پوشک و دستمال مرطوب

پوشاک و دستمال مرطوب

چرا نیازمند توجه بیشتر به پوست نوزاد و استفاده از دستمال مرطوب می‌باشیم؟

نازک و حساس بودن پوست نوزادان در ماه های اولیه تولد نیازمند استفاده از پوشک و دستمال مرطوب با کیفیت و توجه بیشتر را دارد. مراقبت از پوست در نوزادان به دلیل حساسیت پوست آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است برای همین از بدو تولد مراقبت و نگهداری از پوست آغاز می‌شود. پوست کودکان چندین برابر نازک‌تر از پوست بزرگسالان است به همین دلیل در کودکان زیر 3 سال، گاهی بر اثر استفاده از پوشک و عدم توجه به پاکیزگی آن، مشکلات پوستی ایجاد می‌شود که باعث خارش و سوختگی پوست کودک می‌شود . لذا در صنعت، بخشی برای تولید محصولات مراقبت از پوست نوزادان در نظر گرفته شده است تا در این مواقع به کمک نوزادان و مادران آنها بیاید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول مدل Aloe Vera بسته 10 عددی

دستمال مرطوب بیول مدل Aloe Vera بسته 10 عددی
دستمال مرطوب بیول مدل Aloe Vera بسته 10 عددی

٪

۵,۰۰۰

تومان

٪

۵,۰۰۰

۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/678126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش صورت و دور چشم نیوساد مدل Normal بسته 64 عددی

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش صورت و دور چشم نیوساد مدل Normal بسته 64 عددی
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش صورت و دور چشم نیوساد مدل Normal بسته 64 عددی

٪

۳۳,۵۰۰

تومان

٪

۳۳,۵۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120424916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل ECE001 بسته 120 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل ECE001 بسته 120 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل ECE001 بسته 120 عددی

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۱۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول کد 001 بسته 10 عددی

دستمال مرطوب بیول کد 001 بسته 10 عددی
دستمال مرطوب بیول کد 001 بسته 10 عددی

٪

۵,۰۰۰

تومان

٪

۵,۰۰۰

۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول مدل Calendula بسته 10 عددی

دستمال مرطوب بیول مدل Calendula بسته 10 عددی
دستمال مرطوب بیول مدل Calendula بسته 10 عددی

٪

۵,۰۰۰

تومان

٪

۵,۰۰۰

۲,۲۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120209157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بانیو مدل make up بسته 60 عددی

دستمال مرطوب بانیو مدل make up بسته 60 عددی
دستمال مرطوب بانیو مدل make up بسته 60 عددی

٪

۲۲,۵۰۰

تومان

٪

۲۲,۵۰۰

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول کد 002 بسته 10 عددی

دستمال مرطوب بیول کد 002 بسته 10 عددی
دستمال مرطوب بیول کد 002 بسته 10 عددی

٪

۳,۴۶۰

تومان

٪

۳,۴۶۰

۲,۱۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ebb6663bcb3bb08867d013ba7c3f2bda834e9d1_1594803420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش چشم کامان مدل EYE SENSITIVE

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش چشم کامان مدل EYE SENSITIVE
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش چشم کامان مدل EYE SENSITIVE

۲۵٪

۱۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۱۱,۰۰۰

۸,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120269818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بانیو مدل 01 بسته 60 عددی

دستمال مرطوب بانیو مدل 01 بسته 60 عددی
دستمال مرطوب بانیو مدل 01 بسته 60 عددی

٪

۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۰۰۰

۱۳,۹۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110582742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل sensitive بسته 60 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل sensitive بسته 60 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل sensitive بسته 60 عددی

٪

۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۰۰۰

۱۳,۵۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120221936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل a22 بسته 120 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل a22 بسته 120 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل a22 بسته 120 عددی

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۱۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3791713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب دافی مدل Adult Wipes بسته 100 عددی

دستمال مرطوب دافی مدل Adult Wipes بسته 100 عددی
دستمال مرطوب دافی مدل Adult Wipes بسته 100 عددی

٪

۵۷,۰۰۰

تومان

٪

۵۷,۰۰۰

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a14d8ac581526d7af40dc476128bd674621e7b45_1594788778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش مدل لاو دافی

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش مدل لاو دافی
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش مدل لاو دافی

۲۸٪

۲۳,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۲۳,۹۰۰

۱۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114020682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب نینو مدل eye بسته 45 عددی

