پیراهن مردانه

اصول اولیه پیراهن مردانه

یکی از مهم‌ترین لباس‌های مردانه، که در استایل رسمی و نیمه رسمی نقش مهمی را ایفا می‌کند، پیراهن مردانه است ، بنابراین هر مرد شیک­پوشی باید اصول اولیه‌ای را درباره پیراهن مردانه و ویژگی‌های خاص آن بداند تا بتواند بهترین پیراهن رسمی یا غیر رسمی را برای خود انتخاب کند.

پیراهن مردانه قبل از هر چیزی باید کاملا اندازه شما باشد، سپس عوامل دیگری مثل استایل یقه، سردست، پشت و … در انتخاب شما تاثیرگذار خواهند بود تا بتوانید انتخابی درست و استایلی عالی برای خودتان داشته باشید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b1e774827fd4dc4efea62fb1f25345cebb229af_1597527801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل

پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل
پیراهن مردانه مدل bn9999 غیر اصل

۳۰٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۴۰,۰۰۰

۹۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121543890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li59927

پیراهن مردانه مدل li59927
پیراهن مردانه مدل li59927

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117355806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل

پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل
پیراهن مردانه پازو کد L-B غیر اصل

۴۵٪

۱۵۵,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۱۵۵,۰۰۰

۸۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95cba7b406e8bee498ab5c36d418794d86a714ba_1599378843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li10016

پیراهن مردانه مدل li10016
پیراهن مردانه مدل li10016

۹٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۹٪

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b256ba75de5b57af053182ecf5317995ccce27d_1607956551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139277

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139277
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139277

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/98d99efe406f4a9453f848f8ea1369fddbb37eaa_1607956576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139259

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139259
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139259

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a03205bdb70a78cd00b50d800a93551ba964c3e8_1609970015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 03

٪

تومان

٪

۲۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79756af270450700a9467c8aed4c7ca5422f83d7_1607956605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139293

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139293
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139293

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9cf978ab7c21b9649f22101fdf9b20264b66fd3e_1598083719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل

پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل
پیراهن مردانه مدل bn10011 غیر اصل

۳۰٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۴۰,۰۰۰

۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a8cda18a354c818cc90c54a6e7c7b552a993e49_1607956649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139299

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139299
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139299

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116723972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl

پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl
پیراهن مردانه ناوالس کد RegularFit-Tet-bl

۲۰٪

۱۲۳,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۲۳,۰۰۰

۹۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116701237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس مدلVIP-N-wh

پیراهن مردانه ناوالس مدلVIP-N-wh
پیراهن مردانه ناوالس مدلVIP-N-wh

۲۰٪

۱۹۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۹۴,۰۰۰

۱۵۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116703522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس مدل VIP-N-NV

پیراهن مردانه ناوالس مدل VIP-N-NV
پیراهن مردانه ناوالس مدل VIP-N-NV

۲۰٪

۱۹۴,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۹۴,۰۰۰

۱۵۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c938b566508596efb1fc45145061b87c160b1e7_1609969332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 01

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 01
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 01

٪

تومان

٪

۲۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e396a6578133d8b590e9f094880ab9dbb0ade2c_1601543893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004329

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/839f2ec1d885657a21e3755510fd6965a5edfacd_1595254133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 8N1C091N06Z-F707

پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 8N1C091N06Z-F707
پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 8N1C091N06Z-F707

۳۰٪

۵,۶۷۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۵,۶۷۰,۰۰۰

۳,۹۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117108411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو
پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

۵۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۱,۹۹۰,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117715092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344000432 غیر اصل

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

تومان

۱۵٪

۱۰۸,۲۰۰

۹۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c122c67ff33deae7b58050fea3c126792e60636_1608117419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531376MC

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531376MC
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531376MC

۵۵٪

۳۵۹,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۳۵۹,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56a3214e26f61cce0a846022bca2f178680c678c_1599631351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344003132 غیر اصل

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

تومان

۲۴٪

۱۷۰,۲۰۰

۱۲۹,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a340b63cbd4da66ceb846948742e53ed83bc7692_1601540122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل

پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل
پیراهن آستین بلند مردانه مدل 344004009 غیر اصل

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

تومان

۳۳٪

۱۱۸,۸۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121567347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344001132 غیر اصل

۳۰٪

۹۹,۳۰۰

تومان

۳۰٪

۹۹,۳۰۰

۶۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116701353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH

پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH
پیراهن مردانه ناوالس طرح راه راه مدل NKH27-RIZ-CH

۲۰٪

۱۸۳,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۸۳,۰۰۰

۱۴۶,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/baf4bacc4dc987b384fefc5faf17a3dd332f84fd_1599656146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344002832

پیراهن مردانه کد 344002832
پیراهن مردانه کد 344002832

۲۳٪

۱۳۹,۹۰۰

تومان

۲۳٪

۱۳۹,۹۰۰

۱۰۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116910633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 230067832 غیر اصل

۵٪

۲۴۴,۲۰۰

تومان

۵٪

۲۴۴,۲۰۰

۲۳۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117290228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل

پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل
پیراهن مردانه چهارخانه کد 230067201 غیر اصل

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

تومان

۱۵٪

۲۰۹,۵۰۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117164190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو
پیراهن نخی آستین بلند مردانه - مانگو

۶٪

۱,۹۷۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱,۹۷۰,۰۰۰

۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121568749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344000932

پیراهن مردانه کد 344000932
پیراهن مردانه کد 344000932

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

تومان

۱۳٪

۹۶,۶۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116699825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه ناوالس کد Tet-pk

پیراهن مردانه ناوالس کد Tet-pk
پیراهن مردانه ناوالس کد Tet-pk

۲۰٪

۱۳۲,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۳۲,۰۰۰

۱۰۵,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/851ee804d04b754e48f51a5c32c99bb0f2027023_1612601294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه کیکی رایکی مدل MBB2400-016

پیراهن آستین بلند مردانه کیکی رایکی مدل MBB2400-016
پیراهن آستین بلند مردانه کیکی رایکی مدل MBB2400-016

۶۸٪

۹۷۰,۰۰۰

تومان

۶۸٪

۹۷۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121137475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه مدل li29906

پیراهن مردانه مدل li29906
پیراهن مردانه مدل li29906

٪

تومان

٪

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a5e40953a4f826f3fbfbc5eae833e4eda54ecf7_1607956666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139270

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139270
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139270

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bdea0295df4a0df1ec3343a7bc8492a3ccd98d66_1594669847.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد BMBT1001

پیراهن مردانه کد BMBT1001
پیراهن مردانه کد BMBT1001

۲۹٪

۹۲,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۹۲,۰۰۰

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121567707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل

پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل
پیراهن مردانه کد 344001129 غیر اصل

۱۳٪

۱۰۶,۹۰۰

تومان

۱۳٪

۱۰۶,۹۰۰

۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed05d5a3cd8124297c84d227d4733acf8c697837_1607956535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139201

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139201
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 153139201

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۲۴۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/565036eae36836c7545a539b009010c52923a693_1595256552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 3Z1CL41NFJZ-0948

پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 3Z1CL41NFJZ-0948
پیراهن مردانه امپریو آرمانی مدل 3Z1CL41NFJZ-0948

۵۰٪

۶,۲۲۰,۰۰۰

تومان

۵۰٪

۶,۲۲۰,۰۰۰

۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/038cf1404cd8cc6e7e0898370336d023a7f51620_1605447227.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531344MC

پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531344MC
پیراهن آستین بلند مردانه زی مدل 1531344MC

۵۵٪

۳۵۹,۰۰۰

تومان

۵۵٪

۳۵۹,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن