده روی زنانه مدل DM6

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115607308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B
کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B

٪

تومان

٪

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

به بالای صفحه بردن