دستمال مرطوب نینو مدل eye بسته 45 عددی
دستمال مرطوب نینو مدل eye بسته 45 عددی

۲۸٪

۲۱,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۲۱,۹۰۰

۱۵,۷۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/996d8b38d2b5eaa8ae73a152d31184377933fad9_1594803483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کامان مدل شیرپاکن بسته 20 عددی

دستمال مرطوب کامان مدل شیرپاکن بسته 20 عددی
دستمال مرطوب کامان مدل شیرپاکن بسته 20 عددی

۲۲٪

۱۷,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۷,۰۰۰

۱۳,۲۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113171042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول مدل Chamomilla Recutita بسته 10 عددی

دستمال مرطوب بیول مدل Chamomilla Recutita بسته 10 عددی
دستمال مرطوب بیول مدل Chamomilla Recutita بسته 10 عددی

٪

۶,۹۰۰

تومان

٪

۶,۹۰۰

۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3a517bc319d68b55fee12675362004fe124647d_1594787783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب دافی مدل wo2 بسته 20 عددی

دستمال مرطوب دافی مدل wo2 بسته 20 عددی
دستمال مرطوب دافی مدل wo2 بسته 20 عددی

۲۸٪

۱۳,۹۰۰

تومان

۲۸٪

۱۳,۹۰۰

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9ca5999abc2685030836feca024345e7422023c_1600855568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل 04 بسته 120 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل 04 بسته 120 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل 04 بسته 120 عددی

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5381856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل Sensitive بسته 60 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل Sensitive بسته 60 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل Sensitive بسته 60 عددی

٪

۱۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۵,۰۰۰

۱۳,۶۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4463772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب نینو مدل Double Hydra بسته 27 عددی

دستمال مرطوب نینو مدل Double Hydra بسته 27 عددی
دستمال مرطوب نینو مدل Double Hydra بسته 27 عددی

٪

۱۷,۵۰۰

تومان

٪

۱۷,۵۰۰

۱۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c41af97bfd41d84e1be926575c3a92020df63bfb_1598263421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل GreenECE بسته 120 عددی

دستمال مرطوب کودک بانیو مدل GreenECE بسته 120 عددی
دستمال مرطوب کودک بانیو مدل GreenECE بسته 120 عددی

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/792804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب فیروز با عصاره آلوئه‌ورا بسته 64 عددی

دستمال مرطوب فیروز با عصاره آلوئه‌ورا بسته 64 عددی
دستمال مرطوب فیروز با عصاره آلوئه‌ورا بسته 64 عددی

٪

۳۰,۸۰۰

تومان

٪

۳۰,۸۰۰

۲۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/880748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 5IN1 بسته 70 عددی

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 5IN1 بسته 70 عددی
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 5IN1 بسته 70 عددی

٪

۳۵,۰۰۰

تومان

٪

۳۵,۰۰۰

۳۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110401164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده نینو مدل N117 بسته دو عددی

دستمال مرطوب پاک کننده نینو مدل N117 بسته دو عددی
دستمال مرطوب پاک کننده نینو مدل N117 بسته دو عددی

٪

۱۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۱,۰۰۰

۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114042140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب نینو مدل green tea بسته 40 عددی

دستمال مرطوب نینو مدل green tea بسته 40 عددی
دستمال مرطوب نینو مدل green tea بسته 40 عددی

٪

تومان

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121235764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب وی کر مدل 119بسته 72 عددی

دستمال مرطوب وی کر مدل 119بسته 72 عددی
دستمال مرطوب وی کر مدل 119بسته 72 عددی

٪

۳۳,۹۰۰

تومان

٪

۳۳,۹۰۰

۲۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2071128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش نیوساد مدل Sensitive بسته 12 عددی

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش نیوساد مدل Sensitive بسته 12 عددی
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش نیوساد مدل Sensitive بسته 12 عددی

۴۵٪

۱۳,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۱۳,۰۰۰

۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07eb4132faa23411d34c6c40fdd908983e9fabdc_1594787842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب دافی مدل Q10 بسته 50 عددی

دستمال مرطوب دافی مدل Q10 بسته 50 عددی
دستمال مرطوب دافی مدل Q10 بسته 50 عددی

٪

۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119746951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب بیول مدل F&H مجموعه 4 عددی

