پوشاک و کفش ورزشی زنانه

توصیه های مناسب برای پوشاک و کفش ورزشی

  1. از كفش ورزشی مناسب، برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی در انگشتان، ناخن‌های و حتی استخوان‌های روی پا استفاده کنید.
  2.  كفش ورزشی مناسب دارای خصوصیات انعطاف‌پذیری، سبكی، نرمی، ضربه‌گیری در سطح تماس جهت پر كردن قوس‌های كف پا و آزادی حركات انگشتان پا در داخل كفش می‌باشد. كفش‌های ورزشی خود را هر9  تا 12 ماه یكبار عوض كنید. از جوراب‌های پلاستیكی و نازك برای ورزش کردن استفاده نكنید.
  3. از لباس های گشاد یا تنگ به هنگام ورزش کردن به جهت جلوگیری از انجام فعالیت های بدنی، کلافگی و یا گرمازدگی استفاده نکنید.
  4. به هنگام استفاده از دستگاهها می‌توانید از دستكش‌های مخصوص یا تكه‌های ابری، برای جلوگیری از پینه و تاول زدن كف دستها استفاده كنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114355669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO
ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه تکنیک پلاس 07 کد GK-122-ZO

۳۰٪

۱,۰۰۵,۰۰۰

۷۰۳,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۱,۰۰۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۰۰۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۰۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04d3c99d9968a674375c75dc68283ff3c3d7d659_1608631379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429 غیر اصل

۱۳٪

۴۲۵,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۴۲۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۴۲۵,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۴۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06a8bb2fb88c080d5d0d917d221ffc95dcda6ff7_1628144450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل

کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل
کفش پیاده روی زنانه مدل MT غیر اصل

۶٪

۳۱۸,۰۰۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

۶٪

۳۱۸,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۱۸,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۱۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f65f04b8db60599aaa5e7822f3c09c966655f7a_1619510532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل DM7

کفش پیاده روی زنانه مدل DM7
کفش پیاده روی زنانه مدل DM7

۶٪

۲۶۵,۰۰۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۶٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۶٪

۲۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/531aff7b4c6107c2cc7ecf9239b0fdbedeef9eaa_1619417604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل ZR1

کفش پیاده روی زنانه مدل ZR1
کفش پیاده روی زنانه مدل ZR1

۸٪

۲۶۵,۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۸٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۲۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121981010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332

کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332
کفش مخصوص پیاده روی زنانه رامیلا کد 7332

۱۳٪

۱۷۷,۵۰۰

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۱۳٪

۱۷۷,۵۰۰

تومان

۱۳٪

۱۷۷,۵۰۰

تومان

۱۳٪

۱۷۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4235726ef428aa69142eff212430c6d4e76eb19_1599988983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل

نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل
نیم تنه ورزشی زنانه کد RB0172bl غیر اصل

۳۰٪

۱۳۴,۰۰۰

۹۳,۸۰۰ تومان

۳۰٪

۱۳۴,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۳۴,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۳۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9a8683c4497a9863a7ee769a1ecc3aca4c8f43b_1610219013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801 غیر اصل

۱۲٪

۲۲۶,۰۰۰

۱۹۸,۸۸۰ تومان

۱۲٪

۲۲۶,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۲۶,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۲۲۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116810525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22

ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22
ست نیم تنه و لگ ورزشی زنانه ترک ویر مدل Spring Candy 22

٪

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115610546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh

کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh
کفش مخصوص پیاده روی زنانه مدل J2-Wh

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c510c4fd09457afb603a4176d3c0cb3f9ea70b9_1614489551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504

۲۵٪

۵۰۸,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰ تومان

۲۵٪

۵۰۸,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۵۰۸,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۵۰۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120607170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل

کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل
کفش مخصوص پیاده روی زنانه کد 80301s غیر اصل

٪

۲۳۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119964018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537

نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537
نیم تنه ورزشی زنانه بروکس کد 300632537

٪

۲۸۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06114cfe9afced25d1ac8adc63d4d01b70759ded_1607443889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل

کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل
کفش پیاده روی مدل Zig Kinetica Concept Type 1 Stone EG8915 غیر اصل

٪

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79aceea09f9dc56795da5c801953035525276492_1601586393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل

کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل
کفش مخصوص پیاده روی مدل td117 غیر اصل

٪

۲۶۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fad76ff8bd1b8c380c4bc3e418ace212d5075b1f_1618319095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل

کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل
کفش راحتی زنانه مدل Chareged کد M.Z30 غیر اصل

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d02722823dc801d563f2149d019918fbe90aac4e_1616858194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۳۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117608022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی

نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی
نیم تنه ورزشی زنانه زوم کد 3175-1 رنگ مشکی

۵٪

۱۲۲,۰۰۰

۱۱۵,۹۰۰ تومان

۵٪

۱۲۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۲۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b704d54830ebc600f1ada7e7bef3e011e2a2ed58_1607837613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012

ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012
ست گرمکن و شلوار ورزشی زنانه مدل VG1012

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4c680d5fd24ea997247131fabb207620ddfed6c_1611670915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نیم تنه زنانه مدل 340005610

نیم تنه زنانه مدل 340005610
نیم تنه زنانه مدل 340005610

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/612bce125a39609f3893d56b565e914c632623e6_1597838801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305

کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305
کفش مخصوص پیاده روی سعیدی کد Sa 305

۱۶٪

۲۰۷,۵۰۰

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۲۰۷,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۲۰۷,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۲۰۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ecaa415d83c5a00d36533362d22dc3bbc571cba_1601895193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605

کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل بیطاس کد 83490605

۲۵٪

۵۱۳,۰۰۰

۳۸۴,۷۵۰ تومان

۲۵٪

۵۱۳,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۵۱۳,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۵۱۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/98677c7923fc97cede6298ce900e59139509389d_1619510571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش پیاده روی زنانه مدل DM6

کفش پیاده روی زنانه مدل DM6
کفش پیاده روی زنانه مدل DM6

۷٪

۲۶۵,۰۰۰

۲۴۶,۰۰۰ تومان

۷٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۶۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۲۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115607308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B
کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 2-290027B

٪

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

به بالای صفحه بردن