دستمال مرطوب بیول مدل F&H مجموعه 4 عددی
دستمال مرطوب بیول مدل F&H مجموعه 4 عددی

٪

تومان

٪

۱۰,۳۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb494dea18a091114defde6fc19dcfb5f8fed5a5_1594787562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 3in1- بسته 20 عددی

دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 3in1- بسته 20 عددی
دستمال مرطوب پاک کننده آرایش دافی مدل 3in1- بسته 20 عددی

۲۶٪

۱۶,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۶,۰۰۰

۱۱,۸۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2035410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب کودک نیوساد مدل Boys بسته 12 عددی

دستمال مرطوب کودک نیوساد مدل Boys بسته 12 عددی
دستمال مرطوب کودک نیوساد مدل Boys بسته 12 عددی

٪

۱۳,۰۰۰

تومان

٪

۱۳,۰۰۰

۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18700b36e78d074ca9a6000278a8ce98b8ce04d1_1596532872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب دافی مدل E1 بسته 45 عددی

دستمال مرطوب دافی مدل E1 بسته 45 عددی
دستمال مرطوب دافی مدل E1 بسته 45 عددی

٪

۲۱,۹۰۰

تومان

٪

۲۱,۹۰۰

۲۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110929936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره خیار بسته 64 عددی

دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره خیار بسته 64 عددی
دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره خیار بسته 64 عددی

٪

۲۳,۵۰۰

تومان

٪

۲۳,۵۰۰

۱۶,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110930297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره چای سبز بسته 64 عددی

دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره چای سبز بسته 64 عددی
دستمال مرطوب پوزی حاوی عصاره چای سبز بسته 64 عددی

٪

تومان

٪

۲۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d4d5c98955973a5e3e711cb39a448ca8f3419cb_1610263952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفیکس سایز 4 بسته 62 عددی

پوشک مولفیکس سایز 4 بسته 62 عددی
پوشک مولفیکس سایز 4 بسته 62 عددی

٪

تومان

٪

۱۹۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/008196550e174d6f61c2cf1445cb69009df6c42c_1619503988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4 بسته 34 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4 بسته 34 عددی

٪

۱۳۲,۵۵۰

تومان

٪

۱۳۲,۵۵۰

۱۱۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fcf5cd1cf114c85681cfb442fccb6c15dee3a79_1610363385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفیکس مدل 001 سایز 5 بسته 50 عددی

پوشک مولفیکس مدل 001 سایز 5 بسته 50 عددی
پوشک مولفیکس مدل 001 سایز 5 بسته 50 عددی

٪

تومان

٪

۱۹۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bb26b5580ffadd0596af110d5dff3f3df32cbc8_1611988980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب

پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب

٪

۷۳,۵۰۰

تومان

٪

۷۳,۵۰۰

۶۹,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3ddca0adc231d91e87e677c439509da7f64699d_1596271128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک کانفی سایز 4 بسته 40 عددی

پوشک کانفی سایز 4 بسته 40 عددی
پوشک کانفی سایز 4 بسته 40 عددی

٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۲۷,۸۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5636babe93250ee8d32c9748da8732018af70ee_1609577970.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک کودک مولفیکس سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک کودک مولفیکس سایز 4 بسته 34 عددی
پوشک کودک مولفیکس سایز 4 بسته 34 عددی

٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰

۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122020610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بیبی کینگ سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک بیبی کینگ سایز 4 بسته 34 عددی
پوشک بیبی کینگ سایز 4 بسته 34 عددی

٪

۱۲۴,۵۰۰

تومان

٪

۱۲۴,۵۰۰

۱۰۱,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34e213a4d111a767fc4bfd4910b2103f457eadad_1609580496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک ببم مدل New سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک ببم مدل New سایز 4 بسته 34 عددی
پوشک ببم مدل New سایز 4 بسته 34 عددی

٪

۱۱۱,۰۰۰

تومان

٪

۱۱۱,۰۰۰

۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121822389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 0 بسته 22 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 0 بسته 22 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 0 بسته 22 عددی

٪

تومان

٪

۴۵,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0cb104689d07f275fe6d6f663cbf8d41a2b5d1c4_1619504288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 1 بسته 40 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 1 بسته 40 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 1 بسته 40 عددی

٪

۸۰,۰۰۰

تومان

٪

۸۰,۰۰۰

۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1922a13310a64984b0b5d0b0862be13a23f41c46_1606561468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بیبی کینگ سایز 5 بسته 28 عددی

پوشک بیبی کینگ سایز 5 بسته 28 عددی
پوشک بیبی کینگ سایز 5 بسته 28 عددی

٪

۱۲۴,۵۰۰

تومان

٪

۱۲۴,۵۰۰

۱۰۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c83c2f8aeafc4d58b70b6ec1d4d22c6aa603f5db_1619503934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 3 بسته 38 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 3 بسته 38 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 3 بسته 38 عددی

۱۱٪

۱۳۲,۵۵۰

تومان

۱۱٪

۱۳۲,۵۵۰

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7bb337455cd1d3aa07ced0d98b926f8a8d589a83_1606561571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 4 بسته 34 عددی

پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 4 بسته 34 عددی
پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 4 بسته 34 عددی

٪

تومان

٪

۹۹,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f6c73485ce868d902938e93702eb6781568010b_1596270956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک کودک کانفی سایز 5 بسته 34 عددی

پوشک کودک کانفی سایز 5 بسته 34 عددی
پوشک کودک کانفی سایز 5 بسته 34 عددی

٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۲۴,۴۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4ff637e174f6df2606af2c90a15322ae09b2032_1612353876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بارلی سایز 4 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب

پوشک بارلی سایز 4 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشک بارلی سایز 4 بسته 40 عددی به همراه دستمال مرطوب

۲۰٪

۱۶۷,۷۰۰

تومان

۲۰٪

۱۶۷,۷۰۰

۱۳۳,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab8b16f890a0c795d0bdfe2e0bdb9e7f6aa5b10b_1596447373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه مرسی کد 002 سایز 4 بسته 36 عددی به همراه دستمال مرطوب

پوشک بچه مرسی کد 002 سایز 4 بسته 36 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشک بچه مرسی کد 002 سایز 4 بسته 36 عددی به همراه دستمال مرطوب

٪

تومان

٪

۱۲۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7995b2fc621c2a9ebaf9daa2887f4c2677fb6eb3_1612346926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفيکس سايز 3 بسته 70 عددي

پوشک مولفيکس سايز 3 بسته 70 عددي
پوشک مولفيکس سايز 3 بسته 70 عددي

٪

۱۹۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۹۸,۵۰۰

۱۸۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba3a7ec13d2fe8a76ae18f5beb2687db7cf3eddc_1609578104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک کودک مولفیکس سایز 6 بسته 24 عددی

پوشک کودک مولفیکس سایز 6 بسته 24 عددی
پوشک کودک مولفیکس سایز 6 بسته 24 عددی

٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰

۱۱۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24cd31505602b2ed025412277290507d69adec20_1609578022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک کودک مولفیکس سایز 5 بسته 28 عددی

پوشک کودک مولفیکس سایز 5 بسته 28 عددی
پوشک کودک مولفیکس سایز 5 بسته 28 عددی

٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰

۱۱۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7723207cc716bd70769c9a1459f96483ae5351aa_1612354669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بارلی سایز 5 بسته 34 عددی به همراه دستمال مرطوب

پوشک بارلی سایز 5 بسته 34 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشک بارلی سایز 5 بسته 34 عددی به همراه دستمال مرطوب

٪

۱۶۷,۷۰۰

تومان

٪

۱۶۷,۷۰۰

۱۳۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29d45138d9de0176ab435b214b39e563d6f0d905_1596447435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه مرسی کد 001 سایز 5 بسته 30 عددی به همراه دستمال مرطوب

پوشک بچه مرسی کد 001 سایز 5 بسته 30 عددی به همراه دستمال مرطوب
پوشک بچه مرسی کد 001 سایز 5 بسته 30 عددی به همراه دستمال مرطوب

٪

۱۲۴,۲۰۰

تومان

٪

۱۲۴,۲۰۰

۱۱۹,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9845c29ddf10417c861b1b300bb3f116ea57818d_1619504164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 6 بسته 24 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 6 بسته 24 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 6 بسته 24 عددی

۱۴٪

۱۳۲,۵۵۰

تومان

۱۴٪

۱۳۲,۵۵۰

۱۱۴,۴۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e7c30d941d43ec95de411d7f44583fc96b1992f_1619506231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی پول آپ سایز 4 بسته 30 عددی

پوشک مای بیبی پول آپ سایز 4 بسته 30 عددی
پوشک مای بیبی پول آپ سایز 4 بسته 30 عددی

٪

۱۲۴,۰۰۰

تومان

٪

۱۲۴,۰۰۰

۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9dc25a8fa6d9dc24575ba87cf04e610bc48060b0_1619504351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 5 بسته 28 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 5 بسته 28 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 5 بسته 28 عددی

٪

۱۳۲,۵۵۰

تومان

٪

۱۳۲,۵۵۰

۱۱۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122019568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک پمپرز مدل Baby Dry سایز 5 بسته 39 عددی

پوشک پمپرز مدل Baby Dry سایز 5 بسته 39 عددی
پوشک پمپرز مدل Baby Dry سایز 5 بسته 39 عددی

۵۴٪

۱,۷۲۰,۰۰۰

تومان

۵۴٪

۱,۷۲۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4a68d6583d95958c9348357977274a8ea17ecf6_1596271964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 20 عددی

پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 20 عددی
پوشک مولفیکس سایز 1 بسته 20 عددی

٪

۳۸,۵۰۰

تومان

٪

۳۸,۵۰۰

۳۶,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111530745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بی تا سایز بزرگ بسته 20 عددی

پوشک بی تا سایز بزرگ بسته 20 عددی
پوشک بی تا سایز بزرگ بسته 20 عددی

٪

۵۱,۰۰۰

تومان

٪

۵۱,۰۰۰

۴۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122020878.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک پمپرز مدل Premium سایز 1 بسته 22 عددی

پوشک پمپرز مدل Premium سایز 1 بسته 22 عددی
پوشک پمپرز مدل Premium سایز 1 بسته 22 عددی

٪

تومان

٪

۱۷۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115732083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آسان شور کودک تک سبد طرح گل

آسان شور کودک تک سبد طرح گل
آسان شور کودک تک سبد طرح گل

۴۸٪

۳۳۰,۰۰۰

تومان

۴۸٪

۳۳۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9208a84f2f3c0ab94369e83b4420f7ac2c4e75a_1605505151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه هلیا کد 2020 سایز بزرگ بسته 20 عددی

پوشک بچه هلیا کد 2020 سایز بزرگ بسته 20 عددی
پوشک بچه هلیا کد 2020 سایز بزرگ بسته 20 عددی

٪

۳۸,۰۰۰

تومان

٪

۳۸,۰۰۰

۳۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/deac44833c5fd17bf37cc8e30d0e21df163037d4_1596969808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی
پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی

٪

۱۳۲,۵۵۰

تومان

٪

۱۳۲,۵۵۰

۱۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da0d10224e7d0b0ed0dbe547fc0a73a56dd8de7d_1603201771.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه کانفی کد 01 سایز 6 بسته 28 عددی

پوشک بچه کانفی کد 01 سایز 6 بسته 28 عددی
پوشک بچه کانفی کد 01 سایز 6 بسته 28 عددی

۲۲٪

۱۴۵,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۱۴۵,۰۰۰

۱۱۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/711da2d134616005f94665b01ef017c1068b9fb3_1619505782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 3 بسته 38 عددی

پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 3 بسته 38 عددی
پوشک بچه مای بیبی کد 01 سایز 3 بسته 38 عددی

٪

تومان

٪

۹۹,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b204d03a07ecbffdd832f3c713ebbbf7ce5deca_1596272124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفیکس سایز 3 بسته 14 عددی

پوشک مولفیکس سایز 3 بسته 14 عددی
پوشک مولفیکس سایز 3 بسته 14 عددی

٪

۴۵,۵۰۰

تومان

٪

۴۵,۵۰۰

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/becb5086651539f38a49d868c0fff5958b4767e4_1609583513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوشک مولفيکس سايز 2 بسته 44 عددي

پوشک مولفيکس سايز 2 بسته 44 عددي
پوشک مولفيکس سايز 2 بسته 44 عددي

٪

۱۰۸,۵۰۰

تومان

٪

۱۰۸,۵۰۰

۱۰۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1ec42d56078592c6511f6b8068cd11ce2b61d7e_1601206547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرانداز یکبار مصرف تعویض کودک تافته کد 602366 بسته 10 عددی به همراه 2 عدد رایگان

زیرانداز یکبار مصرف تعویض کودک تافته کد 602366 بسته 10 عددی به همراه 2 عدد رایگان
زیرانداز یکبار مصرف تعویض کودک تافته کد 602366 بسته 10 عددی به همراه 2 عدد رایگان

٪

۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۵۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/290298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کرم محافظ پای بچه آردن

کرم محافظ پای بچه آردن
کرم محافظ پای بچه آردن

۳۲٪

۴۰,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۴۰,۰۰۰

۲۷,۳۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن